top of page
  • Quiasinon

5G en de werking op mens, dier en natuur!

Iedere keer als een overheidsinstantie en/of vertegenwoordiger, zoals een minister of staatssecretaris, geruststellende woorden spreekt is het oppassen geblazen en op je hoede te zijn. Wees wantrouwend en duik zelf in het desbetreffende onderwerp om te weten wat er bedoeld en gezegd is! Geruststellende woorden van een autoriteit zijn al eeuwen: “Gaat u maar lekker slapen, wij zorgen wel voor u!” Je kent de geschiedenis!?

Gelukkig is tegenwoordig informatie makkelijk te vinden en is het eenvoudig te ontdekken wat er werkelijk speelt. Is het omdat wij, de consument, dolgraag sneller internet willen om nog sneller films en programma’s te kunnen downloaden? De industrie is razendsnel om de hoek komen kijken en onze toegewijde overheid was graag bereid de benodigde frequenties, voor miljarden euro’s, aan deze bedrijven te verkopen. Iedereen blij; de overheid miljarden, de industrie handel en banen en de consument zijn ‘gevraagde en o zo nodige’ snellere internetverbinding. Win-win voor iedereen blijkbaar!

Er zijn wel vervelende bijkomstigheden: mensen, dieren en planten, die bestaan uit frequenties en trillingen,

kunnen problemen ondervinden van de frequenties van 5G. Je hebt ongetwijfeld foto’s van vogels gezien die dood neervielen en verhalen over koeien die in paniek raken. Ook is het zo veel bomen moeten verdwijnen omdat ze de 5G straling niet goed laten passeren. Dat is dan wel weer voer voor onze bio massa centrales! Komt dat even goed uit!


Er is een instantie die 'bezorgd' is over onze gezondheid en die na studie en onderzoek een geruststellend bericht de wereld heeft ingestuurd. Het bericht van het RIVM:


“De mate waarin mensen worden blootgesteld aan elektromagnetische velden van losse 5G-antennes en telefoons is lager dan de limieten die de Europese Unie aanbeveelt. Dat blijkt uit bestudering van de literatuur en uit de eerste metingen. Wel is de verwachting dat het aantal bronnen zal toenemen. Ook is er sprake van toenemend gebruik van datacommunicatie. In welke mate de blootstelling wijzigt, is nu niet met zekerheid te voorspellen.

Na ingebruikname van 5G systemen wordt duidelijk wat de veldsterkte daadwerkelijk is. Ook moet duidelijk worden hoe de wisselende blootstelling is wanneer er meerdere zenders en gebruikers zijn. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen op de voet te volgen.

In de samenleving zijn er zorgen over de gezondheidseffecten van blootstelling aan 5G. Hoewel sommige onderzoeken naar de huidige generaties mobiele telecommunicatie aanwijzingen voor gezondheidseffecten geven, levert de beschikbare wetenschappelijke literatuur geen bewijs dat blootstelling onder de limieten schadelijk is.

Op een aantal punten verschillen 5 Gsystemen van eerdere generaties telecommunicatiesystemen (2G, 3G en 4G). Met 5G kan meer en sneller informatie verstuurd worden met ongeveer dezelfde hoeveelheid energie. Daarnaast komen er op de langere termijn op meer plekken antennes te staan. De bundels worden gericht uitgezonden en kunnen zo de gebruiker ‘volgen’. Hierdoor wisselt de blootstelling in plaats en tijd. Ook worden in de toekomst frequenties gebruikt die hoger zijn dan de nu al gebruikte frequenties.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in opdracht van het Agentschap Telecom de wetenschappelijke literatuur over blootstelling en eventuele gezondheidseffecten van 5G systemen onderzocht. Daarnaast hebben het Agentschap Telecom en het RIVM bij 5G testopstellingen de veldsterkte gemeten.” Einde citaat.

Op het nieuws hebben we gehoord: ‘het RIVM heeft onderzocht dat 5G geen schade aan onze gezondheid berokkent’. Het voorzorgsprincipe dat de overheid dient toe te passen wordt hier met voeten getreden! Wat ze zeggen is: (met de miljarden op zak) ‘plaats al die tienduizenden antennes maar en als het gezondheidsproblemen oplevert zien we dat later wel’. Dat is weer gunstig voor de ziekte-industrie!


Dit is de logica van mensen met hoge opleidingen en even hoge zeer goed betaalde functies: de logica en integriteit van mensen zonder hart! Voor iedereen die de moeite neemt is het duidelijk dat er veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn over de gevolgen van 5G. Ook wordt het zonneklaar dat mensen niet langer geloven in de goede bedoelingen van deze overheid. Laat toch ook vooral tot je doordringen dat het gaat om onze toekomst, de planeet, de dierenwereld en die van onze (klein)kinderen. Zijn dit niet genoeg redenen om meer te willen weten en om op te staan?

84 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

留言


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page