top of page
  • Quiasinon

Apatheia; het vrij zijn van menselijke passies en emoties

Hoe de Brexit tot stand kwam

De Britten hadden zich, in de persoon van Nigel Farage, van het begin af aan verzet tegen de tot totstandkoming van de Europese Unie. Onze politici verklaarden zich al gauw solidair met Duitsland in het Europese gedachtegoed. Je hoeft echt geen econoom te zijn om in te zien dat het hele EU-project op een grote fiasco zou uitkomen. Het gezonde verstand heeft altijd een ongelijke strijd moeten voeren tegen overheden, die mensen betalen om de publieke opinie te beïnvloeden en de waarheid zoveel mogelijk ten onder te houden.

Dit informatieve filmpje (weggehaald door?) heeft mede bijgedragen om het Britse volk op ludieke wijze voor de Brexit te laten stemmen.

Geen nexit te verwachten De Brusselse machtselite is oorspronkelijk ontstaan uit een groep hebzuchtige psychopaten, die hun rijkdommen vnl. hebben weten te vergaren door leugens en het plegen van verraad. Die rijkdommen worden veilig binnen de families gehouden, die door inteelt in stand worden gehouden om de bloedlijn puur te houden. Sinds de tot totstandkoming van de Europese Unie hebben onze politici het Nederlandse volk verraden; zij zijn gevallen voor het geld en de belofte van een zorgeloze carrière voor de rest van hun leven. Niemand van hen is daar ooit voor veroordeeld en dat zal ook niet gebeuren.

Ons justitiële apparaat is omgekocht en dekt alle gepleegde onrechtmatigheden, die aan het licht komen, zorgvuldig af.Ons rechtssysteem is verziekt en zelfs ons Koningshuis zal het, in uiterste noodgevallen, niet voor ons opnemen, integendeel. Wie tenslotte beroep doet wegens schending van de Rechten van de mens, zoals kinderontvoering en -misbruik, bij het Europese Hof zal ook daar beschaamd uitkomen. Mensen vallen massaal voor de aanlokkelijkheid van het geld: “Maar wie rijk willen zijn, staan bloot aan verleiding en vallen in een strik; zij vallen ten prooi aan vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in het verderf en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven en daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord”.


Wordt wakker en ontvlucht deze dingen Velen weten niet eens dat onze overheden onder controle zijn gesteld van een handjevol psychopaten die de in slaap gehouden kudde stuurt in elke gewenste richting zolang deze in overeenstemming is met hun mensvijandige Agenda-programma, dankzij de macht van het geld.Kerkelijke gelovigen handelen naar hetgeen in de Romeinenbrief geschreven staat: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld”. En terecht geldt dit voor alle mensen!Maar wie verder leest in de brief begrijpt dat de apostel dit gebod schreef aan de eerste christenen, in wie de beeltenis van Christus nog gestalte moest krijgen door geloof in het Evangelie. De “nieuwe mens” ook wel “mens Gods” genoemd geldt de wedergeboren christen in wie het groeiproces naar “de volwassenheid in Christus” plaats vindt. Deze groep mensen geven gehoor aan de innerlijke wet van Christus, die alle overheidswetten overstijgt.“De ware mysticus, de ware, autonome mens, en niet iemand die een keer een mystieke ervaring gehad heeft, is als een beeldhouwer die uit een groot brok marmer een prachtig, volmaakt beeld gehouwen heeft. Het enige wat hij anderen, die ook zo’n beeld willen maken, kan vertellen is wat er allemaal weggehakt moet worden. Hij moet alles kunnen omschrijven wat het beeld niet is”. Dit volmaakte beeld stelt Christus voor, die te voorschijn komt naarmate men zijn zelfzuchtige egobrokken weg hakt. “Het ware leven, de Apatheia, is onverenigbaar met macht, oneerlijkheid, onrechtvaardigheid, verdriet, lijden, ziekten, denken, en de zeven ondeugden, hoogmoed, afgunst, toorn, luiheid, gierigheid, gulzigheid en “onkuisheid.”Wereldgodsdiensten, zoals het Boeddhisme en Hindoeïsme onderwijzen Apatheia als het vrij zijn van menselijke passies en emoties.  Apatheia verwijst in het stoïcisme naar een gemoedstoestand waarin men niet wordt gestoord door de passies. Het wordt het best vertaald door het woord gelijkmoedigheid, sterk gelijkend op onverschilligheid, maar dan vanuit een innerlijk Weten. Al eerder heb ik hier beknopte aandacht aan gegeven met de mythe van de grot van Plato, die onze wereld t.o.v. de werkelijke Wereld voortreffelijk weergeeft.


Bewust gestuurde onwetendheid

De Brusselse Deep State machtselite overlaadt de mensenmassa d.m.v. onze politieke verraders met allerlei “wetenschappelijk bewezen feiten” over de noodzaak om de mens-vijandige Agenda ingevoerd te krijgen.Kijk eens hoe gedreven onze eigen volksvertegenwoordigers de noodzaak om de schadelijke 5G zendmasten geplaatst te krijgen aan het publiek uitlegt. Zodra de waarheid boven tafel komt over de gezondheidsrisico’s en dat de overheden onder controle staan van megabedrijven en bankiers en feitelijk hun orders uitvoeren, tegen het belang van het volk in, dan zijn zij er als de kippen bij om die waarheid onderuit te halen. Dit doen zij door zogenaamde internettrollen in te zetten. Dat zijn mensen die worden betaald door de overheid om via internet de publieke opinie te beïnvloeden. Lees hier over de taakomschrijving van zo’n overheidstrol.


Inzet wetenschap voor politieke doeleinden In voorgaande artikelen heb ik aan de hand van allerlei voorbeelden uit de praktijk gewezen op het wereldwijd verbreide fenomeen van het inzetten van de wetenschap als basis om politieke doeleinden te gerealiseerd te krijgen. De realiteit van de tegenwoordige tijd dringt zich echter steeds duidelijker voor onze ogen op. Door onze overheid betaalde overheidstrollen maken overuren om de waarheid over de gelanceerde leugens van onze politici en reguliere media op internet te bestrijden en te ontkrachten.De politieke doeleinden staan duidelijk omschreven in hun Agenda en beogen de vestiging van de Nieuwe Wereldorde (NWO) met de vestiging van de VN-hoofdkwartier in New York en van Jeruzalem als brandpunt van één wereldreligie. Alle beleid wijst en ontwikkelt zich naar die ene richting. En zoals in elke oorlog geldt ook hier de regel: het doel heiligt alle middelen. De leugen regeert door de waarheid met alle beschikbare middelen te bestrijden.Omgekochte wetenschappers moeten de leugens over klimaatverandering, CO2 uitstoot, 5G, “veilige” vaccinatie, en nu de nieuwste hype rond het corona-virus, onderbouwen en bevestigen t.b.v. de reducering van de wereldbevolking. De bevindingen van neutrale onderzoekers worden niet geraadpleegd, noch gepubliceerd en ontvangen zij bovendien geen subsidie.Milieu organisaties en andere instellingen, die de Agenda wèl ondersteunen, krijgen alle medewerking en support van overheidswege en de nodige financiën om hun acties uit te kunnen voeren. Zelfs kinderen en schoolgaande jeugd wordt geen strobreed in de weg gelegd als het gaat om de Agenda te promoten. Politieagenten regelen het verkeer om vrije doorgang te regelen voor de protesterende kinderen met hun leraren van school.


De macht van het geld Het is de macht van het geld dat de uitstap van Nederland uit de EU verhindert. Geldbeluste actievoerders vertroebelen de werkelijkheid, die schuilgaat achter alle opgevoerde heisa. Kijk eens naar de tot paniek leidende hype rond het coronavirus met de dagelijkse stijging van het aantal vermeende besmettingen. Het is de overheid en de media die het voor de zoveelste keer lukt om paniek onder de mensen te veroorzaken met het uiteindelijke doel om het volk aan het verplichte vaccinatie-programma te krijgen. Dit is onderdeel van de aangekondigde biologische oorlogvoering zoals vermeld in vorige artikelen.

Nu de paniek over het corona-virus toeneemt is het goed om niet alleen te kijken naar mogelijke andere oorzaken, maar vooral ook om de verborgen agenda bloot te leggen die achter deze gecreëerde corona-epidemie schuilgaat. Lees hier voor meer info.


De nacht waarin niemand werken kan De paniek veroorzakende hypes zijn als rookgordijnen die het volk moeten afleiden van de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat de Banken op het punt staan om te crashen. De crash zal ingeluid worden met false flag operaties verspreid over het Europese vasteland. Die aanslagen zijn nodig om de aandacht van de financiële ineenstorting af te leiden. De gebeurtenissen zullen elkaar in snel tempo opvolgen. Zodra de NWO een feit zal zijn zullen alle stemmen, die zich tegen het regime beleid verzet tot zwijgen gebracht worden. De nacht waarin niemand werken kan is wanneer de censuur wordt ingesteld.


22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page