top of page
  • Quiasinon

Archbishop Viganò: An Open Letter Warning President Trump As The Election Approaches

Aartsbisschop Viganò: Een open brief waarin de president wordt gewaarschuwd, terwijl de verkiezingen naderen...


Onderstaand lees je een open brief van aartsbisschop Vigano aan president Trump. Deze praktiserende christen en aartsbisschop is een man die uit durft te komen voor zijn mening, in tegenstelling tot veel van zijn collega's die verkiezen hun mond te houden. Lees dit artikel, helemaal als je een christelijke achtergrond hebt en nog enig besef over het verschil tussen goed en kwaad! Ontdek wat het gevaar is als wij onze mond blijven houden en niet durven op te staan tegen de enorme dreiging die op ons afkomt. De brief is vertaald uit het Engels en het kan zijn dat er onvolkomenheden in zitten. Als bijlage is de originele Engelse tekst gevoegd die kan worden gedownload.


OPEN LETTER To the President of the United States of America Donald J. Trump

Sunday, October 25, 2020

Solemnity of Christ the King

Mister President,


Staat u mij toe dat ik u toespreek op dit uur waarin het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid. Ik schrijf u als Aartsbisschop, als opvolger van de Apostelen, als de voormalige Apostolische Nuntius van de Verenigde Staten van Amerika. Ik schrijf u te midden van het stilzwijgen van zowel de burgerlijke als de religieuze autoriteiten. Moge u deze woorden van mij aanvaarden als "de stem van een roepende in de woestijn" (Joh. 1, 23).


Zoals ik al zei in mijn brief aan u in juni, ziet dit historische moment de krachten van het Kwaad in een strijd zonder genade tegen de krachten van het Goede; krachten van het Kwaad die krachtig en georganiseerd lijken als ze zich verzetten tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, in de steek gelaten door hun stoffelijke en geestelijke leiders.


Dagelijks voelen we dat de aanvallen zich uitbreiden van degenen die de basis van de samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, de liefde voor het land, de vrijheid van onderwijs en zakendoen. We zien hoofden van naties en religieuze leiders toegeven aan deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke ziel, terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden ontkend in naam van een noodsituatie op gezondheidsgebied die zich meer en meer openbaart als instrument voor de vestiging van een onmenselijke, gezichtsloze tirannie.


Een globaal plan genaamd de Grote Reset is aan de gang. De architect is een wereldwijde elite die de hele mensheid wil onderwerpen en dwingende maatregelen wil opleggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch in te perken. In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; in andere landen bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders die de medeplichtigen en uitvoerders van dit helse project zijn, zitten gewetenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren en hun agenda promoten.


Het doel van de Grote Reset is het opleggen van een gezondheidsdictatuur die gericht is op het opleggen van vrijheidsdodende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften om een universeel inkomen te garanderen en de individuele schuld kwijt te schelden. De prijs van deze concessies van het Internationaal Monetair Fonds zal bestaan uit het afzien van privé-eigendom en het zich houden aan een inentingsprogramma tegen Covid-19 en Covid-21 dat door Bill Gates wordt gepromoot met de medewerking van de belangrijkste farmaceutische groepen. Naast de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van de Great Reset stimuleren, zal het opleggen van de vaccinatie gepaard gaan met de eis van een gezondheidspaspoort en een digitale ID, met als gevolg het opsporen van contacten van de bevolking van de hele wereld. Degenen die deze maatregelen niet aanvaarden, zullen worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden geplaatst, en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.


Meneer de President, ik neem aan dat u al weet dat in sommige landen de Great Reset tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021 zal worden geactiveerd. Voor dit doel zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een vermeende tweede en derde golf van de pandemie. U bent zich terdege bewust van de middelen die zijn ingezet om paniek te zaaien en draconische beperkingen van de individuele vrijheden te legitimeren, waardoor op kundige wijze een wereldwijde economische crisis wordt uitgelokt. In de bedoelingen van haar architecten zal deze crisis dienen om de toevlucht van naties tot de Grote Reset onomkeerbaar te maken en zo de genadeslag te geven aan een wereld waarvan ze het bestaan en de herinnering volledig willen opheffen. Maar deze wereld, mijnheer de president, omvat mensen, affecties, instellingen, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die zich niet gedragen als automaten, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, omdat ze verbonden zijn door een geestelijke band die zijn kracht van bovenaf haalt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net zoals Lucifer dat in het begin van de tijd deed met zijn "non serviam".


Veel mensen ergeren zich - zoals we weten - aan deze verwijzing naar de botsing tussen Goed en Kwaad en het gebruik van "apocalyptische" boventonen, die volgens hen de stemming verergert en de verdeeldheid scherper maakt. Het is niet verwonderlijk dat de vijand woedend is om ontdekt te worden net wanneer hij denkt dat hij de citadel heeft bereikt die hij ongestoord wil veroveren. Het is echter verrassend, dat er niemand is om alarm te slaan. De reactie van de deep state op degenen die zijn plan aan de kaak stellen is gebroken en onsamenhangend, maar begrijpelijk. Juist nu de medeplichtigheid van de mainstream media er bijna pijnloos en ongemerkt in geslaagd is de overgang naar de Nieuwe Wereldorde te maken, komen allerlei misleidingen, schandalen en misdaden aan het licht.


Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk om als "samenzweringstheoretici" degenen die deze vreselijke plannen aan de kaak stelden, die we nu tot in het kleinste detail zien worden uitgevoerd, te belasteren. Tot afgelopen februari had niemand ooit gedacht dat in al onze steden burgers zouden worden gearresteerd omdat ze alleen maar op straat wilden lopen, ademen, hun zaak open wilden houden, zondag naar de kerk wilden gaan. Maar nu gebeurt het overal ter wereld, zelfs op ansichtkaart Italië, dat door veel Amerikanen als een klein betoverend landje wordt beschouwd, met zijn oude monumenten, zijn kerken, zijn charmante steden, zijn karakteristieke dorpen. En terwijl de politici in hun paleizen gebarricadeerd zijn en decreten uitvaardigen zoals Perzische satrapen, gaan bedrijven failliet, gaan winkels dicht en worden mensen verhinderd om te leven, te reizen, te werken en te bidden. De rampzalige psychologische gevolgen van deze operatie worden al gezien, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, afgezonderd van vrienden en klasgenoten, die verteld worden hun lessen te volgen terwijl ze alleen thuis voor een computer zitten.


In de Heilige Schrift spreekt de heilige Paulus tot ons over "degene die zich verzet" tegen de manifestatie van het mysterie van de ongerechtigheid, de kathèkon (2 Thess 2,6-7). In de religieuze sfeer is dit obstakel voor het kwaad de Kerk, en in het bijzonder het pausdom; in de politieke sfeer zijn het degenen die de vestiging van de Nieuwe Wereldorde in de weg staan.


Zoals nu duidelijk is, heeft degene die de voorzitter van Petrus bekleedt, zijn rol vanaf het begin verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te bevorderen, door de agenda van de deep church te ondersteunen, die hem uit de gelederen van de kerk heeft gekozen.


Mijnheer de President, u hebt duidelijk verklaard dat u de natie wilt verdedigen - één natie onder God, fundamentele vrijheden en niet-onderhandelbare waarden die vandaag de dag worden ontkend en bestreden. Het bent u, beste President, die "degene die zich verzet" tegen de deep state, de laatste aanval van de kinderen van de duisternis.


Daarom is het noodzakelijk dat alle mensen van goede wil overtuigd worden van het belang van de komende verkiezingen: niet zozeer omwille van dit of dat politieke programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw actie die - in deze specifieke historische context - het best die wereld, onze wereld, belichaamt, die ze door middel van de lockdown willen opheffen. Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het menselijk ras, Hij die "een moordenaar van het begin af aan" is (Joh 8:44).


Om u heen zijn met geloof en moed degenen verzameld die u beschouwen als het laatste garnizoen tegen de werelddictatuur. Het alternatief is om te stemmen voor een persoon die gemanipuleerd wordt door de deep state , ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die de Verenigde Staten zal aandoen wat Jorge Mario Bergoglio doet met de kerk, minister-president Conte met Italië, president Macron met Frankrijk, minister-president Sanchez met Spanje, enzovoort. Het chantabele karakter van Joe Biden - net als dat van de prelaten van de "magische cirkel" van het Vaticaan - zal hem blootstellen aan een gewetenloos gebruik, waardoor onwettige machten zich kunnen bemoeien met zowel de binnenlandse politiek als het internationale evenwicht. Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand hebben die erger is dan hij, met wie ze hem zullen vervangen zodra de gelegenheid zich voordoet.


En toch, te midden van dit sombere beeld, komt deze schijnbaar onstuitbare opmars van de "Onzichtbare Vijand", een element van hoop te voorschijn. De tegenstander weet niet hoe hij moet liefhebben, en hij begrijpt niet dat het niet genoeg is om een universeel inkomen te verzekeren of hypotheken te annuleren om de massa's te onderwerpen en ze te overtuigen om als vee te worden gebrandmerkt. Dit volk, dat te lang de misstanden van een haatdragende en tirannieke macht heeft doorstaan, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en de opheffing van zijn identiteit; het begint de waarde te begrijpen van familiale en sociale banden, van de banden van het geloof en de cultuur die eerlijke mensen verenigen. Deze Grote Reset is gedoemd te mislukken omdat degenen die het gepland hebben niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, om hun geliefden te beschermen, om een toekomst te geven aan hun kinderen en kleinkinderen. De nivellerende onmenselijkheid van het globalistische project zal de harde en moedige tegenstand van de kinderen van het Licht jammerlijk teniet doen. De vijand heeft Satan aan zijn kant, Hij die alleen weet hoe hij moet haten. Maar aan onze kant staat de Almachtige Heer, de God van de legers die ten strijde trekt, en de Heilige Maagd, die het hoofd van de oude Slang zal verpletteren. "Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?" (Rom 8:31).


Mijnheer de President, u weet heel goed dat de Verenigde Staten van Amerika in dit cruciale uur worden beschouwd als de verdedigingsmuur waartegen de door de voorstanders van het globalisme afgekondigde oorlog is ontketend. Stel uw vertrouwen in de Heer, gesterkt door de woorden van de Apostel Paulus: "Ik kan alle dingen doen in Hem die mij sterkt" (Fil 4,13). Een instrument van de Goddelijke Voorzienigheid zijn is een grote verantwoordelijkheid, waarvoor je zeker alle genaden van de staat zult ontvangen die je nodig hebt, omdat ze vurig voor je worden gesmeekt door de vele mensen die je steunen met hun gebeden.

Met deze hemelse hoop en de zekerheid van mijn gebed voor u, voor de First Lady en voor uw medewerkers, zend ik u met heel mijn hart mijn zegen.


God zegene de Verenigde Staten van Amerika!


+ Carlo Maria Viganò

Tit. Archbishop of Ulpiana

Former Apostolic Nuncio to the United States of AmericaOnderstaand de originele Engelse tekst. Verspreid deze tekst zoveel mogelijk, kopieer het, plak het op en draag het uit!!

viganotrump
.docx
Download DOCX • 18KB

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page