top of page
  • Kubus

Armageddon 3

Bijgewerkt op: 25 dec. 2020

Inleiding

Het aantal mensen, dat zich bewust wordt dat vele overheidsmaatregelen, ondanks alle wetenschappelijk onderbouwde kritieken, toch doorgezet worden, is groeiende. Toch verkeert het merendeel van het publiek in de naïeve veronderstelling dat de mensheid bedreigd wordt door een rondwarende, zeer agressieve virus, de Covid19, dat slechts bestreden kan worden door zoveel mogelijk mensen, liefst iedereen natuurlijk, te vaccineren.


Terechte kritiek wordt genegeerd

Talrijke oproepen, waaronder die van Dr. Mike Yeadon, voormalig wetenschappelijk directeur van het farmaceutische bedrijf Pfizer, de vaccinfabrikant van het inmiddels goedgekeurde vaccin, worden gewoonweg genegeerd. Deze wetenschapper heeft tezamen met zijn collega een petitie opgesteld waarin wordt opgeroepen tot de onmiddellijke stopzetting van alle Corona vaccinatiestudies.1) Raak dus niet in paniek als mensen beginnen te sterven na het nemen van het vaccin. 2) Hoewel het wantrouwen onder grotere groepen mensen, en daarmee het aantal vaccinatie weigeraars, steeds groter wordt, zal de roep vanuit het grote publiek om de vaccinatieplicht in te voeren toch steeds luider klinken. 3 en 4)


Een liegende overheid

Hoewel het steeds duidelijker wordt dat het Covid19 vaccin geen vaccin 5) is, is medisch ingrijpen in het immuunsysteem van gezonde mensen ronduit misdadig te noemen.6) Bijna dagelijks wordt het naïef gehouden volk in een constante angst gehouden met steeds hogere besmettingscijfers, verkregen uit onbetrouwbaar gebleken PCR-testen. Bovendien is er geen gegronde medische reden om mondkapjes te verplichten. 7)


Mensen, die zich tegen het coronabeleid verzetten komen te overlijden onder verdachte omstandigheden. 8) In vorige artikelen heb ik aan het gemanipuleer van onze regering reeds de nodige aandacht besteed, zodat ik verder wil gaan met hetgeen de profeet Daniël te zeggen heeft over onze tijd.
De vierde industriële revolutie

“Daarna zag ik in mijn nachtelijke visioenen een vierde dier, angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vrat en vermaalde alles, en wat overbleef vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van alle dieren die daarvoor verschenen waren, en het had tien horens”.


Onze tijd, die ook wel “de eindtijd” wordt genoemd, beslaat ongeveer een periode van de laatste 300 jaar, die begon toen men van het handmatig naar het machinaal vervaardigen van goederen overging: de eerste industriële revolutie.

Daarna volgde de tweede industriële revolutie (1870-1910), ook wel bekend als de technologische revolutie, gevolgd door de derde industriële revolutie van computer, communicatie, globalisatie, communicatie en digitalisering. Nu staan wij aan de vooravond van de vierde industriële revolutie, die zich al in een ver gevorderd stadium bevindt.


Het vierde dier is nu

Jezus, de apostelen en de profeten uit de Oudheid wezen met name naar onze tijd. De verhalen, die opgetekend staan, de gebeurtenissen met het volk Israël, zijn bedoeld als een waarschuwing voor ons, die nu leven. “Wat hun overkomen is, moet ons tot voorbeeld strekken; het is geschreven om ons, voor wie de tijd ten einde loopt, te waarschuwen”.

Enkele van ‘s werelds grootste bedrijven investeren miljarden om d.m.v. toenemende automatiseringstechnieken robots te bouwen die menselijke werknemers zullen gaan vervangen.

De vierde industriële revolutie gaat over de samensmelting van de fysieke, digitale en biologische wereld. Het is de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), robotica, het Internet of Things (IoT), 3D-printing, genetische manipulatie, quantum computing en andere technologieën.


Door de integratie van al deze technologieën maakt de vierde industriële revolutie de weg vrij voor grote veranderingen in de manier waarop we leven. Ieder zal zich een of andere vaardigheid moeten aanleren om te slagen in deze veranderende wereld van werk. Het vierde dier, dat de profeet Daniël in zijn nachtelijke visioenen zag, is de onzichtbare macht, die de apostel Johannes beschrijft als “het beest, dat niet is, en er toch zal zijn”. 9)


“Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en er toch zal zijn.”


De omgekochte media dient als spreekbuis van de politiek

Het resultaat van eenzijdige, vrijwel kritiekloze informatie die door een feiten manipulerende regering aan het argeloze publiek wordt gedicteerd is rondom waar te nemen in het openbare leven. 10) Zij hoeven slechts de aangeleverde berichten via (gecensureerde) persbureaus na te papegaaien en publiceren niet waar het echt om gaat.


Toen men in 1953 aan John Swinton, voormalig hoofd van de staf van de New York Times vroeg om een toast uit te brengen voor de New York Press Club legde Swinton de schokkende verklaring af: “Er is op dit moment van de wereldgeschiedenis in Amerika niet zoiets als een onafhankelijke pers. Jullie weten het en ik weet het. Niemand van jullie durft zijn oprechte mening op te schrijven. En als je dit zou doen, weet je bij voorbaat dat het nimmer in druk zou verschijnen. Ik word wekelijks betaald om mijn oprechte mening buiten de krant te houden waaraan ik verbonden ben. Anderen onder jullie worden betaald met gelijke salarissen voor gelijke dingen en zou er iemand van jullie zo dwaas zijn om toch zijn oprechte mening naar voren te brengen, dan kan hij naar een andere baan gaan zoeken.


Als ik mijzelf zou toestaan mijn oprechte mening in een artikel in mijn krant te publiceren, zou ik binnen 24 uur ontslagen zijn. De bezigheden van de journalisten bestaan eruit om de waarheid te vernietigen, grondig te liegen, te wijzigen, kwaad te spreken, te kruipen voor de mammon, en zijn land en loopbaan te verkopen voor zijn dagelijks brood. Jullie weten het en ik weet het en hoe dwaas is het dan te toasten op een onafhankelijke pers? Wij zijn het gereedschap en de vazallen van rijke mensen achter de schermen. We zijn dansende marionetten, zij trekken aan de touwtjes en wij dansen. Onze talenten, mogelijkheden en levens zijn eigendom van andere mensen. Wij zijn intellectuele hoeren”.


Het laatste bolwerk is gevallen

Tijdens het presidentschap van Donald Trump keerde de gehele westerse wereld zich tegen zijn buitenlandse beleid. Wij allen zijn er getuige van hoe hij als eerste en enige president van de VS het waagde om zich tegen de globalistische wereldelite te keren. De wereld zag dat hij zich terugtrok uit Deep State bolwerken als de VN en de WHO; hoe hij vele misbruikte kinderen, bestemd voor satanische rituelen uit ondergrondse bunkers wist te bevrijden tot grote ergernis van de hoog geplaatste pedofiele psychopaten, die de wereld regeren.


Trump was de enige, die China durfde aan te pakken om hun economische en technologische macht over de hele wereld in te dammen. De laffe EU regeringen en media wisten alleen maar kritiek te uiten op zijn presidentschap en hem belachelijk te maken; het is de gebruikelijke behandeling die alle kritische groeperingen (Q Anon) en politici te verduren krijgen.


Kijk maar eens wat de media berichten over de “stijfkoppige” regeringen van Hongarije en Polen, die de opgelegde massa immigratie van de EU weigeren toe te staan. Uiteindelijk gingen ook deze landen door de knieën voor een grote zak geld, het ultieme machtsmiddel van de god van het geld, Mammon. Met de verwijdering van Donald Trump uit het politieke systeem van de VS is het laatste bolwerk tegen de Deep State gevallen.

China, de nieuwe wereldgrootmacht

Terwijl de, zorgvuldig verborgen gehouden, duivelse Agenda voor ieders wijd gesloten ogen wordt uitgerold maken de 4 engelen uit het Oosten zich gereed voor de grote aanval. 11) Deze verovering zal allereerst op technologisch gebied plaatsvinden en de gehele wereld ziet dat China de leiding van de 4e industriële revolutie van de VS aan het overnemen is. Het komt in grote lijn er op neer dat alle westerse regeringen hun eigen volk min of meer doelbewust hebben verraden door een dubbele Agenda erop na te houden in ruil voor veel geld, heel veel geld. De goden in den beginne wisten dat hun schepsels als kuddedieren waren geschapen, behept met hetzelfde bewustzijn als zijzelf: de ontkenning van de ware God boven hen.


Wie benieuwd is hoe onze maatschappij er uit zal komen te zien kan hiervoor het beste naar de maatschappij inrichting van China kijken. De komende Wereldorde zal een totalitaire, communistisch regime zijn waar degenen, die afwijkende gedachtes er op na houden, het moeilijk zullen krijgen: “En hij (het vierde dier) zal het verbond voor velen zwaar maken.” Vergelijk als voorbeeld maar eens hoe China omgaat met een minderheidsgroepering als de Oeigoeren. 12)


Op weg naar het einde

Om het verdere verloop van onze wereld, zoals wij die kennen, naar de toekomst te beschrijven lezen we verder in hetzelfde hoofdstuk 7 van het Bijbelboek Daniël: “Hij (het vierde dier) zal in opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de Allerhoogste onderdrukken. Hij zal er op uit zijn om hun feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd”.


De signalen, zoals het t.z.t. verwijderen en vervangen van christelijke feesten, het overtreden van burgerlijke vrijheden, enz. die we hier lezen zijn steeds duidelijker waarneembaar en zullen pas echt los kunnen barsten zodra de eerste mensenoogst wordt binnengehaald. Het zijn de mensen, die het Christus bewustzijn levend in zich dragen, die de demonische machten nog tegenhouden.


Wie daarna alsnog tot het ware inzicht en daarmee tot het ware Ontwaken zal komen wacht een zware tijd van beproeving en verdrukking, temeer o.a. vanwege hun weigering om het merkteken van het Beest te ontvangen; zij zullen beschuldigd worden als de veroorzakers van de virusbesmetting, die tot het einde toe zal blijven toenemen. De demiurg zal er op uit zijn om onder zijn heerschappij over de wereld het laatste restje Christus bewustzijn in de mens te doven.


“Dan zal het hof plaatsnemen en zal hem (het Beest) zijn heerschappij ontnomen worden, hij zal voor eeuwig verdelgd en vernietigd worden. Het koningschap, de heerschappij en de grootheid van alle koninkrijken onder de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogste God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen hem dienen en gehoorzamen.”


Bronvermelding en aanverwante artikelen:


1) Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) negeert kritiek:

https://www.frontnieuws.com/achtergrond-van-coronavaccinatie-gezondheidskwestie-of-corruptie/


2) Het door EMA “goedgekeurde” vaccin wordt “potentieel gevaarlijk” genoemd:

https://www.frontnieuws.com/waarschuwing-hoofd-van-de-duitse-gezondheidsdienst-geeft-op-voorhand-toe-mensen-zullen-sterven-aan-de-inenting/


3) Vaccinatieplicht komt er aan:

https://www.youtube.com/watch?v=rZZIJIGAUmA


3a) Mensen dienen zich te houden aan alle corona maatregelen:

https://www.frontnieuws.com/medische-ethiek-expert-zegt-dat-niet-gevaccineerde-personen-de-gezondheidszorg-voor-covid-19-moeten-worden-ontzegd/


4) Wantrouwen over Covid19-vaccin is terecht:

https://www.linkedin.com/pulse/nederlandse-bevolking-op-weg-naar-het-komende-ronald-b-blij


5) Het Covid19 vaccin is geen vaccin:

https://twitter.com/i/status/1334029693998288899


6) Medisch ingrijpen in het immuunsysteem van gezonde mensen is misdadig:

https://www.youtube.com/watch?v=jJr6-qzE920


6a) Het “nut” van het dragen van mondkapjes:

https://www.bitchute.com/video/ykP1m12q6E2k/


7) Er is geen gegronde medische reden om mondkapjes te verplichten:

https://debataafschecourant.wordpress.com/2020/10/17/neurologe-wat-mondkapjes-aanrichten-behalve-vroege-dementie/?fbclid=IwAR17sUEBQhhJVj-e-lGkeMhuCMYpfbvKv5JJ6RZBBBd1FyGMu-7mhL8X_ZM


8) Vaccin- en Pharma-critica dood aangetroffen:

https://www.frontnieuws.com/bedreigde-critica-op-de-farmaceutische-industrie-dood-aangetroffen/?fbclid=IwAR2KvecIRQBGkfEtGeA_KmwiE3ar-qQl-jS3M2wnUHmDlKCdxESvmEHX4_4


9) Eerdere mededelingen over het vierde dier:

https://www.levensreis.nl/index.php/het-verkeerde-principe/


9a) Demonische krachten binnen de matrix:

https://www.levensreis.nl/index.php/2016/08/29/29-augustus-2016/


10) Het Rockefeller draaiboek is de verborgen Agenda:

https://www.levensreis.nl/index.php/het-echte-ontwaken/


10a) Het Rockefeller draaiboek wordt afgespeeld:

10b) Regeringen moesten liegen over de verspreiding van een dodelijke virus:

https://www.levensreis.nl/index.php/het-gelijk-van-onze-media/


11) China op weg om het machtigste land van de wereld te worden:

https://www.youtube.com/watch?v=9_nWo2I06UQ


12) De behandeling van Oeigoeren in communistisch China:

https://www.youtube.com/watch?v=P8-e_PIB17E


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

94 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page