top of page
  • Quiasinon

Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen

In totaal ondertekenden in 3 weken tijd meer dan 2000 artsen en medisch professionals de oproep tot een open debat over de proportionaliteit van de corona maatregelen. In totaal tekenden meer dan 800 artsen, onder hen 6 hoogleraren. Tevens tekenden meer dan 1000 medisch professionals, onder hen 7 hoogleraren

Via deze weg willen wij, een groeiende groep artsen (tot 30 juli al meer dan 800 artsen en meer dan 1000 medisch professionals, waaronder 13 hoogleraren), onze ernstige bezorgdheid uiten over de huidige gang van zaken rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus en het wetsvoorstel noodmaatregelen dat op 20 augustus ingediend zal worden. Wij brengen dit met erkenning en medeleven voor hen die ziek werden of een dierbare verloren en met respect voor het snelle handelen tijdens het begin van de uitbraak en de integriteit van onze collegae in het Outbreak Management Team (OMT). Wij maken ons echter in toenemende mate zorgen om de nog altijd geldende noodmaatregelen en de snelheid waarmee hypotheses en meningen bij wet dreigen te worden vastgelegd, zonder dat daar stevige wetenschappelijke grond voor is.


De verantwoording vanuit het kabinet dat dit gebeurt in het belang van volksgezondheid is onbegrijpelijk, als de collaterale schade wordt meegewogen. Om in de beleidsdiscussie over Corona weer oog te krijgen voor het doel dat maatregelen zouden moeten dienen, namelijk het toegankelijk houden van zorg, het beschermen van kwetsbaren en het bevorderen van de volksgezondheid, roepen wij u hierbij op om zich onafhankelijk en kritisch te blijven informeren en de vragen te stellen die een democratische rechtstaat toe behoren. Zie hiervoor bijvoorbeeld de vragen onder aan dit document.


Wij vragen politici openbaarheid van besluitvorming te eisen en te allen tijde proportionaliteit en subsidiariteit mee te laten wegen bij het uitrollen van beleid. Het gezegde 'een middel mag niet erger zijn dan de kwaal; is actueler dan ooit als het gaat om de noodverordeningen en het op 20 augustus 2020 voorliggende wetsvoorstel tijdelijke wet noodverordeningen COVID-19. Deze behelst nog altijd buitenproportionele strafmaatregelen, privacy schendingen, inbreuk op lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht, naast extreme macht binnen één departement.


Hieronder vindt je het pdf bestand dat je kunt downloaden. Het betreft de gehele brief.

Artsen-brandbrief-corona-maatregelen
.pdf
Download PDF • 604KB

Op 11 augustus werd een aangepaste versie van de brandbrief (link) aan 230 kamerleden gestuurd. Het doel is om het kabinet te wijzen op zijn verantwoordelijkheid om de proportionaliteit en nevenschade van maatregelen te allen tijde mee te laten wegen in hun keuze tot maatregelen, genomen in het licht van verbetering van de volksgezondheid. Daarnaast streven wij naar het scheppen van een beter perspectief rondom getallen van besmettelijkheid en ernst van COVID-19.


Wij ontvingen reacties van de SP en de Partij van de Dieren waarin zij aangaven de tijdelijke wet noodmaatregelen niet te zullen ondersteunen. Ook gebruikte het Forum voor Democratie onze brief om hun vragen voor het debat over de coronamaatregelen te formuleren.


www.opendebat.info is de website betreffende een initiatief van artsen.

809 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page