top of page
  • Quiasinon

CERN en Bijbel Profetie, Armageddon

Onderstaand een vertaling van een artikel dat verscheen in mei 2019. Lees dit artikel en lees dan verder over wat er inmiddels meer bekend is over CERN en de ongelofelijke duistere rol deze organisatie speelt op het wereld toneel. Je gaat begrijpen dat de strijd tussen goed en kwaad wel degelijk bestaat en dat die strijd al duizenden jaren lang aan de gang is. Je gaat inzien dat wij nu in een cruciale fase zitten van onze ontwikkeling en dat het werkelijk 'erop of eronder' is. Dit gaat om leven en dood en het is GEEN sprookje of angstige vertelling. Wij zitten in de eindfase die ook wel de... Armageddon wordt genoemd! Die hele covid-onzin is er om je af te leiden van wat er werkelijk gaande is en het lukt de duisternis, het kwaad, uitstekend om de mens in angst en verwarring te houden.Jezus zei dat de laatste dagen in de aanloop naar Zijn wederkomst "als de dagen van Noach" zouden zijn (Mattheüs 24:37). In de dagen van Noach werd met de toren van Babel (Genesis 11) een poging gedaan om een deur naar het geestelijke rijk te openen. Vandaag de dag is CERN een andere poging om hetzelfde te doen...

CERN hoofdkwartier in Zwitserland

Wat is CERN?

CERN is de Europese Organisatie voor Kernonderzoek en beheert het grootste deeltjesfysicalaboratorium ter wereld, waar de befaamde Large Hadron Collider (LHC) zich bevindt. De Hadron Collider (ook wel CERN genoemd) is 's werelds grootste en krachtigste deeltjesversneller en de grootste machine die de mens ooit heeft gemaakt; hij is maar liefst 28 kilometer lang en 175 meter onder het aardoppervlak begraven. Veel vooraanstaande natuurkundigen geloven dat het de potentie heeft om niet alleen de wereld te vernietigen, maar ook het universum zelf.

Zonder in detail te treden of een technische definitie te geven; de LHC werd ontworpen om subatomaire deeltjes met een snelheid die de lichtsnelheid benadert samen te smelten, teneinde ze uit elkaar te halen en het oorspronkelijke deeltje te vinden dat het universum een fractie van een seconde na de Big Bang deed ontstaan of beginnen, het zogenaamde "God-deeltje".

Wat hopen de wetenschappers van CERN hiermee precies te bereiken?


In de meeste artikelen over de LHC in de mainstream media worden mondaine wetenschappelijke onderzoeksdoelstellingen besproken die niet echt alle tijd, moeite, geld en, niet te vergeten, risico's lijken te rechtvaardigen die worden aangewend. Waarom miljarden euros uitgeven aan een gevaarlijk experiment dat nog geen enkele nuttige ontdekking heeft gedaan (zelfs niet na tientallen jaren van onderzoek en experimenten) alleen maar om te ontdekken hoe de vermeende "Big Bang" heeft plaatsgevonden?


Wel, het antwoord zou kunnen liggen in het feit dat de topambtenaren bij CERN eigenlijk iets anders in gedachten hebben - iets veel sinisterder. Wat deze wetenschappers werkelijk proberen te bereiken is, denk ik, toegang te krijgen tot een inter-dimensionale doorgang, en dit wordt niet alleen gesuggereerd door hun iconografie en occulte connecties (zoals we hieronder zullen zien), maar iets dat zij zelf hebben gesuggereerd. De eigenlijke directeur van CERN, Bertolucci, zei dat: “The Large Hadron Collider could open a doorway to another dimension, and out this door might come something, or we might send something through it”. (source) "De Large Hadron Collider zou een deur naar een andere dimensie kunnen openen en uit die deur zou iets kunnen komen, of we zouden er iets doorheen kunnen sturen". (bron)


Hoe verontrustend deze uitspraak ook is voor christenen, die geloven in het bestaan van een andere geestelijke dimensie, dit is blijkbaar niets nieuws voor de wetenschappers van CERN. Zij geloven in het bestaan van andere parallelle en alternatieve dimensies (de fysica dicteert dat er minstens elf van zijn), en zij geloven dat door het herscheppen van de omstandigheden van de Big Bang wetenschappers de sluier die de twee scheidt, kunnen openrijten. De wetenschappers van CERN schijnen echter niet echt te beseffen hoe uiterst gevaarlijk dit kan zijn.


CERN & Openbaring 9:1-11

Al dit gepraat over het openen van een doorgang naar een andere dimensie waar "iets" uit zou kunnen komen, doet me denken aan Openbaring 9:1-3, waarin staat: “To him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit… And there came out of the smoke locusts upon the earth…” (Revelation 9:1-3) "Aan hem was gegeven de sleutel van de bodemloze put. En hij opende de bodemloze put... En er kwamen uit de rook sprinkhanen op de aarde..." (Openbaring 9:1-3)


Hier vertelt Johannes ons over een tijd waarin Satan de sleutel krijgt van de "bodemloze put" om een horde demonische wezens, die op sprinkhanen lijken, op de wereld los te laten. Ik vraag me af of deze Bijbelse gebeurtenis te maken heeft met de experimenten in CERN? Het is interessant op te merken dat het woord "bodemloze put", in het Grieks vertaald als abussos, letterlijk de SCHACHT VAN DE AFGROND betekent (het is dus niet zomaar een put, maar eerder een tunnel - de tunnel naar de afgrond). Het idee van een tunnel (wormgat) die leidt naar een andere dimensie, of een zwart gat, is zeer centraal bij CERN! En raad eens welke term wetenschappers vaak gebruiken om een zwart gat te beschrijven? "bodemloze put".


Van verder belang is het feit dat de stad waar CERN is gevestigd in de Romeinse tijd "Appolliacum" heette, waar een tempel stond ter ere van Apollyon de vernietiger (Apollo), en de Romeinen geloofden dat het een poort naar de onderwereld was (merk op dat de bodemloze put wordt geassocieerd met de onderwereld). Vergelijk dit met Openbaring 9:11, waarin staat: “And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue hath his name Apollyon.” (Revelation 9:11) "En zij hadden een koning over hen, welke is de engel van de bodemloze put, wiens naam in de Hebreeuwse taal Abaddon is, maar in de Griekse taal zijn naam Apollyon heeft." (Openbaring 9:11)


Ons wordt verteld dat Apollyon de engel van de bodemloze put is, en de koning van de demonische "sprinkhanen" die werden losgelaten! Is het toeval dat CERN is gebouwd op de plaats die aan Apollyon is gewijd? Is het ook toeval dat een standbeeld van de Hindoe-god Lord Shiva, de "god van de vernietiging" of "de Vernietiger" genoemd, prominent buiten de LHC staat opgesteld? De naam van de engel, "Apollyon", betekent in het Grieks "Vernietiging"! Trouwens, wat heeft dit met wetenschap te maken?


Standbeeld van de Indiase godin Shiva op het hoofdkwartier van CERN

Bovendien is CERN de afkorting van de gehoornde god Cernunnos - de god van de onderwereld. Nog een toeval? Is het ook een toeval dat CERN diep onder de grond moet gaan om hun "god" experimenten uit te voeren? Dit alles zou verklaren waarom zij ervoor gekozen hebben hun "wetenschappelijk project" ondergronds te bouwen, en op een plaats die twee landen doorkruist (Frankrijk & Zwitserland), wat helemaal nergens op slaat; of waarom zij een acroniem hebben gekozen dat niet lijkt te passen bij waar het voor staat.


CERN's Occulte en Satanische Symboliek

Alsof het nog niet duidelijk genoeg was wat hun bedoelingen zijn, overweeg dan het volgende:


CERN logo

1. Het CERN logo bestaat uit 3 in elkaar verstrengelde 6'en (als in 666). Er is geen logische reden voor dit 666 patroon, aangezien de tunnels van de CERN faciliteiten niet op deze manier zijn gerangschikt.


2. CERN is de geboorteplaats van het World Wide Web (WWW). Interessant is dat het Hebreeuwse equivalent van onze "w" de letter "vav" of "waw" is, die de numerieke waarde heeft van 6. Dus het Engelse "www" vertaald in het Hebreeuws is "vav vav vav" of 666.


3. Op 14 maart 2015 heeft CERN een vreemde occulte preview video vrijgegeven, getiteld "SYMMETRY". De video (of trailer) werd gefilmd binnen CERN en lijkt op zijn minst enkele occulte elementen te bevatten, die niets te maken hebben met het thema van de video: het vinden van het kleinste deeltje. Het heeft suggesties van wedergeboorte, vallen in een afgrond of zelfs een ander niveau van bestaan of tijdreizen, en een dans gewijd aan vernietiging vóór de wederopstanding. Deze vreemde, occulte dans is uiterst significant in het licht van het feit dat het grote standbeeld van Shiva dat buiten het CERN-complex zit, deze dans uitvoert. U kunt de video hieronder bekijken.

4. Op 1 juni 2016 markeerde de Gotthard Basistunnel in Zwitserland ('s werelds grootste spoortunnel) zijn grote opening met een uiterst bizarre, diep occulte, satanische ceremonie. Van betekenis is het feit dat het plaatsvond in de buurt van CERN (ook gelegen boven het gebied waarvan wordt beweerd dat het de ingang naar de onderwereld is) en beelden die werden geprojecteerd op een enorm videoscherm tijdens de ceremonie suggereren een verbinding met CERN (bijv. de veelarmige Shiva die de kosmische dans doet en de Atlas die uit CERN omhoog komt).


Tijdens de Gotthard-ceremonie werd een op Baphomet lijkende "geitenman" afgebeeld die sterft, herrijst, wordt aanbeden en wordt gekroond als "de koning van de wereld". Baphomet is een van de belangrijkste symbolen geworden die de laatste decennia in de occulte gemeenschap zijn gebruikt om Satan voor te stellen. Andere overduidelijke occulte verwijzingen in de ceremonie waren het Oog van de Voorzienigheid, profetie, Lucifer, gevallen engelen en nog veel meer. U kunt de videobeelden van de volledige ceremonie hieronder bekijken.

5. Op 11 augustus 2016 dook een zeer vreemde uitgelekte video op van een satanisch ritueel mensenoffer dat plaatsvindt op het terrein van CERN voor het Shiva-standbeeld. De video toont verschillende individuen (niet bij naam genoemde wetenschappers bij CERN) in zwarte mantels die zich verzamelen voor het Shiva-beeld, in wat lijkt op een re-enactment van een occulte ceremonie, aan het einde waarvan een vrouw wordt neergestoken. Wat de bedoelingen achter dit ritueel ook mogen zijn, het eindresultaat is hetzelfde: Het is de zoveelste vreemde, ritualistische gebeurtenis die in verband wordt gebracht met CERN. U kunt de gelekte videobeelden van het schijnoffer hieronder bekijken. NB: Video bevat grof taalgebruik].

6. Op 24 juni 2016 werden foto's genomen van een aantal uiterst bizarre "portaalvormige wolkenformaties" in het gebied vlak boven de Large Hadron Collider bij CERN - op dezelfde dag begonnen CERN-wetenschappers met een nieuw Awake-experiment om de manier waarop het deeltjes op elkaar smasht te veranderen. Zou het mogelijk zijn dat er een verband bestaat tussen dit nieuwe "Awake" experiment en deze vreemde wolkenformaties? En wat hopen de onderzoekers eigenlijk precies "wakker" te maken?"Portaal-achtige wolken" boven CERN

7. Kijk naar de foto van de CERN machine hiernaast, en je ziet 8 spaken/buizen uit het centrum komen - dit is het kwaad (zie: Wiel van Dharma). Interessant is dat CERN naar zijn wiel met 8 spaken verwijst als "ATLAS" en, in de video-serie 'Discourses on an Alien Sky#13', wijst David Talbott erop dat de Kosmische Berg die geassocieerd werd met de toren van Babel werd voorgesteld door Atlas! In de Griekse mythologie droeg Atlas het gewicht van de hemelen op zijn schouders.


ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) is ook de naam van een experiment bij CERN, wat me bij mijn volgende punt brengt...

8. De acroniemen die CERN heeft gebruikt om veel van hun experimenten te benoemen zijn allemaal demonisch. Deze acroniemen omvatten: SATAN (Solar Axion Telescopic ANtenna), DELPHI (DEtector with Lepton, Photon and Hadron Identification), dat een heiligdom van Apollo was; HADES (High Acceptance Di-Electron Spectrometer), dat de naam is van zowel de onderwereld als de god van de onderwereld; en ALICE (A Large Ion Collider Experiment), dat een andere naam is voor LUCIFER. U kunt deze en andere voorbeelden hier op hun eigen website controleren.


Sanskriet schrift binnen CERN

De lijst gaat maar door. Helaas kan ik door tijdgebrek niet ingaan op de vele andere zaken die de ware bedoelingen van CERN onthullen, zoals vreemde voorwerpen die tijdens tests in de machine verschijnen, Sanskriet-schrift (de taal van oude goden) op panelen in CERN, aardbevingen die samenvallen met LHC-activiteit, enz.
Conclusie


Alle toevalligheden, symbolen en patronen van occulte rituelen suggereren dat het zonder twijfel een poort is naar het demonische rijk. Het roept de vraag op of het mogelijk is dat deze wetenschappers onbedoeld een portaal of een deur openen, niet naar een andere dimensie, maar naar het spirituele rijk, misschien zelfs naar de bodemloze put zelf. Wat de vervulling van Openbaring 9 betreft, moeten we in gedachten houden dat een engel de sleutel van de bodemloze put krijgt en dat het de engel is die hem opent (Openbaring 9:1); alles wat verder gaat is pure speculatie. Maar gezien de occulte en satanische symboliek rond deze "wetenschappelijke" faciliteit en haar vreemde obsessie met Apollo/Apollyon, zou het verstandig zijn de mogelijkheid te overwegen. Niettemin lijkt het erop dat wat lang geleden in Genesis 11 gebeurde, misschien opnieuw gebeurt. Beschouw deze parallellen tussen CERN, en de mensen van Babel:


  • Het volk van Babel wilde een toren bouwen die tot in de hemel zou reiken, en men geloofde dat Babylon een gebied was waar zich een soort portaal bevond (Genesis 11:4). CERN probeert met de LHC tot in de hemel te reiken, en men gelooft dat Saint-Genus-Poilly (de stad van CERN) een gebied was waar zich een portaal naar de onderwereld bevond.

  • Het volk van Babel sprak dezelfde taal en was verenigd in wat het wilde bereiken (Genesis 11:6). CERN creëerde het World Wide Web, waardoor mensen weer verenigd werden onder één taal, en het CERN-project is een verenigde inspanning van 22 lidstaten.

  • De mensen van Babel maakten het hoogste gebouw ooit gemaakt (Genesis 11:4). CERN maakte de grootste machine ooit gemaakt.

Ik denk dat het veilig is om te zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt en aangezien Jezus zei dat Hij zou terugkeren in een tijd waarin dit zou gebeuren, opnieuw worden "zoals in de dagen van Noach", zien we weer een teken dat Hij spoedig zal komen! De wetenschappers van CERN kunnen maar beter oppassen waar ze om vragen, want deze keer zal God meer doen dan talen door elkaar halen (Genesis 11:9; vgl. Openbaring 11:7).


-------------------------------------------


Tot zover het verhaal van Christian Evidence. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Amerikaanse CIA de bedenker is van de... Bitcoin crypto currency munt. De geschiedenis van Bitcoin begon rond 2010 en werd bedacht door Satoshi Nakamoto en tot op de dag van vandaag wist niemand of dit een echte persoon is. Deze coin moest gebruikt gaan worden om de duistere werken van de CIA en de deep state te financieren. In een later stadium hebben de bedenkers van Bitcoin, Ethereum in de markt gezet en weer later ADA Cardano. Zie ook de onderstaande youtube die meer licht op de zaak werpt.

Bitcoin = CIA

People at Bitcoin created ETH.

People at ETH created ADA/Cardano.

Based in Switzerland.

What's in Switzerland - CERN

CIA HQHet openen van de poorten van de hel: CERN Update, Digitaal DNA zal worden overgebracht naar de aarde door Cern

Omdat CERN het grootste en meest geavanceerde kern- en deeltjesfysicalaboratorium ter wereld is, is de beveiliging van deze uiterst geheime faciliteit de strengste ter wereld. Bijgevolg is het de perfecte plaats om de ingang van de enige echte Central Intelligence Agency (CIA) te verbergen.


Zoals oorspronkelijk afgebeeld in het Truther.org rapport van 31 maart 2015, getiteld "10 Reasons Why Switzerland is Home to the CIA", bevestigen harde bewijzen nu dat Zwitserland in feite onderdak biedt aan de CIA. Echter, waar precies het CIA hoofdkwartier is gevestigd in Zwitserland is een mysterie gebleven - tot nu toe.

In het kort, CERN dient als geheime ingang voor het CIA Hoofdkwartier dat zich bevindt in de onderwater Alpen ravijnen van het Meer van Geneve, een meer dat zo diep is dat het onderzocht moest worden door Mir 1 en Mir 2, Russische onderzeeërs die bekend staan om hun vermogen om tot 6.000 meter (19.685 voet) te duiken. Het idee dat CERN de geheime ingang is van het CIA-hoofdkwartier onder het Meer van Genève wordt bevestigd door het feit dat CERN in 2013 2.513 personeelsleden en 12.313 fellows, associates en apprentices telde, waarvan een meerderheid waarschijnlijk CIA-personeel is.


Gezien het feit dat ongeveer 15.000 mensen dagelijks naar het CERN en/of CIA hoofdkwartier pendelen, moeten zij dit doen via geheime ondergrondse treinen, aangezien er geen grote parkeerterreinen zijn bij CERN, zoals te zien is op de luchtfoto van het CIA hoofdkwartier in Langley, Virginia. Bijgevolg is het CIA-hoofdkwartier onder het Meer van Genève alleen bereikbaar via ondergrondse treinen vanuit CERN, en via onderzeeërs die door een ondergrondse tunnel van 275 kilometer (170 mijl) varen, die klaarblijkelijk begint in Genua, Italië, en eindigt in het Meer van Genève.

𝙂𝙀𝙉𝙁/𝙎𝘾𝙃𝙒𝙀𝙄𝙕 🇨🇭 - 𝘿𝘼𝙎 𝙕𝙀𝙉𝙏𝙍𝙐𝙈 𝙂𝙇𝙊𝘽𝘼𝙇𝙀𝙍 𝙆𝙊𝙉𝙏𝙍𝙊𝙇𝙇𝙀?


𝐀𝐥𝐥𝐞 𝐖𝐞𝐠𝐞 𝐟ü𝐡𝐫𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐢𝐧𝐛𝐚𝐫 𝐧𝐚𝐜𝐡 𝐆𝐞𝐧𝐟.


𝐕𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐖𝐇𝐎 (𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐇𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧), 𝐛𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧 𝐳𝐮𝐦 𝐖𝐄𝐅 (𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜 𝐅𝐨𝐫𝐮𝐦) 𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐞𝐫 𝐆𝐀𝐕𝐈-𝐈𝐦𝐩𝐟𝐚𝐥𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳, 𝐝𝐢𝐞 𝐖𝐓𝐎 (𝐃𝐢𝐞 𝐖𝐞𝐥𝐭𝐡𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥𝐬𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐬𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧), 𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐠𝐚𝐫 𝐂𝐄𝐑𝐍 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐡𝐚𝐛𝐞𝐧 𝐢𝐡𝐫𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐭𝐳 𝐢𝐧 𝐆𝐞𝐧𝐟.


Operatie Viskom

Robert Byrd

Antarctica

Nazi afsplitsing groepen

Geavanceerde Anti Zwaartekracht Vliegtuig Technologie

DUMBS

Operatie Blauwe Straal

De echte ontdekking van Fiber Optics

Vrije Energie

Energie uit donkere materie

CERN Hadron Collider/deeltjesversneller

CERN werknemers aanbidden Shiva

CERN Wormgaten & Portalen

Sterrenpoort

Boek van Henoch

Nikola Tesla

Valiant Thor

Mandela Effect - Veroorzaakt door CERN

Het Firmament - (De wateren boven de wateren)

Oude Egyptische Technologie

Pleiadiaans Sterrenzaad

Gevallen Engelen (verschillende buitenaardse wezens-achtige rassen)

Atlantis

Geheim Ruimte Programma

360° ijs muur (Antarctica)

What's Beyond The Ice Wall (Amazoniërs vs Asgard)

Sky Ice (Blauw ijs van Antarctica)

Bermuda Driehoek

Drakendriehoek (De Duivelszee)

CIA's Gateway Project

Menselijke experimenten van de CIA

De Lazarus Pit


Voordat je incarneerde wist je dat we samen als EEN in staat zouden zijn om het netwerk van de gevallenen, die afgedwaald zijn van bron/hart, te onthullen. CERN boort de Godin Sterrenpoort aan door het element GOUD te gebruiken. CERN bevat daar veel van. GOUD is het element/metaal dat hoge frequenties kan geleiden. Enig idee waar al het door de NAZIS gestolen goud naartoe is gegaan? Hitler was altijd CERN aan het voorbereiden. Wetende dat hij kon reïncarneren in een nieuwe matrix en weer een schepper kon worden.


Dezelfde mensen/bloedlijn verdienden veel geld aan de olie-industrie. Olie dempt de trillingen van de stargates (hydraulica) en daardoor verlaagt de trilling/verbreekt de stargate en brengt moeder aarde in een energetische disbalans en verhindert de ascensie. Je kunt concluderen dat de mensheid bovenop een enorme atoombom zit. Je kunt ook concluderen dat deze ramp al gebeurd zou zijn zonder de inmenging van de krachten van het licht zoals we die boven bepaalde gebeurtenissen en vortexen hebben gezien, om de energie in balans te brengen.


Indien goed onderzocht kan ook bewezen worden dat we nu weer in dezelfde fase/trilling zijn als in de "tijd" ATLANTIS. Als dit goed onderzocht is kunnen we bewijzen dat de intenties van onze lichtfamilie voortkomen uit een liefdevolle natuur. Wij zijn geïncarneerd met de zekerheid dat zij ons rugdekking geven en dat wij de situatie moeten onthullen.


Bedenk dat Dr. Fauci evenals Klaus Schwab afkomstig zijn uit Zwitserland. Zij zijn slechts 15 kilomter van elkaar verwijderd in de buurt van Chur. Hoe komt het dat Zwitserland zo'n bijzondere positie heeft in de wereld? (bewaard)Bron: Christian Evidence, Danielle Stotijn, e.a.


Volg Tribute op Facebookvoor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN! Link naar telegram.


1.656 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page