top of page
  • Quiasinon

Civilisatie of het ontbreken daarvan?

Traditioneel betekent civilisatie “Hoge Cultuur” en dit woord heeft haar oorsprong in het ‘cultiveren’ van landbouwmethoden, het veredelen van dierrassen, in de schrijfkunst, architectuur, methoden van transport en vooral tegenwoordig in de technologie. Volgens onze geschiedenisboeken waren de Pyramide bouwende Egyptenaren en Babyloniërs geciviliseerd; hoewel de primitieve dorpsbewoner niet beschaafd was en destijds tot primitieven en barbaren werd gerekend. In de huidige tijd zijn wij volgens onszelf geciviliseerd omdat we computers hebben, televisiekijken, in auto’s rijden en meer technologisch fraais tot onze culturele en beschaafde verworvenheden rekenen.


We kunnen ons echter afvragen of bovenstaande de kenmerken en karakteristieken zijn van een beschaving. Of dat er iets fundamenteels mis is met de wijze waarop wij een cultuur of beschaving duiden? Hoe noemen we bijvoorbeeld een cultuur die mensen voortbrengt als Hitler, Stalin, Hirohito, Mao Zedong of de latere politieke leiders als Nixon, Bush, Clinton en Obama? Leiders die vooral hun naam hebben gevestigd met hun militaire veroveringen, dodenkampen, goelags, geïnstitutionaliseerde martelingen en het vermoorden van burgers.


Al deze heersers beschikten over een excellente technologie, een goed ontwikkelde medische en religieuze hiërarchische structuur, prima uitgerust militair apparaat plus een bureaucratische elite die de morele, spirituele, en sociale noden van de ‘civilians’ in goede banen leidt. Met andere woorden; als civilisatie gedefinieerd wordt als over het kunnen beschikken over een hoge technologie en een centrale overheid dan hebben we, als burgers, nog een boel te verklaren over de wreedheden en het bloedvergieten die met onze beschaving gepaard gaan.


Technologische innovaties worden vaak misbruikt om de mens te controleren, het limiteren van de levensvreugde, de beperking van de vitaliteit en gezondheid en om onze keuzemogelijkheden en vrijheid in te dammen. Slechts een onnozele zal verklaren dat verworvenheden als televisie, auto’s nucleaire installaties, computers en de biochemische farmaceutische industrie de levenskwaliteit hebben bevorderd. Tientallen jaren geleden kozen we als collectief voor de levens- en planeet bedreigende nucleaire energie; het ongelimiteerde gebruik van fossiele brandstoffen (bomen) in plaats van de schone wind- en zonne-energie.


We kiezen voor ineffectieve chemo, bestraling en chirurgie bij kankertherapie in plaats van gezondheid bevorderend voedsel en andere preventieve maatregelen. We besproeien de aarde met chemicaliën waarvan we de uitwerking niet kennen (?) en in plaats van te zorgen voor de wereld van de dieren creëren we door bio-engineering en genetische manipulatie nieuwe diersoorten. Voor wie de moeite neemt krijgt heel snel een verdrietig inzicht krijgen in de wereld van pedofilie, kinderverkrachting, bestialiteit en andere sadomasochistische spelletjes die we als mens bezigen onder de noemer van ‘alternatieve seksualiteit’.


In het woord ‘civilisatie’ zit het woord civiel en dit verwijst naar burgerlijk. Burgerlijk wordt meestal geassocieerd met tuttig en ouderwets maar in deze betekenis gaat om het vredige en sociale gedrag van de burger. Eigenlijk gaat het dus om waarden en normen! En oei, dat is wel heel erg ouderwets want wie heeft het vandaag de dag nog over normen en waarden in een cultuur waar schijnbaar alles mag en moet kunnen? Aan het eind van een uitgesproken zin vaak gevolgd door: “toch; niet dan!?”


Je kunt van president Trump vinden wat je wilt maar een van zijn belangrijke maatregelen is het aanpakken van hen die betrokken zijn bij pedofilie netwerken, de kinderhandel, satanische kringen en in het verlengde daarvan; kannibalisme. Als weldenkend en liefdevol mens kun je niet anders dan vervuld zijn van afschuw over deze praktijken en hopen en bidden dat dit spoedig afgelopen is. Alleen al hierom is het van enorm belang dat Trump het moeras schoon kan maken.

Waar Amerika gaat, daar gaat de wereld! Het gaat niet om de persoon Trump maar het gaat om waar hij en zijn partij voor staan. Dat is: liefde, saamhorigheid, verdraagzaamheid, naastenliefde, menselijkheid, zelfstandigheid, onafhankelijkheid, zelfverantwoordelijkheid, vrijheid, Christelijke waarden en normen en een gezond Godsbesef.


Trump is ‘alleen maar’ de brenger van een nieuwe dageraad en niet de dageraad zelf. Die dageraad zal de duisternis verdrijven en een nieuwe zonnige dag inluiden voor de mensheid. Wij zelf zijn die dageraad. Om Wilhelm Reich te citeren:


“Civilization has not yet begun“.


Wel, laten we de mouwen opstropen, er is werk aan de winkel. De zon komt op en zal de schaduwen en duisternis verdrijven.

10 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page