top of page
  • Quiasinon

Controle over de mens & de mensheid.

Om controle over de mens & de mensheid te kunnen behouden hebben invloedrijke krachten ervoor gezorgd dat de herinnering aan ziel, karma en reïncarnatie zo goed als uitgewist is. Er is voldoende bewijs van het bestaan van een leven na dit leven maar onder invloed van religieuze, politieke en economische instellingen is de mensheid onderwezen in een overtuiging dat er geen geest en geen ziel is. We geloven dat er na het overlijden van het fysieke lichaam alleen nog ‘het niets’ resteert. Met andere woorden; na onze dood zijn we compleet verdwenen en laten hooguit tijdelijk wat herinneringen na.

Een beetje studie en kennis (gnosis) leidt al snel tot heel andere inzichten maar helaas omarmt de meerderheid van de mensheid de idee van een enkelvoudig leven.


Dat is ook wel zo gemakkelijk want het voorkomt dat je jezelf vragen hoeft te stellen over de daden die je verricht en de mogelijke consequenties daarvan; voor onszelf en/of voor onze kinderen!


Immers, als er slechts één leven is dan maakt het toch niet zoveel uit wat we doen en achterlaten?! Er is namelijk niets of niemand die ons (na de dood) op het matje roept en rekenschap laat afleggen en laat ervaren wat de gevolgen (karma) zijn van onze daden. We kunnen dus rustig allerlei rottigheid veroorzaken zonder ons zorgen te hoeven maken over de gevolgen. Dit zet de deur open voor het uitvoeren van afschuwelijke daden want die zijn vanzelfsprekend ook zonder gevolgen. Het is niet geheel toevallig dat we in onze moderne samenleving worden geconfronteerd met een ongekende golf geweld, misdaad en zedeloosheid.


De ideologie van een ‘gevolgenvrij’ leven wordt bewust in stand gehouden om chaos te veroorzaken en verschaft de elite het instrumentarium en de mogelijkheid om ons onder controle te houden. Ignorance is bliss, (onwetendheid is zalig) is het credo en zo lang dit zo blijft geven wij de regie over ons leven uit handen en blijven we overgeleverd aan het macabere spel van hen die uit zijn op totale controle over de mensheid. Stelt u zich eens een ander scenario voor: mensen gaan niet dood in de letterlijke betekenis van het woord, ze verdwijnen niet in het niets. Ze verlaten alleen hun lichamen van vlees en bloed dat vergaat; alleen het fysieke lichaam gaat dood. Het aardse lichaam was alleen een middel van transport tijdens dat belangrijke aardse leven en kan na versleten te zijn worden achtergelaten; net zoals een auto ook afgedankt wordt na jaren van gebruik.


De ziel gaat over naar een ander tijd/ruimte deel van de Schepping die ideaal is voor zijn vervolgreis in het bestaan. Daarom bestaat er niet zoiets als de dood. De mens, als een individu, verdwijnt nooit maar maakt een overgang naar een ander gebied van bestaan, met medeneming van alles wat er in zijn/haar rugzakje zit. Dat betekent dat je meeneemt naar die andere wereld wat je verdiensten zijn of dat wat je in negativiteit hebt aangericht.


Waarom is het dat een kind geboren wordt in Nederland en een ander de pech heeft in een armoedig land op de wereld te komen en na drie weken dood te gaan van honger/dorst of door oorlogsgeweld? Zou dat nu echt komen door een god van willekeur? Of zou het te maken kunnen hebben met onze voorbije levens en de gevolgen hiervan? Is het niet enorm achterlijk en stompzinnig te geloven dat we alleen geluk hebben en de ander pech? Hoe dom zijn we als mensheid dat we weigeren over deze zaken na te denken terwijl we weten dat met iedere ademteug dat onafwendbare levenseinde naderbij komt?


Een nieuwe dageraad nadert met rasse schreden en de toekomstige mensheid zal niet de achterlijkheid, domheid en het ongeloof van de vorige generaties overnemen. Ze zal de mouwen opstropen, in actie komen en willen weten hoe de kosmos en het universum nu precies in elkaar zit. Ze zal de kennis (gnosis) vinden die al duizenden jaren wacht om door de mens ontdekt te worden. Pas dan, en niet eerder, zal het duistere machtsspel van de cabal of illuminatie uitgespeeld zijn en heeft de ‘Homo Universalis’ de volledige vrijheid om in liefde te Leven.

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page