top of page
  • Quiasinon

Covid 19: Bedreiging of Wake-Up call?

Bijgewerkt op: 19 dec. 2020

De naweeën van de tweede wereld oorlog zijn nog steeds tastbaar aan het begin van de jaren ’50. Zichtbaar aan de armoedige levenswijze van mensen; er is niet veel geld. Christelijke tradities en waarden worden enthousiast gepraktiseerd, hout- en kolen kachels verwarmen dampend de niet geïsoleerde huizen en kinderen spelen door de afwezigheid van computers op straat. Het spel af en toe stoppend om de nog zeldzame auto te laten passeren. Donker gekleurde mensen zijn uitsluitend bekend van plaatjes en zwarte Piet is een schrikwekkende, maar wel graag geziene bezoeker. Opgroeien in die bruin-witte ‘sepiatijd[1]’ lijkt ongecompliceerd.

Het aanbidden van de Mammon

De jaren ’60 zijn veelbelovend en kenmerken zich door een toenemende welvaart. Meer auto’s die het straatspel verstoren, een televisie die z’n entree maakt. Beatles en Rolling Stones verrukken de jeugd, broekspijpen zijn wijd en in het lange haar dragen we bloemen. Alcohol is synoniem voor gezelligheid en je hoort er helemaal bij als je rookt. De kerken verliezen hun aantrekkingskracht en atheïsme is een wel zo gemakkelijk alternatief voor het ouderwetse en conservatieve geloof. Vooral jongeren beginnen hun heil te vinden in spiritualiteit, vaak niet wetend waar het om gaat maar het voelt wel lekker. Nieuwbouwwijken worden in een hoog tempo uit de grond gestampt en parallel aan het uitdijen van de steden verdwijnt de natuur, een offer die we graag maken. We willen immers zelfstandig wonen. Op vakantie gaan doen we naar de Rijn en Moezel in Duitsland, het leven is opwindend.


Niet veel verder in de tijd worden Tenerife en Mallorca de vakantie bestemmingen en een enkele avonturier waagt zich zelfs al tot in Turkije of Griekenland! Aan het begin van de zeventiger jaren verandert er veel. De prijs van een liter benzine is 50 cent en deze vliegt omhoog door een opzettelijk gecreëerd tekort aan aardolie. De brandstof gaat op de bon, de oliecrisis is een feit en Nederland loopt voorop met strenge linkse maatregelen (Historiek ,

2020). De Amerikaanse president Nixon besluit in 1971 (History Today , 2020) de goudstandaard op te geven. Wereldwijd neemt de importantie van banken toe, beurzen stijgen, grenzen vervagen en de wereld is een Global Village. We verdienen wel ieder jaar meer omdat we met twee mensen moeten werken om rond te komen.


Alcohol is het nieuwe gouden kalf

In de jaren die volgen blijven de belastingen stijgen evenals de prijzen van levensonderhoud. Per dag sterven 17.000 kinderen bij gebrek aan schoon water en door ondervoeding; (Unicef, 2020) een miljoen plant- en diersoorten sterven uit; (The Washington Post, 2020) de consumptie van 80 kilo vlees per jaar blijkt mede de oorzaak. (Volkskrant, 2020) (Food en Agri Business, 2020) Echter, ‘de Wereld Draait Door’[2] en we besteden ruim 3 uur per dag aan het kijken naar verslavende televisie programma’s. (Nieuws, 2020). Alcohol is het nieuwe gouden kalf en 1 op de 12 Nederlanders drinkt overmatig (Trimbos, sd). De lege kerken worden omgebouwd tot markthallen en werkplekken. (Trouw, 2018) Ondanks dat we € 100 miljard per jaar aan ‘zorguitgaven’ besteden (Zorgwijzer, 2020) sterven in 2019 ruim 84.000 personen aan kanker en hart- en vaatziekten (Volks Gezondheid en Zorg, 2020).


Zielloze koude ziekte industrie

De oorspronkelijk op naastenliefde gestoelde gezondheidszorg is gedegenereerd tot een winstgevende bedrijfstak; een zielloze koude ziekte industrie. God en gebod zijn bijna verdwenen. We zagen onze bossen weg die de rol van brandstofbron vervullen in biomassa centrales. Europa wordt overspoeld met miljoenen vluchtelingen die gewapend met gratis verstrekte creditcards (Factcheck, 2019) hun heil zoeken in de Hoorn des overvloeds[3]. Honderdduizenden kinderen verdwijnen jaarlijks spoorloos (Awareness, 2020) en het gezin als hoeksteen van de samenleving is verwisseld voor homohuwelijk en transgenderisme. Politici zijn er niet om het volk- maar om de belangen van het Grote Geld te dienen; kartelpolitiek is het nieuwe normaal. We zijn nu helemaal van God los. Halleluja, het leven is best, we kunnen het alleen wel af; wat verlangen we nog meer?


Dat vervelende virusje

Hoe kan het toch dat in onze hoog geavanceerde technologische samenleving een virus zoveel ellende veroorzaakt? Virussen zijn er al zo lang de mensheid bestaat en Dr. Lanka stelt vast dat virussen geen destructief effect hebben zoals algemeen wordt aangenomen. (Lanka, 2020) Hoe is het dan mogelijk dat een onschuldig virus wereldwijd toeslaat en landen gewillig in een collectieve lockdown gaan? Wat is de reden dat de samenleving kritiekloos het woord gelooft van ‘deskundigen’, braaf mondkapjes omhangt en zichtzelf opsluit zonder zichtzelf te informeren? Is het niet bijzonder dat autoriteiten ineens gelijktijdig ‘het nieuwe normaal’ prediken? Kan het zijn dat wij ons onderscheidingsvermogen en autonomie hebben opgegeven?


Is het zo dat we in de afgelopen decennia zoveel geconsumeerd hebben dat we er vadsig, lui en apathisch van geworden zijn? Hebben we zo gebiologeerd rond dat Gouden Kalf[4] gedanst dat we niet door hadden dat onze wilskracht en vrijheid verdwenen? Hebben we een wake-up call nodig om ons wakker te schudden en bij zinnen te brengen? Wat hebben we nodig om uit onze verdovende lethargie[5] te komen? Was het niet Mozes die zijn volk ook zo aantrof bij terugkomst van de berg en hen leidde naar het beloofde land? Wie heeft er anno 2020 zoveel Godsvertrouwen; liefde, wijsheid en kracht om de mensheid de ogen te openen en een toekomst te geven? Wie zal die troefkaart spelen en rol vervullen?


De Wet van Liefde

Gautama Boeddha zegt: "Bedenk dat je zelf de wind hebt gezaaid en dat als je in de vurige kern van het bestaan terecht wilt komen, je eerst de wervelwind moet oogsten." (Summit Lighthouse, The Law Of Karmic Return, 2020) Wat betekent dat; de wet van oorzaak en gevolg of van karma? Zoals gij zaait, zo zal gij oogsten en zou het kunnen zijn dat we nu te maken hebben met het vereffenen en uitbalanceren van hetgeen we in het verleden gezaaid hebben? Dit is moeilijk te accepteren omdat bij velen een Godsbesef ontbreekt want dit besef is jaren geleden bij het oud vuil gezet en als substituut hebben we de mammon[6] aanbeden.


Gautama Boeddha

Minder bekend is ook dat de wet van karma feitelijk de Wet van Liefde is omdat het ons de kans geeft goed te maken wat we veroorzaakt hebben. We zijn niet verdoemd, veroordeeld en gedoemd tot eeuwig hellevuur. De overtuiging dat we de straf van God verdienen, aangepraat door de huidige machthebbers, houdt ons af van het goede te denken en te doen. Van Gautama Boeddha kennen we het achtvoudige pad: juist begrip, juiste aspiratie, juiste woorden, juiste actie, juiste levenswijze, juiste inspanning, juiste mindfulness en juiste concentratie. (Summit Lighthouse, Gautama Buddha – Eightfold Path and the Chakras, 2020) Met het juiste begrip en inzicht kunnen we onze individuele en collectieve richting veranderen.


Je lijdt vanwege je karma

Culturen en geloofssystemen hebben hun eigen geaccepteerde verklaringen voor wat problemen veroorzaakt. In Gautama's tijd zou waarschijnlijk deze verklaring voor het lijden zijn gegeven: Je lijdt vanwege je karma. Je karma is gebaseerd op verkeerde keuzes en zonden die je hebt begaan. Vanwege je zonden zijn de goden ontevreden over je en helpen ze je niet. Daarom lijd je. Deze verklaringen waren samen de oude oorzaak - het geaccepteerde geloof over de reden van het probleem.


Wat we te doen hebben is opstaan en in actie komen. We zijn de kinderen van God met alle potentieel en talenten van dien en die zijn letterlijk eindeloos. Het enige wat ons nog tegenhoudt is de overtuiging dat we niet goed genoeg zijn.


The Great Reset is in feite Het Grote Ontwaken.


De dageraad is nakende, sta op en doe, de goden wachten op jouw juiste actie!


Je Bent Goddelijk.
Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!


Awareness. (2020). Opgehaald van Awareness: https://globalmissingkids.org/awareness/missing-children-statistics/

De Natuurlijke Essentie . (2019, juni 25). Opgehaald van De Natuurlijke Essentie : https://focus34.wixsite.com/denates/post/mazelenvirus-op-de-proef-gesteld-dr-stefan-lanka-wint-voor-de-rechtbank

Factcheck. (2019). Opgehaald van Factcheck: https://factcheck.vlaanderen/factcheck/prepaidbetaalkaarten-vluchtelingen-bestaan-weliswaar-strenge-voorwaarden

Food en Agri Business. (2020). Opgehaald van Food en Agri Business: https://www.foodagribusiness.nl/vleesconsumptie-nederland-opnieuw-licht-gestegen/

Historiek . (2020). Opgehaald van Historiek : https://historiek.net/oliecrisis-van-1973-gevolgen-autoloze-zondag/80648/

History Today . (2020). Opgehaald van History Today : https://www.history.com/this-day-in-history/fdr-takes-united-states-off-gold-standard

Lanka, D. S. (2020). GERMAN NEW MEDICINE. Opgehaald van GERMAN NEW MEDICINE: https://www.germaansegeneeskunde.nl/virussen-en-de-gnm/

Nieuws, R. (2020). RTL Nieuws. Opgehaald van RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4689826/nederlander-kijkt-een-uur-dag-demand

RIVM. (2020). RIVM. Opgehaald van https://www.rivm.nl/nieuws/zorguitgaven-blijven-tot-2060-stijgen-gemiddeld-met-28-procent-per-jaar

Summit Lighthouse. (2020). Gautama Buddha – Eightfold Path and the Chakras. Opgehaald van Summit Lighthouse: https://www.summitlighthouse.org/gautama-buddha-eightfold-path-chakras/?query_highlight=eightful+path

Summit Lighthouse. (2020). Summit Lighthouse. Opgehaald van 36. As Ye Sow So Shall Ye Reap: https://www.summitlighthouse.org/inner-perspectives/as-ye-sow-so-shall-ye-reap/?query_highlight=what+you+sow+you+shall+reap

Summit Lighthouse. (2020). The Law Of Karmic Return. Opgehaald van Summit Lighthouse: https://www.summitlighthouse.org/inner-perspectives/karma-law-of-karmic-return/?query_highlight=karma+the+law+of+love

The Washington Post, N. (2020, december 12). The Washington Post, NOS . Opgehaald van The Washington Post, NOS : https://joop.bnnvara.nl/nieuws/miljoen-soorten-leven-met-uitsterven-bedreigd

Trimbos. (sd). Trimbos. Opgehaald van Trimbos: https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/cijfers-alcohol

Trouw. (2018). Opgehaald van Trouw: https://www.parool.nl/nieuws/ontkerkelijking-de-kerk-wordt-nu-omgebouwd-tot-werkplek~b5655dad/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Unicef. (2020). Unicef. Opgehaald van Unicef: https://www.unicef.nl/nieuws/2017-10-19-vn-rapport-kindersterfte-daalt-toch-overlijden-dagelijks-nog-7-000-pasgeboren-babys-2

Volks Gezondheid en Zorg. (2020). Opgehaald van Volks Gezondheid en Zorg: https://www.volksgezondheidenzorg.info/ranglijst/ranglijst-doodsoorzaken-op-basis-van-sterfte

Volkskrant. (2020). Volkskrant . Opgehaald van Volkskrant : https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/menselijke-eetlust-voor-groot-deel-verantwoordelijk-voor-afname-grote-dieren~bb9e8284/

Zorgwijzer. (2020). Opgehaald van Zorgwijzer: https://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2020/record-zorguitgaven-nederland-naar-100-miljard-euro


[1] Foto in sepia. Veel mensen willen toch de nostalgie van vroeger weer introduceren in hun foto's van nu. Ze kiezen daarom voor een foto in de ouderwetse bruinachtige sepiatinten. [2] De Wereld Draait Door, DWDD, was een Nederlands televisieprogramma dat van 10 oktober 2005 tot en met 27 maart 2020 op werkdagen rechtstreeks werd uitgezonden. [3] De Hoorn des overvloeds stamt oorspronkelijk uit de Griekse mythologie. Volgens de mythe is de Cornucopia de hoorn van de geit Amalthea, die Zeus zoogde op Kreta. Wikipedia [4] Het volk bracht offers, vierde feest en danste om het gouden beeld. Toen Mozes terugkeerde werd hij woedend en smeet de stenen platen waarop de tien geboden stonden kapot. Wikipedia. [5] Lethargie is ziekelijke slaapzucht, gepaard gaande met dufheid en mentale inertie. Het is een symptoom van verschillende psychische, neurologische of fysiologische aandoeningen. Het woord wordt in het algemeen spraakgebruik ook wel losjes gebruikt om een slome en inactieve houding aan te duiden. [6] Mammon is een christelijk symbool voor "het beheerst worden door geld". De Mammon is een afgod, bekend uit de Bijbel. Het woord mammon is Syrisch voor geld of rijkdom, waarbij vaak gold dat die rijkdom als een god vereerd werd.Covid-Plan / Rockefeller Lockstep 2010. Interessant leesvoer en bedenk dat het van 2010 is. je leest er o.a. de stappen in waar we nu mee te maken hebben.


20201219 Transcript-The-Covid-Plan_Rocke
.
Download • 89KB


342 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comentarios


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page