top of page
  • Kubus

De aankomende vierde golf

Bijgewerkt op: 12 mei 2021

De wereld staat een zeer agressieve vierde golf te wachten, die zeer veel (dodelijke) slachtoffers zal gaan eisen. Wanneer wij deze gevreesde golf mogen verwachten en wat de impact ervan zal zijn in ieders persoonlijk leven, voor onze maatschappij en zelfs wereldwijd, zal in dit artikel aan bod komen.


Inleiding

Natuurlijk zijn er veel echt slechte mensen in de wereld. Wij weten van hun bestaan; zij verstoppen zich nauwelijks meer. Maar het zijn vooral de dwazen die hun mondkapjes dragen (ze doen hun best om mooie gekleurde mondkapjes te kopen en te dragen, en denken echt dat ze er goed uitzien) en het zijn de halve garen die in de rij staan om een experimentele prik te krijgen die ze niet nodig hebben en die niet doet wat ze denken dat hij zal doen. Waar het op neerkomt is dat iedereen, die een mondkapje draagt en een van de Covid prikken neemt voor zijn eigen bescherming, opgesloten dient te worden.


En dan zijn er de beroemdheden die zo bereid zijn om hun enorme kennis over medische zaken te delen en hun luidruchtige, onnozele zekerheid dat de covid-19 prikken geweldig, veilig en effectief zijn! En natuurlijk zijn daar ook de zgn. internet influencers. Dat zijn mensen, die veel invloed hebben op de huidige maatschappij. Zij stellen op een enthousiaste manier gerust om het vaccin te nemen en als je naar hen luistert zou je denken dat hun wijsheid het resultaat is van jarenlange studie en onderzoek. Tot zover deze inleiding die een samenvatting is van uitspraken van Dr. Vernon Coleman.


Media onderdrukken de waarheid De “medische deskundigheid” van onze TV programmamakers en BN-ers berust niet op studie of ervaring, maar op een nogal naïef vertrouwen in degenen die de mainstream media beheersen. Praatprogramma’s en nabeschouwingen in de media dienen om onschuldigen, onwetenden en de wanhopige verlangers naar het vaccin ervan te overtuigen dat de Covid-19-prikken veilig, effectief en noodzakelijk zijn als we willen ontsnappen uit de dictatoriale wereld waarin we zijn geduwd. Mensen die onafhankelijk zijn en de waarheid kennen, wordt verboden zich uit te spreken.

Medisch gekwalificeerde deskundigen die vraagtekens zetten bij de veiligheid en werkzaamheid van de vaccins krijgen de kans niet om in het openbaar de hele kwestie aan de orde te stellen en bespreekbaar te maken. Allen, die een afwijkende mening erop nahouden en het gehele Covid beleid in twijfel trekken, worden gedemoniseerd, bespot en er wordt regelmatig over hen gelogen. De eerder genoemde arts Coleman, is net als zoveel andere medische deskundigen, die vraagtekens zetten bij vaccinatie, uit zijn ambt gezet vanwege zijn standpunten en betrokkenheid bij kritische forums en publicaties.


Reguliere media niet onafhankelijk Al vaker heb ik hier het verwijt geuit dat onze media als spreekbuis fungeren van politici. Bijna dagelijks wordt het publiek voorgehouden dat de ziekenhuizen de stroom aan Covid patiënten nauwelijks aankunnen. Artsen en verpleegkundigen klagen steen en been vanwege de hoge werkdruk, die alleen maar toeneemt en nauwelijks nog afneemt. De werkelijkheid is dat tienduizenden artsen en verpleegkundigen weigeren om zich te laten vaccineren, en dat daardoor verpleegafdelingen noodzakelijkerwijs moeten sluiten. Ziekenhuisdirecteuren moeten hele afdelingen sluiten omdat zorgpersoneel zo nodig moeten bijspringen om de toestroom aan Covid slachtoffers aan te kunnen.

Op de nieuwszenders wordt via allerlei praatprogramma’s en nabeschouwingen de kwaadaardigheid van het virus nog eens breed uitgemeten, zodat het dom gehouden publiek in vrijwel constante angst gehouden kan worden.

Kritische geluiden, waarom Covid patiënten alle voorrang krijgen boven alle andere ziekten en aandoeningen, worden niet toegelaten. Het antwoord op de vraag is dat ziekenhuizen een zak geld krijgen voor elke Covid patiënt die zij aanmelden en een nog grotere zak geld krijgen zij voor elke geplaatste Covid patiënt op de IC-afdeling.

Dat er dien ten gevolge geknoeid gaat worden met het aantal besmette personen, die nodig behandeld en liefst natuurlijk ook opgenomen moet worden, kan elke domoor op zijn klompen aanvoelen. Het Duitse instituut voor Infectieziekten heeft inmiddels de opzettelijke fraude erkend waardoor teveel geïnfecteerden geregistreerd werden. De sluiting van de diverse afdelingen hebben het bijkomende “voordeel”, dat de schuld van alle ellende vanwege uitgestelde behandelingen op de schouders gewenteld kan worden van de mensen, die terecht alle testen en vaccinaties weigeren! Het bevordert de tweedeling onder het volk en dat is juist de bedoeling.


Terug naar het oude normaal?

“Dat ene festival, de aankomende vakantie of om zonder zorgen je opa en oma weer te kunnen knuffelen. Ben jij tussen de 18 en 25 jaar en sta je te springen om het coronavaccin? Dan zoeken wij jou voor een mooi verhaal + foto in de krant” meldde de Telegraaf op donderdag 6 mei. Grote evenementen worden georganiseerd, het openstellen van vrij reizen en het heropenen van winkels, bars en restaurants, enz., dit alles wordt in het vooruitzicht gesteld mits de mensen zich maar laten testen en vaccineren. Tegelijkertijd wordt gewezen naar landen als Denemarken, Engeland en Israël, waar dankzij een streng coronabeleid al die versoepelingen weer mogelijk zijn.


Dat er overal in de wereld massale protesten tegen het coronabeleid gevoerd worden vanwege het hoge aantal vaccinatie doden wordt voor het gemak even weg gelaten. Versoepelingen zijn de opmaat naar de invoering van het vaccinatie paspoort, die de houder ervan aanvankelijk de toegang verleent tot allerlei festiviteiten en reizen, maar uiteindelijk tot allerlei voorzieningen en diensten in de samenleving. De enige manier om dit vaccinatie paspoort systeem te stoppen is dat zoveel mogelijk mensen weigeren om zich te laten vaccineren! Als het systeem toch op gang is gebracht dan zal het daarna niet meer mogelijk zijn om dit te stoppen.


De bezitter van het vaccinatie paspoort zal worden opgenomen in een vaccinatie programma. Je bent dan verplicht om alle injecties te nemen die het programma voorschrijft. Bij wie een injectie overslaat of weigert, vervalt het paspoort alsnog en heb je niet langer toegang tot het sociale leven; je bent dan buitenstaander en je blijft besmettelijk voor jouw omgeving. Want ondanks dat mensen zich hebben laten vaccineren blijven zij een gevaar voor zowel zichzelf als voor hun omgeving. Dit is ook de reden waarom de lockdown en overige maatregelen, zoals het blijven dragen van een mondkapje, gehandhaafd zullen blijven. De beloofde terugkeer naar het oude normaal blijkt slechts een lokmiddel om de twijfelende weigeraars van vaccineren over de streep te trekken.


Zijn PCR tests schadelijk? Ondanks het feit dat het al maanden bekend is dat Covidtesten geen besmettingen kunnen aantonen blijven deze van overheidswege verplicht.

“Als zelfs de senaat moet toegeven dat het aantal dagelijkse tests niets zegt over het aantal besmettingen, ontbreekt ook het fundament onder de maatregelen.” zei parlementslid Marcel Luthe van de Berlijnse senaat als antwoord op vragen over de coronatests. “Niemand kan op dit moment zeggen hoeveel besmettingen er zijn en of er überhaupt besmettingen zijn”, aldus Luthe.


Maar in ons land zet het kabinet de PCR test toch door. Als je bij een zelftest een “betrouwbare” uitslag wilt hebben, ontkom je niet aan zelfkastijding. “Zo’n ding zo diep in je neus douwen, dat is toch een pijnlijke ervaring en kennelijk zijn we zo mild voor onszelf dat we die toch net iets minder diep naar binnen douwen en daardoor wordt-ie minder betrouwbaar,” voegde minister de Jonge toe. PCR-tests zijn wel degelijk schadelijk omdat de teststaafjes een zeer giftig mengsel bevatten dat de invloed van de pijnappelklier blokkeert. Bij hogere doses van dit mengsel, bijv. door veelvuldig en/of regelmatig testen, kan dit de pijnappelklier zelfs geheel vernietigen.


De aankomende vierde golf Een dicht bevolkt land als India heeft de crisis een tijd lang redelijk goed doorstaan. Door het gebruik van Ivermectine is het aantal sterfgevallen als gevolg van Corona aanzienlijk verminderd in vergelijking met andere landen. Echter, medio januari is het land met vaccinatie begonnen. Vanaf midden februari is het aantal vaccinaties aanzienlijk toegenomen – en daarna, zo’n 3 maanden later, is het dagelijkse sterftecijfer plotseling buiten proportioneel gestegen. Dit fenomeen is niet nieuw. Zodra een land begint met grootschalige inenting van de bevolking tegen het Coronavirus, stijgt ook het aantal Coronadoden. Ook komen meer Covid-sterfgevallen voor dan voor de vaccinaties.

De toegediende Covid vaccinaties breken het natuurlijke afweersysteem van het lichaam af. Dit wordt vervangen door een synthetische afweer mechanisme tegen het Covid-19 griepvirus. Het Covid-19 griepvirus is een gemanipuleerde virus dat afkomstig is van het lab en wordt ingezet als bio-wapen tegen de mensheid. Wanneer het jaarlijkse griepseizoen aanbreekt zal het antilichaam van het vaccin zich tegen jou keren en een enorme ravage in jouw lichaam veroorzaken omdat jouw natuurlijke afweersysteem niet meer werkt. Deze aandoening is bekend onder de medische term: auto-immuunziekte.


De regering zet daarom alle zeilen bij om zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen door allerlei versoepelingen in het vooruitzicht te stellen. De media doen daar volop aan mee. Tegen de tijd dat de massale sterfte zich aandient en de ziekenhuizen overvol dreigen te raken zal de regering deze toestroom aan patiënten wijten aan de opkomst van een zeer agressieve mutatie van een griepvirus, afkomstig uit één of ander land ergens in de wereld. En vooral niet-gevaccineerden zullen een groot deel van de schuld toegeschoven krijgen wanneer vervolgens de corona maatregelen (lockdown, mondkapjesplicht) weer opnieuw ingevoerd gaan worden. Het demissionaire kabinet zal intussen zijn tijd rustig kunnen uitzitten terwijl het genocide plan van het WEF voortvarend doorgezet wordt. Mochten er toch Kamerleden zijn, die het Build Back Better project van het WEF/Klaus Schwab aan de orde willen stellen, zullen zij door de meerderheid wel weer worden weggestemd. Geen woord dus over het WEF-plan!


Onze tegenwoordige situatie in Bijbels perspectief PCR teststaafjes beschadigen het neusslijmvlies en deze beschadigingen zijn van directe invloed op de pijnappelklier, het immuunsysteem en rode bloedcellen. De pijnappelklier is cruciaal voor hogere hersenactiviteit, zoals creativiteit, sociale interacties van de mens en spirituele gevoeligheid; het is de zetel van het derde oog. De grote ziener in zijn tijd, Rudolf Steiner, voorspelde al dat medici een vaccin zullen ontwikkelen dat de spirituele gevoeligheid van de mens zal doven.

Met betrekking tot de Farizeeërs, die vlak bij Jezus stonden, zei Hij: “Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. Laat hen gaan, die blinde blindengeleiders!” Allen, die zich vrijwillig lieten vaccineren vallen onder dit oordeel. Sommige “christelijke” influencers houden hun gehoor voor dat het vaccin een geschenk is van god. Juist de geestelijkheid had massaal op moeten staan voor het behoud van de Rechten van de mens. Maar zij konden niet, krachteloos als zij zijn; de allermeesten onder hen dienen de verkeerde god!

Het overgrote deel van de mensen gaf zich al te gemakkelijk over aan de leugens van de overheid. “Lafhartige debielen die hun mouwen hebben opgestroopt en het vaccin hebben genomen; hun huidige en hun toekomstige gezondheid, vrijheid en menselijkheid op het spel hebben gezet in de ijdele hoop dat zij twee weken in Benidorm kunnen doorbrengen. Naïef en vatbaar, maar bovenal dom, hebben zij de grote leugen geloofd. Neem de prik en wij geven u een paspoort voor eeuwig reizen en eerste keus uit de ligstoelen,” de eerder genoemde Dr. Vernon Coleman citerend, bij wiens uitspraak ik mij van harte aansluit.


De lafaards konden weten dat de overheid onder controle staat van kwade machten. Demonen koesteren een intense haat tegen de mens in wie de Geestvonk (nog) niet gedoofd is; daar waren de vaccinaties namelijk voor bedoeld: het doden van de Christus-in-de-mens. Net zoals de boze koning Herodes getracht heeft om Jezus om te brengen toen hij kennis nam van Zijn geboorte. De ware bedoelingen van de schepper komt duidelijker zichtbaar tevoorschijn: de mensen tot zijn slaaf te maken nadat de godsvonk is verwijderd. De Deep State zal aan de macht blijven! Zij vinden dat zij het recht hebben om aan de macht te blijven. Zij zullen tegen hun slaven zeggen: “Jullie wisten het, maar jullie bleven negeren!”


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Reguliere media onderdrukken de waarheid: https://www.frontnieuws.com/een-spuit-vol-met-dood/

Patholoog: Besmettingscijfers berusten op drijfzand. Er mochten geen "coronadoden" onderzocht (obductie) worden: https://www.youtube.com/watch?v=mqkWOBJS4xY Bijwerkingen van vaccins: https://www.artsenvoorvrijheid.be/blog/2021/05/06/aluminium-nanodeeltjes-in-vaccins-veroorzaken-neurologische-aandoeningen/

De geheime boodschap aan alle artsen: https://www.stopworldcontrol.com/nl/elke-de-klerk/


Volg Tribute op Facebookvoor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN! Link naar telegram.

1.549 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page