top of page
  • Quiasinon

De addertjes onder het gras van de corona-epidemie

Nu de paniek over het corona-virus toeneemt is het goed om niet alleen te kijken naar mogelijke andere oorzaken, maar ook om de verborgen agenda bloot te leggen die achter deze gecreëerde corona-epidemie schuilgaat.


Het is geen gewoon virus

Meerdere bronnen zeggen dat het in China uitgebroken corona-virus COVID19 een gemodificeerd biowapen is, in plaats van een natuurlijk verkoudheids-virus. Het zou gecreëerd zijn in het Wuhan Institute for Virology, onder leiding van professor Shi Zhengli. Het gedraagt zich anders dan een natuurlijk virus. Een natuurlijk virus kan alleen overleven in een bepaald klimaat, afhankelijk van de conditie en afweersysteem van de gastheer en omgeving. Wanneer deze condities niet aanwezig zijn, sterft een natuurlijk virus snel uit.


Deze corona-variant lijkt op basis van de cijfers en de genomen maatregelen, besmettelijker dan een normaal griep- of verkoudheidsvirus. De snelle verspreiding is volgens experts een indicatie dat het niet gaat om een natuurlijk virus maar een gemodificeerde biologische ziektemaker, die gecreëerd is in een laboratorium. Zelfs de mainstream media berichtte dat de oorsprong waarschijnlijk niet de vis- en vleesmarkt is, maar waarschijnlijk het Wuhan National Biosafety Laboratory, het enige P4-laboratorium in China. Dit laboratorium ligt op zo’n 16 km afstand van de beruchte vismarkt, en het Wuhan Centre of Disease Control, waar het virus als eerste gerapporteerd is, ligt op 275 meter van de markt.


Volgens Simon Parkes is het biowapen als aanval op China ingezet door een Westerse Deep State factie, omdat China een te machtige economische grootmacht dreigde te worden. De aanval heeft hoe dan ook de afgelopen maand de economie in grote delen van China lamgelegd. We moeten de aanval dan ook zeker in de context plaatsen van de grote verschuivingen die momenteel aan de top van de machtspiramide op het wereldtoneel plaatsvinden.

Zo is er strijd ontstaan tussen de Westerse en Oosterse Dragon Groups (Illuminatigroepen), omdat het Westen zich niet houdt aan een 100 jaar oude afspraak om het financiële machtscentrum naar het Oosten te verplaatsen. Daarbij is het ook van belang om deze Deep State spelers los te zien van landen. Deep State spelers denken niet binnen landsgrenzen, maar zijn loyaal aan de internationale groep die ze vertegenwoordigen.


Is de corona-epidemie een hoax of een echte crisis?

Omdat het nieuws en de sociale media vanuit China streng gecensureerd zijn, blijft het lastig om een goed en eerlijk beeld te krijgen van wat zich daar in het epicentrum van de uitbraak heeft afgespeeld. Wanneer het een (totale) hoax zou zijn, zou dit impliceren dat alle uitgelekte video’s in scene zijn gezet, hetgeen me erg onwaarschijnlijk lijkt. Bovendien kunnen we concluderen uit de extreme maatregelen zoals de gedwongen quarantaine, het dichtspijkeren of -lassen van woningen en het sluiten van fabrieken, dat de situatie ernstig genoeg is om dergelijke economische offers te maken.


Als we bovendien uitgaan van een aanval op China met een biowapen waarom zou dat land dan meewerken aan de creatie van een epidemie-hoax? En waarom doet men dan zo geheimzinnig over het sterftecijfer, waarvoor vele aanwijzingen zijn dat het niet overeenstemt met de daadwerkelijke situatie? Dit kan ook wijzen op meerdere oorzaken en een mogelijke betrokkenheid van China bij deze oorzaken, die men nu angstvallig probeert te verbergen. Het (ongebruikelijk hoge) sterftecijfer kan mede het gevolg zijn van een verzwakt immuunsysteem door luchtvervuiling (door de industrie in de Hubei-regio), een recent vaccinatieprogramma en de toepassing van het 5G netwerk. Dat zijn drie factoren waarvoor de Chinese regering zelf verantwoordelijk is.


5G kan toevoer van zuurstof naar cellen verstoren

Uit publicaties (zoals in onderstaande video getoond worden) blijkt dat in de regio van Wuhan onlangs 5G is geïmplementeerd. Volgens Simon Parkes is de 5G-straling na de uitbraak zelfs geïntensiveerd. Deze straling heeft grote impact op biologische systemen, zoals het menselijk lichaam, dieren en insecten. Bij 60GHz kunnen de symptomen dezelfde verschijningsvorm hebben als die van een longontsteking, zoals kortademigheid en hoesten. Met als grote verschil dat er bij longontsteking slijm uit de ontstoken longblaasjes opgehoest wordt en bij 5G-straling er sprake is van een droge hoest.


Opvallend zijn de beelden en video’s van mensen die op straat plotseling dood neervallen, iets dat niet past bij griepverschijnselen en het graduele ziekteproces van een longontsteking. Uit publicaties blijkt dat er bij draadloze communicatie op 60 GHz, zoals bij 5G, sprake is van zuurstof-absorptie. Met andere woorden, 60GHz verstoort de opname van zuurstof in het lichaam. Daardoor kan het lichaam organen en spierweefsel niet meer voorzien van de benodigde zuurstof. Aangezien het hart een grote spier is, zou dit tot een hartstilstand kunnen leiden en het (dood) neervallen kunnen verklaren, er van uitgaande dat de beelden van plotseling ineenstortende mensen niet (allemaal) fake zijn.

5G en vaccinaties lijken andere ziekmakende factoren te zijn

Wanneer we er vanuit gaan dat de epidemie veroorzaakt wordt door minstens een combinatie van een virus aka biowapen én de activatie van 5G, zou dit ook in andere epidemiegebieden een rol moeten spelen. Kijken we naar de gebieden waar corona-uitbrakenplaatsvinden komen deze verdacht overeen met regio’s waar 5G is geactiveerd.

Dat geldt ook voor de zieken en doden op het Diamond Princess cruiseschip, dat sinds begin januari 2020 5G aan boord heeft zoals uit bovenstaande video blijkt. In dat geval worden mensen (wellicht) ziek als gevolg van de straling en niet zozeer van het coronavirus. Chinezen hebben bovendien begin december meegedaan aan een vaccinatieprogramma. Gezien de toenemende digitale surveillance in dat land is het niet ondenkbaar dat men een RIFD-implantaat aan deze vaccinaties heeft toegevoegd.


Dergelijke microchips zijn niet alleen een elektronisch volgapparaat, maar zullen in combinatie met intensivering van 5G-straling de elektromagnetische omgeving veranderen en biologische processen beïnvloeden. Aangezien 5G nauwelijks onderzocht is op gezondheidsschade is dit wellicht een experiment dat de Chinese overheid massaal heeft geïmplementeerd en nu zeer schadelijke gevolgen lijkt te hebben. Zeker in combinatie met een gemodificeerd virus dat afkomstig is uit hun eigen laboratorium.

Dat zijn genoeg redenen voor de Chinese regering om te zwijgen over de invloed van de vaccinaties, 5G en het bestaan van een geheim biowapenprogramma, met een biowapen waaraan in het virologisch laboratorium in Wuhan werd gewerkt. Dit biowapen heeft zich nu tegen de Chinese bevolking en hun economie gekeerd. Volgens Benjamin Fulford door infiltratie van westerse Deep State spelers. Bovendien blijkt het coronavirus volgens Benjamin veel minder dodelijk dan men gepland had. Dat men de corona-epidemie daadwerkelijk gepland had blijkt niet alleen uit Event 201 op initiatief van de farmaceutische industrie, maar ook uit diverse artikelen van professor Shi Zhengli over het coronavirus dat via vleermuizen verspreid zou (kunnen) worden.


Biowapen lijkt ingezet in specifieke gebieden

Deze Shi Zhengli blijkt een cruciale rol te spelen in de ontwikkeling van het coronavirus als een bacteriologische drager om onder bevolkingsgroepen te verspreiden. Zij verblijft volgens Thomas Williams momenteel in de VS. Een collega-professor werkzaam in het Wuhan Institute of Virology heeft volgens hem politiek asiel aangevraagd in Phnom Penh, Cambodja. Deze viroloog claimt dat een special operations group van het PLA, het Chinese ‘volksbevrijdingsleger’ (ook wel Rode Leger genoemd), op dit moment in Panama en Frankrijk bezig is met de volgende generatie van het coronavirus. Zou deze in Frankrijk ingezet gaan worden om de Gele Hesjes-demonstraties een halt toe te roepen?


Thomas hoopt dat dit plan door de bekendmaking verijdeld zal worden. Hij denkt bovendien dat de corona-epidemie (deels) een afleidingsmanoeuvre is om te bepalen waar mensen op gefocust zijn. Het leidt af van alle positieve zaken die ook plaatsvinden, zoals ontslagen en aftredens op hoog niveau; de afgelopen maand betreft dit al 12 prominente personen. De onthullingen over de Cabal en Deep State die zowel in de alternatieve als in de mainstream media toenemen, zijn inmiddels niet meer te beheersen. Men gebruikt de ‘coronacrisis’ om de verhaallijn te beheersen, maar ook om angst te genereren en zo de New World Order-agenda vooruit te helpen.


Experiment om NWO-agenda vooruit te helpen?

Wat we in China zien is een forse toename van controlemaatregelen in een controle-maatschappij die vanuit ons perspectief al behoorlijk extreem is. De epidemie is een geaccepteerd excuus om extra maatregelen te nemen. Zo is contant geld uit roulatie gehaald. Er zijn overal checkpoints waarbij de temperatuur gemeten wordt. Er worden drones ingezet om te controleren welke bevolkingsgroepen zich wel of niet houden aan de gedwongen quarantaine. Het zijn behoorlijke beperkingen van persoonlijke vrijheden die voor ons nu nog ondenkbaar zijn, maar grote groepen mensen wel zullen accepteren als de paniek over een epidemie ook hier gaat toeslaan.


“De eerste vraag die iedereen moet stellen is: “Wie profiteert ervan?” Want degene die het meest profiteert van de misdaad, is de meest waarschijnlijke dader.”

David Icke


David Icke zegt dan ook terecht dat men zich moet afvragen wie er van de huidige situatie profiteert. Dat is de wereldwijde elite die probeert een wereldwijd totalitair regime in te voeren, ook wel bekend als de New World Order. Daarvoor heb je een wereldwijd probleem nodig en een pandemie voldoet aan alle voorwaarden om de gewenste wereldwijde maatregelen te nemen. Zo kan men onder de façade van veiligheid hun beoogde controleheerschappij installeren. Het is een klassiek voorbeeld van Problem, Reaction & Solution.


Pandemie speelt Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de kaart

Nu mensen angstig worden voor de corona-epidemie ontstaat er bijvoorbeeld een grotere bereidheid om toe te geven aan wereldwijde agenda voor verplichte vaccinaties. Ook zijn er al partijen die een identificatiesysteem promoten om te registreren wie wel en niet gevaccineerd is. Niet-gevaccineerde mensen zouden vervolgens niet meer mogen vliegen vanwege het zogenaamde besmettingsgevaar.

Dat komt huiveringwekkend dichtbij de digitale surveillance en het 5G crowdcontrol-netwerk dat niet alleen uitgerekend in China is ingevoerd, maar waarschijnlijk ook de medeveroorzaker is van het hoge aantal ziektegevallen. Het gevaar bestaat dat we maatregelen omarmen die juist een enorm gevaar vormen voor onze gezondheid en persoonlijke vrijheid. Daarom is het belangrijk om de achterliggende agenda te kennen én te doorzien.


Paniek kan tot toename (digitale) controle leiden

Toch doen we er collectief al vrijwillig aan mee. Bijvoorbeeld door steeds meer met pin te betalen. Of het downloaden van gezondheidsapps die ons biologisch systeem in kaart kan brengen door ons elektromagnetisch veld te meten. We omarmen dit soort technologieën omdat het ons voordeel en gemak biedt, maar we zijn ons onvoldoende bewust dat het ook tegen ons kan worden gebruikt. Stel je maar voor hoe al die data in een centraal netwerk worden verzameld en zo’n gezondheidsapp — of straks een RIFD-chipimplantaat via verplichte vaccinaties — meldt of je aan boord mag gaan van een vliegtuig of niet.

De paniek rond het virus is in ieder geval een voorbode van een flinke uitbreiding van wereldwijde controle. Ook zal de farmaceutische industrie het gebruiken om hun verplichte vaccinatie- en chipprogramma te kunnen implementeren. Dan is het belangrijk om je af te vragen of deze industrie de afgelopen decennia vooral ten behoeve of juist tégen de mensheid heeft gehandeld.

De gepresenteerde ‘oplossing’ voor de corona-pandemie is namelijk eveneens het addertje onder het gras.

“Bron: www.ellaster.nl”

36 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page