top of page
  • Quiasinon

De Deep State en de Digital-Financial Complex

Sinds maart 2020 hebben velen van ons zich op het hoofd gekrabd en afgevraagd hoe "zij" in staat waren om de wereldwijde lockdowns tot stand te brengen en het gesynchroniseerde fascisme van vrijwel alle regeringen van de wereld te coördineren. De Duitse econoom Ernst Wolff heeft zeer elegant en beknopt uitgelegd hoe dit werd bereikt in de onderstaande 11 minuten durende video.

De wereldwijde synchronisatie van bedrijven heeft meer macht dan welke van de 200 regeringen op onze planeet dan ook.

TRANSCRIPTIE

Het is eind december 2021 en we bevinden ons in een economische en sociale overgangsperiode van historische omvang. Al bijna twee jaar volgen bijna alle landen ter wereld, ongeacht of het dictaturen of parlementaire democratieën zijn, in grote lijnen dezelfde agenda.


Deze wereldwijde synchronisatie laat zien dat er een kracht is die meer macht heeft dan welke van de huidige 200 regeringen op onze planeet dan ook. Deze kracht heeft een naam. Het is het Digitaal-Financiële Complex. Aan het hoofd ervan staan de vijf grootste IT bedrijven ter wereld aan de digitale kant: Apple, Alphabet [Google], Amazon, Microsoft en Meta (voorheen Facebook). En aan de financiële kant, de grootste vermogensbeheerders: BlackRock en Vanguard.


DE OPKOMST VAN HET DIGITAAL-FINANCIËLE COMPLEX

Vanquard en Blackrock bezitten zowel Big Pharma als de media.

Maar hoe kon dit complex zo machtig worden en hoe slaagt het er tegelijkertijd in zijn belangen overal ter wereld te doen gelden? Laten we beginnen met de eerste vraag. Eeuwenlang berustte de macht op één enkele basis: geld. Wie geld had, had macht en wie veel geld had, had veel macht. Wie echter, zoals de IT-bedrijven, de gegevensstromen van hele bedrijfstakken en ook die van regeringen organiseert in het kader van de digitalisering, krijgt een extra inzicht in hun diepste innerlijk en kan hen daardoor afhankelijk en op die manier ook onderdanig maken. Het is precies dit proces dat ertoe heeft geleid dat de grote IT-bedrijven ver boven alle bedrijven en regeringen in de wereld uitsteken.


Of het nu gaat om bewapening, voeding, farmaceutica, energie of media, al deze industrieën en alle staatsinstellingen, met inbegrip van de geheime diensten, zijn nu in de greep van de digitale corporatie, die met de sociale netwerken ook haar eigen wereldwijde mediamacht heeft opgebouwd. De financiële industrie daarentegen, die altijd op zoek is naar nieuwe investeringsmogelijkheden, heeft dit proces vanaf het begin bevorderd en is nu via haar machtigste vertegenwoordigers, de grote vermogensbeheerders, betrokken bij alle leidende IT-groepen. Zij is dus tegelijkertijd ook van hen afhankelijk; beide zijn op deze manier samengesmolten tot een soort belangengemeenschap.

Vanguard en BlackRock hebben een monopolie in alle industrieën ter wereld en zij zijn op hun beurt in handen van de rijkste families ter wereld, waarvan sommigen royalty’s zijn en die al heel rijk zijn sinds voor de industriële revolutie.”

BlackRock en Microsoft geven hiervan een bijzonder levendig voorbeeld. BlackRock heeft zijn gegevens-analyse-systeem, Aladdin [Asset, Liability and Debt and Derivative Investment Network], veruit de belangrijkste database in de wereldwijde financiële wereld, in april 2020 geüpload naar Microsofts Azure Cloud en is nu dus voor gegevens afhankelijk van Microsoft. Microsoft is op zijn beurt een beursgenoteerd bedrijf en dus afhankelijk van zijn grootste aandeelhouders en dat zijn niemand minder dan Vanguard en BlackRock, waarbij Vanguard ook de grootste aandeelhouder in BlackRock is. Tot zover de opkomst van de nieuwe wereldmacht. Maar hoe, precies, dwingt het digitale financiële complex zijn acties af? Welke mechanismen en kanalen gebruikt het?


ROL VAN DE CENTRALE BANKEN

De belangrijkste strategische rol wordt gespeeld door de centrale banken, die hun onafhankelijkheid officieel hebben opgegeven bij de laatste wereldwijde financiële crisis van 2007-2008. Sindsdien adviseert BlackRock de twee grootste centrale banken ter wereld, de ECB, de Europese Centrale Bank en de Amerikaanse Fed, de Federal Reserve. BlackRock heeft dus een beslissende stem als het gaat om de verdeling van de enorme hoeveelheden nieuw gecreëerd geld in de financiële sector. Vanuit het oogpunt van de centrale banken is er geen andere manier om dit te doen.

BlackRock Chief Executive Larry Fink heeft een prominente rol in het kabinet van president Joe Biden.

BlackRock beheert samen met zijn belangrijkste aandeelhouder, Vanguard, bijna 17 biljoen dollar, wat ruwweg overeenkomt met de som van de balansen van de ECB en de Fed - en beschikt met Aladdin over een veel grotere gegevensbank dan om het even welke centrale bank ter wereld en kan gemakkelijk elke beslissing saboteren die niet in zijn eigen belang wordt genomen. Hoe goed het gebruik van de centrale banken werkt, bleek in 2015 in Griekenland, toen Syriza, een onaanvaardbare kracht voor het Digitaal-Financiële Complex aan de macht kwam, de ECB het land afsloot van alle geldstromen, totdat het Syriza-leiderschap instortte en precies het tegenovergestelde bereikte van wat het in de verkiezingscampagne aan het volk had beloofd. Het samenspel van de centrale banken wordt georkestreerd door de Bank for International Settlements, de BIS in Basel, Zwitserland, die in totaal 63 centrale banken onder haar leden telt.


NGO's, THINK TANKS, UNIVERSITEITEN & DE VN

Naast de centrale banken heeft het digitaal-financiële complex, met zijn controle over geld en gegevens, zich ook onderworpen aan een ander netwerk van uiterst invloedrijke instellingen. Daartoe behoren universiteiten, denktanks, NGO's, talrijke suborganisaties van de Verenigde Naties; de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds en bovenal talrijke uiterst machtige stichtingen.


Hoe doeltreffend dit netwerk werkt, is bijzonder goed te zien in de huidige gezondheidscrisis. Een paar voorbeelden: de medische faculteit van Johns Hopkins University, die de autoriteiten over de hele wereld voorziet van medische gegevens, heet sinds 2014 de Bloomberg School of Medicine, omdat IT-miljardair Michael Bloomberg daar tot nu toe meer dan 3,5 miljard dollar aan heeft geschonken. De medische school van Harvard University heet TH Chan school of medicine, ter ere van een miljardair en donor uit Hongkong.


De Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, die na de Tweede Wereldoorlog door verschillende landen werd opgericht en gefinancierd, ontvangt nu meer dan 80% van haar geld van donoren. De grootste donor is de Bill and Melinda Gates Foundation, opgericht door IT-miljardair Bill Gates, de rijkste stichting ter wereld, met een vermogen van bijna 50 miljard dollar.


De Gates Foundation is al twee decennia zeer actief als het gaat om het behartigen van de belangen van haar oprichter. In 2000 richtte zij de Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI, op. In 2012 was zij medeoprichter en medefinancier van de Better Than Cash Alliance voor de wereldwijde afschaffing van contant geld en deelt zij elk jaar miljoenen uit aan mediabedrijven om een welwillende berichtgeving te waarborgen.

Jack Ma, is een Chinees zakenman, investeerder en politicus. Hij is mede-oprichter van de Alibaba Group. Vermogen: 37,5 miljard USD

Verreweg de belangrijkste politieke stichting is waarschijnlijk het in Zwitserland gevestigde Wereld Economisch Forum, dat onder leiding staat van de Duitse hoogleraar Klaus Schwab. Het WEF heeft niet alleen een halve eeuw lang een netwerk van de rijken en machtigen van de wereld bijeengebracht, het heeft sinds het begin van de jaren negentig ook de internationale politieke en bedrijfselite opgeleid. Aan de politieke kant zijn dat onder meer Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Emmanuel Macron, Annalena Baerbock en Cem Özdemir. Aan de bedrijfskant onder meer Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Ballmer en Jack Ma. Geen wonder dus dat de man die het WEF oprichtte en al deze mensen samenbracht, met zijn werk, COVID-19, zelfs het script schreef voor de huidige wereldcrisis: The Great Reset.


Al deze informatie zijn slechts afzonderlijke stukjes van het mozaïek, maar zij laten zien hoe het Digitaal-Financiële Complex in staat was om in vier decennia een steeds dichter web van organisaties te verstrikken - of het zelfs zelf te ontwikkelen - en zo via een grote verscheidenheid van kanalen invloed uit te oefenen en de zaken wereldwijd in de door haar gewenste richting te sturen.


DE DEEP STATE IS VERLEDEN TIJD

Het concept van de Diepe Staat, waaronder men verstaat het geheel van machtige, niet-democratisch gelegitimeerde organisaties die op de achtergrond aan de touwtjes trekken binnen een land, behoort daarmee tot het verleden. Het digitaal-financiële complex heeft ons een nieuwe wereldmacht gegeven, die de Deep State van alle naties op aarde allang heeft geïncorporeerd en nu veel meer invloed uitoefent dan een afzonderlijke Deep State ooit had kunnen doen.


En toch staat het Digitaal-Financieel Complex in onze tijd voor een onoplosbaar probleem. De opkomst ervan gaat gepaard met een proces van concentratie van geld in steeds minder handen, waardoor het gedwongen wordt steeds autoritairder en dictatorialer op te treden en daardoor, zoals we zojuist in de afgelopen twee jaar hebben ervaren, met elke volgende stap onvermijdelijk in steeds scherpere tegenstelling komt te staan tot de meerderheid van de bevolking. En dat is precies wat uiteindelijk haar ondergang zal zijn.


De tijd is rijp voor een democratisch systeem van geld en bestuur.

(Dat is precies wat Nesara/Gesara, Quantum Financial System, XRP en XLM zeer binnenkort zullen bewerkstelligen. red.)


Bron: Forbidden Knowledge

Vertaling: Tribute 10/1/21

Zie de video.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page