top of page
  • Quiasinon

De dienend leider; leiden of misleiden?

Als je de lijst van oorlogen bekijkt door de eeuwen heen dan zie je een schrikbarende aaneenschakeling van menselijk lijden. Dit moet je wel de overtuiging geven dat de mens een moorddadig wezen is die er naar streeft de ander te doden of te benadelen. Maar is dat wel zo? Zijn wij mensen werkelijk uit op oorlog voeren en doden? Of zou het kunnen dat we inherent goed en liefdadig zijn? Dat we van nature het goede willen; voor onszelf en voor onze omgeving? Dat wij een Goddelijke inborst hebben en we vanuit die liefdevolle imprint ons niet kunnen voorstellen dat er mensen zijn die ons bewust misbruiken en misleiden? Zou het kunnen dat de leiders die we kiezen ons willen laten geloven dat oorlog, dood en armoede onvermijdelijk is een mensenleven?

Leiders

De mensheid heeft vele wrede en vele goede leiders gekend. Natuurlijk hebben we geen problemen met goede leiders maar hoe zit het met de tirannen die we benoemen? Hoe komt het dat we deze mensen onze leiders laten zijn? Wat is de reden dat we bij herhaling mensen aanstellen die zich later blijken te ontpoppen tot despoten? Is het ons gebrek aan onderscheidingsvermogen? Onze huidige leiders tonen voortdurend aan niet te willen handelen in het belang van de mensheid. Niet te willen opkomen voor de behoeftigen, de zwakken en voor hen die hulp nodig hebben. Willen we keer op keer ervaren wat de gevolgen zijn van onze vorige keuzes en handelen; de wet van oorzaak en gevolg? De ontelbare doden, de verwoestingen, de verschrikkingen en het onnoemelijke lijden waar we, weer, mee te maken krijgen! Weigeren wij van de geschiedenis te leren en zijn we daarom gedoemd deze te herhalen?[1] Kiezen wij voor karma?


De Dienend Leider

Kan het anders en zijn we in staat leiders te kiezen die bijdragen aan het welzijn van de mensheid? De vraag wat een goede leider is houdt de mens al eeuwenlang bezig. De Griekse filosoof Socrates zegt hierover: “Laat hij die de wereld wil veranderen eerst zichzelf veranderen”.[2] De Engelse toneelschrijver, dichter en auteur William Shakespeare: “Wees niet bang voor grootsheid. Sommigen worden groots geboren, sommigen bereiken grootsheid en anderen wordt grootsheid toevertrouwd”[3] en de Amerikaan Robert K. Greenleaf: “De ‘dienende’ leider is eerst dienstbaar. Het begint met het natuurlijke gevoel dat men wil dienen, eerst wil dienen.”[4] Dienend leiderschap kan geleerd worden en we kunnen de gedachten van Socrates, Shakespeare en Greenleaf als volgt samenvatten: Een leider die door de ervaringslessen van het leven tot zelfinzicht en grootsheid is gekomen en de mensheid wil helpen deze grootsheid in zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.


De Psychologie van Verandering; van Onvruchtbaar naar Overvloedig.

Experimenten in de Sahara laten zien dat dorre woestijngrond kan veranderen in vruchtbaar land (Wyke Potjer 2019). De verborgen latente grootsheid in de mens wordt geactiveerd door de acceptatie van zijn Goddelijke potentieel. De noodzakelijke levensreis is de leerschool en nadat de lessen zijn geleerd wordt meer grootsheid vanuit de Bron aangereikt. We ontwikkelen ons tot een karaktervolle persoonlijkheid; een voorwaarde om de ons dan toevertrouwde rol van dienend leider te vervullen. De voorbereidingen zijn afgerond, het dienen begint.

Hoe kan dienend leiderschap de samenleving en mensen helpen?

De dienend leider verstrekt de voorwaarden waardoor de mens zich kan ontplooien; hij is een mentor, coach en begeleider die weet hoe te overtuigingen en te motiveren. Feedback, empathie en aandacht maken deel uit van zijn instrumentarium. Belonen en waardering, mensen bij elkaar brengen en bemiddelen bij conflicten zijn de principes van de dienend leider. Als deze persoon dan ook nog eens een vooruitziende blijk heeft, creatief is en een doener, kan omgaan met complexe situaties en gaat voor het grotere doel, dan hebben we de leider die in staat is een transformerende rol te spelen in de samenleving. Waren John F. Kennedy, Mandela, Ghandi of Maarten Luther King dergelijke leiders? Of misschien Jesus? Kijk eens om je heen en noem een leider die aan deze criteria voldoet; Donald J. Trump misschien?


Waarom is Dienend Leiderschap een paradox?

We voeden onze kinderen op met het doel ze uiteindelijk los te laten en hun eigen leven te laten leiden, hopend dat het hun goed zal gaan, misschien zelfs beter dan het ons ooit gegaan is! Een dienend leider is als een liefhebbende ouder; hij streeft ernaar dat de mens gezonder, wijzer, vrijer, gelukkiger en zelfstandiger wordt en dat uiteindelijk degene die hij dient hem voorbijstreeft op al die gebieden. Wat zal het effect zijn op de samenleving als we leiders hebben met deze instelling? Wat betekent dit voor de mens die nu de minste privileges heeft? Hoeveel mensen gaan hun enorme potentieel en gaven gebruiken, talenten die nu vruchteloos op dorre akkers liggen?


De Morele Autoriteit

Kinderen volgen automatisch het voorbeeld van de ouders en nemen deze waarden en normen over. Een dienend leider is zich bewust van zijn voorbeeld functie en de betekenis die hij vormt voor de mensen. Het is deze onberispelijke rol die de mens doet besluiten deze authentieke persoon te willen zien als voorbeeld. De dienend leider verwordt als vanzelf de morele autoriteit zonder hier zich voor in te spannen. Het meest glorieuze moment voor deze autoriteit is als hij ziet dat de mens hem voorbijstreeft in grootsheid.


Waar leidt het toe?

Zonder doel is het leven doelloos. Zonder doel weet je niet waar je naar toe gaat en waar je terechtkomt. Waarom leven we; waar waren we voordat we geboren waren en waar zijn we als we de planeet hebben verlaten? Ieder zinnig mens stelt zichzelf wel eens die vraag. De dienend leider herinnert de mens aan zijn Goddelijke afkomst en wijst de weg, terug naar de Bron.Verwijzingen

James W. Sipe and Don M. Frick. seven Pillars of Servant Leadership. Mahwah, New Jersey: Paulist Press , 2009.

Prophet, Mark L and Elizabeth Clare,. The Path of the Universal Christ . Montana USA: Summit University press, 2003.

Robert K. Greenleaf. The Servant as Leader. Orange : Greenleaf Center for Servant Leadership, sd.

Wyke Potjer. HetKanWel. 2 februari 2019. https://www.hetkanwel.nl/2019/02/02/de-grote-groene-muur-van-afrika/ (geopend januari 30, 2021).


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!


* De auteur van dit artikel heeft een master degree in Servant Leadership.

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

留言


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page