top of page
  • Quiasinon

De kosmische of universele wetten

Het zal duidelijk zijn dat er in de wereld iets verandert. We kunnen ons gelukkig prijzen dat wij in dit tijdsgewricht leven en de Bevrijding mee maken. We merken het aan de totaal van de Mensen losgezongen overheden en hun tirannieke idioot-averechtse besluiten en hun nog idiotere groteske beweringen. We merken dat de “leiders” geen richting meer hebben, anders dan een script van een achterhaalde agenda om in 2030 een nieuwe orde te realiseren, waarin de “leiders” geen last meer hebben van het gedecimeerde Volk.

Die nieuwe orde komt er niet.

Er komen geen opdrachten en instructies meer. De ramp is compleet als hun controlesystemen wegvallen en mensen hun eigen pad gaan kiezen en velen de weg van vrijheid volgen. De weg van de Universele Wetten en Common Law ligt open. De te ontmantelen controlesystemen zijn onder andere:

  1. Georganiseerde religies

  2. Gefiatteerd geld

  3. Canonieke wetgeving (kerkelijke recht)

  4. Informatievoorziening via onderwijs en media

  5. Medisch-farmaceutisch regime

  6. Alle lagen van de overheid.

Het verstoorde natuurlijke evenwicht wordt hersteld zodra deze systemen verschrompelen en verdwijnen. Het zal beginnen met de vernietiging van het medisch-farmaceutische kartel, gevolgd door het onderwijssysteem en de media. Omdat de overheden deze mensvijandelijke organisaties hebben gefaciliteerd zullen zij volgen. Daarmee is ook de canonieke wetgeving weggevaagd, zodat ook het systeem van het gefiatteerde geld als valsemunterij wordt afgeschaft. Banken worden ontmaskerd als wetsovertreders, zodat alle schulden worden kwijtgescholden en het bankensysteem ten onder gaat.


Tenslotte vallen de georganiseerde religies als laatste zodra is aangetoond dat dit het ultieme controlesysteem voor de Mensheid is geweest. Dit is waarom we onder “romeins recht” leven en daarmee tot roerend goed van het Vaticaan zijn geworden. Onze wereld is een netwerk van controlesystemen. Wat gebeurt er wanneer alle controlesystemen uitvallen? Dan keren wij “noodgedwongen” terug naar de onschuld en vrijheid onder de Universele Wetten.

Opmerking voor lezers: Deze kosmische of universele wetten zijn waar evenwichtige culturen naar leven. Bestudeer ze. Leer ze. Pas het toe.


1. De Wet van Eenheid De Wet van Eenheid legt uit dat elk individu, elke situatie en alles in de wereld met elkaar verbonden is. Wat iemand anders denkt of doet, kan je leven op de een of andere manier beïnvloeden en vice versa, zelfs als je de situatie of het individu helemaal niet kent. Deze wet stelt dat er maar één energiestroom en één geest is, dus iedereen is met elkaar verbonden.


2. De Wet van Energie Van gedachten tot mensen, alles is gemaakt van energie, en dat is waar deze wet voor staat. De Wet van Energie staat ook bekend als de Wet van Vibratie, dit betekent dat energie in talloze frequentieniveaus aanwezig is. Energie en vibraties worden voortdurend het Universum ingestuurd, dus de Wet van Energie is altijd in beweging.


3. De wet van actie Volgens de wet van actie moet je actiestappen ondernemen om ze te manifesteren. Een voorbeeld van de Wet van Actie in natuurlijke beweging is wanneer een individu boos wordt en een deur dichtslaat. Het individu voelt zich boos, dus zijn/haar actie is om de deur dicht te slaan om te laten zien dat hij/zij boos is. Zelfs als iemand niet boos wil zijn, ondersteunt hij/zij de emotie door actie.


4. De wet van correspondentie Een zeer populair citaat uit de Smaragdgroene tabletten stelt: “Zo boven, zo beneden”, en dit betekent dat alles wat er in je mentale ruimte gebeurt, aan de buitenkant wordt weerspiegeld. De Wet van Correspondentie bewijst dat wat je denkt en voelt in je bewuste en onderbewuste geest, is wat je aan de buitenkant creëert.


5. De Wet van Oorzaak en Gevolg De Wet van Oorzaak en Gevolg zegt dat gebeurtenissen niet toevallig gebeuren. Alles gebeurt in je leven met een reden, ongeacht of je ziet hoe of waarom het is gebeurd. De Wet van Oorzaak en Gevolg kan ook gerelateerd worden aan het concept van karma.


6. De wet van compensatie Deze wet is als een uitbreiding van de wet van oorzaak en gevolg, en het betekent dat wat je uitbrengt, is wat je in overvloed terugkrijgt. Als je vaak willekeurige daden van vriendelijkheid en goede daden doet, krijg je goede dingen terug. Hetzelfde gebeurt ook met negatieve acties.


7. De Wet van Aantrekking De bekendste universele wet van alle 12 is de Wet van Aantrekking. Van de woorden die je spreekt tot je overtuigingen, je trekt alles in je leven aan door middel van energie. Je kunt zelfs mensen in je leven aantrekken die dezelfde energiefrequentie hebben als jij. Dus of het nu negatief of positief is, alles wat je in je leven ziet, is wat je hebt aangetrokken.


8. De wet van eeuwigdurende transmutatie van energie Deze wet betekent in feite dat je het vermogen hebt om je leven te veranderen in alles wat je wilt. Het is jouw verantwoordelijkheid om je leven te transformeren, en het is jouw keuze om de kansen die het Universum je geeft te accepteren of af te wijzen. Energie is altijd in beweging en je mag kiezen of je met de stroom mee wilt gaan of niet.


9. De Wet van Relativiteit Elk levensobstakel is een kans voor mensen om hun perspectief en leven te veranderen, zodat ze zichzelf kunnen blijven verbeteren. Deze tests uit het universum helpen ons ook om te leren om gebeurtenissen en mensen te beoordelen als goed of slecht, aardig of gemeen, enz., Wat we doen als we onszelf vergelijken met anderen. Alles in het Universum bestaat gewoon, en dat is wat de Wet van Relativiteit betekent.


10. De wet van polariteit Deze wet stelt dat alles in het universum een tegendeel heeft. De Wet van Polariteit helpt ons het verschil tussen positieve en negatieve gedachten te begrijpen, zodat we gedachten die we niet willen kunnen veranderen in gedachten die we wel willen.


11. De Wet van ritme Alles in het Universum heeft een uniek ritme dat het klopt, en deze verschillende ritmes ontwikkelen zich tot patronen, cycli, enz., In het leven. De Wet van ritme moedigt ons aan om de natuurlijke stroom van energie en harmonie van het Universum te volgen.


12. De wet van gender De wet van gender is vaak gerelateerd aan het concept van Yin en Yang, en het stelt dat er mannelijke en vrouwelijke energieën in het leven zijn.

Als we dit goed tot ons laten doordringen is de conclusie dat de nu weggevaagde macht de Universele wetten op alle onderdelen heeft gekaapt. Het uitschakelen van onze gedachten, gevoelens, natuurlijke neiging en mentale helderheid is evident. Wat ze nog niet helemaal onder controle hebben, wordt verstoord zodat we als bevolking in een constante staat van verwarring verkeren. We hebben hen geholpen de Universele Wetten met voeten te treden. Nu ze verdwenen zijn, moeten wij de “leiders” en “boven ons gestelden” duidelijk maken dat ze er niet meer toe doen en wegens hun collaboratie rekenschap moeten afleggen. Zij zullen de vermoorde onschuld spelen. Tevergeefs. Zij hebben hun ziel aan de duivel verkocht.


Ze zullen worden veroordeeld en hun gepaste straf ondergaan. De zielloze bio-robots vergaan tot stof en de aan de duivel verkochte zielen transformeren tot steen.

Veel meer info krijg je bij de Telegram groep van Tribute: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


morgdoor
Aug 28, 2022

Like

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page