top of page
  • Quiasinon

De Kracht van het Gebed; een vergeten wetenschappelijke toepassing.

Uit eigen ervaring weet vrijwel iedereen wat emotie betekent en hoe het aanvoelt. Als je Wiki erop na slaat dan vind je de volgende omschrijving: ‘Een emotie is een innerlijke beleving of gevoel als vreugde, angst, boosheid, verdriet dat door een bepaalde situatie wordt opgeroepen of spontaan kan optreden. Emoties zijn subjectieve gevoelens en gaan samen met lichamelijke reacties en gezichtsuitdrukkingen en gedrag’. Dat is heel mooi om verstandelijk te weten wat een emotie is, maar…wat kun je ermee?

Jericho's vernietiging vond plaats aan het eind van de 15e eeuw voor Christus, precies op de tijd die de bijbel aangeeft.

Het woord emotie kun je vervoegen in ‘e- en motie’ ofwel energie en motion en betekent ‘energie-in-beweging’. Volgens de omschrijving in Wiki wordt die energie in beweging gezet, of getriggerd, door bepaalde externe factoren en maakt ons dat tot slachtoffer van omstandigheden waar we blijkbaar geen grip op hebben. De vraag is echter of we die ‘energie-in-beweging’ zelf op bevel kunnen activeren en in gang zetten als wij daar bewust voor kiezen. Om welbewust de keuze maken om ‘emotie’ richting te geven en te sturen zodat we daar een welbepaald resultaat mee behalen. Hiermee nemen we de verantwoordelijkheid over hetgeen we doelbewust scheppen; we gebruiken de formidabele scheppingskracht die in ons is om te creëren in plaats van slachtoffer te zijn van hetgeen ons ‘overkomt’.

De kracht van het gesproken woord.

Woorden zijn energie; als we onze stembanden en keelchakra gebruiken om onze gedachten over te dragen door klanken te produceren en daarmee woorden te vormen dan brengen we lucht in beweging. De ontvanger van die trillingen of energie vertaalt dit in begrippen en geeft hier betekenis aan. Er is verbale communicatie: “een proces waarbij iemand informatie overdraagt aan een ander”. Dat communicatie niet altijd even vlekkeloos verloopt moge blijken uit wat we kunnen waarnemen in onze intermenselijke verhoudingen en wat we op het wereldtoneel zien gebeuren.


Wie communiceert er niet?

Hoe vaak zie en hoor je dat het stil is tussen twee of meer mensen? Wij hebben elkaar zo ontzettend veel te vertellen dat het zelden stil is om ons heen. Mocht het al een stil zijn dan nemen radio en televisie het over om die verrukkelijke leegte en ruimte snel op te vullen. Helaas wordt die ruimte dan gevuld met trillingen waar we geen snars beter van worden en die balsemende oorverdovende stilte weg nemen.

Bidden is energy-in-motion.

In essentie is bidden het in beweging brengen van energie met het doel een boodschap over te dragen. De energie is het vehikel waarmee de boodschap wordt afgeleverd en daarmee verschilt bidden niet van onze ‘normale’ menselijke communicatie. Het grote verschil tussen communicatie en bidden is aan wie we de boodschap adresseren. Praten we op het aardse vlak tegen mensen, bij bidden richten we de boodschap meestal aan een niet waarneembare entiteit; we noemen ze bovennatuurlijk. Al eeuwenlang bidden mensen, vaak met het doel bepaalde gunsten te verkrijgen of ziektes te overwinnen maar bidden wordt ook toegepast om andere mensen te helpen. Bidden is energie in beweging brengen en als we dat in beweging brengen combineren met een gericht doel dan kan het ‘bergen verzetten’. Deze vorm van communiceren is een oeroude wetenschap die ook al gebruikt werd door de priesters en priesteressen van het heilig vuur op oude continent Lemurië. Hier werd het de kracht van het gesproken woord genoemd volgens de wetenschap van de Logos.


Doseren van energie.

Een radio kun je hard of zacht zetten en een lamp volop laten branden of dimmen. Je regelt dat met een knop of schuif en bepaalt hoe hoog of laag het niveau is. Op deze wijze bepaal je ook het energieniveau van hetgeen je zegt, dit kan hard of zacht zijn en deze toepassing geldt eveneens voor bidden. Concentratie en focus op wat je wilt overdragen (het gebed) en dit met verve en vuur (energie) overbrengen is bepalend voor de kracht van de overdracht en voor het te bereiken resultaat. Deze wetenschap van het gesproken woord werd in zijn zuivere vorm door de Israëlieten gebruikt om de muren van Jericho te laten vallen. Hoezo is het gesproken woord krachteloos?


Is het nodig om te bidden?

De wetenschap van het gesproken woord (bidden) is in de loop van de afgelopen eeuwen vrijwel volledig verloren geraakt. Naar verluidt is tijdens het concilies aan het begin van onze jaartelling actie ondernomen om de kennis van effectief bidden te verwijderen uit de geheugens van de mens. Kennis die in gnostische geschriften stond die vanaf die tijd onbereikbaar was voor de burger. Pas met de

ontdekking van de Nag Hammadhi geschriften is veel van deze oorspronkelijke kennis weer toegankelijk geworden en het is deze kennis die cruciaal is voor de mensheid om door de huidige turbulente transitieperiode heen te komen. Het is nu meer dan noodzakelijk om te bidden; voor jezelf en voor de mensheid. Bidden dat er een eind komt aan de verschrikkelijke kinder- en mensenhandel. Bidden dat de satanisten van de wereld verwijderd worden en dat daardoor de weg vrijgemaakt wordt om het Aquarius tijdperk binnen te kunnen gaan.


Bidden, hoe doe je dat ook alweer?

Jaren geleden kenden, katholieke, mensen het Onze Vader en Weesgegroet nog uit hun hoofd, of het Engels des Heren. Voor velen is dit niet meer het geval en daarom hieronder de teksten. Bedenk, oefening baart kunst!

Onze Vader die in de hemelen zijt

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk kome

Uw wil geschiede

Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood

En vergeef ons onze schulden

Gelijk ook wij aan anderen vergeven

En leidt ons niet in verzoeking

Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk

En de kracht en de heerlijkheid

Tot in eeuwigheid

In eeuwigheid, Amen

en

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

De Heer is met U,

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en

Gezegend is Jezus, de vrucht van Uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

Bid voor ons, zondaars,

Nu en in het uur van onze dood, Amen.

We zijn er bijna, we zitten met z’n allen in de eindspurt maar de race is nog niet gelopen. We hebben nu alle kracht en energie nodig om de eindstreep, het doel, te halen.

206 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page