top of page
  • Kubus

De maatschappij onder de lock down

Bijgewerkt op: 11 nov. 2020

Inleiding Voordat ik aan mijn eigenlijke artikel ga beginnen wil ik de berichtgeving van mijn vorige artikelen in het kort evalueren. Dit zal noodzakelijk zijn om een goede basis te creëren voor een juist begrip van de dingen, die staan te gebeuren. Mijn redelijke veronderstelling is dat het gros van de mensen van de mensen de gedachte koestert dat het leven op aarde en gene zijde, die wij het hiernamaals noemen, twee los van elkaar gescheiden werelden zijn. Het algemeen aanvaarde uitgangspunt is: hier op aarde moet je je best doen om er het beste van te maken en als je in het hiernamaals komt moet je daar er het beste van zien te maken.

De geestelijke kennis zegt, dat er geen dood is. Het menselijke leven bestaat uit een aaneenschakeling van golfbewegingen, die uitgelegd is in de Natuurwet van Karma en Reïncarnatie; de aardse dood is een geboorte aan gene zijde. Beide werelden zijn nauw met elkaar verbonden en werken voortdurend op elkaar in. Tezamen vormen zij de Proeftuin, waar de Krachten op hun deugdelijkheid worden beproefd. De arena, waar dit gebeuren plaats vindt is het menselijk lichaam.


Strijd tegen een onzichtbare vijand Om enige kans te maken om een gevecht te winnen zal je op z’n minst meer informatie moeten hebben over degenen die je bestrijdt. En precies dit laatste, het gebrek aan de juiste informatie, is de oorzaak dat de mensheid keer op keer de strijd aan het verliezen is. Een geschiedenis van oorlog en geweld, met als climax de laatste twee wereldoorlogen, hebben (nog) niet het gewenste effect bereikt om de gemeenschappelijke vijand van de gehele aarde en haar mensheid te ontdekken, laat staan deze effectief te bestrijden!


De vijand niet langer onzichtbaar Het Boek Openbaringen van de apostel Johannes vertelt over de strijd tegen demonische machten en wat er daarna gebeurde: “Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. De draak en zijn engelen boden tegenstand maar werden verslagen; sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. De grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid”.

Deze boosaardige engelen hebben menselijke lichamen bereid gevonden om hun duivelse macht op aarde uit te breiden en te bevestigen. Mijn artikelen vertellen over de uitwerking, de gevolgen en de destructieve invloed van deze duivels op de gehele aarde en de mensen.

De schadelijke invloed van de mensvijandige machten wordt echter slechts gezien door een naar verhouding slechts handjevol mensen, de “wakkeren”. Zij luidden de alarmbel met hun publicaties, die vrijwel alle door de heersende machtselite en haar omgekochte massamedia als “complot denken” worden gebrandmerkt.


Het bewustzijn breekt door Mensen worden steeds meer geconfronteerd met merkwaardige, “onlogische” politieke besluiten en gebeurtenissen, die met het doorsnee gezonde verstand niet te verklaren zijn. Zolang te veel mensen deze feiten niet onder ogen (willen of durven) zien en/of deze zelfs ontkennen en negeren, stellen zij zich onbewust open voor de beïnvloeding en misleiding van deze kwade wezens.

De verwarmende, bewustzijn verhogende Aquarius stromingen of -vibraties maken het bewustzijn van hen, die zich daarvoor openstellen, vatbaar om deze vibraties op te vangen en in zich op te nemen.

Wij zien hoe “complot” publicaties hun plafond bereiken in het beschrijven van de aardse gevangenis, de matrix, waarin de gehele mensheid opgesloten is en waaruit geen ontsnappen mogelijk is. Ook is duidelijk waar te nemen, dat alle protestacties en demonstraties vrijwel niets hebben uitgericht, noch enige koersverandering teweeg heeft kunnen brengen in het Agenda-beleid van onze politici naar de Nieuwe Wereldorde.

Mensen zullen massaal hun oude denkwijzen en -fouten in moeten zien en terzijde schuiven om te voorkomen dat illusies tot machten worden, die hun leven beheersen en uiteindelijk overnemen. Dit is namelijk volop aan het gebeuren in de slapende meerderheid, die er geen weet van heeft dat “de gehele wereld in het boze ligt”.

Betekenis van de Amerikaanse verkiezingen

Een groot deel van de mensen, die zich verenigd hebben in de actiegroep Q Anon, is zich bewust dat de strijd van de mensheid niet tegen mensen is gericht, maar tegen demonische machten in de atmosfeer. Zij zijn zich bewust dat bewustZijn verhoging het meest effectieve middel is tegen demonische machten.

Deze machten hebben al of niet vrijwillig bezit kunnen/mogen nemen van mensen, die zich verenigd hebben onder de overkoepelende organisatie, de Cabal genaamd. Zij hebben zich met hun linkse beleid aan de linkerzijde opgesteld tegenover de rechtsen, die opkomend voor de mensenrechten zich ter rechterzijde van het spectrum hebben geplaatst.

Tegen alle verwachtingen in is vier jaar geleden niet de linkse Democratische Hillary Clinton tot president van de VS gekozen, maar de “uit het niets” opkomende Donald Trump. In mijn vorige berichtgeving gaf ik aan, dat sinds de “inschattingsfout” van de Cabal diverse pogingen zijn gedaan om de zittende president Trump van zijn ambt te ontzetten. Hij is de bestrijder van het linkse kamp, dat vertegenwoordigd werd door vrijwel alle voorgaande presidenten, zeker de laatste vijf of zes.

Trump is de eerste president, die geen ander land in de wereld is binnengevallen. Hij was zelfs bevriend met de Russische Poetin, zeer tegen de wens van de democratische Hillary Clinton. Gelukkig is daar nu weer de democraat Biden aan de macht gekomen, die al aangegeven heeft tijdens zijn presidentschap Rusland aan te zullen vallen.


De wereld in een stroomversnelling Dankzij de toenemende bewustwording onder de mensen vormt de Q Anon beweging en de als complot denkers weggezette protest publicaties een ware bedreiging voor de linkse globalisten. Donald Trump is de eerste Amerikaanse president, die allerlei kwalijke en duistere zaken van het linkse bolwerk in openbaarheid heeft gebracht en bestreden. De hele wereld is getuige van de kolossale vreugde uitbarsting bij de aankondiging dat Joe Biden de verkiezingen had gewonnen. Wij zagen onze premier vooraan staan om Biden te feliciteren. Een grote zucht van verlichting was voelbaar, nu het linkse kamp en daarmee de gehele demonenschare de mensvijandige Agenda vrijwel ongehinderd uit kunnen voeren.De maatschappij onder de lockdown De media over de gehele wereld waren er als de kippen bij om de nieuwe president te bewieroken en de terechte verkiezingsfraude te negeren en te bagatelliseren. Ook in ons land wordt de walging, de spot en minachting voor de aftredende Trump breed uitgemeten. Niet voor niets wordt met grote haast gewerkt om de positie van Joe Biden te versterken om verlies bij een hertelling te overrulen. Wij nemen via de media kennis van “de voortvarendheid” van Joe Biden om de corona pandemie aan te pakken. Velen sluiten hem en de vice president Kamala Harris in hun armen, niet wetende dat zij uiteindelijk degene is die de wereld de Nieuwe Wereldorde binnen zal leiden naar de laatste wereldbrand, het Bijbelse Armageddon! Van haar is namelijk bekend dat zij linkser is dan haar baas . . . .


Vooruitblik op de komende tijd De polarisatie binnen de politiek is niet alleen kenmerkend voor de Amerikaanse politiek, maar ook bij ons gaapt dezelfde diepe kloof. Dit heeft alles te maken met de strijd tussen de beide kampen: links tegen rechts.

“Verder zei hij (de engel) tegen mij: ‘Houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.’”

Met het wegstemmen van Donald Trump heeft de Deep State haar positie achter de wereldpolitiek aanzienlijk weten te versterken. Is het niet opvallend, dat juist nu een veelbelovend vaccin tegen corona uitgekomen is, en dat juist Joe Biden dit mag aankondigen? De vaccinatie plicht is een reuzenstap dichterbij gekomen.

De “filantroop” Bill Gates heeft namelijk met behulp van zijn omgekochte medici een totalitair vaccin volg- en scansysteem bedacht. Deze quantum dot-technologie markeert de huid van mensen en zelfs van kinderen, zodat zij kunnen worden gescand op naleving van vaccinatie. Het micro dot patroon kan belangrijke informatie opslaan zodat men o.a. precies kan nagaan welk vaccin op welk tijdstip werd toegediend. Het goed ontworpen plan houdt de menselijke naleving van alle medische experimenten bij.

Deze technologie is uitgevonden om de naleving van vaccins af te dwingen, zodat volksgezondheidsfunctionarissen elk mens kunnen volgen en scannen om er zeker van te zijn dat ze meegaan met de vaccin voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Deze praktijk kan logischerwijs slechts toegepast worden bij een permanente, totale lockdown waarbij menselijke toestemming, persoonlijke overtuigingen, eerdere immuniteit, medische familiegeschiedenis en contra-indicaties er helemaal niet meer toe doen.

Het dom gehouden volk zal worden voorgehouden, dat het aantal corona doden op zeker moment toch weer aan het toenemen is, terwijl de verzwegen werkelijkheid van de toename van het aantal slachtoffers te wijten is aan factoren zoals de schade ten gevolge van de veelvuldige PCR tests, virusschade vanwege de experimentele fase van de vaccins, en andere gezondheid schadende experimenten met de mensen.


Tenslotte een laatste lichtpuntje Ook nu wil ik dit artikel beëindigen met het plaatsen van enige vorm van hoop. Het overwinningsgeloei van de demonische machten zal sterk getemperd worden door de bewustzijns verhogende frequenties van de Aquariuszon. De polarisatie zal toenemen ondanks de zware omstandigheden, die op ieder mens voelbaar zal drukken. Het ware geloof, dat verbonden is aan het nieuwe denken, zal beproefd worden tijdens het demiurgische bewind van de Antichrist. Onder het regime van de Antichrist, de Nieuwe Wereldorde (NWO), zal de waarheid van de geestelijke kennis als psychisch gestoord bestempeld worden en naar het rijk der fabelen verwezen worden. “Maar wie volhardt tot het einde zal gered worden” zegt Hij, die deze machten overwonnen heeft. Nu is het onze beurt om deze helse machten te weerstaan!


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Opslag van medische informatie onder het huidoppervlak:

en hier:


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld!


Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

361 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page