top of page
  • Kubus

De mens als slaaf


Het blinde vertrouwen van een groot deel van de massa heeft zijn prijs. Dit artikel beschrijft in grote lijn de processen, die de gehele mensheid ondergaat en hoe men uiteindelijk tot mondiale slavernij gedwongen wordt. De eenvoudige oplossing om Covid-19 te bestrijden werd en is nog steeds verboden. Artsen werden massaal op non-actief gesteld en ziekenhuisdirecteuren omgekocht om de hele wereld in de waan te houden dat de mensheid door een levens-gevaarlijke pandemie getroffen is en alleen een vaccin de enige oplossing biedt om het corona virus te bestrijden.

Succes gegarandeerd De mens is geschapen naar het beeld en gelijkenis van zijn schepper. De goden, die ons schiepen worden archonten genoemd. De vraag is nu: hoe maak je een dier zo gehoorzaam, dat het alles zal doen wat jij wilt? Laat het zoveel honger lijden dat het verlangt naar een plukje gras. Door het vervolgens voor zijn ogen te houden en het daar zo af en toe een paar sprietjes van te geven zal je het dier overal naar toe kunnen leiden waarheen jij wilt. Alzo behandelen onze goden hun schepsels, de mens.


De mens als kuddedier Hoe maak je de mens tot slaaf? Op de manier zoals zojuist beschreven! Overheden pasten hier de eeuwenoude succesformule op de massa toe: probleem – actie – oplossing. Het gehele land is door het bewust gecreëerde corona in een geplande realiteit gebracht van angst en in die angst vastgehouden. De overheid beantwoordt “het probleem” door het nemen van strenge maatregelen om dit “gevaarlijke” virus te bestrijden met het vooruitzicht op terugkeer naar het “oude normaal”. Onze bewindslieden wisten allang dat die toestand van vrijheid nimmer zal terugkeren!


Kuddedier bestemd voor de slacht Wie wil graag slaaf worden? Bij zo’n directe vraag zou niemand zijn vinger opsteken. De werkelijkheid is dat Covid-19 als druk- en angstmiddel gebruikt wordt om het doel te bereiken. En het doel is: verplichte DNA-vaccinatie door ingespoten nanodeeltjes, met de bedoeling om daardoor steeds meer invloed te verkrijgen op de gevaccineerde. De gevaccineerde zal, door het aangepaste DNA, stapje voor stapje het contact met zijn ware ik verliezen. Daardoor zal hij als gecontroleerde slaaf blijvend luisteren. Geleidelijk aan zullen alle menselijke vrijheden definitief afgenomen zijn en zal de wereldbevolking door orgaan falen “als vanzelf” minderen.


Het scenario was al bekend

Zowel ons koningshuis als onze regering zijn volledig op de hoogte van de Operatie Lockstep van de Rockefeller Foundation: “Onder het mom van een pandemie zullen we een gevangenisstaat creëren”. In naam van jouw veiligheid en gebaseerd op een “crisis” met een sterftecijfer van slechts 0,2%, een percentage dat nog minder is dan een seizoen griep, werden meedogenloze wetten, zonder al te veel protest, door ons parlement aangenomen en uitgevoerd. In het Rockefeller plan ligt o.a. de invoering van de staat van beleg en de politiestaat besloten.


Uit de Lockstep-bewerking v.a. blz. 18 is te lezen: “Ze zullen een door de mens gemaakt Coronavirus vrijlaten. Als gevolg daarvan zullen de mensen een vaccin eisen om hen te beschermen. Dit vaccin zal een derde stam DNA aan een personenlichaam toevoegen, waardoor ze in wezen een hybride zijn. Als een persoon eenmaal is ingespoten, ondergaat zijn DNA vrijwel onmiddellijk een transformatie. Deze genetische verandering zal ervoor zorgen dat mensen het vermogen verliezen om voor zichzelf te denken, zonder dat ze zich er zelfs maar van bewust zijn dat dit is gebeurd. Zo kunnen ze gemakkelijker worden gecontroleerd, om slaven te worden voor de elite”.


De stoelendans rond de formatie Terwijl het falen van de verantwoordelijke bewindslieden van het demissionaire kabinet in alle toonaarden wordt belicht en door een steeds kleiner wordende minderheid in de Tweede Kamer het opstappen van de falende hoofdrolspelers wordt geëist, ziet het er niet naar uit dat een wezenlijke cultuuromslag te gebeuren staat. Stel je voor dat Nederland haar afgenomen Rechten van Vrijheid en Individuele zelfbeschikking weer op zou eisen als de Tweede Kamerleden in meerderheid de verraderlijke voorvechters van het WEF-plan inderdaad weg zouden stemmen en er frisse plaatsvervangers in onze regering plaats zouden nemen! Te mooi om waar te zijn, en dat zal dan ook niet gebeuren.


Het corona vaccin verandert de mens Dr. Francis Boyle, die de Biologische Wapenwet heeft opgesteld, heeft een gedetailleerde verklaring afgelegd waarin hij toegeeft dat het Wuhan Coronavirus 2019 een offensief wapen voor biologische oorlogsvoering is en dat de WHO Wereldgezond-heidsorganisatie al van op de hoogte is. De WHO weet dus heel goed wat er gebeurt en onze bewindslieden weten dit ook. Zij liegen het volk voor over de herkomst van het virus en over de “veiligheid” van het vaccin; alles wordt in geplande, gecoördineerde opdracht van het WEF/WHO uitgevoerd door onze uitvoerders in de politiek Rutte, de Jonge en Kaag.


Het coronavaccin is iets heel anders dan een griepvaccin; het is een compleet nieuw vaccin. Het coronavaccin verandert de manier waarop wij leven, wie wij zijn en wat wij zijn. En dat gaat heel snel. In een eerder artikel vermeldde ik al dat vaccinfabrikant Moderna zich bezighoudt met genetische manipulatie. Het bedrijf heeft nooit eerder een vaccin of medicijn voor mensen gemaakt! Er wordt nu gewerkt aan een pleister met oplosbare micronaalden; een effectievere manier van vaccinatie dan de injectienaald.


Doeltreffender controlemiddel komt er aan Onder het masker “Gemak dient de mens” wordt t.z.t. de pleister aanbevolen (lees: verplicht gesteld) ter vervanging van de “enge” injectienaald, speciaal met het oog gericht op de “gezondheid” van jonge kinderen. Die pleister bestaat uit hydrogel, het enzym luciferase en het vaccin zelf. Het vaccin brengt een stuk kunstmatig DNA of RNA in ons lichaam. Omdat het kunstmatig is, kun je er patent op aanvragen, zodat bijv. Moderna, de Bill & Melinda Gates Foundation en het ministerie van Defensie straks eigenaar van een deel van ons genoom zullen zijn.


Het enzym luciferase – afgeleid van Lucifer – zorgt ervoor dat je met een speciale app op je smartphone het gebied rond de pleister kunt scannen, als bevestiging dat je bent gevaccineerd. Het geeft je ook een nummer. Je bent vanaf dat moment een product van de globalisten. Hydrogel is ontwikkeld door Darpa, een instituut van het Amerikaanse ministerie van Defensie dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van militaire technologie. Hydrogel is gebaseerd op nanotechnologie, microscopische robots, die gekoppeld kunnen worden aan kunstmatige intelligentie, zoals in mijn vorige artikel ook enigszins aan de orde is gesteld.


Naar een mens 2.0 maatschappij

Mens 2.0 betekent, dat de mens, zoals wij die nu nog kennen en meemaken, versmelt met kunstmatige intelligentie. Dit transformatieproces staat bekend als transhumanisme waarbij je dan bovenmenselijke vaardigheden en kennis kunt hebben. Denk niet dat deze toekomst ver weg ligt; dit idee speelt nu, op dit moment. Zelfverklaarde transhumanisten zoals Elan Musk en Ray Kurzweil geloven dat Covid-overlevenden naar de mens 2.0 moeten gaan. Niemand kan voorspellen wat de uitkomsten in de toekomst zullen uitwijzen, maar op basis van eerdere dierproeven kunnen we meer kankergevallen en auto immuunreacties verwachten. Vanzelfsprekend zal de oorzaak van al deze klachten niet te wijten zijn aan de vaccinaties, evenals wij nu al meemaken dat schadelijke bijwerkingen en zelfs de dood als gevolg van vaccinaties gewoonweg ontkend worden. Tempo maken om de bevolking gevaccineerd te krijgen is het motto.


Het MIT instituut stelt de micro naald technologie voor omdat het vrij gemakkelijk in massa geproduceerd kan worden. Het idee is dat je een pleister krijgt, het ziet er ook uit als een pleister, en je kunt het bij jezelf opplakken en...klaar: je bent gevaccineerd. Hierover is oneindig veel meer te vertellen en in het volgende artikel zal uitgebreider mededelingen gedaan worden over deze vorm van vaccinatie en het fenomeen transhumanisme.


De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen god. Ingewijden van grote wereld godsdiensten, zoals het Boeddhisme en Hindoeïsme, en de enkelen, die niet tot de “naamchristenen” behoren, keerden zich af van de wereldgod van de waan. Jezus Christus getuigde vlak voor Zijn dood: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld!” Alle apostelen vermaanden hun toehoorders: “Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem.” En “Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven”.


De god van het tegenwoordige christendom is de oudtestamentische god en schepper van de mens, Jahweh; de Joden noemen hem YHWH. Deze nep-god wordt in oude geschriften “demiurg” genoemd, wat “Wereldbouwer” betekent. Aan zijn schepsels, de mens, maakt hij zich bekend als “de enige god en buiten mij is er geen”. Beide religies, zowel islam als christendom erkennen slechts één god. Jezus Christus noemt hem: de vader der leugen. De demiurg houdt door zijn religie zowel moslims als naamchristenen in angst en onderwerping. De RK Lucifer-aanbidder, volgens hemzelf "de plaatsvervanger van Christus", is bezig om beide bloedbroeders, na eeuwenlang elkaar bevochten te hebben, met elkaar te verzoenen en in één Wereldreligie onder te brengen met Jeruzalem als religieuze hoofdstad van de komende één-wereldregering.


Spirituele kijk op deze gebeurtenissen

Het maakt de geestelijke wereld niet uit wat mensen menen of vinden. Mensen, die niet leren zullen worden gedwongen om hun levenslessen opnieuw te ondergaan. De mensheid heeft namelijk niet te maken met mensen, maar met demonische machten in de lucht. “En hun werd gezegd, dat zij aan de planten, struiken en bomen geen schade zouden toebrengen, maar alleen aan de mensen, die het zegel van God niet op hun voorhoofden hadden”. De zegel van God op het voorhoofd is het “derde oog”, dat gelegen is in de pijnappelklier. Mensen, die zich veelvuldig laten testen en zich t.z.t. op laten nemen in het vaccinatie programma van de overheid laten het van zichzelf toe dat de overheid hun intuïtieve vermogens beschadigt.

“En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was alsof ze door een schorpioen gestoken waren, wanneer hij een mens steekt. Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Zij zullen verlangen te sterven, maar de dood vlucht van hen weg”.


Wij lezen hier dat vaccinaties door demonische machten zijn ingegeven en wat deze middelen op termijn – van hoe lang? – aan schade op gevaccineerden uitrichten. Terwijl de demiurg de mensen in angst gevangen houdt, roept de Geest van Christus de mensen juist op om op onderzoek uit te gaan. Toets alle dingen en verzamel al het goede en laat het ondeugdelijke los! Mensen laten zich graag en liefst zo snel mogelijk vaccineren om lekker met vakantie te kunnen gaan en van hun leven te genieten. Wat zullen juist zij raar opkijken als blijkt dat juist gevaccineerden een verhoogd risico lopen om bijv. in een vliegtuig te stappen. En dat juist zij wandelende besmettingshaarden zijn en een gevaar vormen voor de niet-gevaccineerden!


Tegen de tijd dat zij echt door krijgen dat zij door onze overheid voor de mal zijn gehouden en massaal in opstand komen is de politie intussen toegerust met het 5G wapensysteem dat ingezet zal gaan worden voor “crowd control”. Op dit moment wordt de 5G frequentie op “aanvaardbaar” niveau gehouden om zoveel mogelijk goedgelovigen en de laatste twijfelaars alsnog over de streep te krijgen om zich te laten vaccineren. Wanneer het psychologische moment daar is dat zij ook de meeste niet-gevaccineerden hebben kunnen besmetten, zal de 5G frequentie verhoogd worden en dit zal tot een nieuwe “uitbraak van een agressieve virus mutatie uit vul-zelf-maar-in land” leiden met een groot aantal slachtoffers. De genoten vrijheid blijkt slechts tijdelijk en we zijn weer terug bij af...


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Diep gewortelde tentakels in onze samenleving: https://www.levensreis.nl/index.php/het-genocide-plan-in-uitvoering/

Getuigenverklaring van een verpleeghuismedewerkster: https://www.youtube.com/watch?v=yGFjS0089Nc

Het toedienen van het coronavaccin is gevaarlijk: https://www.hpdetijd.nl/2021-01-07/het-coronavaccin-is-niet-zonder-risicos/

Demonstratie recht voor vrijheid verdwijnt: https://www.blckbx.tv/videos/5g

Rutte 4 en vaccinatiedwang zijn in aantocht: https://www.youtube.com/watch?v=skjbwJLSBVQ

Commerciële bedrijven zullen data doorspelen naar overheid: https://www.youtube.com/watch?v=EWAaMe1nVYQ

5G is bedoeld voor crowd control: https://www.blckbx.tv/videos/5g

Links verloor de verkiezingen, maar wint de formatie: https://www.youtube.com/watch?v=qIgq3inBAyk

Klaus Schwab over het implanteren van microchips: https://www.youtube.com/watch?v=dnyBVAHIzDs

Corona en 5G: een dodelijke combinatie:


Volg het vrije nieuws en wees geinformeerd over wat er ECHT gebeurt in de wereld! Ondersteun de vrijheidsstrijd, kom op voor jouw toekomst, van je kinderen, van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!626 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page