top of page
  • Kubus

De mens van de toekomst

Bijgewerkt op: 19 sep. 2021

Naarmate wij verder vorderen in de tijd wordt de vergelijking van de realiteit waarin wij leven met die van de Tweede Wereldoorlog steeds vaker gemaakt; zelfs tot in ons parlement! Is deze vergelijking terecht? Mijn vorige artikel heb ik als inleiding gebruikt om aan te tonen dat de vergelijking van onze huidige situatie met de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog met al zijn verschrikkingen volkomen terecht gemaakt kan worden!


Een proefballonnetje werd opgelaten Hoe groot de verschrikkingen van WO2 ook waren, toch vallen zij in het niet in vergelijking met de komende tijd, die wij tegemoet gaan. Het is ronduit ergerlijk om de gespeelde verontwaardiging van onze parlementsleden te zien toen een F.v.D-kamerlid op de 9e sept de tegenwoordige ontwikkelingen van ons land vergeleek met de aanloopperiode van toen, die naar de Tweede Wereldoorlog leidde.

Schandalig dat het gehele land vanwege de onwetendheid over de recente geschiedenis door een meerderheid in de Kamer gedwongen is om de verschrikkingen opnieuw te ondergaan, maar in een veel ergere mate! Het waren m.n. de medische praktijken, die toen aan de basis lagen van alle verschrikkingen en die heden opnieuw te gebeuren staat! De kennis en ervaringen uit “medische experimenten” die toentertijd toegepast werden zijn in het heden volop aanwezig om in praktijk gebracht te worden.

Het actuele nu in beeld Het overgrote deel van ons volk heeft geen enkele notie dat er een luguber spel met hen gespeeld wordt. Het is een spel, dat voor de allermeesten uiteindelijk alleen verliezers kent. Dit leg ik later in dit artikel verder uit. Steeds opnieuw lukt het onze leugenpremier met zijn trouwe handlanger aan zijn zijde om het volk te bespelen met hun belofte van een terugkeer naar het oude leven, het oude normaal, mits zoveel mogelijk mensen zich maar laten vaccineren.

Terloops even aanstippend dat het toch eigenlijk de schuld is van de groep vaccinatie weigeraars, die het loslaten van alle maatregelen tegenhoudt.

De datum van 1 november wordt in het vooruitzicht gesteld voor verdere versoepelingen mits de zorg ontlast blijft en het aantal besmettingen op een acceptabel niveau blijft. Hoe kleiner de groep niet-gevaccineerden des te beter zijn de vooruitzichten op het terugkrijgen van allerlei vrijheden is het plan.


Manipulatie, een machtig wapen Ieder, die nog een greintje gezond verstand bezit, weet dat tegen die datum de besmettingscijfers gigantisch omhoog gemanipuleerd zullen worden en de IC-bedden vnl. bezet zullen worden juist door degenen, die zich lieten vaccineren. Als trekpop van WEF/Klaus Schwab weet Rutte donders goed dat de gehele wereld niet terug zal keren naar het oude normaal. De ingewijde van de genocide plannen weet dat door vaccinatie de mensen hun zelfbeschikkingsrecht kwijt raken aan de Staat. Met de belofte van vrijheid in het vooruitzicht hoopt hij zoveel mogelijk weigeraars alsnog over de streep te trekken om zich te laten vaccineren.


Over de gehele wereld worden wereldleiders door de globalisten in het zadel geholpen door grootschalige verkiezingsfraude om de omstreden Agenda doorgevoerd te krijgen. In ons land lag het, ver voor de verkiezingen, al vast dat de partijen zullen winnen die het linkse WEF/Klaus Schwab beleid uitdragen.

Wat in werkelijkheid speelt In navolging van alle wereldleiders werkt ook onze regering eraan dat alle sectoren in de maatschappij gereed gemaakt worden voor de intrede van de transhumane mens, de mens 2.0. De experimentele fase nadert zijn einde, de werkelijkheid dient zich spoedig aan. De regering zet d.m.v. de branche organisaties van het onderwijs, landbouw en veeteelt, de medici, de zorg- en dienstensector, de wetenschap, enz. onder steeds grotere druk om die dictatoriale maatschappij gerealiseerd te krijgen.


Op het podium voor het onnozele publiek wordt het theaterstuk opgevoerd dat onze regering er alles aan doet om de coronapass vooral niet verplicht te stellen. En mocht die plicht er toch komen, dan is dat voor zolang dit noodzakelijk is, om het daarna af te schaffen zodra het mogelijk is; voorlopig blijft het bij dwa....eh.. drang. Intussen wordt achter de schermen naarstig gewerkt aan het “waterdicht” maken van het vaccinatie controle systeem, zodat fraude uitgesloten kan worden.

De aankomende tijd Regeringen wisten dat de “vaccins” niets met de gezondheid van de mensheid te maken hebben. Zij weten dat vaccins niet werken, maar zij dwingen mensen om ze toch te nemen! Het belangrijkste is om de mensheid door manipulatieve leugens in angst te brengen en hen daarin te houden. Wanneer het griepseizoen aanbreekt, dan zal aan het licht komen dat juist gevaccineerden het slachtoffer zullen worden en op de IC-bedden zullen belanden. De gevreesde delta-variant is namelijk het gevolg van de derde prik, en de vele varianten daarna zijn weer het gevolg van de toegediende vaccinaties in het vaccinatie programma. Het betekent dat zij, die zich niet lieten vaccineren, een groeiend aantal gevaccineerden tegenover zich zullen krijgen. Het geknoei met besmettings-cijfers en de schuld van het aantal slachtoffers consequent op de vaccinatie-weigeraars te leggen, doet de angst onder het volk toenemen en splijt de samenleving nog verder uiteen.

Spirituele kijk op de gebeurtenissen Hetgeen zich op aarde als werkelijkheid bij ons voordoet is een weerkaatsing, een afspiegeling van hetgeen zich in de hemelsferen afspeelt. In zijn brief aan de Efeziërs schrijft de apostel Paulus: “Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van Zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden”.


De kloof tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden verwijdt zich tot voorbij de hemelsferen. De roep naar verbinding, die m.n. tijdens protest demonstraties tegen het corona beleid gehoord wordt, zal tevergeefs blijken. In veel van Zijn gelijkenissen en toespraken gaf Jezus Christus deze onoverbrugbare scheiding aan, w.o. ook deze:


Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet, neergelaten in de zee, en waarmee allerlei soorten vis werd gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld: de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden”.


Zij, die zich tegen de christelijke vrijheid verzetten worden in de gelijkenis de kwaadwilligen genoemd. Vrijheden, zoals het lichamelijke zelfbeschikkingsrecht en individuele soevereiniteit, zoals die ook in de Rechten van de Mens en het Neurenberg Tribunaal zijn vastgesteld, zijn een basisrecht voor de mens om zich, ook spiritueel, te kunnen ontwikkelen.


Naar een wereldregering van vrede De aangehaalde citaten kunnen steeds meer letterlijk opgevat worden. De gehele wereld zal namelijk overgeleverd worden in handen van de boze machten. Allen, die verantwoordelijk waren voor dit desastreuze beleid zullen spoedig voor het tribunaal ter verantwoording geroepen en veroordeeld worden. De marionetten voor de globalisten hebben hun taak volbracht en kunnen van het wereldtoneel verwijderd worden. De mensen zullen tijdens deze ingreep de komst van de Messias herkennen, die Zijn Vrederijk op aarde zal komen stichten. En inderdaad zal de komende wereldregering een “rijk van vrede” zijn waar iedereen niets bezittend alleen maar gelukkig hoeven te zijn. Wie deze woorden leest begrijpt het vast al wel: wij bewegen ons naar een maatschappij volgens het Chinese model.


Er zal één wereld munt geldig zijn en de mensen ontvangen een basis uitkering, die weer gekoppeld is aan hun ID-bewijs en vaccinatie paspoort. Wie het centrale wereld regeringsbeleid volgt krijgt meer bonuspunten aan “vrijheden” toegekend, terwijl degenen die zich verzetten evenredig minder crypto munten en “vrijheden” kunnen genieten; dus een soort beloning- en strafsysteem. Wie iets nodig heeft mag het huren of lenen, afhankelijk van hun houding en gedraging tegenover de Staat. Alle verzet zal gebroken worden en wie zich niet onderwerpt aan de “gezondheidsmaatregelen” worden opgepakt en van de samenleving geïsoleerd en opgesloten in daarvoor speciaal ingerichte (FEMA) kampen. Voor velen zal dit hun eindstation betekenen.


Het aangehaalde citaat vertelt dat “de engelen zullen eropuit trekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden, en ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden”.


Engelen laten zich namelijk niet misleiden en zij, die geen afstand wilden nemen van hun nep-god, zullen aan hem overgeleverd worden. Het gaat hier om het innerlijk tribunaal waar allen, die meegewerkt hebben aan de tot standkoming van dit “regime van vrede” geoordeeld zullen worden.

Denk aan allen, die de wapenstok hanteerden tegen de vrijheidsstrijders; de helden, die pal stonden voor hun christelijke Rechten van vrijheid, van zelfbeschikking en individuele soevereiniteit. Denk aan de omgekochte media, de corrupte medische staf, de argeloze ouders, die hun kind(eren) geen bescherming boden tegen de vaccinaties. Intussen wordt gewerkt aan vaccinatie voor kinderen vanaf 6 maanden!

Wee over al deze mensen, die zelf gezwicht zijn voor de vaccinatie leugens en nu erop uit zijn om weigeraars de vaccinatie plicht op te dringen.

Blijf standvastig in jouw vrijheid staan Onze vrijheidsstrijders zijn grofweg te verdelen in theïsten en a-theïsten. Voor beide is de Bijbelse belofte weggelegd, die elders op deze site al is besproken, mits zij tijdens het komende regime standvastig in hun vrijheid blijven staan!

Tijdens de gefaseerde genocide wordt de mens 2.0, de transhumane mens, die zijn zelfbeschikkingsrecht in handen heeft gelegd van de Staat, in leven gehouden met behulp van MIT technologie. Alle “naam-christenen” zullen hun knieën buigen voor de Bijbelse “mens der wetteloosheid” in de veronderstelling dat hij de beloofde Messias is.


Tenslotte wil ik jullie nog dit Bijbelse citaat meegeven uit de Galatenbrief: “Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent. U was zo goed op weg, wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven volgen? Niet Hij die u geroepen heeft. Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur. De Heer geeft mij de overtuiging dat u en ik het daar volledig over eens zijn. Maar degenen die u in verwarring brengen zullen worden gestraft, wie ze ook zijn”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

De Tweede Wereldoorlog is slechts een proefballon geweest voor het nu: https://www.levensreis.nl/index.php/het-genocide-plan-in-uitvoering/
Gespeelde verontwaardiging tijdens het debat: https://www.youtube.com/watch?v=00jOWKDMRqwMIT technologie: opslaan van medische gegevens onder de huid: https://www.icthealth.nl/nieuws/medisch-dossier-opslaan-in-onderhuidse-tattoo/


Overlevenden holocaust eisen stopzetting vaccinatie programma: https://ezaz.nl/overlevenden-holocaust-waarschuwen/

Het belang van onze vrijheid: https://www.youtube.com/watch?v=aDByP63ykQA


477 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page