top of page
  • Kubus

De NWO in stroomversnelling

Bijgewerkt op: 10 jun. 2021

Inleiding In tal van landen waar men het “levensgevaarlijke” coronavirus met de nodige voortvarendheid heeft aangepakt door grote haast te maken met het vaccineren van zoveel mogelijk mensen, blijkt, zonder uitzondering, dat juist die landen te kampen hebben met het hoogste aantal slachtoffers ten gevolge van de vaccinatie.

De media richtten zich op voorbeeldlanden als Israël en Engeland en zij tonen het publiek aantrekkelijke beelden uit die landen, dat winkels en horeca zich weer openen; zie je wel: vaccinatie helpt! De desastreuze maatregelen, zoals mondkapjesplicht, lockdown en het instellen van een avondklok, werpen hun vruchten af! Zo worden de twijfelaars het laatste zetje gegeven om zich alsnog te laten vaccineren.


Een andere realiteit Het Indiase Nieuwsblad Greatgameindia van 16 mei jl. meldde dat in grote steden als Mumbai en kort daarna in de hoofdstad Delhi een plotselinge golf van een corona mutant was opgedoken.

Op de laatste dag van 2020 had de provincie Maharashtra, met hoofdstad Mumbai, slechts 1.754 gevallen. Op 10 maart steeg het aantal tot 13.659 en op 6 april meldde het 102.754 gevallen - een stijging van bijna 750% in minder dan een maand”. “Op 31 december 2020 had Delhi slechts 287 gevallen. Op 10 maart 2021 waren dat er 370 en op 20 april steeg het aantal naar 28.395, een stijging van maar liefst 7674% in ongeveer 40 dagen”. “Na Delhi was het de beurt aan Karnataka en de stad Bengaluru, de soft power hoofdstad van India. De staat had eind vorig jaar slechts 476 gevallen. Het aantal steeg tot 760 op 10 maart en op 5 mei 2021 was het 50.112, een duizelingwekkende stijging van 6594% in slechts twee maanden tijd”.


De grafieken lieten duidelijk zien hoe de vaccinatiedrift tegen COVID-19 op de voet werd gevolgd door de toename van het aantal gevallen. Dezelfde krant meldt op 6 juni jl. dat de Britse regering liegt dat er een “Super Indiase Variant” in Portugal is geconstateerd waardoor het land met onmiddellijke ingang in code rood werd gezet. We kregen de beelden op het Nieuws te zien hoe veel Britse toeristen geïrriteerd het land moesten verlaten en terugkeren naar hun thuisland.


De realiteit is dat de mutatie een 'volkomen normale' 'sub-afstamming is van de variant die in India wordt gevonden. Het besluit van de Britse regering is niet gebaseerd op enige wetenschappelijke redenering” aldus de Portugese minister van Buitenlandse Zaken en natuurlijk van de vakantiegangers zelf – die de ‘realiteit ter plaatse’ zien van een land dat langzaam maar zeker weer normaal wordt met heel weinig in de vorm van een ernstige Covid-gerelateerde ziekte om te melden. We zien hier hoe de Britse regering haar vaccinatie doden probeert te verdoezelen door te wijzen op een “super besmettelijke” variant uit India.


Wij hoeven niet bijzonder helderziend te zijn om te verwachten dat ook wij t.z.t. in ons land bij monde van het RIVM/OMT opgeschrikt zullen worden door de komst van een uiterst besmettelijke “Super Indiase Variant” zodat de besmettingscijfers omhoog schieten en de IC-afdelingen weer overvol zullen raken. Dezelfde strategie zagen we toegepast worden op Suriname, waar de zgn. virusuitbraak in de grote steden begon nadat mensen zich massaal lieten vaccineren. De schuld werd door de media, zoals gewoonlijk, bij de burgers gelegd die minder zorgvuldig met de maatregelen zijn omgegaan en niet allemaal zich hebben laten vaccineren.


Meer vaart achter vaccinatie beleid In juni verwelkomt premier Boris Johnson, die het voorzitterschap op zich heeft genomen van de G7 top, om met zijn collega-G7-leiders samen te komen en te bespreken hoe ze kunnen reageren “op wereldwijde uitdagingen zoals coronavirus en klimaatverandering”. De G7-top wordt gehouden in Carbis Bay, Cornwall op 11-13 juni 2021. Premier Boris Johnson zal het Britse G7-voorzitterschap gebruiken om toonaangevende democratieën te verenigen om de wereld te helpen vechten, tegen het coronavirus en een groenere, meer welvarende toekomst te creëren. Het VK heeft Australië, India, Zuid-Korea en Zuid-Afrika uitgenodigd als gastlanden voor de G7 van dit jaar.

De bijeenkomst zal de eerste persoonlijke ontmoeting van de G7-leiders zijn sinds het begin van de pandemie, die zal worden bijgewoond door de Amerikaanse president Biden.

Ik roep mijn mede-G7-leiders op om zich bij ons aan te sluiten om een einde te maken aan deze verschrikkelijke pandemie en beloof dat wij nooit zullen toestaan dat de verwoesting, die door het coronavirus is aangericht, om opnieuw te gebeuren.” aldus Johnson.

De sessies zullen virtueel worden bijgewoond door experts, o.a. Melinda Gates, en andere grote leiders uit landen, zoals Australië en India. De bedoeling is dat de gehele mensheid voor het einde van 2022 gevaccineerd zal moeten zijn. Het betekent dat de productie van vaccins opgevoerd en de barrières voor de internationale distributie van de vaccins verlaagd dienen te worden. Overtollige doses, die de landen niet nodig hebben, zullen in het kader van het COVAX-programma met ontwikkelingslanden worden gedeeld.


De premier zal de G7-leiders vooral oproepen om de Global Pandemic Radar te steunen. Het VK werkt namelijk samen met de Wereld gezondheids- organisatie (WHO) om een “wereldwijde pandemische radar” te lanceren om opkomende COVID-19-varianten te identificeren en nieuwe ziekten over de hele wereld op te sporen en te voorkomen. De Rockefeller Foundation verwelkomt de aankondiging uit het Verenigd Koninkrijk van een nieuwe Global Pandemic Radar en kijkt uit naar nauwe samenwerkingen om toekomstige pandemieën te voorkomen.


Wereldwijde gevolgen Wie dit bovenstaande nader onderzoekt, bespeurt hier het Build Back Better programma, dat mensen in de alternatieve media al vaker zijn tegen gekomen. Het komt er op neer dat gewerkt wordt aan een nieuw wereldwijd bewakingssysteem dat “immunisatie-programma’s zal beschermen tegen nieuwe vaccin-resistente varianten door ze te detecteren voordat ze de kans krijgen zich te verspreiden”. Duurzaamheid en democratische waarden staan hierbij centraal. “Het betekent, dat wij onze verantwoordelijkheid jegens toekomstige generaties na zullen komen om onze planeet te beschermen en te behouden”.

Dure woorden die, vertaald naar begrijpelijk Nederlands, inhouden dat mensen eigendom zijn van de Staat. Wie niet meewerkt aan het vaccinatie programma zal daartoe gedwongen worden en wie zich verzet opgesloten zal worden in al bestaande FEMA kampen, waar in Zaandam de bekendste staat. Ouders, die zich verzetten om hun (ook pasgeboren) kinderen te laten vaccineren, zullen uit de ouderlijke macht ontzet worden. En waar zullen al deze kinderen terecht komen, denken jullie?

Niemand zal achterblijven, iedereen zal gelukkig zijn! Je bent veilig, zolang jij je door ons laat beschermen. Waar heb ik die kreet eerder gehoord? Landen als Italië en Mexico zijn al jaren vertrouwd met het bestaan van de maffia in hun maatschappij!


Aandacht voor het klimaat Ook het klimaat zal de nodige aandacht krijgen tijdens de G7-top in juni om de CO2 uitstoot te reduceren. Nadat de Covid-19 de nodige aandacht heeft gekregen wordt nu de klimaatkaart weer getrokken.

Wij zien bedrijven failliet gaan wegens zware milieu eisen. In ons land opgestarte bedrijven, zoals onlangs een groot bedrijven terrein bij Delfzijl op de televisie was te zien, staken hun investeringen en verhuizen naar Azië. Bedrijven krijgen geen vergunning om zich hier te vestigen zolang zij niet voldoen aan de gestelde eisen in de wetgeving rond de CO2 uitstoot, duurzaamheid en overige milieu regels. In Rotterdam en in meer plaatsen kregen zij te maken met dit vergunningen probleem. Ook bij deze klimaat “problematiek” herkennen we de toepassing van de succesformule door de overheid: probleem – actie – oplossing.

Gerenommeerde klimaatwetenschappers bevestigden unaniem, dat de zon de oorzaak is van klimaatverandering.

Allerlei klimaat- en milieu actiegroepen worden desondanks uit de grond gestampt om te komen protesteren tegen de opwarming van de aarde, de te hoge CO2-uitstoot, enz. Wie herinnert zich niet de protestmarsen waarbij zelfs schoolkinderen ingezet werden tegen het “onverantwoorde” klimaatbeleid van de regering. En dat, terwijl de regering zelf het schoolverzuim geen strobreed in de weg legt en milieudefensie organisaties zwaar subsidieert.


De overwinning van milieu activisten op het proces tegen Shell, om CO2 uitstoot drastisch te verminderen, werd groots gevierd en kreeg ruime aandacht in onze media. Onze overheid komt al te graag met de oplossing van het klimaatprobleem: het plaatsen van windmolens en zonnepanelen ter vervanging van fossiele brandstoffen als kolen, aardolie en gas als energiebron. Het vertrek van levensvatbare bedrijven naar Aziatische landen gecombineerd met de honderden miljarden euro’s vanwege de omschakeling naar een “verantwoorde en duurzame” samenleving zal de nekslag betekenen van de gehele westerse economie.


Zij gingen jou voor Eminent professor en vaccin-expert Dolores Cahill stelt “Wanneer jij bent gevaccineerd, wees er dan maar zeker van dat jouw DNA nu aan het veranderen is. Het is een besturingssysteem dat op jou wordt getest. Over een paar jaar ben ik nog steeds mens, maar jij?’


Bijbelse visie op de gebeurtenissen: Over deze dingen is nog zoveel te zeggen en te schrijven, maar de ruimte is te beperkt om dit allemaal in zo’n kort tijdbestek neer te schrijven.

De Bijbelse voorspelling over onze periode is, dat “het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten . . . en tot het einde toe zal er strijd zijn: verwoestingen, waartoe vast besloten is.” Na de Opname van de eerstelingen “zal hij het verbond voor velen zwaar maken, een week lang . . . .”


Allen, die de Christusgeest in hun hart koesteren, gaan een zware tijd tegemoet vanwege de aanvallen van misleiding om Hem alsnog vaarwel te zeggen. En helaas zal dat bij velen ook gelukken. Deze dingen moeten echter gebeuren in het weten, dat de demiurg en zijn archontische machten een toegemeten tijd krijgt om zich te manifesteren en hij daarna aan zijn einde komt bij de Wederkomst van de Christus om Zijn Vrederijk hier op deze aarde te stichten.

Wij zien dat gebeurtenissen om ons in een bepaalde richting te duwen elkaar in snel tempo opvolgen. Dagen zullen worden ingekort: omdat bijna alle mensen gedood zullen worden en die er overblijven zijn geen mens meer.

“Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort”.

Indiase krant meldt dat pandemie werd veroorzaakt na vaccinatie: https://greatgameindia.com/vaccination-second-covid-19-wave-india/

Hoe Britse topwetenschappers COVID-19-biowapenonderzoek verdoezelden om de theorie van natuurlijke oorsprong te verspreiden: https://translate.google.com/translate?prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fgreatgameindia.com%2Fcategory%2Fcoronavirus-covid19%2F&sl=auto&tl=nl

Premier Boris Johnson roept G7 top bijeen: https://www.g7uk.org/

Jullie zijn veilig zolang jullie je door ons laat beschermen: https://www.levensreis.nl/index.php/2019/06/09/de-nwo-het-tijdperk-van-de-antichrist/

De media wereldwijk kan de prullenbak in: https://www.youtube.com/watch?v=f3NoHrX9GGE

Baudet stelt Rockefeller Foundation aan de orde in de Tweede Kamer: https://www.youtube.com/watch?v=nwUXLykvBu4

Waar de wereld naar toe gaat: https://www.youtube.com/watch?v=DFNZdAzqXEgVolg het vrije nieuws en wees geinformeerd over wat er ECHT gebeurt in de wereld! Ondersteun de vrijheidsstrijd, kom op voor jouw toekomst, van je kinderen, van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!


478 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page