top of page
  • Quiasinon

De partij van de Dood, D66

Bijgewerkt op: 23 jan. 2020


Als het aan D66 ligt dan kunnen mensen die de 70 jaar gepasseerd zijn zich in de nabije toekomst melden voor een dodelijke spuit. Voor hen die het leven niet meer leuk vinden of het gewoon zat zijn is de simpele en goedkope oplossing een spuitje. Weg lijden, weg pijn, weg eenzaamheid, weg pensioen, weg verdriet, weg ellende. Wat een verrukkelijk vooruitzicht; ben je het leven zat vraag dan om de spuit; einde oefening! Je moet er natuurlijk wel 70 jaar voor worden!

Tegelijkertijd is dit ook een oplossing voor het ouderenprobleem. Immers, het is deze leeftijdsgroep die veel aanspraak maakt op de gezondheidszorg en allerlei andere geld kostende voorzieningen. Denk hierbij bijvoorbeeld o.a. aan vervoer, huisvesting en AOW. Dus het D66 mes snijdt aan alle kanten; het is een win-win situatie. Je helpt mensen die toch niet meer willen leven en het bespaart de samenleving een boel geld. Mooi toch?!

We kunnen het lang hebben over de wenselijk- en menselijkheid van het idee van D66. Duidelijk moge zijn dat dit voorstel compleet van ‘God-los-is’ en dat er geen enkel religieus besef of benul is bij de bedenkers van dit duistere plan. Het geeft aan dat deze partij geen waarde hecht aan een mensenleven noch dat er waarde gehecht wordt aan de oudere medemens. Impliciet vertelt deze club dat de mens boven 70 jaar maar beter kan vertrekken omdat ze geen bijdrage meer levert aan de samenleving. Nadat D66 vorig jaar met succes de invoering nieuwe donor-wet (actieve donorregistratie) heeft bewerkstelligd heeft ze nu haar volgende plan op tafel liggen ter verdere voortijdige eliminatie van de medemens.


Kennis van de bovenzintuigelijke wereld

Dus met de dood is het afgelopen met de pret en wat dan volgt is het grote niets. Het leven heeft bovendien alleen maar rechten en geen plichten en er zijn al helemaal geen consequenties voor verrichtte handelingen. Het is deze ontstellende armoede van geest en gebrek aan kennis die de kwaliteit van onze samenleving tekent. Wij hebben immers na de dood niets meer te verwachten dus waarom zouden we dan bezig zijn met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? Waarom zouden we zorgen voor een planeet, de bossen en de natuur? Als wij vertrokken zijn dan zoeken ze het toch maar mooi uit, nietwaar?! We roepen wel dat we zoveel van onze kinderen en kleinkinderen houden maar dat is meer voor de vorm. We laten we als samenleving een heel ander gedrag zien. Dat een partij als D66 met een dergelijk onzalig plan komt tekent de tijdsgeest en we zijn daar met z’n allen verantwoordelijk voor, niet alleen de bedenkers van dit goddeloze plan.


In veel culturen die we doorgaans als achterlijk beschouwen is er respect voor de ouderen in de gemeenschap en zij vervullen een bijzondere rol. Deze senioren adviseren de jongeren bij vele vraagstukken. Deze kennis en kunde komt voort uit de levenservaring van de oudere mens; kennis die niet uit boekjes of op scholen te leren valt; het is de wijsheid van de jaren. Bovendien is het deze ervaringsreis die de reden is dat we nu (weer!) op aarde zijn; immers, als we het leven zouden kunnen ervaren door een boek te lezen dan hadden we dat 'daarboven' wel gedaan.


Het leven heeft een doel en de laatste jaren van een mensenleven zijn even belangrijk als welk ander jaar dan ook. Het is niet aan de mens om in te grijpen in een Goddelijk plan omdat het economisch beter uit komt. Het wordt tijd dat we een ondergrens aanbrengen bij de leeftijd van een politicus. Deze moet tenminste 70 jaar of ouder zijn om de rol van (politiek) leider te kunnen vervullen naast dat deze persoon van onberispelijk gedrag dient te zijn; vrij van de verleidingen op het gebied van seksualiteit, geld, drugs en macht. Hetgeen die persoon, v/m, vrij en onaantastbaar maakt om de medemens te dienen zoals het bedoeld is.


Dienend Leiderschap vind je niet bij de partij van de dood.D66 zet omstreden wet op voltooid leven door, ongeacht de uitkomsten van kabinetsonderzoek
Ongeacht de uitkomst van het kabinetsonderzoek naar een wet die levensbeëindiging bij ‘voltooid leven’ mogelijk maakt, zal D66 volgend jaar een poging doen om zo'n wet in te voeren. D66-Kamerlid Pia Dijkstra heeft dat afgelopen weekend aan verantwoordelijk minister De Jonge laten weten, meldt het AD.

Dijkstra’s wet voor het ‘voltooid leven’ was een van de hete hangijzers in de formatie van 2017. Het gaat om een regeling die levensbeëindiging mogelijk maakt voor ouderen die niet ondraaglijk en uitzichtloos lijden maar die hun leven wel ‘voltooid’ achten. D66 stond op dit onderwerp lijnrecht tegenover de coalitiepartners CDA en ChristenUnie. De uitweg werd zoals zo vaak gevonden in extra onderzoek naar de wensen en behoeften van de doelgroep.Christelijke hoek


Op het Binnenhof haalden ChristenUnie en CDA het verzet met succes uit de christelijke hoek met het pact ‘Waardig ouder worden’. SP en PVV sloten zich hierbij aan, net als grote ouderenorganisaties en omroep MAX. Met verbetering van de ouderenzorg hopen zij tegenwicht te bieden aan de roep om stervenshulp voor mensen die ‘oud en der dagen zat zijn’. In een snel vergrijzende samenleving gaat het er juist om te voorkomen dat mensen in die situatie komen. De grootste angst van de tegenstanders is dat hulpbehoevende ouderen het gevoel zullen krijgen dat ze niet meer het recht hebben om er te zijn.


Dit tegenkamp (CDA, PVV, SP, CU en SGP voorop) is bij de verkiezingen van 2017 in zetelaantal gegroeid, terwijl de voorstanders (VVD, PvdA, D66 en GroenLinks voorop) per saldo juist terrein moesten prijsgeven. De ruime meerderheid die er even leek te zijn, is verdampt. Als er in de Tweede Kamer nog een meerderheid is, komt het aan op een paar zetels. In de Eerste Kamer was het al wankel en dat is bij de verkiezingen van begin dit jaar niet veranderd.

Onduidelijk is of het Kamerleden van D66 en VVD binnen de coalitie is toegestaan om straks voor het wetsvoorstel te stemmen. Die vraag gingen de partijen in de formatie uit de weg. Waarschijnlijk is het ook niet nodig, want gezien de gemiddelde looptijd van een wetsbehandeling is de kans groot dat de stemming over Dijkstra’s wetsvoorstel pas na de verkiezingen van maart 2021 zal plaatsvinden.

157 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page