top of page
  • Quiasinon

De religieuze filosofie van Karl Marx

Karl Marx (1818 – 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie en de geschiedenis sterk heeft beïnvloed. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Als Marx’ belangrijkste werk wordt Das Kapital beschouwd. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest (met Friedrich Engels) wereldberoemd. (Wiki) 


Allen, zoals we leven op deze planeet beschikken over specifieke talenten. De bedoeling van het leven is om deze gaven en talenten tot bloei te brengen en ze toe te passen. Voorwaarden daarvoor zijn is een leven in materiele overvloed en in vrijheid. Immers, als we op welke wijze dan ook beperkt worden in onze levensvrijheid zijn we simpelweg niet in staat om ons te ontplooien; niet in materiele zin en zeker ook niet in spiritueel opzicht.


De beste manier om te voorkomen dat mensen zich ontwikkelen is om ze afhankelijk te maken van een systeem waarvan ze denken dat ze dit nodig hebben en beter nog; waarvan ze overtuigd zijn dat ze niet zonder kunnen leven. Dit is de verdrietige situatie waarin we vertoeven en velen denken dat de toestand van de huidige samenleving de norm is. Een norm en gemeenschap waarin je meer dan 70% belasting over je inkomen betaalt, waar de mens afhankelijk is van een gezondheidszorg die verworden is tot een ziekte industrie, het seksueel misbruiken van kinderen en pedofilie een recht is en een overheid wiens maatregelen gericht lijken te zijn tegen de burger. Waar velen zelfinitiatief hebben opgegeven en ‘de boel de boel’ laten en wegzakken in ongeïnteresseerdheid en onverschilligheid. De ouderen kennen nog wel de leus waarmee links Nederland in de jaren ’70 furore maakte; “We zorgen voor u vanaf de wieg tot aan het graf”! Met anderen woorden: leun achterover, maak je geen zorgen want de overheid zorgt voor je! De Nederlandse verzorgingsstaat was een feit. Ouderdomsvoorzieningen en pensioenen werden in die tijd opgezet om de mens te garanderen dat het allemaal prima in orde is als eens die oude dag komt. (anno 2019 lijkt het dramatisch af te lopen met die vette pensioenpotten!)  Ziet hier; het ideale socialistische en communistische model; Marx zou er erg in zijn nopjes mee geweest zijn.


Het effect van die, vaak goedbedoelde, maatregelen was dat velen inderdaad achterover gingen leunen in de illusie dat de zon nooit meer zou ondergaan. Er hoefden geen extra persoonlijke initiatieven of inspanningen geleverd te worden. Niet op het gebied van de oudedagsvoorziening maar ook niet voor wat betreft het ontwikkelen van hun talenten. Parallel hieraan groeide vanzelfsprekend het overheidsapparaat; immers die volledig gepamperde burger moet verzorgd worden en dat lukt alleen met een fors ambtenarenkorps. Een miljoen werknemers heeft de overheid in dienst; kosten 34 miljard of 2000 euro per jaar per Nederlander.


Een vrijemarkteconomie is gebaseerd op overvloed en een gouden regel: “Behandel de ander zoals jezelf behandelt wilt worden”. Bij het naleven van deze gouden regel hoeft er geen overheid te zijn die ons vele beperkingen oplegt en die erop gericht lijkt te zijn om zichtzelf in stand te houden. Je hoeft geen vrijemarkteconomie, of laissez faire economie, te beperken. Het enige wat je hoeft in te perken is het duister binnen sommige individuen. Bovenstaande betekent inherent dat het individuele initiatief weer van groot belang wordt en dat de mens streeft naar verbetering; voor de persoonlijke omstandigheden en die voor zijn omgeving. De gouden regel leidt vanzelf naar een gouden tijdperk; een periode van zelfverantwoordelijkheid voor alle gebieden van het leven evenals de verantwoordelijkheid en de aandacht voor de reden van het bestaan.


Marx filosofie was feitelijk een religie van onderdrukking, afhankelijkheid en daardoor het einde van spirituele ontwikkeling. Spiritualiteit is de religie van vrijheid, onafhankelijkheid, overvloed en de ontwikkeling van onze talenten. Marx draait zich om in zijn graf!

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Kommentare


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page