top of page
  • Quiasinon

De staat van onwetendheid en de staat van kennis.

Als we het over kennis hebben dan bedoelen we vaak de wereldse kennis die wijzelf of anderen bezitten. We hebben het niet over de fundamentele existentiële en universele kennis; kennis die bij veel mensen ontbreekt, noch over het besef van de essentiële wetten van het universum. Een kosmos of heelal waar wij als mens of mensheid een deel van uit maken.


Kennis is macht en de door ons zo belangrijk geachte theoretische wetenschappelijke kennis wordt door velen gebruikt, of misbruikt, om te kunnen heersen over een ander die over minder kennis bezit. In het universum zijn super ontwikkelde rassen en civilisaties die het niveau, intelligentie en wijsheid, van de mens verre overtreffen. Het bestaan van deze informatie wordt door overheid en kerk angstvallig bij de mens vandaan gehouden en zij die daar over berichten worden als zonderlingen aan de kant gezet. Veel politici, en zij niet alleen, weigeren informatie hierover openbaar te maken en doen hun best te verklaren dat ufo’ s en buitenaardsen niet bestaan. Dat komt hen trouwens ook wel zo goed uit, want als wij als mensheid zouden ontdekken dat er meer is tussen hemel en aarde zou ‘de autoriteit’ wel eens van zijn voetstuk kunnen lazeren.


Het bekend worden dat er andere civilisaties zijn, extraterrestrials of buitenaardsen, leidt onherroepelijk tot een vermindering van de invloed en manipulatieve macht van een kleine elite. De ontwaakte mens zou een enorm verbrede horizon ontdekken en uit vinden dat ze over veel meer opties en mogelijkheden beschikt dan dat de heersende klasse wil laten geloven.


Dit betekent het einde van de controle over de mensheid, een totalitaire heerschappij die duizenden jaren lang in stand is gehouden door een zeer kleine minderheid.


Een uiterst kleine minderheid die het financieel ook wel heel erg voor de wind is gegaan! Het wakker worden is het spirituele ontwaken van de mensheid; de mens ontdekt dat hij niet alleen maar in een beperkende en waarschijnlijk comfortabele cocon leeft. Maar dat de wereld en universum veel grootser en omvattender zijn dan voorheen vermoedt. En dan hebben we het alleen nog maar over het waarneembare universum en niet het astrale, etherische en causale universum!


Gebrek aan kennis heeft geleid tot een enorme scheefgroei in de verdeling van de rijkdommen van de aarde en wij zijn als mens en samenleving hier medeverantwoordelijk voor, al was het alleen maar omdat we het hebben laten gebeuren. Immers, wie zwijgt stemt toe, nietwaar?


Zoals we dit hebben laten gebeuren zo zijn we nu in staat ons los te maken uit de verdovende en verslavende greep van de onwetendheid. Als mensheid zijn we een evolutiefase binnengegaan waarin zelfbeschikkingsrecht en zelfverantwoordelijkheid belangrijke eigenschappen zijn. Een periode van ongekende vrijheid maar ook een tijdperk waarin we zullen ontdekken dat we volledig verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van ons eigen leven en voor de gevolgen van onze handelingen.


In de voorbije eeuwen zijn onze voorouders systematisch gehersenspoeld met de bedoeling dat ze ‘vrijwillig’ de regie over hun leven uit handen gaven. Anno 2018 worden wij onwetend gehouden door een verwrongen berichtgeving via de mainstream media, de exorbitant hoge belastingen en het stimuleren van alcoholconsumptie en de seksindustrie.


Wat we te doen hebben is wakker worden en een halt toe te roepen aan hen die een bepaald niet menslievende duistere agenda (21) na streven. De beste maatregel is het uit laten van de ‘brainwashing’ TV. Het levert een boel tijd op om aan de eigen vrije nieuwsgaring te doen of om aan een studie te beginnen. Met als doel het verkrijgen van kennis en inzicht in de reden van het bestaan en waarom we hier (weer) op aarde zijn.


Dat wat er nog te leren en te ontdekken valt is zó enorm en veelomvattend dat we nog ‘levens=lang’ bezig kunnen zijn om ons te ont-wikkelen. Die ont-wikkeling is never-ending; want, als dat wel zo was dan is God gestopt met creëren. Hetgeen niet zo waarschijnlijk is, want dan is Hij, m/v, gestopt met de Creator te Zijn!

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page