top of page
  • Quiasinon

De strijd om de Ziel

Het is niet alleen onrustig maar chaotisch op de planeet, een chaos die bewust aangewakkerd wordt door krachten die er blijkbaar belang bij hebben dat de mensheid in grote verwarring en op het desperate af is. Duizenden deskundigen geven hun ongevraagde mening over wat er gaande is en hoe je dat wat je waarneemt dient te interpreteren. Kom er maar eens uit als argeloze en niet-deskundige ziel; afhankelijk van dat leger politici en wetenschappers waarvan keer op keer blijkt dat ze de boel belazeren en uitspraken doen waarbij het zelf belang voorop staat en/of dat er sprake is van een onbekende, vaak duistere, agenda.

Orthodoxen en schriftgeleerden’ de macht overnemen

Ga eens mee terug in de tijd naar de middeleeuwen, een tijd die we alweer een poosje achter ons hebben gelaten. De meesten van ons kennen wel de term “duistere middeleeuwen” maar zijn niet bekend met de reden waarom de vroege Middeleeuwen (500 – 1000 AD) worden geassocieerd met chaos en ineenstorting. In de 500 jaar voorafgaand aan de middeleeuwen, dus van 0 tot 500, hebben we te maken met het vroegchristelijke Christendom en met mensen die de leer van Jezus predikten. Deze leer, bekend als gnosis, werd echter niet gedragen door de opkomende orthodoxe gezagdragers, de nieuwe lichting ‘Christenen’, zij hadden een andere agenda.


Tijdens het concilie van Nicea in 325 AD werd gediscussieerd over de aard van Jezus en zijn relatie ten opzichte van God de Vader. Hierbij werd volledig voorbijgegaan aan de kennis (gnosis) die onder andere door Jezus, zijn apostelen, Mani en Origines, in latere jaren, werden onderwezen. Deze kennis werd overgedragen op de vele mysteriescholen tijdens die eerste 500 jaar van onze jaartelling en er wordt gezegd dat ‘van de Middellandse zee tot aan het Himalaya gebergte’ miljoenen mensen deze gnosis tot zich hebben genomen. Je zou dit een verlicht tijdperk kunnen noemen; tot de ‘orthodoxen en schriftgeleerden’ de macht overnamen tijdens het genoemde concilie en hiermee een eind maakten aan die tijd van verlichting. In het jaar 381 volgt er nog een concilie (plus nog een aantal in latere jaren) en hiermee wordt het fundament gelegd voor de tijd van orthodoxie en (levens) angst die gaat komen. De vele mysterie scholen werden succesvol bestreden en verdwenen volledig van het aardoppervlak. In de 12e en 13e eeuw ontstond er weer een succesvolle gnostische beweging, de Katharen, maar zij werden alras door Paus Innocentius III, de Onschuldige (!) op de meest wrede wijze vermoord en volledig uitgeroeid. De al duistere middeleeuwen begonnen aan een nog diepere periode van inktzwarte spirituele uitzichtloosheid en pas met de komst van de renaissance kwam er weer een beetje licht op de planeet.


Concilies uit het verleden op drijfzand gebaseerd

De inhoud van het bovenstaande lijkt letterlijk wat vergezocht maar het heeft alles te maken met de huidige tijd. De gnosis leert dat de mens in essentie een ziel is en dat we hier op aarde zijn voor onze ervaringsreis. (en het transmuteren van ons karma) Wij bestaan uit geest, ziel en lichaam en zijn altijd en onverbrekelijk verbonden met de “Mind of God”. Bovendien zijn we geschapen naar “Zijn” beeld en gelijkenis hetgeen betekent dat we over alle eigenschappen beschikken als onze Schepper. In de praktijk houdt dit dus in dat we over water kunnen lopen en water in wijn veranderen en nog veel meer! De meesten van ons zullen nog wat moeten oefenen om dit weer te kunnen maar we hebben alle gereedschappen bij ons om dit te kunnen! Als je dit begrijpt dan weet je dat al die concilies uit het verleden op drijfzand gebaseerd waren. Immers, als wij gelijk zijn aan God dan is Jezus dat ook en is Hij feitelijk onze oudere broeder! Dus waarom hebben destijds al die intelligente, maar niet zo wijze, mannen zo lang nodig gehad om te bepalen dat Jezus de enige geboren Zoon van God was en wij mensen (de rest) in zonde waren geboren en als zondaars zouden sterven, gedoemd tot vage- en mogelijk hellevuur?


Lees nu eens de onderstaande tekst uit 1917 van mysticus en ziener Rudolf Steiner:

“De kerkvaders hebben bij het concilie van Constantinopel (869 n. Chr.) de geest afgeschaft, dat wil zeggen zoals men dogmatisch bepaald heeft: De mens bestaat slechts uit lichaam en ziel, van een geest te spreken is ketters, zo zal men in een andere vorm nastreven om de ziel, het zielenleven af te schaffen. Marx en Engels zetten dit voort in hun zeer vergaande pogingen tot afschaffing van de ziel. Nietwaar, alle psychische impulsen gelden immers volgens deze opvatting niet meer, want wat de geschiedenis vooruit drijft zijn alleen de materiële impulsen, is alleen de strijd om materiële goederen.


En het psychische is alleen, zoals men het uitgedrukt heeft, de bovenlaag van het eigenlijke fundament van de zuiver materieel voortschrijdende gebeurtenissen. Het zal niet lang meer duren, dat wetten ontstaan die eenieder die in ernst van de ziel spreekt, als niet goed bij zinnen te verklaren en alleen voorgoed bij zijn verstand degene te verklaren, die de “waarheid” inziet, dat denken, voelen en willen vanuit bepaalde processen in het lichaam ontstaan op geheel noodzakelijke wijze. En de tijd zal komen, waarbij nog heel andere tendensen zullen opkomen, waar men zal zeggen:


Het is al ziekelijk bij een mens, als hij aan ziel en geest denkt. Gezond zijn alleen de mensen, die alleen maar van lichaam spreken. – Men zal het als een symptoom van een ziekte zien, als een mens zich zo ontwikkelt dat hij op het begrip kan komen: Er bestaat een geest of een ziel. – Dat zullen zieke mensen zijn. En men zal, daar kunt u zeker van zijn een geschikt medicijn vinden, dat men gebruiken zal. Indertijd schafte men de geest af. De ziel zal men afschaffen door een medicijn. Men zal door een “gezond inzicht” een vaccin vinden, waarmee het organisme zo bewerkt wordt in de zo vroeg mogelijke jeugd, zo mogelijk meteen bij de geboorte, dat dit menselijk lichaam niet op de gedachte komt: “Er bestaat een ziel en een geest”


Wegzinken in een alcohol roes, desinteresse of in de media brainwashing?

Hebben wij nu te maken met een samenleving waar de ziel overboord gegooid is en waarbij er van alles en nog wat uit de kast gehaald wordt om ons vanaf de vroege jeugd te drogeren en vol te spuiten met chemische middelen om…? Hebben wij nu te maken met een “pandemie” waarbij ons voortbestaan alleen nog gegarandeerd kan worden als we ons bliksemsnel laten inspuiten met…? Hebben we te maken met politici die ons willen wijsmaken dat we snel, snel, onze vrijheden en verworvenheden dienen op te geven om…? Hebben we te maken met wetenschappers die ons de stuipen op het lijf jagen met te melden dat we allen een vreselijke dood tegemoet kunnen zien als we niet snel…? Hebben we te maken met hogepriesters (ambtenaren en gezagsdragers) die, om ons te beschermen natuurlijk, van harte bijdragen aan de inperking van onze levensvrijheid? Hebben we te maken met overheden die willen dat we driekwart van wat we uit arbeid verdienen moeten afdragen om….? Hebben we te maken met mensen die jong sterven aan ellendige gezwellen en hartfalen, vaak veroorzaakt door de rotzooi in ons voedsel. water en lucht? Hebben we te maken met mensen, moe gebeukt door alle verwarring en chaos, die liever wegzinken in een alcohol roes, desinteresse of in de media brainwashing?


Dienaren der Duisternis.

Of zou het allemaal te maken hebben met de strijd om de…ziel, jouw en mijn ziel? Vraag je eens af waarom al die intelligente, maar niet zo wijze, mannen en (nu ook) vrouwen zo druk zijn om ons te overtuigen dat ons einde nadert als we niet snel hun ‘deskundige’ hulp inroepen! Dat de redding moet komen van de farmaceutische industrie, bankiers, politici, de ziekte industrie en dat de schriftgeleerden en farizeeërs van nu o.a. Soros, Kissinger, Fauci, de Clintons, Gates, Macron, Merkel en vele, vele, vele, vele anderen, heten. Dienaren der Duisternis.

Vraag je eens af wat hun werkelijk doel is?

Volgens vele bronnen staan we aan de vooravond van een nieuwe renaissance en tijd van verlichting, het Aquarius tijdperk en sluiten we een periode af van 1700 jaar van onderdrukking en slavernij. Het zou de tijd worden van het Grote Spirituele Ontwaken van de mensheid !

Dat is mooi; maar wat betekent dat precies?


Wordt het een periode van, weer, achteroverleunen en de boel de boel te laten? Om onze persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheden wederom over te dragen aan politici, ambtenaren, bankiers, dokters, farmaceuten en andere hotemetoten; zoals we de laatste decennia gedaan hebben? Of wordt het een tijdperk van het nemen van zelf-verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van je leven in alle opzichten?

and finally...they're goal is... your soul

In de afgelopen eeuwen hebben velen hun 'ziel en zaligheid aan de duivel verkocht! Wat we ook nu zien gebeuren is dat velen zich bezig houden met het verraden (Judassen) van hun medemens omwille van een handvol zilveringen en voor wat roem en rijkdom. Waar we nu getuige van zijn is de eindstrijd van eeuwenlange onderdrukking, diefstal en bedrog en daarom zitten we nu 'opgesloten' in onze huizen terwijl die eindstrijd in volle hevigheid gestreden wordt. De duisternis weet dat haar laatste uur geslagen heeft en dat ze dient te vertrekken van deze aarde. Die duisternis had als ultiem doel de vernietiging van jouw ziel en dit plan zullen ze niet kunnen uitvoeren! Ze zullen echter niet zonder strijd vertrekken!

Hmmm, food for thought!Be Blessed, the Sun is rising and realize; when you point your finger to blame others, three of the four fingers are pointing towards yourself! The future is yours and you have to create it yourself, since you are the creator of your life.

We are spiritual beings, having a human experience.

Vraag: deel s.v.p. dit artikel? Links onder zie je het icoontje voor de social media. Thanks!

1.417 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page