top of page
  • Quiasinon

De twee grondwetten van de Verenigde Staten (en hoe ook u wordt belazerd)

Bijgewerkt op: 12 apr. 2021

We leven in een matrix en weten het niet. Mocht je niet weten wat het betekent om in een matrix te leven dan is het raadzaam om de film De Matrix te zien. Een fantastische, spectaculaire en onderhoudende film die al in 1999 toonde in welke onbewuste toestand de mensheid zich bevindt. Weinigen beseften destijds de actualiteitswaarde van deze film; ga ‘m dus zien! De film bestaat uit drie delen en begin absoluut met deel 1.

The Matrix is het eerste deel uit een trilogie. De andere twee delen zijn The Matrix Reloaded en The Matrix Revolutions. Alle delen zijn uitgegeven door Warner Bros.

Hoewel onderstaand verhaal en het bedrog dat al sinds 1871 in de VS plaats vindt; is de toestand in Nederland en Europa vergelijkbaar. In Nederland hebben we te maken met een Maritieme wet en een Constitutionele wet en wij leven zonder dit te weten onder het regiem van die Maritieme wet of het recht van de zee. Wij worden bedrogen en belazerd door de politiek en het juridische systeem die volledig op de hoogte zijn hoe de mens wordt uitgebuit en bestolen en er alle (eigen)belang bij hebben om dit bedrog in stand te houden. Ga naar de site van Bossmaker om uit te vinden hoe dit in elkaar zit en ontdek hoe je jezelf kunt bevrijden uit deze moderne slavernij.


In het jaar 1871 vond er een stille overval plaats op de soevereiniteit van de Amerikaanse burger en vanaf dat moment beoefenen de president van de Verenigde Staten en het Congres van de Verenigde Staten een politiek beleid volgens een ander stelsel van regels en beleid. Het Amerikaanse volk weet niet dat er twee grondwetten zijn. De eerste grondwet, ‘the Constitution’ is opgesteld door de ‘Founding Fathers’ van de nieuwe onafhankelijke staten van de Verenigde Staten in 1776.


Met dit document verklaren toentertijd twaalf van de dertien Amerikaanse koloniën zich onafhankelijk van de jarenlange Britse overheersing. Belangrijke gegevens in die verklaring zijn het recht op gelijkheid, vrijheid en geluk. Op 4 juli 1776 eiste het volk zijn onafhankelijkheid op van Groot-Brittannië en werd de democratie geboren. Die dag is bekend als Independence Day, een belangrijke feestdag waarop de onafhankelijkheid wordt gevierd. (Pikante Profetie: verwacht op 4 juli dit jaar de inauguratie van de 19e president van de Constitutionele Republiek der Verenigde Staten!! Rara; wie kun je daar verwachten?)


95 jaar lang was het volk van de Verenigde Staten vrij en onafhankelijk. Die vrijheid eindigde in 1871 toen de oorspronkelijke "Grondwet voor de verenigde staten van Amerika" werd veranderd in "DE CONSTITUTIE VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA".


Het Congres besefte dat het land zich in financiële moeilijkheden bevond en zij sloten een financiële deal met de duivel – de internationale bankiers - (in die dagen de Rothschilds van Londen), waardoor zij een SCHULD aangingen met die bankiers. De achterbakse internationale bankiers waren niet van plan om de in moeilijkheden verkerende natie geld te lenen zonder voorwaarden. Ze bedachten een manier om weer controle over de Verenigde Staten te krijgen en zo werd de wet van 1871 aangenomen. Zonder grondwettelijke bevoegdheid om dit te doen creëerde het Congres een aparte vorm van bestuur voor het District Columbia. Met het aanneming van "de wet van 1871" werd een stadsstaat (een staat binnen een staat), het District Columbia, gevormd, gelegen op een stuk land van 10 vierkante kilometer in het hart van Washington, met een eigen vlag en een eigen onafhankelijke grondwet - de geheime tweede grondwet van de Verenigde Staten.


De vlag van Washington D.C. bestaat uit drie rode sterren boven twee horizontale rode banden op een witte achtergrond. De vlag is gebaseerd op het familiewapen van de familie van George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, naar wie de stad Washington is vernoemd. Wikipedia

De vlag van het Washington' s District of Columbia heeft 3 rode sterren die elk een stadstaat binnen het driestedenrijk symboliseren. Het rijk van de drie steden bestaat uit Washington D.C., Londen en Vaticaanstad. Londen is het zakencentrum van de drie steden en controleert de wereld economisch. De stadstaat Washington District Columbia heeft de leiding over het leger en het Vaticaan controleert alles onder het mom van geestelijke leiding. Hoewel geografisch gescheiden, vormen de stadstaten Londen, het Vaticaan en het District Columbia één in elkaar grijpend rijk, genaamd "Empire of the City".


De grondwet van het District Columbia werkt volgens de tirannieke Vaticaanse wet, bekend als "Lex Fori" (plaatselijke wet). Toen het Congres de wet van 1871 aannam, creëerde het een afzonderlijke corporatie die bekend staat als DE VERENIGDE STATEN en een corporatieve regering voor het District Columbia. Deze verraderlijke wet heeft het District Columbia onwettig toegestaan te opereren als een corporatie (bedrijf of BV) buiten de oorspronkelijke grondwet van de Verenigde Staten om en met totale veronachtzaming van de belangen van de Amerikaanse burgers.


De POTUS (President of the United States) is de directeur van de Corporatie van de Verenigde Staten en opereert als iedere directeur van een bedrijf. Hij regeert met een Raad van Bestuur (kabinetsmedewerkers) en managers (Senatoren/Congres). Obama is net als andere presidenten voor hem directeur en opereert als "vazalkoning" en neemt opnieuw bevelen aan van "The City of London" via het RIIA (

Chatham House, officieel het Royal Institute of International Affairs, is een niet-gouvernementele non-profitorganisatie in Londen met als missie het bestuderen van belangrijke internationale vraagstukken. Het wordt gezien als een van 's werelds meest prominente denktanks op dit gebied. Wikipedia

). De Illuminati (opgericht door de Sociëteit van Jezus of de Jezuïeten, de grootste rooms-katholieke religieuze militaire orde onder leiding van de Zwarte Paus) creëerden het Royal Institute of International Affairs (RIIA) in 1919. Het Amerikaanse equivalent van de RIIA is de Council of Foreign Relations (CFR). De RIIA en de CFR richtten Ronde Tafel-groepen op (gebaseerd op de mythen van Koning Arthur).


De ondertekening van het verdrag in 1871 bracht de Verenigde Staten terug onder Brits bestuur dat op haar beurt weer onder Vaticaans bestuur staat. Het volk van de Verenigde Staten verloor zonder dit te weten haar onafhankelijkheid in 1871.


DE CONSTITUTIE VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA is de grondwet van de geïncorporeerde VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Het functioneert in een economische hoedanigheid en is gebruikt om het Volk wijs te maken dat het de Republiek regeert. Dat is niet zo! Hoofdlettergebruik is NIET onbelangrijk wanneer men verwijst naar een juridisch document. Deze schijnbaar "kleine" wijziging heeft een grote invloed gehad op elke volgende generatie Amerikanen. Wat het Congres deed door de wet van 1871 aan te nemen, was een geheel nieuw document creëren, een grondwet voor de regering van het District Columbia, een GEÏNCORPORATEERDE regering.


In plaats van absolute en onvervreemdbare rechten, gewaarborgd door de organische Grondwet, kregen de mensen nu "relatieve" rechten of voorrechten. Een voorbeeld is het recht van de Soeverein om te reizen. Dat is veranderd (door het beleid van de corporatieve regering) in een "voorrecht" dat vereist dat burgers een vergunning hebben - rijbewijzen en paspoorten. Door de wet van 1871 aan te nemen pleegde het Congres verraad tegen het Volk, dat Soeverein was onder de beloften en verordeningen van de Onafhankelijkheidsverklaring en de organieke Grondwet. De wet van 1871 werd de basis van al het verraad dat sindsdien door regeringsfunctionarissen is gepleegd.


Vanaf 1871 zijn de Verenigde Staten geen land meer; het is een bedrijf! Ter voorbereiding op de diefstal van Amerika hadden de marionetten van de Britse bank-cabal al een tweede regering in het leven geroepen, een Schaduwregering, ontworpen om datgene te besturen waarvan "het volk" dacht dat het een democratie was, maar wat in werkelijkheid een geïncorporeerde VERENIGDE STATEN was. Samen ontnam deze hersenschim, dit tweekoppige monster, "het volk" alle rechten van sui juris. [U, in uw soevereiniteit]


De U.S.A. is dus een kroonkolonie. De VS is altijd een Britse kroonkolonie geweest en blijft dat ook. Koning James I, is niet alleen beroemd voor het vertalen van de Bijbel in "The King James Version", maar ook voor het ondertekenen van de "First Charter of Virginia" in 1606 - die de Britse voorvaderen van Amerika toestemming gaf om Amerika te vestigen en te koloniseren. Het handvest garandeerde toekomstige koningen/koninginnen van Engeland soeverein gezag zou hebben over alle burgers en gekoloniseerd land in Amerika.


Op 3 september 1783 werd in een hotel in Parijs de zogeheten Vrede van Parijs ondertekend. Daarmee kwam er officieel een eind aan de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (1775-1783).

Nadat Amerika zich onafhankelijk had verklaard van Groot-Brittannië, werd op 3 september 1783 het Verdrag van Parijs ondertekend. Dat verdrag identificeert de koning van Engeland als prins van de V.S. "Prins George de Derde, bij de gratie Gods, koning van Groot-Brittannië, Frankrijk en Ierland, verdediger van het geloof, hertog van Brunswijk en Lunebourg, aarts schatbewaarder en keurvorst van het Heilige Roomse Rijk enz. en van de Verenigde Staten van Amerika" - volledig in tegenspraak met de premisse dat Amerika de Onafhankelijkheidsoorlog had gewonnen. Artikel 5 van dat verdrag gaf alle Britse landgoederen, rechten en eigendommen terug aan Groot-Brittannië.


Het wordt de Amerikaanse burgers steeds duidelijker dat de regering niet langer wordt geleid in overeenstemming met de grondwet van de VS, of, binnen de staten, volgens de grondwetten van de staten. Hoewel de mensen al meer dan 150 jaar erkennen dat de rijken en machtigen vaak individuele ambtenaren omkopen of ongepaste invloed uitoefenen om wetgeving aangenomen te krijgen die hun belangen bevordert, houden de meeste Amerikanen nog steeds vast aan de naïeve overtuiging dat dergelijke corruptie uitzonderlijk is en dat de meeste instellingen van de maatschappij, de rechtbanken, de pers en de wetshandhavingsinstanties, in belangrijke zaken nog steeds grotendeels voldoen aan de grondwet en de wet.


Toenemend bewijs maakt duidelijk dat de situatie veel erger is dan de meeste mensen denken. Gedurende de laatste decennia is de grondwet van de V.S. effectief omver geworpen en kan deze nu alleen nog worden waargenomen als een façade om de massa's te misleiden en koest te houden. Wat ervoor in de plaats is gekomen is wat velen de Schaduw Regering noemen - gecreëerd met de illegale aanname van de Wet van 1871. Zij opereert voor het grootste deel nog steeds in het geheim, omdat haar controle niet veilig is. De ontmaskering van dit regime en zijn activiteiten is nu een primaire plicht worden van burgers die nog steeds geloven in de rechtsstaat en in de vrijheden die dit land geacht wordt te vertegenwoordigen.

Trust The Plan

Laat u verrassen de komende tijd; het einde van het bedrog is in zicht. Het voert te ver om de ins-en outs te behandelen (daar heb je een encyclopedie voor nodig!) van de Amerikaanse politiek maar weet dat Trump bepaalt wat er werkelijk gebeurt in de VS. Dat wat aanstaande is in de VS, bepaalt wat er bij ons zal gebeuren. De opruiming van een heersende klasse die duizenden jaren lang de mensheid op ALLE mogelijke manieren heeft geknecht.


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN! Link naar telegram.

Recente blogposts

Alles weergeven

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page