• Quiasinon

De uitweg naar onze Prachtige Nieuwe Wereld

Onze Prachtige Nieuwe Wereld wordt steeds zichtbaarder. Ik probeer deze met woorden voor iedereen zichtbaar te maken, naarmate ik het ontvang. Het is me bevestigd dat de enige echte oplossing is voor alle wereldproblemen en tevens de sleutel om onszelf en alle toekomstige generaties uit de huidige globale situatie te bevrijden.

Ik ben me ervan bewust dat nog vele mensen het idee in eerste instantie zullen afwijzen, dat komt omdat wij altijd binnen een bepaald denkkader, een matrix, hebben gedacht. We kennen immers niet anders, net zoals onze ouders, grootouders enz. reeds voor ons. Dat maakt dat onze hersenen meestal nog niet de neurologische verbindingen gemaakt hebben om echt out of the box, out of the matrix dus, te kunnen denken. Dat vergt denkwerk met open geest. Eens u het echt ziet, voor uw geestesoog als het ware, dan is de kans groot dat u zich herinnert dat u er altijd al van gedroomd heeft.

Laat het bezinken, denk er grondig over na, herlees enkele keren, en eens je het ook ziet, help dan aub met het maximaal verspreiden van het beeld, wereldwijd en wel zo snel mogelijk gezien de huidige situatie, nl. het globale injectieprogramma dat nefaste gevolgen blijkt te hebben en het naderen van de financiële reset volgens het plan van Klaus Schwab & Co.


Het Onze Prachtige Nieuwe Wereldplan is ONS alternatief voor de Great Reset van de globalistische elite, waarvan iedereen de afgelopen twee jaar een voorproefje heeft gekregen en wat, volgens de analyse van de boeken van Klaus Schwab over “The Great Reset” enkel nog heel veel erger zou worden, voor ons, en voor alle generaties na ons. Time Magazine heeft Klaus Schwab uitgeroepen tot één van de 100 invloedrijkste mensen op Aarde, hij is oprichter en voorzitter van het WEF, het World Economic Forum in Davos. Huidige regeringsleiders zoals Alexander De Croo, Mark Rutte, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Jacinta Arden,... en zelfs Vladimir Putin zijn Young Global Leaders van het WEF, dat volledig gefinancierd wordt door een 1500-tal van de grootste multinationals ter wereld. Mr Schwab maakt er in zijn reeds begin juni 2020 verschenen boek”Covid19 the great reset” dan ook geen geheim van dat hij een wereldregering wilt en dat gewone werkmensen door robots zullen vervangen worden en er dus geen werkgelegenheid meer zal zijn.


En dat is verre van alles.


Wij zouden niets meer mogen bezitten, “You will own nothing and be happy” stond er op de WEF website te lezen.. Wat dat gelukkig zijn is volgens hen is datgene waarvan we de afgelopen 2 jaar reeds een voorproefje gekregen hebben..


Iedereen moet van alle eigendom ontdaan worden, tot uiteindelijk zelfs onze kleren toe, en niet te vergeten ons lichamelijk zelfbeschikkingsrecht, maar alles van hen moeten huren, als we tenminste gehoorzaam genoeg zijn, onze halfjaarlijkse injecties nemen, de maatregelen opvolgen, als we tenminste nog eens buiten mogen af en toe, want ook het recht om nog buiten te komen willen ze permanent verbieden, na de pandemie hebben ze daarvoor de klimaathoax steeds prominenter in stelling gebracht, ondersteund d.m.v. weersmodificatie die echt niet enkel gebruikt wordt om bv groenten in de woestijn te kunnen kweken en te zorgen voor mooi weer op dagen dat er ergens een luchtshow plaatsvindt . (Met ons Prachtige Nieuwe Wereld systeem zijn milieu en klimaatproblematiek die een rechtstreeks gevolg zijn van kapitalisme sowieso ook ineens degelijk aangepakt zoals u later zal lezen.)


Daarom moet iedereen van elke onafhankelijkheid ontdaan worden, anders zullen de mensen het nooit accepteren.


Volgens het andere boek van Klaus Schwab, “The 4th Industrial Revolution” uit 2016 zullen mensen zouden ook steeds meer tot cyborgs omgevormd worden, de injectietechnologie dient om, en ik citeer: “ te veranderen wie wij zijn”, genetisch gewijzigde mensen worden en tevens verbonden worden met “the Cloud”, het IoT, Internet of Things, d.m.v. de nooit eindigende reeks injecties met CRISPR/Cas9 technologie en grafeenoxide, de zogenaamde nanopartickels.


Geld willen ze volledig digitaal maken (CBDC), en iedereen moet aan het digitale paspoort (QR code), waarmee het al dan niet hebben van het groene vinkje bepaalt wie wat wanneer nog mag. Wanneer het gros van de mensen afhankelijk is gemaakt van overheidsgeld zullen ze het Universal Basic Income (UBI) voorstellen als de oplossing, en om dat te verkrijgen en te behouden zal iedereen zich om de enkele maanden moeten laten injecteren met deze technologie, wat verklaart waarom er steeds maar nieuwe injecties opgedrongen worden en waarom er veel meer mensen ziek worden dan voor men met de uitrol ervan begon. Ook is er sedertdien “onverklaarbare” oversterfte, in sommige landen zelfs tot 40%.


Wij zullen allen gedwongen worden van in smartcities te leven, in flats die ons toegewezen zullen worden aan de hand van onze social creditscore, en deze wordt bepaald aan de hand van onze gehoorzaamheid. Het accepteren van een eindeloze reeks injecties, strikt opvolgen van alle maatregelen, onze internetgeschiedenis, uitlatingen op sociale media, chatgesprekken, CO2 score, enz.. Eveneens zal iedereen verplicht worden van voor altijd alles van huis uit te doen, familiebijeenkomsten, werken, gezamenlijk sporten, boodschappen bestellen die enkel per drone zullen geleverd worden en ook gemeenschapsarbeid doen. De zo bekomen sociale kredietscore bepaalt via AI, Artificial Intelligence, minutieus wie wat nog mag huren ermee en wie een gunst toegelaten wordt, bv een wandeling in het park op een bepaald tijdstip.


Ook zullen die flats volgens Mr Schwab de muren letterlijk (digitale) ogen en oren hebben, uitgerust zijn met smart wc’s die constant onze uitwerpselen analyseren, uiteraard zogenaamd voor onze gezondheid, maar in werkelijkheid om te controleren of we geen verboden producten hebben geconsumeerd, zoals vlees, alcohol enz . Dit alles onder het mom onze gezondheid te willen beschermen en tevens de klimaatverandering aan te pakken.


Het is werkelijk hallucinant, maar zo wil de financiële elite van deze planeet dus werkelijk ALLE eigendom bekomen i.p.v. van de 90% die ze nu al in bezit hebben en tevens totale controle verwerven over de hele mensheid. Mr Schwab schrijft al dat de rimpeleffecten van de pandemie in het voordeel van het kapitaal zullen uitvallen.


Volgende generaties zouden zelfs nooit meer een notie van het concept vrijheid kennen.

Dat is wat zij the Great Reset noemen. Het ziet er eveneens zeer sterk naar uit dat ze het laatste stuk ervan zullen doorduwen aan de hand van een totale ineenstorting van het financiële systeem, waardoor iedereen plots alle geld op de bank zal verliezen. Daarop zal chaos ontstaan, waarop bij opstanden het VN leger, wat een Rockefeller-constructie blijkt te zijn, en Eurogendfor, het europese leger met speciale bevoegdheden, zoals het doden van burgers zonder dat deze ook maar enig gevaar vormen, zullen ingeroepen worden, daarmee de krijgswet installeren en zodoende onze laatste burgerrechten annuleren.


De daarop vallende regeringen moeten dienen om de teugels van elk land in de handen van Klaus Schwab te leggen, deze pleit openlijk in zijn boeken voor een wereldregering, waarbij wij mensen nog minder te zeggen zullen hebben dan nu bv al het geval is over de EU-regering.


Er is echter één enkele manier om dit alles stop te zetten.


En dat is de invoering van het Prachtige Nieuwe Wereld model, wat hen tevens ALLE macht zal ontnemen.


Laat mij het u zichtbaar maken.Algemeen

Iedereen heeft recht om een stukje van de aarde te bewonen en te bewerken tijdens het leven, kwestie van alles zo lokaal mogelijk te laten groeien en iedereen een maximum aan autonomie te laten uitoefenen. Dat is een oerrecht van elk levend wezen en niet iets waarvoor betaald dient te worden.

Samenwerking i.p.v. concurrentie op alle niveaus is de sleutel, zodat echt iedereen het goed krijgt. Globale problemen vergen nu eenmaal globale oplossingen.

Moderne technologie kan nog steeds in de fabrieken die nu aan de multinationals/top 1% toebehoren, geproduceerd worden. Alles dient voortaan echter wel zeer duurzaam en ecologisch geproduceerd te worden, gedaan met productiemethodes die ervoor zorgen dat alles steeds vrij snel vervangen dient te worden. De fabrieken zullen echter iedereen en niemand toebehoren, enkel het bijkomend welzijn dat erin kan gemaakt worden is van tel, en wel voor iedereen, al zal dat uiteraard wat tijd vragen. We maken hiervoor maximaal gebruik van de robots die reeds klaar staan om quasi alle menselijke arbeid te vervangen.

Door de fabrieken om te vormen naar ecologische en bijzonder duurzame productiefaciliteiten zal iedereen na verloop van tijd alles vervangen hebben met de duurzame benodigdheden, dan hoeven de fabrieken amper nog te draaien gezien de vraag na verloop van tijd quasi volkomen inzakt. Dus zakt automatisch de aanlevering van grondstoffen, energieverbruik, transport, vervuiling, uitstoot e.d. weg. Daardoor gebeurt ook hetzelfde bij alle toeleveranciers. Wat geen probleem is gezien produceren niet langer om geld draait.


Gezien iedereen gratis kan wonen, collectief en/of individueel in primaire behoeftes voorzien en noodzakelijke vervangingen gratis uit geautomatiseerde en gecollectiviseerde fabrieken komt heeft niemand ook nog loon nodig. Wie welke taak binnen het grote geheel opneemt zal op natuurlijke wijze besloten worden, aan de hand van de behoefte eraan, de passie ervoor en de zin om het te doen. Weinig dingen geven zoveel voldoening dan doen wat je graag doet en er bovendien je gemeenschap en bij uitbreiding de hele wereld, indien het bv een idee, kennis, inzicht of techniek ofzo betreft, te dienen. Dus iets goeds aan het collectief bijdragen en wel helemaal vrijwillig, om geen andere reden dan dat je dat wil doen.

Uiteraard kan iedereen ook dingen ruilen, het is maar zoals je op dat moment samen overeenkomt, letterlijk alles mag en niets moet. Het enige dat niemand mag is schade aanrichten of toebrengen.

Dan hebben alle mensen meer tijd voor zaken zoals zelfontplooiing, en zichzelf te voorzien in alles wat lokaal kan. Dat kan een moestuin zijn, individueel of collectief, opleidingen of diensten aanbieden, bv een B&B, een verdeelpunt voor goederen te maken, al dan niet uit de fabrieken, waar iedereen kan komen brengen en/of halen. Of een horecazaak openhouden omdat je houdt van de vele sociale contacten. Of festivals organiseren, of wat iemand maar wil en kan voor elkaar krijgen.

Bedoeling is dat iedereen altijd RUIM voldoende / een ABSOLUUT maximum aan tijd heeft om het innerlijk te ontwikkelen, te genieten van het leven, het gezin, de clan, reizen enz. Al datgene waar het leven op aarde eigenlijk voor bedoeld is.

Iedereen is volkomen vrij om zelf de volkomen eigen rol binnen dat geheel op te nemen, het enige waar iedereen steeds alle daden (liefst vooraf natuurlijk) dient aan af te toetsen is het Natuurrecht, het principe van doe geen kwaad. Indien er wel kwaad gedaan wordt, krijgt diegene te maken met het tweede deel van de wet, nl. met het “take no shit”-principe. Dat moet uiteraard in proportie met de overtreding zijn. Iedereen moet nl. weten dat er wel degelijk consequenties aan de overtreding van de Natuurwet zijn, dat niemand het nog van een ander zal pikken en altijd zo gepast mogelijk zal reageren, in elke situatie die zich voordoet.

Privégoederen die mensen nu bezitten blijven uiteraard van henzelf, net zoals duurzame gratis goederen die deze gaandeweg zullen vervangen van henzelf zullen zijn. Iedereen behoudt ook het eigen huis en grond, kan deze bv ruilen indien gewenst of een ander beschikbaar betrekken en zodoende het hunne beschikbaar maken. Mensen die nu bv meerdere eigendommen hebben, met hard werken bekomen, bv om aan de kinderen elks ook een huis te geven, kunnen deze ook behouden, gezien het huizen zijn voor de kinderen. Wat mij betreft mogen mensen die hard gewerkt hebben voor een tweede verblijf dit ook behouden, het is absoluut niet de bedoeling gewone, eerlijke mensen iets af te nemen, we willen dat iedereen met goed gemoed mee in Onze Prachtige Nieuwe Wereld stapt en zelf dingen doet vanuit het hart, dat kan niet wanneer je hen dwingt hun met hard werken bekomen bezit af te geven, wat dat ook moge zijn.

Grote investeerders en investeringsmaatschappijen die onroerend goed bezitten als winstmodel zullen van dit bezit ontdaan worden, het zal ten dienste van het collectief gesteld worden. Een systeem om dat eerlijk te laten verlopen is er ook al, en dat kan uiteraard, zoals met alles, steeds aangepast worden indien blijkt dat het ergens tekortschiet.

Bestaande nutsvoorzieningen en brandstoffen zullen uiteraard eveneens gratis zijn, en gaandeweg vervangen worden door echte groene energie, denk bijvoorbeeld auto’s op lucht i.p.v. fossiele brandstof en andere reeds bestaande technologie die ons om winstredenen nu onthouden wordt.

Zo heeft niemand wereldwijd nog ergens geld voor nodig!

Geld is het instrument waarmee de elite de hele wereld al heel lang steeds toenemend mee in de tang houdt.

Iedereen is er slaaf van, want alles, zelfs het recht om ergens te mogen bestaan, moet gekocht worden, elke maand opnieuw, elke belastingaanslag opnieuw. En iedereen heeft het daar zo druk mee dat ze geen tijd meer hebben voor wat dan ook, zelf eten kweken, kinderen grootbrengen, ouders helpen, aan zelfontwikkeling doen enz., wat maakt dat ook al deze dingen moeten gekocht worden, hetzij zelf, hetzij via belastingen, wat de noodzaak om steeds aan geld te komen circulair maakt, een hamsterrad waarin we met zijn allen lopen.

Geld is ook het instrument waarmee de elite macht en bescherming koopt.

Dus als geld voor de mensen geen waarde meer heeft, omdat ze reeds een maatschappij voor zich zien waarin ze het nergens meer nodig voor hebben, dan verliest de elite alle macht en bescherming die ze er zich nu mee kan kopen. Degenen die zich nu voor geld laten huren om hun onderdrukkingsmethodes uit te voeren zullen er ook niet meer voor werken eens ze zien dat het in ONZE Prachtige Nieuwe Wereld nergens nog voor nodig is en niemand iets tekort zal komen.

Je mag letterlijk alle geld van de wereld hebben, als het voor niemand nog iets waard is, koop je er niets meer mee.

Het is bijgevolg de enige manier om de elite van haar macht te ontdoen, het wapen dat wij allen samen in handen hebben. En tevens het model voor onze heerlijke, echt vrije Prachtige Nieuwe Wereld. We trekken collectief de stekker uit hun geldsysteem en eens de daders opgesloten zijn en hun productiefaciliteiten voor het algemeen welzijn aangewend worden, kunnen we ons van al het nodige voorzien, duurzaam en gratis, zodat iedereen ter wereld het nodige heeft om gewoon goed te kunnen leven.

Hoe doen we dat, het wapen in stelling brengen en afvuren?

Eerst en vooral zorgen we ervoor dat iedereen wereldwijd het Prachtige Nieuwe Wereldsysteem ziet en begrijpt, zodat iedereen er zich mentaal klaar voor maakt, nadenkt over alle voordelen voor iedereen enz. Het helemaal voor zich gaat zien. Het is namelijk veel makkelijker het oude los te laten eens je ziet waar je naartoe gaat, onzekerheid daarentegen is een emotie waar mensen zeer slecht mee om kunnen en welke verlammend werkt.


We moeten ook een streefdatum instellen, die indien nodig uiteraard kan uitgesteld worden tot we met voldoende zijn. De streefdatum waarop iedereen tegelijk, wereldwijd hetzelfde doet, want alleen zijn wij allen zeer kwetsbaar, indien met zeer velen tegelijk, zijn wij zeer machtig.

Tot die streefdatum koopt iedereen zo weinig mogelijk bij multinationals, betaalt zo weinig mogelijk aan het systeem, kwestie van de kraan al zoveel mogelijk dicht te draaien. Zet je resterende geld om in iets fysieks dat je graag wilt hebben of dat handig is om de eerste tijd door te komen gezien de elite zich zal verweren als een duivel in een wijwatervat, en dat bij voorkeur niet van bij een multinational komt. Wanneer het niet anders kan, mag het geld desnoods wel naar een multinational gaan; een ramp is het niet, gezien het hele systeem toch instort zodra iedereen er klaar voor is. Door de inflatie is geld toch amper nog iets waard en met de reset, of deze nu door Klaus Schwab en Co of door ons wordt doorgevoerd is geld straks helemaal niets meer waard. Dus hou het niet bij, geniet en leef ermee!

De toevoer van water en voedsel dichtdraaien om maximaal voor ontbering te zorgen is ook een oude oorlogsstrategie, net zoals het vergiftigen van drinkwater van de te overwinnen vijand een zeer oude truc is, en de elite heeft ongetwijfeld ook haar mannetjes bij de drinkwatermaatschappijen neergezet, investeer in een onafhankelijke waterbron, en zuiveringstoestellen, die kunnen zelfs makkelijk zelf gemaakt worden als dat nodig is. Kraanwater mag echt niet meer als veilig beschouwd worden tot dit alles helemaal voorbij is. Ook met industriële dranken en voeding is men best uiterst voorzichtig. Ze zijn eigenlijk absoluut te vermijden. Gifstoffen zijn immers altijd onzichtbaar ergens tussen gewerkt, zoals nu reeds al lang in beperkte hoeveelheid het geval is. (E-nummers)

Het valt absoluut te verwachten dat degenen die al hun macht en rijkdommen gaan verliezen werkelijk ALLES zullen doen om deze te behouden en zoals we weten door alle oorlogen die ze reeds onder valse voorwendselen d.m.v. corrupte politici en het Militair Industrieel Complex gevoerd hebben naast de reeds extreem vele officiële slachtoffers van de huidige globale injectiecampagne is massamoord hen geen enkel probleem. Vertrouw dus niets dat van hen komt in je lichaam. Zoek en creëer zo snel mogelijk onafhankelijke alternatieven om de transitieperiode goed door te komen. Trek je niets meer aan van vergunningsaanvragen, hun wetten gelden niet meer, zij voeren oorlog tegen ons en al hun wetten zijn gemaakt in functie daarvan, precies om elke autonomie zo onmogelijk mogelijk te maken.

Wanneer we met voldoende zijn, hopelijk aan de streefdatum, doen we het volgende:

We stoppen volledig met werken indien dat werk voor een multinational, overheidsdienst enz. betreft (suggestie: uitgezonderd nooddiensten), wie kleine zelfstandige is kan eventueel verder werken indien daarvoor geen aankopen van multinationals voor nodig zijn, de kans is trouwens klein dat bestellingen geleverd worden bij een algemene, wereldwijde werk en betaalstaking dus tot het systeem gevallen is en de daders opgesloten zijn. Of beter gezegd, neem een constructieve vakantie in eigen wijk en bouw terwijl reeds aan Onze Prachtige Nieuwe Wereld tot de storm gaan liggen is !

We betalen geen huur, leningen, rekeningen voor nutsvoorzieningen, aankopen, belastingen, boetes enz. meer, geen cent gaat nog naar het systeem. Haal je brievenbus weg zodat intimidatiebrieven van het systeem ook niet “in je hoofd binnenkomen”.

Zo valt de macht van het geld weg.

Degenen met de vaardigheden en toegang tot wapens om alle daders fysiek op te pakken zullen dat dan overal ter wereld doen, (elk land kent zijn daders inmiddels en er zijn vele mensen ter wereld die tevens de internationale daders achter de schermen kennen), het zal hun eerste bijdrage zijn aan ONZE Prachtige Nieuwe Wereld en ze zal vanuit het hart gebeuren, zoals we alles voortaan zullen doen, iedereen doet wat ie voelt dat nodig is en volgens de geheel eigen skills en mogelijkheden.


De daders dienen een eerlijk en transparant proces te krijgen volgens hun overtredingen op de schaal van Natural Law/Natuurrecht, alle andere wetten vervallen.


Wat hun straffen dienen te zijn zullen we collectief beslissen, d.m.v. DD, Directe Democratie. (Zie Juridisch voor meer details over hoe dat kan werken.)


Onze Prachtige Nieuwe Wereld


Productie

Denk bv aan bouwstenen, koetswerk van auto’s, stoffen, schoenen enz. uit hennep, waarvan de zaden bovendien prima diervoeder zijn of ook tot olie geperst kunnen worden. Al degenen die het kweken, op grotere of kleine schaal houden zelf het plantdeel waarom zij het kweken en geven de rest aan degene die dat verwerkt. Zo zal de kippenboer enkel interesse hebben in het zaad en de stoffenweverij of de bouwstenenmakerij enkel in de vezels.