top of page
  • Quiasinon

De uitweg naar onze Prachtige Nieuwe Wereld

Onze Prachtige Nieuwe Wereld wordt steeds zichtbaarder. Ik probeer deze met woorden voor iedereen zichtbaar te maken, naarmate ik het ontvang. Het is me bevestigd dat de enige echte oplossing is voor alle wereldproblemen en tevens de sleutel om onszelf en alle toekomstige generaties uit de huidige globale situatie te bevrijden.

Ik ben me ervan bewust dat nog vele mensen het idee in eerste instantie zullen afwijzen, dat komt omdat wij altijd binnen een bepaald denkkader, een matrix, hebben gedacht. We kennen immers niet anders, net zoals onze ouders, grootouders enz. reeds voor ons. Dat maakt dat onze hersenen meestal nog niet de neurologische verbindingen gemaakt hebben om echt out of the box, out of the matrix dus, te kunnen denken. Dat vergt denkwerk met open geest. Eens u het echt ziet, voor uw geestesoog als het ware, dan is de kans groot dat u zich herinnert dat u er altijd al van gedroomd heeft.

Laat het bezinken, denk er grondig over na, herlees enkele keren, en eens je het ook ziet, help dan aub met het maximaal verspreiden van het beeld, wereldwijd en wel zo snel mogelijk gezien de huidige situatie, nl. het globale injectieprogramma dat nefaste gevolgen blijkt te hebben en het naderen van de financiële reset volgens het plan van Klaus Schwab & Co.


Het Onze Prachtige Nieuwe Wereldplan is ONS alternatief voor de Great Reset van de globalistische elite, waarvan iedereen de afgelopen twee jaar een voorproefje heeft gekregen en wat, volgens de analyse van de boeken van Klaus Schwab over “The Great Reset” enkel nog heel veel erger zou worden, voor ons, en voor alle generaties na ons. Time Magazine heeft Klaus Schwab uitgeroepen tot één van de 100 invloedrijkste mensen op Aarde, hij is oprichter en voorzitter van het WEF, het World Economic Forum in Davos. Huidige regeringsleiders zoals Alexander De Croo, Mark Rutte, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Jacinta Arden,... en zelfs Vladimir Putin zijn Young Global Leaders van het WEF, dat volledig gefinancierd wordt door een 1500-tal van de grootste multinationals ter wereld. Mr Schwab maakt er in zijn reeds begin juni 2020 verschenen boek”Covid19 the great reset” dan ook geen geheim van dat hij een wereldregering wilt en dat gewone werkmensen door robots zullen vervangen worden en er dus geen werkgelegenheid meer zal zijn.


En dat is verre van alles.


Wij zouden niets meer mogen bezitten, “You will own nothing and be happy” stond er op de WEF website te lezen.. Wat dat gelukkig zijn is volgens hen is datgene waarvan we de afgelopen 2 jaar reeds een voorproefje gekregen hebben..


Iedereen moet van alle eigendom ontdaan worden, tot uiteindelijk zelfs onze kleren toe, en niet te vergeten ons lichamelijk zelfbeschikkingsrecht, maar alles van hen moeten huren, als we tenminste gehoorzaam genoeg zijn, onze halfjaarlijkse injecties nemen, de maatregelen opvolgen, als we tenminste nog eens buiten mogen af en toe, want ook het recht om nog buiten te komen willen ze permanent verbieden, na de pandemie hebben ze daarvoor de klimaathoax steeds prominenter in stelling gebracht, ondersteund d.m.v. weersmodificatie die echt niet enkel gebruikt wordt om bv groenten in de woestijn te kunnen kweken en te zorgen voor mooi weer op dagen dat er ergens een luchtshow plaatsvindt . (Met ons Prachtige Nieuwe Wereld systeem zijn milieu en klimaatproblematiek die een rechtstreeks gevolg zijn van kapitalisme sowieso ook ineens degelijk aangepakt zoals u later zal lezen.)


Daarom moet iedereen van elke onafhankelijkheid ontdaan worden, anders zullen de mensen het nooit accepteren.


Volgens het andere boek van Klaus Schwab, “The 4th Industrial Revolution” uit 2016 zullen mensen zouden ook steeds meer tot cyborgs omgevormd worden, de injectietechnologie dient om, en ik citeer: “ te veranderen wie wij zijn”, genetisch gewijzigde mensen worden en tevens verbonden worden met “the Cloud”, het IoT, Internet of Things, d.m.v. de nooit eindigende reeks injecties met CRISPR/Cas9 technologie en grafeenoxide, de zogenaamde nanopartickels.


Geld willen ze volledig digitaal maken (CBDC), en iedereen moet aan het digitale paspoort (QR code), waarmee het al dan niet hebben van het groene vinkje bepaalt wie wat wanneer nog mag. Wanneer het gros van de mensen afhankelijk is gemaakt van overheidsgeld zullen ze het Universal Basic Income (UBI) voorstellen als de oplossing, en om dat te verkrijgen en te behouden zal iedereen zich om de enkele maanden moeten laten injecteren met deze technologie, wat verklaart waarom er steeds maar nieuwe injecties opgedrongen worden en waarom er veel meer mensen ziek worden dan voor men met de uitrol ervan begon. Ook is er sedertdien “onverklaarbare” oversterfte, in sommige landen zelfs tot 40%.


Wij zullen allen gedwongen worden van in smartcities te leven, in flats die ons toegewezen zullen worden aan de hand van onze social creditscore, en deze wordt bepaald aan de hand van onze gehoorzaamheid. Het accepteren van een eindeloze reeks injecties, strikt opvolgen van alle maatregelen, onze internetgeschiedenis, uitlatingen op sociale media, chatgesprekken, CO2 score, enz.. Eveneens zal iedereen verplicht worden van voor altijd alles van huis uit te doen, familiebijeenkomsten, werken, gezamenlijk sporten, boodschappen bestellen die enkel per drone zullen geleverd worden en ook gemeenschapsarbeid doen. De zo bekomen sociale kredietscore bepaalt via AI, Artificial Intelligence, minutieus wie wat nog mag huren ermee en wie een gunst toegelaten wordt, bv een wandeling in het park op een bepaald tijdstip.


Ook zullen die flats volgens Mr Schwab de muren letterlijk (digitale) ogen en oren hebben, uitgerust zijn met smart wc’s die constant onze uitwerpselen analyseren, uiteraard zogenaamd voor onze gezondheid, maar in werkelijkheid om te controleren of we geen verboden producten hebben geconsumeerd, zoals vlees, alcohol enz . Dit alles onder het mom onze gezondheid te willen beschermen en tevens de klimaatverandering aan te pakken.


Het is werkelijk hallucinant, maar zo wil de financiële elite van deze planeet dus werkelijk ALLE eigendom bekomen i.p.v. van de 90% die ze nu al in bezit hebben en tevens totale controle verwerven over de hele mensheid. Mr Schwab schrijft al dat de rimpeleffecten van de pandemie in het voordeel van het kapitaal zullen uitvallen.


Volgende generaties zouden zelfs nooit meer een notie van het concept vrijheid kennen.

Dat is wat zij the Great Reset noemen. Het ziet er eveneens zeer sterk naar uit dat ze het laatste stuk ervan zullen doorduwen aan de hand van een totale ineenstorting van het financiële systeem, waardoor iedereen plots alle geld op de bank zal verliezen. Daarop zal chaos ontstaan, waarop bij opstanden het VN leger, wat een Rockefeller-constructie blijkt te zijn, en Eurogendfor, het europese leger met speciale bevoegdheden, zoals het doden van burgers zonder dat deze ook maar enig gevaar vormen, zullen ingeroepen worden, daarmee de krijgswet installeren en zodoende onze laatste burgerrechten annuleren.


De daarop vallende regeringen moeten dienen om de teugels van elk land in de handen van Klaus Schwab te leggen, deze pleit openlijk in zijn boeken voor een wereldregering, waarbij wij mensen nog minder te zeggen zullen hebben dan nu bv al het geval is over de EU-regering.


Er is echter één enkele manier om dit alles stop te zetten.


En dat is de invoering van het Prachtige Nieuwe Wereld model, wat hen tevens ALLE macht zal ontnemen.


Laat mij het u zichtbaar maken.Algemeen

Iedereen heeft recht om een stukje van de aarde te bewonen en te bewerken tijdens het leven, kwestie van alles zo lokaal mogelijk te laten groeien en iedereen een maximum aan autonomie te laten uitoefenen. Dat is een oerrecht van elk levend wezen en niet iets waarvoor betaald dient te worden.

Samenwerking i.p.v. concurrentie op alle niveaus is de sleutel, zodat echt iedereen het goed krijgt. Globale problemen vergen nu eenmaal globale oplossingen.

Moderne technologie kan nog steeds in de fabrieken die nu aan de multinationals/top 1% toebehoren, geproduceerd worden. Alles dient voortaan echter wel zeer duurzaam en ecologisch geproduceerd te worden, gedaan met productiemethodes die ervoor zorgen dat alles steeds vrij snel vervangen dient te worden. De fabrieken zullen echter iedereen en niemand toebehoren, enkel het bijkomend welzijn dat erin kan gemaakt worden is van tel, en wel voor iedereen, al zal dat uiteraard wat tijd vragen. We maken hiervoor maximaal gebruik van de robots die reeds klaar staan om quasi alle menselijke arbeid te vervangen.

Door de fabrieken om te vormen naar ecologische en bijzonder duurzame productiefaciliteiten zal iedereen na verloop van tijd alles vervangen hebben met de duurzame benodigdheden, dan hoeven de fabrieken amper nog te draaien gezien de vraag na verloop van tijd quasi volkomen inzakt. Dus zakt automatisch de aanlevering van grondstoffen, energieverbruik, transport, vervuiling, uitstoot e.d. weg. Daardoor gebeurt ook hetzelfde bij alle toeleveranciers. Wat geen probleem is gezien produceren niet langer om geld draait.


Gezien iedereen gratis kan wonen, collectief en/of individueel in primaire behoeftes voorzien en noodzakelijke vervangingen gratis uit geautomatiseerde en gecollectiviseerde fabrieken komt heeft niemand ook nog loon nodig. Wie welke taak binnen het grote geheel opneemt zal op natuurlijke wijze besloten worden, aan de hand van de behoefte eraan, de passie ervoor en de zin om het te doen. Weinig dingen geven zoveel voldoening dan doen wat je graag doet en er bovendien je gemeenschap en bij uitbreiding de hele wereld, indien het bv een idee, kennis, inzicht of techniek ofzo betreft, te dienen. Dus iets goeds aan het collectief bijdragen en wel helemaal vrijwillig, om geen andere reden dan dat je dat wil doen.

Uiteraard kan iedereen ook dingen ruilen, het is maar zoals je op dat moment samen overeenkomt, letterlijk alles mag en niets moet. Het enige dat niemand mag is schade aanrichten of toebrengen.

Dan hebben alle mensen meer tijd voor zaken zoals zelfontplooiing, en zichzelf te voorzien in alles wat lokaal kan. Dat kan een moestuin zijn, individueel of collectief, opleidingen of diensten aanbieden, bv een B&B, een verdeelpunt voor goederen te maken, al dan niet uit de fabrieken, waar iedereen kan komen brengen en/of halen. Of een horecazaak openhouden omdat je houdt van de vele sociale contacten. Of festivals organiseren, of wat iemand maar wil en kan voor elkaar krijgen.

Bedoeling is dat iedereen altijd RUIM voldoende / een ABSOLUUT maximum aan tijd heeft om het innerlijk te ontwikkelen, te genieten van het leven, het gezin, de clan, reizen enz. Al datgene waar het leven op aarde eigenlijk voor bedoeld is.

Iedereen is volkomen vrij om zelf de volkomen eigen rol binnen dat geheel op te nemen, het enige waar iedereen steeds alle daden (liefst vooraf natuurlijk) dient aan af te toetsen is het Natuurrecht, het principe van doe geen kwaad. Indien er wel kwaad gedaan wordt, krijgt diegene te maken met het tweede deel van de wet, nl. met het “take no shit”-principe. Dat moet uiteraard in proportie met de overtreding zijn. Iedereen moet nl. weten dat er wel degelijk consequenties aan de overtreding van de Natuurwet zijn, dat niemand het nog van een ander zal pikken en altijd zo gepast mogelijk zal reageren, in elke situatie die zich voordoet.

Privégoederen die mensen nu bezitten blijven uiteraard van henzelf, net zoals duurzame gratis goederen die deze gaandeweg zullen vervangen van henzelf zullen zijn. Iedereen behoudt ook het eigen huis en grond, kan deze bv ruilen indien gewenst of een ander beschikbaar betrekken en zodoende het hunne beschikbaar maken. Mensen die nu bv meerdere eigendommen hebben, met hard werken bekomen, bv om aan de kinderen elks ook een huis te geven, kunnen deze ook behouden, gezien het huizen zijn voor de kinderen. Wat mij betreft mogen mensen die hard gewerkt hebben voor een tweede verblijf dit ook behouden, het is absoluut niet de bedoeling gewone, eerlijke mensen iets af te nemen, we willen dat iedereen met goed gemoed mee in Onze Prachtige Nieuwe Wereld stapt en zelf dingen doet vanuit het hart, dat kan niet wanneer je hen dwingt hun met hard werken bekomen bezit af te geven, wat dat ook moge zijn.

Grote investeerders en investeringsmaatschappijen die onroerend goed bezitten als winstmodel zullen van dit bezit ontdaan worden, het zal ten dienste van het collectief gesteld worden. Een systeem om dat eerlijk te laten verlopen is er ook al, en dat kan uiteraard, zoals met alles, steeds aangepast worden indien blijkt dat het ergens tekortschiet.

Bestaande nutsvoorzieningen en brandstoffen zullen uiteraard eveneens gratis zijn, en gaandeweg vervangen worden door echte groene energie, denk bijvoorbeeld auto’s op lucht i.p.v. fossiele brandstof en andere reeds bestaande technologie die ons om winstredenen nu onthouden wordt.

Zo heeft niemand wereldwijd nog ergens geld voor nodig!

Geld is het instrument waarmee de elite de hele wereld al heel lang steeds toenemend mee in de tang houdt.

Iedereen is er slaaf van, want alles, zelfs het recht om ergens te mogen bestaan, moet gekocht worden, elke maand opnieuw, elke belastingaanslag opnieuw. En iedereen heeft het daar zo druk mee dat ze geen tijd meer hebben voor wat dan ook, zelf eten kweken, kinderen grootbrengen, ouders helpen, aan zelfontwikkeling doen enz., wat maakt dat ook al deze dingen moeten gekocht worden, hetzij zelf, hetzij via belastingen, wat de noodzaak om steeds aan geld te komen circulair maakt, een hamsterrad waarin we met zijn allen lopen.

Geld is ook het instrument waarmee de elite macht en bescherming koopt.

Dus als geld voor de mensen geen waarde meer heeft, omdat ze reeds een maatschappij voor zich zien waarin ze het nergens meer nodig voor hebben, dan verliest de elite alle macht en bescherming die ze er zich nu mee kan kopen. Degenen die zich nu voor geld laten huren om hun onderdrukkingsmethodes uit te voeren zullen er ook niet meer voor werken eens ze zien dat het in ONZE Prachtige Nieuwe Wereld nergens nog voor nodig is en niemand iets tekort zal komen.

Je mag letterlijk alle geld van de wereld hebben, als het voor niemand nog iets waard is, koop je er niets meer mee.

Het is bijgevolg de enige manier om de elite van haar macht te ontdoen, het wapen dat wij allen samen in handen hebben. En tevens het model voor onze heerlijke, echt vrije Prachtige Nieuwe Wereld. We trekken collectief de stekker uit hun geldsysteem en eens de daders opgesloten zijn en hun productiefaciliteiten voor het algemeen welzijn aangewend worden, kunnen we ons van al het nodige voorzien, duurzaam en gratis, zodat iedereen ter wereld het nodige heeft om gewoon goed te kunnen leven.

Hoe doen we dat, het wapen in stelling brengen en afvuren?

Eerst en vooral zorgen we ervoor dat iedereen wereldwijd het Prachtige Nieuwe Wereldsysteem ziet en begrijpt, zodat iedereen er zich mentaal klaar voor maakt, nadenkt over alle voordelen voor iedereen enz. Het helemaal voor zich gaat zien. Het is namelijk veel makkelijker het oude los te laten eens je ziet waar je naartoe gaat, onzekerheid daarentegen is een emotie waar mensen zeer slecht mee om kunnen en welke verlammend werkt.


We moeten ook een streefdatum instellen, die indien nodig uiteraard kan uitgesteld worden tot we met voldoende zijn. De streefdatum waarop iedereen tegelijk, wereldwijd hetzelfde doet, want alleen zijn wij allen zeer kwetsbaar, indien met zeer velen tegelijk, zijn wij zeer machtig.

Tot die streefdatum koopt iedereen zo weinig mogelijk bij multinationals, betaalt zo weinig mogelijk aan het systeem, kwestie van de kraan al zoveel mogelijk dicht te draaien. Zet je resterende geld om in iets fysieks dat je graag wilt hebben of dat handig is om de eerste tijd door te komen gezien de elite zich zal verweren als een duivel in een wijwatervat, en dat bij voorkeur niet van bij een multinational komt. Wanneer het niet anders kan, mag het geld desnoods wel naar een multinational gaan; een ramp is het niet, gezien het hele systeem toch instort zodra iedereen er klaar voor is. Door de inflatie is geld toch amper nog iets waard en met de reset, of deze nu door Klaus Schwab en Co of door ons wordt doorgevoerd is geld straks helemaal niets meer waard. Dus hou het niet bij, geniet en leef ermee!

De toevoer van water en voedsel dichtdraaien om maximaal voor ontbering te zorgen is ook een oude oorlogsstrategie, net zoals het vergiftigen van drinkwater van de te overwinnen vijand een zeer oude truc is, en de elite heeft ongetwijfeld ook haar mannetjes bij de drinkwatermaatschappijen neergezet, investeer in een onafhankelijke waterbron, en zuiveringstoestellen, die kunnen zelfs makkelijk zelf gemaakt worden als dat nodig is. Kraanwater mag echt niet meer als veilig beschouwd worden tot dit alles helemaal voorbij is. Ook met industriële dranken en voeding is men best uiterst voorzichtig. Ze zijn eigenlijk absoluut te vermijden. Gifstoffen zijn immers altijd onzichtbaar ergens tussen gewerkt, zoals nu reeds al lang in beperkte hoeveelheid het geval is. (E-nummers)

Het valt absoluut te verwachten dat degenen die al hun macht en rijkdommen gaan verliezen werkelijk ALLES zullen doen om deze te behouden en zoals we weten door alle oorlogen die ze reeds onder valse voorwendselen d.m.v. corrupte politici en het Militair Industrieel Complex gevoerd hebben naast de reeds extreem vele officiële slachtoffers van de huidige globale injectiecampagne is massamoord hen geen enkel probleem. Vertrouw dus niets dat van hen komt in je lichaam. Zoek en creëer zo snel mogelijk onafhankelijke alternatieven om de transitieperiode goed door te komen. Trek je niets meer aan van vergunningsaanvragen, hun wetten gelden niet meer, zij voeren oorlog tegen ons en al hun wetten zijn gemaakt in functie daarvan, precies om elke autonomie zo onmogelijk mogelijk te maken.

Wanneer we met voldoende zijn, hopelijk aan de streefdatum, doen we het volgende:

We stoppen volledig met werken indien dat werk voor een multinational, overheidsdienst enz. betreft (suggestie: uitgezonderd nooddiensten), wie kleine zelfstandige is kan eventueel verder werken indien daarvoor geen aankopen van multinationals voor nodig zijn, de kans is trouwens klein dat bestellingen geleverd worden bij een algemene, wereldwijde werk en betaalstaking dus tot het systeem gevallen is en de daders opgesloten zijn. Of beter gezegd, neem een constructieve vakantie in eigen wijk en bouw terwijl reeds aan Onze Prachtige Nieuwe Wereld tot de storm gaan liggen is !

We betalen geen huur, leningen, rekeningen voor nutsvoorzieningen, aankopen, belastingen, boetes enz. meer, geen cent gaat nog naar het systeem. Haal je brievenbus weg zodat intimidatiebrieven van het systeem ook niet “in je hoofd binnenkomen”.

Zo valt de macht van het geld weg.

Degenen met de vaardigheden en toegang tot wapens om alle daders fysiek op te pakken zullen dat dan overal ter wereld doen, (elk land kent zijn daders inmiddels en er zijn vele mensen ter wereld die tevens de internationale daders achter de schermen kennen), het zal hun eerste bijdrage zijn aan ONZE Prachtige Nieuwe Wereld en ze zal vanuit het hart gebeuren, zoals we alles voortaan zullen doen, iedereen doet wat ie voelt dat nodig is en volgens de geheel eigen skills en mogelijkheden.


De daders dienen een eerlijk en transparant proces te krijgen volgens hun overtredingen op de schaal van Natural Law/Natuurrecht, alle andere wetten vervallen.


Wat hun straffen dienen te zijn zullen we collectief beslissen, d.m.v. DD, Directe Democratie. (Zie Juridisch voor meer details over hoe dat kan werken.)


Onze Prachtige Nieuwe Wereld


Productie

Denk bv aan bouwstenen, koetswerk van auto’s, stoffen, schoenen enz. uit hennep, waarvan de zaden bovendien prima diervoeder zijn of ook tot olie geperst kunnen worden. Al degenen die het kweken, op grotere of kleine schaal houden zelf het plantdeel waarom zij het kweken en geven de rest aan degene die dat verwerkt. Zo zal de kippenboer enkel interesse hebben in het zaad en de stoffenweverij of de bouwstenenmakerij enkel in de vezels.

Maximale automatisering door de huidige generatie robots in te zetten die de elite heeft laten ontwikkelen . Door de duurzaamheid en het wegvallen van reclame die steeds aanzet tot kopen, het niet langer de innerlijke leegte van een bestaan als geldslaaf op hoeven te vullen met de kortstondige en oppervlakkige vreugde van een nieuwe aankoop zakt artificieel gecreëerde behoefte naar werkelijke behoefte.


De beperkte menselijke arbeid die nog nodig zal zijn kan door degenen gebeuren die er een passie in vinden van precies dat te maken, ontwikkelen of voorzien. Fabrieken kunnen ook gedeeld worden met mensen uit andere regio’s. Het volstaat van daar een voor iedereen toegankelijke online planning voor te maken, waar iedereen volgens de nog beschikbare periodes/dagen reserveert en ervoor te zorgen dat iedereen weet hoe ze te bedienen, met de huidige technologische automatisatie kan dat geen probleem zijn. Iedereen zal er automatisch mee zorg voor dragen, gezien iedereen wel vaart bij het goed kunnen functioneren van de productiefaciliteiten, en iedereen er nl nu en dan dingen uit nodig heeft om comfortabel te leven in grote vrijheid. Gelukkige mensen vernielen niet uit sociale onvrede en zullen niet gekend willen zijn als degene die het bewust voor alle anderen vernield heeft.

Dat zijn dingen die mensen allemaal zelf kunnen overeenkomen, wat het meest handige is voor iedereen en/of bv een regio behoefte heeft aan een eigen productieplaats van wat dan ook, gezien gemaakte spullen zeer duurzaam zullen zijn en ook hergebruikt worden waar mogelijk, moet er op een bepaald moment tenslotte quasi enkel voor demografische aangroei geproduceerd worden.

Uitgezonderd voeding en dranken, dat moet natuurlijk constant geproduceerd worden. Handwerk, kunst, ambachtelijke producten en dergelijke meer kunnen geruild worden naar eigen behoefte en inzicht.

Fruit, notenbomen en struiken kan men ook overal planten in straten, perkjes enz., zodat er altijd seizoenfruit te plukken is voor iedere passant, elke vogel en ander dier want ook zij moeten herstellen van het leed dat deze hele planeet aangedaan is in de naam van winst.


Creëer zoveel mogelijk overvloed van alle goede dingen overal!

Alle kennis, nieuwe technologie of manieren om dingen anders en beter te doen kan iedereen voor iedereen beschikbaar maken via een online platform, open en transparant, zodat iedereen er de voordelen van kan hebben om overal alles zo goed mogelijk te maken voor iedereen. Zoals alles is dit vrijblijvend.

De hoogtechnologische dingen die fabrieken produceren zoals robots, vervoersmiddelen, elektronica, elektro moeten ook zoveel mogelijk omgezet worden tot duurzaam en ecologisch, alles altijd met een minimum aan menselijke en zuiver vrijwillige arbeid.

Merken vallen logischerwijs weg gezien deze uitsluitend in functie bestaan van commerciële en dus op concurrentie gebaseerde handel. Ze kunnen hoogstens nog een indicatie zijn van een bepaald type van product.

Om de neiging die ongetwijfeld bij sommigen zal opkomen van ervoor te zorgen dat zij zich als eersten bestaande en zeer exclusieve goederen uit de gratis fabrieken toe-eigenen te voorkomen, gezien dit tot grote onenigheid zou leiden, kunnen we bv. alle echte luxegoederen die reeds geproduceerd waren verloten onder degene die ze willen hebben, iedereen mag 1 item uitkiezen om zich op de loting in te schrijven, indien er nog dingen over volgt er een tweede ronde enz. Zo maakt iedereen evenveel kans op alles en hoeft niemand kwaad te zijn op een ander die gulzigheid of hebzucht nog niet onder controle heeft. Of ze kunnen ook bewaard worden om bv mensen als extra beloning voor iets een item te laten uitkiezen, voor een bijzondere verdienste bv. waarvoor online mensen voorgedragen kunnen worden waar anderen vervolgens akkoord kunnen op stemmen als ze het eens zijn met die voordracht. Alles kan, het hangt er maar vanaf waarvoor we gezamenlijk echt democratisch kiezen.

De fabrieken die zuivere luxegoederen produceren worden niet heropgestart tot daar gezamenlijk verder grondig over nagedacht is, wat we daarmee willen. Belangrijk is dat iedereen eerst en vooral alles heeft wat nodig is, denk daarbij aan voedsel en drank, wasmachine, elementaire keukenapparaten zoals ijskast, kookvuur, sanitaire benodigdheden, bouwmateriaal, elementaire meubels plus het transport van die goederen. Verdeling op basis van de noodzaak eerst. Iemand met een ijskast bv. heeft niet onmiddellijk een nieuwe nodig, vooral gezien het wat tijd zal kosten om alles echt duurzaam te produceren is het verstandig om niet-duurzame producten enkel nog te voorzien waar echt dringend nood is, en met een nieuwe “aanschaf” te wachten tot de wel ecologische en duurzame productie van start kan gaan.


Ordehandhaving

Vele van de huidige generatie ordehandhavers hebben in opdracht van de (nationale/lokale) daders misdaden tegen de mensheid begaan, sommigen zelfs met plezier. Onnodig te zeggen dat zij per direct uit hun functie gezet worden en van wapens ontdaan, indien zij toezeggen voortaan Natuurwet/Natural Law te respecteren kunnen zij eventueel vrijgelaten worden tot zij zich dienen te verantwoorden voor hun daden. Leidinggevenden die vanuit hun functie een belangrijke rol gespeeld hebben in het mogelijk maken van de zaken die tot The Great Reset moesten leiden dienen opgesloten te worden in afwachting van hun proces.

Degenen die in functie zijn gebleven en die geen misdaden begaan hebben en integere politie en militairen welke ontslag hebben genomen uit onvrede met de huidige situatie wordt gevraagd gedurende de transitieperiode eerst en vooral alle daders te arresteren en de openbare orde te handhaven (= Natuurrecht toe te passen, iedereen is volkomen vrij indien men niemand, dus ook geen collectief of andermans goed, schade toebrengt.)


Tijdens de transitieperiode dienen alle daders opgepakt en opgesloten te worden in functie van belangrijkheid, naar grootte van aandeel en verantwoordelijkheid in de gepleegde misdaden tegen de mensheid, top down.

De daders dienen opgesloten te worden in bestaande gevangenissen, daar kunnen vast plaatsen vrijgemaakt worden indien we iedereen die geen geweldsdelict begaan heeft vrijlaten. Daarnaast hebben de daders overal ter wereld grote bijkomende gevangenissen en concentratiekampen gebouwd, die men nu quarantainekampen noemt, of FEMA-kampen, deze kunnen nu voor henzelf aangewend worden. En als dat nog niet volstaat kunnen desnoods oude burchten, zoals in België bv. het Gravensteen en de Belfort te Gent gebruikt worden. De gevangenen krijgen rauw basisvoedsel en toegang tot kookfaciliteiten, dat ze zelf hun pot maar koken en hun “woning” onderhouden, bewaking enkel langs buiten en verder met camera’s.

Ook valt te verwachten dat er mensen in shock zullen zijn die verward gedrag zullen vertonen, indien ongevaarlijk, biedt hulp, anders apart van daders opsluiten zodat voor de gepaste oplossing kan gezocht worden. Eveneens zullen er mensen zijn die Natuurrecht nog niet direct kunnen respecteren, het zal wel eventjes duren voor de hele mensheid daaraan toe is. Iedereen heeft het recht zichzelf te verdedigen op elk niveau, met alle middelen daartoe nodig, alles in een correcte, menselijke verhouding tot mekaar uiteraard. Orde handhaven doen we zodoende grotendeels zelf voortaan.

De palen, verlichting en gebouwen die uitgerust zijn met bijzonder schadelijke en levensgevaarlijke technologie zoals wat ik hier 4+1G zal noemen, dienen zo snel mogelijk ontmanteld te worden.


Transport - reeds enkele ideeën

Auto’s zullen er uiteraard ook zijn, niet om dagelijks mee in de file te staan, want gezien het concept arbeid vrij is naar behoefte, eigen inzicht en evaluatie van de noodzaak ertoe behoort pendelen ook tot het verleden. Het moet uiteraard wel mogelijk zijn zich desgewenst te verplaatsen, dingen te transporteren enz., (voor zover dat niet zal kunnen met de chauffeur loze vrachtwagens). Degenen die om welke reden dan ook vaak op de baan willen of moeten zijn, bv om dingen te leveren en op reis te gaan enz., die zullen dan wel een eigen vervoersmiddel willen.


Degenen die van zichzelf vinden dat ze te weinig van een auto gebruik maken om er permanent zelf een in gebruik te hebben, die zullen zelf wel graag auto’s delen met de buren, de wijk enz., zoals nu cambio’s maar dan gratis.

Zelfde met fietsen en alle andere gebruiksgoederen. Mensen moeten zelf bepalen of ze van iets zelf eentje nodig hebben of een deelvoorwerp volstaat om hun behoefte te dekken. Alles komt uit hetzij lokale productie-eenheden, hetzij uit de fabrieken van de voormalige multinationals.

Gemeenschappelijke transportmiddelen, waaronder vliegtuigen, kunnen behouden blijven en verder ontwikkeld naar mogelijkheid en behoefte. Degenen met de skills en de zin om te ze te bedienen kunnen zich daarvoor engageren op de voor hen wenselijke tijden d.m.v. registratie via het online platform daarvoor, zodat passagiers er ook kunnen op zien waar wanneer welk gemeenschappelijk transportmiddel naar waar beschikbaar is en tevens een plaats reserveren. Indien er geen beschikbaar is kunnen zij daarop laten weten wanneer zij graag naar waar zouden gaan, indien voldoende mensen zich aansluiten kan het ingelegd worden, piloten brengen nu eenmaal graag tijd in de lucht door en gezien pilotenopleidingen geen fortuinen meer zullen kosten zullen er voldoende zijn, ze leiden mekaar op en dienen enkel een gezondheidsattest en vliegbrevet voor te leggen. Ook vliegtuigen kunnen quasi automatisch vliegen, maar het is evident van geen halflege vluchten te laten plaatsvinden en dus bv de grootte van het vliegtuig aan te passen aan het aantal passagiers voor een vlucht of een vlucht pas te laten plaatsvinden wanneer er voldoende passagiers voor zijn. Gewoon altijd logisch nadenken dus.

Industriële voeding en dranken, reinigings- en verzorgingsproducten

Alles dient gifvrij en ecologisch te zijn, zowel in productie als in gebruik. Geen schadelijke toevoegingen of basisgrondstoffen toegelaten, gewassen mogen dus niet meer geteeld worden met kunstmest en glyfosaat, enkel bio.

Medische sector

Zo kan en dient ook de medische sector herbekeken worden, niet langer als schakel in een verdienmodel van mensen ziek maken d.m.v. gif in voedsel, drank, medicatie, kuis en verzorgingsproducten, glyfosaat, chemtrails, schadelijke straling en dergelijke meer, om ze vervolgens nog meer pillen te verkopen.

Onder Natuurrecht worden de oorzaken van vele ziektes weggenomen, zodat we voor genezing zoveel mogelijk terug naar de natuur kunnen gaan, moeder natuur heeft nl voor elke ziekte meerdere geneeskrachtige planten voorzien, dat is trouwens gewoon traditionele genees- en plantkunde, niet hetgeen ze de mensen als normaal hebben doen beschouwen de afgelopen 150 jaar! Ongetwijfeld zullen er ook mensen zijn die deze kennis zullen toepassen en steeds doorgeven, net zoals ook opereren een mogelijkheid moet blijven als dat nodig is, ook dat is een kunst die kan uitgevoerd worden door degene met de passie en kennis ervoor en die zo zullen bijdragen aan het grote geheel. Deze arbeid kan ofwel geruild worden, chirurgen, assistenten en verzorgers hebben nl bv. ook voedsel e.d. nodig, en waarschijnlijk liefst niet alles uit industriële productie, dus kan men afspreken tegen bv gedurende zo lang wekelijks een taart, soep, enz., hulp bij klussen of bouwwerken, kleding, huisdieren, dierenoppas, kunst enz. Ofwel gewoon gratis ingevuld, omdat er behoefte aan is en dat hetgeen is wat zij kunnen en graag doen om bij te dragen aan hun gemeenschap.

Wat wij vandaag de dag als medicijnen kennen mag verder geproduceerd worden indien de noodzaak, werkzaamheid en de niet-schadelijkheid ervan onafhankelijk kan aangetoond worden, zo niet dient er een alternatief gevonden te worden dat wel aan de hoogste ethische standaard voldoet.

Gezien het constante vergiftigen van mensen opgehouden is, zullen mensen na verloop van tijd vanzelf veel minder ziek zijn en er ook vooral enkel nog medische spoedhulp nodig zijn. Zie ook verder onder Zorg.

Scholing

In de oude wereld bleken scholen indoctrinatie-instituten en verkapte kinderopvangplaatsen te zijn waar bovendien elk vrij denken en zijn de kop ingedrukt werd. Leren dient terug op eigen ritme en naar eigen behoefte te kunnen, volgens wat mensen interesseert, naast algemene kennis die gegeven kan worden in klassen die op thema werken en waar iemand, klein of groot, aan mag deelnemen om die kennis te verwerven, over wat het dan ook gaat. Overbodig te zeggen dat degenen die van nature geboren leraars zijn deze rol op zich zullen nemen, elk in het domein waar zij goed in zijn. Laat iedereen dat vrij naar eigen inzicht en naar gezamenlijk beste vermogen organiseren.


In ONZE Prachtige Nieuwe Wereld kan per DD (directe democratie) overeengekomen worden wat naast lezen, schrijven en rekenen basiskennis dient te zijn, iedereen kan voorstellen doen en beargumenteren waarom iets tot de algemene basiskennis zou moeten behoren.

In overeenkomst met de ouders zal bepaald worden wie aan welke lessen deelneemt tot de kinderen groot genoeg zijn om die beslissingen zelf te maken. Lesroosters kunnen bv. online opgesteld en geconsulteerd worden, bv van die tot die datum/uur op die plaats vinden lessen of workshops enz. plaats over dat onderwerp. Indien het aantal plaatsen beperkt is, kan men reservatie vragen. Lessen kunnen maar moeten niet gegeven worden in de huidige schoolgebouwen. Het aanbod komt van iedereen die zich geroepen voelt bepaalde kennis door te geven. Ook professionals op allerlei gebieden zullen hun kennis graag delen, deze mensen zijn namelijk altijd gefascineerd door hun thema en blij met interesse, blij met het te kunnen doorgeven zodat de kennis niet met hen sterft op een dag.

De basiskennis en algemene kennis kan o.a. gegeven worden door degenen die nu ook uit passie voor het lesgeven in het onderwijs staan, ze werken heus niet allemaal in het onderwijs enkel omdat het jobzekerheid en veel betaalde vakantiedagen biedt. Het zal gewoon hun natuurlijke bijdrage zijn aan Onze Prachtige Nieuwe Wereld. En ze kunnen elkaar ook afwisselen, samen met ouders.

Ouders die een ambacht beheersen kunnen mensen van de leeftijden die zij ervoor geschikt achten uitnodigen van deze bij hen te komen leren terwijl ze het doen.


Het volgen van lessen mag voor niemand verplicht of verboden zijn.


Wat echt algemene kennis hoort te zijn dient per directe democratie overeen gekomen te worden, persoonlijk stel ik alvast voor van mensen de werkelijke aard der dingen te leren, bv over wat Liefde is in al haar vormen en verschijningen, en over wat het kwade is in al zijn vormen en verschijningen, en wat ermee gedaan wanneer je ermee geconfronteerd wordt, zodat mensen het voortaan altijd overal zullen herkennen en direct de kop indrukken, d.m.v. het Take no Shit principe dat ook bij Natuurrecht hoort.

Want het begint altijd met iets kleins en wie er mee wegkomt leert zo dat het voor herhaling vatbaar is, wie echter direct teruggefloten wordt, leert het algauw vanzelf af, zo leert een kind dat experimenteert met liegen al heel vroeg dat dat geen goed idee is wanneer de leugen op het gezicht geschreven staat en het bijgevolg een dubbel probleem krijgt, nl “straf” voor het uitgespookte en “straf” voor het liegen. Bovendien zorgt betrapping voor schaamte, na enkele keren zal het kind leren dat liegen echt een stom idee is, je kan beter eerlijk zijn als je iets verkeerds gedaan hebt, dat wijst op inzicht en wordt geapprecieerd.

Voor volwassenen is het niet anders.

Verdeling van vastgoed

Wie een woning heeft en wil veranderen kan dit eventueel kenbaar maken op een openbaar platform, en desgewenst ruilen met een ander. Wie een andere lege woning betrekt maakt per definitie de huidige vrij voor een ander. Woningen die leeg (komen te) staan, moeten altijd eerst ter beschikking komen van mensen uit de streek, zodat iedereen makkelijk dichtbij familie kan blijven wonen indien gewenst. Zijn er meerdere kandidaten voor een woning volgt loting. Onnodig te zeggen dat dit enkel goed werkt indien iedereen elke woning of pand enz. netjes achterlaat voor de volgende. Doe niets aan een ander dat je zelf ook niet zou willen.

Kantoorgebouwen kunnen nu ook woningen worden, alle vastgoed van de multinationals (uitgezonderd*) die sowieso hun huidige functie verliezen krijgen eender welke nieuwe functie, zoals het uitkomt, echter met woongelegenheid als prioriteit, het zou bv onlogisch zijn dat er iemand geen woning heeft omdat een ander een atelier wilt. Openbare gebouwen blijven openbaar, maar dan in de letterlijke zin, gebouwen voor collectieve of individuele grote en tijdelijke projecten.

Voorlopig is het beter geen nieuwe gronden aan te snijden, de natuur dus maximaal te vrijwaren tot we overal de balans hebben kunnen opmaken, samen zien wat nodig is en wat kan. Dit uitgezonderd landbouwgronden, omdat alle voedsel zo lokaal mogelijk moet gekweekt worden (dit moet reeds nu gebeuren, zodat de elite die eveneens de wereldwijde voedselproductie quasi volledig in handen heeft ook daar de macht verliest.) Contacteer uw plaatselijke boeren !

(*) De huizen, kunstvoorwerpen e.d. die in het bezit zijn van de daders behoren de wereldgemeenschap toe, het is collectief erfgoed, dat moet dienen om alle toekomstige generaties alles goed te leren en aan te tonen. Deze mogen dus door niemand toegeëigend of beschadigd worden, uitgezonderd wanneer nodig om toegang te verkrijgen om hen op te pakken uiteraard. Het worden musea, waar we als mensheid belangrijke lessen uit te leren hebben.

Juridisch

Elke verdachte van een overtreding van het Natuurrecht die ernstig genoeg (A) is om bestraffing noodzakelijk te maken heeft recht op een correct en transparant proces, dit kan bv. via AI gebeuren, door alle parameters in te geven, zo zullen straffen of besluiten altijd objectief zijn. Per DD (directe democratie) bepalen de volkeren zelf welke straf zij voor welke misdaad gepast vinden, ik denk daarbij aan wat volgens mij hoofdzonden (A) zijn, nl. pedofilie, moord, verkrachting, diefstal, geweld, bedrog, genre het doelbewust creëren van valse perceptiekaders d.m.v. list en leugens, dat soort dingen. Indien een veroordeelde meent niet correct door AI veroordeeld te zijn, dan kan deze een mensenvonnis aanvragen.

Na veroordeling misschien aan elke dader vragen welke straf zijzelf gepast vinden voor hun misdaden. Meestal zijn daders die hun misdaden niet meer kunnen ontkennen strenger voor zichzelf dan een ander kan zijn. Het lijkt me in elk geval leerzaam hun antwoord erop te vernemen.

Het kan opgenomen in de keuzemogelijkheden waarbinnen via DD (Directe Democratie) hun straf democratisch zal bepaald worden door elk van ons.

Ik begrijp dat er mensen zijn die enorm woedend zijn of nog zullen worden, eens zij de omvang van de misdaden die de criminele globalisten uitvoeren ten volle inzien, en dat sommigen op gewelddadige wijze wraak zullen willen nemen. Maar dat is geen goed idee, en wel om de volgende redenen:

- Om alle toekomstige generaties zo goed mogelijk te beschermen tegen mensen die zoiets over generaties lang plannen is het belangrijk er zoveel mogelijk van te leren, zodat elk inzicht kan doorgegeven worden.

- Ook is het extreem belangrijk dat wij, goede mensen, elke stap in dit hele proces waar we collectief doorgaan zo goed mogelijk overdenken en steeds kiezen voor de best mogelijke uitkomst, ook op lange termijn. Dat zet ineens de toon naar ONZE prachtige, vrije Nieuwe Wereld!

- Karma bestaat echt, zowel binnen een leven als binnen meerdere levens, d.m.v. reïncarnatie, want ALLES is ontstaan uit energie, pure energie, en alles heeft bewustzijn en een ziel, dat is hetgeen dat onsterfelijk is, de elite weet dit, daarom dat ze ons d.m.v. secularisering en indoctrinatie hebben doen geloven dat het onzin in, een van de vele, vele leugens doorheen de tijd. Als wij dus willen dat deze zeer duistere zielen niet in die afschuwelijke hoedanigheid kunnen reïncarneren en dan weer hun hele leven kwaad doen dan moeten we proberen hun ziel zoveel mogelijk in de richting van het licht te laten evolueren voor zij hun lichaam verlaten. Dat wordt een hele oefening, maar niet geschoten is altijd mis. We kunnen maar op elk vlak ons uiterste best doen om alle volgende generaties ellende te helpen besparen. En voor ons eigen individueel en collectief karma is het ook altijd beter altijd het best mogelijke te betrachten natuurlijk.

Wanneer de enige universele wet het Natuurrecht is, moet iedereen het eigen handelen en dat van anderen alleen daar telkens aan aftoetsen, wat er niet mee in overtreding is, is toegelaten. Wat de straffen voor welke overtredingen dienen te zijn, moeten mensen, natuurlijke regio’s enz. zelf samen beslissen, d.m.v. directe democratie (DD), Mensen van alle landen kunnen er ook voor kiezen bepaalde straffen voor bepaalde misdaden universeel te maken. De voorkeur moet indien mogelijk altijd gaan naar het doen inzien en goedmaken van de gemaakte fout i.p.v. louter bestraffing, indien iemand een gevaar is voor de samenleving (A) dan dient die eruit genomen te worden, dat is evident.

De verkeersregels zoals we die internationaal kennen zou ik persoonlijk gemakshalve ook behouden, maar dan niet zo strikt gecontroleerd zoals het geval is heden ten dage in bv. wat nu België heet.


Veeteelt

Het eten van vis en vlees is niet verkeerd. Mensen zijn omnivoren, en de ene heeft meer behoefte aan dierlijke eiwitten dan de andere.

Wat wel verkeerd is, is de industriële veeteelt, dieren met te velen opeen houden in megastallen, met enkel kunstlicht en kunstmatige voeding, zoals bv vismeel voor varkens, terwijl een varken normaal gezien niet direct uit zichzelf vis zou gaan vangen, dus dat niet op het natuurlijke menu staat.

En dan zijn er nog de veetransporten en de gang naar het slachthuis ... Een absolute horror moet dat zijn. Afgevoerd worden naar een “Auschwitz voor dieren” en naar de angst en stervenskreten van je soortgenoten luisteren terwijl je wacht tot het jouw beurt is...

Of de scampi’s en andere zeevruchten en de zalmen en andere vissen, die met te velen opeen in bekken gekweekt worden, waardoor ze ziek worden, en waartegen hen dan preventief massa’s antibiotica en andere schadelijke chemicaliën toegediend worden. Ook lekker gezond voor de consument.

Dat is allemaal heel erg fout.

Elk leven verdient respect. Dus verdient elk dier het leven dat jij zelf graag zou willen als je dat dier zou zijn. Ook al eet je het op een dag op, elke dag dat het leeft, tot op de allerlaatste moment heeft dat dier recht op welzijn, net zoals mensen!

Dieren zijn ook al lang van hun totaliteit ontdaan, het zijn verdienmodellen, dingen die zoveel mogelijk moeten opbrengen. Daarom dat ze een voedingskaart hebben gemaakt met vlees, eieren, melk enz. op, zodat iedereen zou geloven dat uitgebalanceerd eten elke dag vlees inhoudt en verder hebben ze de dieren in stukjes gesneden en verpakt, met hopen in de vleesafdeling te vinden overal, zodat mensen er niet meer zouden bij stilstaan dat ze een dier opeten. Ze zien immers enkel een stuk vlees dat ze kopen en klaarmaken.

Wanneer mensen vlees terug als onderdelen van dieren gaan zien, zullen ze er vanzelf minder van eten, het worden dan immers bewuste keuzes i.p.v. gewoontes. En dieren die een goed leven hebben gehad, goede voeding, geen stress enz., die zijn ook veel voedzamer, dus je hebt er minder van nodig. Ideaal zou zijn dat alle dieren kleinschalig gekweekt worden, met respect voor hun natuurlijke omgeving en andere behoeftes, en dat zij een zalig leventje kennen tot de dag komt dat ze geslacht worden. Dicht bij huis, collectief en/of individueel georganiseerd, maar altijd ergens waar ze zich prettig voelen. Zonder stress!


Dan hoeft vlees ook niet meer verpakt te worden in plastiek, net zoals dat voor fruit en groenten niet nodig is, want dan wordt bv een koe onmiddellijk verdeeld en thuis ingevroren.

Varende visfabrieken zijn eveneens een probleem. Het gaat om gigantische schepen die tonijn en andere soorten vissen in enorme hoeveelheden vangen (en met hun technieken bovendien veel nevenvangst en sleepschade op de zeebodems veroorzaken) en waar de vangst meteen machinaal verwerkt en ingeblikt wordt. De niet voor menselijke consumptie geschikte delen worden tot diervoeder verwerkt.

Als er geen industriële veestapel meer is, dan is er ook minder tot geen vismeel nodig om die stapel te voederen. En als de fabrieken veel minder moeten produceren en dat enkel nog ecologisch doen dan zullen de rivieren ook snel terug vis bevatten en palingen zonder PCB’ s. En dan is er overal lokaal vis en is er geen nood meer aan roofbouw op de natuur te plegen, sneller dan zij zich kan herstellen of aan ongezonde kweekmethodes.

En dan volstaan vissersboten van normale formaten, die geen schade toebrengen.

Zou dat niet beter zijn ?

Openbare Werken en Onderhoud Nutsvoorzieningen

Er zullen allicht wegherstellingen nodig zijn, wie gaat dat dan doen in het gratis systeem? In Afrikaanse landen zijn het vaak degenen die een weg regelmatig gebruiken die hem herstellen wanneer ie ergens stuk is. Denk aan het vullen van putten met aarde en steenpuin. Uiteindelijk volstaat dat natuurlijk niet meer. Bedrijven die het juiste materiaal hebben om een weg te vernieuwen worden indien ze nu aan multinationals toebehoren collectief bezit, de mensen die weten hoe het moet hoeven net zoals iedereen niet meer voor geld te werken, wie zal het dan doen?

Er zijn meerdere opties die direct in beeld komen:

De kennis direct beginnen doorgeven aan degenen die het willen leren om zo op een manier naar hun keuze bij te dragen aan Onze Prachtige Nieuwe Wereld. Normaliter maken mensen die letterlijk alle tijd van de wereld hebben zich graag nuttig voor het collectief, vanwege het goed gevoel dat dat geeft, de vele vrijwilligers in alle sectoren tonen dat duidelijk aan. Iedereen kan alles leren doen waar ie zin in heeft van degenen die het al kunnen en die het vast niet erg vinden deze kennis te delen zodat er steeds minder beroep op hen moet gedaan worden als er iets nodig is. Vele handen maken elk werk licht.

Een regio ofzo kan er ook voor kiezen bv een exclusief luxeproduct uit een overbodig geworden fabriek, te produceren voor degenen die de wegen onderhouden, denk bv Ferrari i.p.v. de gewonere wagens die iedereen heeft ofzo. Of mensen vragen wat ze graag in ruil zouden willen voor een bepaald groot werk. Iets dat niet standaard verkrijgbaar is dus. En organiseren dat het geproduceerd wordt. Wees altijd creatief !

Of d.m.v. directe democratie (DD), overeenkomen van een beurtrol aan te leggen van teams binnen wijk of regio, zodanig dat alles wat nodig is steeds gedaan is als iedereen er bv 2 dagen per jaar aan meehelpt.

Er zijn altijd meerdere mogelijkheden, mensen moeten zelf maar overeenkomen hoe ze zich het liefste organiseren, dat begint voor de eigen deur, in de eigen straat, wijk, dorp, regio enz. Het geven van verantwoordelijkheid aan de mensen zelf zorgt ervoor dat ze deze ook opnemen, doen wat ze voelen dat ze moeten doen, bij de ene is dat dit, bij de andere iets anders, en niets geeft een beter gevoel dan iets te doen wat je kan doen en graag doet voor anderen, zeker wanneer die anderen allemaal mensen zijn die dat ook doen, elk op geheel eigen manier. Dat is waar het leven in een gemeenschap om draait en wat een samenleving maakt. Net zoals in het oude normaal, maar dan niet voor geld, enkel voor het goed gevoel dat het geeft.

Afvalverwerking

Wie gaat het afval ophalen? Recycleren?

Ook hier eerst kijken naar maximale automatisatie en mensen die zich vrijwillig opgeven voor de taak. Eventueel aan te vullen met beurtrollen?

Sorteerstraten waarbij alles ondergronds meteen bij degenen terechtkomt die het recycleren? Containerparken waar wat voor de ene afval is en voor de andere een productiegrondstof is per soort gesorteerd wordt binnengebracht en afgehaald wordt door degene die het nodig heeft?

Gezien er veel minder industriële productie zal nodig zijn en ook geen overbodige verpakkingen meer, zal er ook steeds minder afval zijn.


Toerisme

Elders komen zal niet het probleem zijn (zie gemeenschapstransport).

Het verblijven ter plaatse in een hotel is weinig waarschijnlijk, gezien weinigen zich geroepen zullen voelen anderen te “bedienen”, het concept houdt nl in dat de ene tijdelijk een dienaar van de andere is terwijl ALLE mensen gelijkwaardig zijn.


Ik zie eerder mensen die graag anderen ontvangen daarvoor een ruimte beschikbaar stellen en dit kenbaar maken op een regionaal, nationaal of mondiaal platform. Zo kan iedereen overal een vooraf afgesproken tijd ergens verblijven, het eigen potje koken of mee-eten met wie het aanbiedt. Het eten enz. zelf wordt gratis verkregen uit het lokale verdeelpunt of geruild tegen bv hebbedingen vanuit de eigen cultuur, zoals men overeenkomt. Als men dat overal zo doet kunnen alle mensen van de wereld overal eten en slapen tijdens hun ontdekkingstocht op deze prachtige planeet. Gastvrijheid i.p.v. handel dus, wanneer iedereen het overal goed heeft dan migreren mensen ook niet meer zo massaal.

Mensen die elkaar als vrienden zien van over de hele wereld, die als autonome volkeren deel uitmaken van een volkomen vrijwillig bijdragesysteem dat enkel bedoeld is om elkaar een zo goed mogelijk en compleet leven te laten leiden, die gunnen elkaar alles, geven is voor de meeste mensen bovendien bevredigender dan ontvangen, zeker wanneer er evenwicht is en alles vanuit het hart gebeurt.

Gezien er ook geen winst- en machtshongerige, oorlogvoerende elite meer zal zijn, zal er overal vrede komen, ook al dient dit proces ook eerst in alle hoofden te gebeuren, overal kan dus d.m.v. samenwerking aan echte heropbouw begonnen worden. Geen ontheemden, economische- en oorlogsvluchtelingen meer, geen ontwrichte maatschappijen meer en hopelijk zo snel mogelijk ook nergens nog oorlogstuig meer.

Wereldhandel

Industriële productie kan in principe overal gebeuren, lokaal ook dus, evengoed zullen er zaken zijn die bijzonder complex zijn in productie en die maar op 1 of enkele plaatsen ter wereld gemaakt worden gezien men er heel specifieke faciliteiten voor nodig heeft. Ook op internationale schaal kan men ruilen uit goodwill, naargelang wie welke behoefte waaraan heeft.

Vele gewassen kunnen overal groeien, bananen, vijgen enz. groeien in de zomer ook in koudere streken en wanneer echte groene technologie gebruikt wordt moet het mogelijk zijn overal waar dat nodig is grote serres te bouwen om lokaal ook meer tropische gewassen te kweken.

Daarnaast kan men ruilen, in eender welke vorm men wilt, hetzij door een heel concrete ruil voor te stellen, hetzij door mekaar te voorzien van alles wat nodig is wanneer het nodig is, op basis van goodwill en algemene samenwerking.

Een voorbeeld:

Op zeer veel plaatsen in de wereld is er geen riolering of sanitair, geen tot amper nutsvoorzieningen enz. Wanneer er uit andere plaatsen in de wereld waar men ervaring heeft met het opzetten van productiefaciliteiten die daarvoor nodig zijn mensen dat daar helpen opzetten, werkmateriaal voorzien enz. en de plaatselijke vrijwilligers, die zich daarvoor online bv al aangemeld, hebben leren hoe ze het moeten doen, machines bedienen enz., hoe ze riolering enz. kunnen brengen overal, een waterzuiveringsinstallatie bouwen, dat soort dingen waarop na verloop van tijd ook al deze mensen het weer aan anderen kunnen doorgeven, dan krijgen grote gebieden al de basisnoodzakelijkheden, van waaruit dan weer het volgende kan gedaan worden in orde van noodzakelijkheid. Neem bv het Afrikaanse platteland, dorpen, secundaire steden, wijken in hoofdsteden enz.

Dan kan je overeenkomen van een bepaalde hoeveelheid tropische vruchten, kokosnoten en ananassen gedurende een bepaalde periode, wat jaren kan zijn, in een bepaalde hoeveelheid naar bepaalde plaatsen te laten sturen. Of je komt overeen dat ze af en toe of altijd hun productieoverschotten of een deel daarvan sturen gezien de meeste plantages ook op industriële schaal functioneren. Ook zo bekomt iedereen overal alles, want iedereen helpt mekaar vrijwillig van het overal goed te hebben en van het nodige daarvoor te voorzien, naar wat men zelf aangeeft behoefte aan te hebben of erin te kunnen voorzien.

Mekaar op weg helpen schept een heel andere dynamiek dan mekaar aan het lot over te laten omdat er zogezegd geen geld voor is. In vele nu zogenaamd arme landen zijn er zeer veel grondstoffen die waardevol zijn, ook wanneer waarde niet iets meer is dat in geld uitgedrukt wordt, maar vanwege de noodzaak eraan om iets specifieks anders mee te kunnen doen of maken. Dingen die nu door de globalisten/1% via hun bedrijven en corrupte politici gestolen worden aan de bevolking om financiële rijkdom mee te vergaren. Het is waarschijnlijk dat de mensen uit zo’n regio’s dezelfde dingen waar zijzelf nu niets aan hebben (of in het beste geval een hongerloon mee verdienen) graag zullen delen met degenen die hen geholpen hebben het bij hen ook makkelijk en goed te krijgen op een manier die bovendien heel vriendelijk is voor Moeder Aarde.


Horeca

Herbergen, waar al dan niet kon overnacht worden hebben altijd bestaan, in allerlei vormen. De industrieel geproduceerde dranken nu nog toebehorend aan de multinationals en hun fabrieken, wat giftige stoffen blijkt te bevatten moet eruit gehaald worden of de stoffen dienen vervangen te worden door niet giftige alternatieven, de rest kan gewoon verder geproduceerd worden en verdeeld worden zoals ook nu het geval is, naar verdeelpunten waar iedereen hun bestelling kan ophalen. Wie een herberg wil uitbaten doet dat, vindt /creëert daarvoor een locatie en biedt aan wat ie aan te bieden heeft, wanneer en hoe die wilt. Ook dat is een sociale meerwaarde aan het geheel. Zelfs iemand die geen horecaervaring heeft kan dit doen door bv enkele tafeltjes en stoelen voor het huis op de stoep te zetten (wel voldoende plaats laten voor rolstoelgebruikers uiteraard) en erop aan te bieden/neer te zetten wat die op dat moment te delen heeft. Alles kan, niets moet. Hetzelfde voor bereide voeding en logement en dergelijke meer.

Zorg / Verpleging

Gezien mensen in Onze Prachtige Nieuwe Wereld niet meer constant vergiftigd worden met van alles zullen er steeds minder zieken zijn, spoedhulp zal echter altijd nodig zijn, iedereen breekt wel eens iets, snijdt of verbrandt zich al eens. In de westerse wereld is alle medische kennis gefragmenteerd, t.t.z., veel mensen die veel weten van uitsluitend hun medisch onderdeel, wat zorgt voor een hele industrie en wachtlijsten om bij de juiste specialisten terecht te kunnen. Dit kan anders! Chirurgische spoedhulp zal altijd nodig zijn, maar dit moet lokaal kunnen, door mensen die opgeleid zijn om breuken en snijwonden, brandwonden en andere niet-interne operaties uit te voeren. Zoals de huisarts vroeger eigenlijk dus.

Interne operaties liggen anders, maar er zijn voldoende chirurgen allerlei die ook hun vaardigheden zullen willen inzetten en doorgeven als zijnde hun bijdrage aan Onze Prachtige Nieuwe Wereld, en die zelf samen tot het beste model voor hun sector kunnen komen indien ze niet meer beperkt worden door allerlei instellingsregeltjes die moeten dienen om vooral een bepaald verdienmodel te behouden. Als je wilt dat mensen initiatieven ontwikkelen moet je ze de vrijheid daartoe laten en zien met wat ze afkomen.

Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die voor verpleging zullen zorgen, o.a. de zelfden die zich nu te pletter werken voor een rot loon, omdat hun beroep hun roeping is. Die zullen dat graag vrijwillig en onderling geregeld willen doen als hun bijdrage aan Onze Prachtige Nieuwe Wereld, net zoals coöperaties van thuisverpleegkundigen dat nu al doen.

Ouderenhulp

Rekening houdend met de menselijke natuur en het feit dat iedereen in Onze Prachtige Nieuwe Wereld volledig zelf beslist hoe de geheel eigen tijd invulling te geven mogen we verwachten dat familie en buren de ouderen zullen helpen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen, door regelmatig langs te gaan, eten te brengen. Als het desondanks te moeilijk wordt voor de oudere, dan kan geopteerd worden van deze in huis op te nemen, in onze Nieuwe Prachtige Wereld vraag je aan buren of dorpsgenoten al dan niet via het online dorpsplatform om te helpen een kamer aanbouwen als dat nodig is, zolang je er niemand mee schaadt kan dat uiteraard, geen vergunningen meer voor nodig ! Waar een wil is, is een weg. Organiseer het gewoon.


Wat ook een optie is, is een vorm van kleine en lokale ouderentehuizen, grote woningen bv. waar zij met enkelen samenwonen en de familieleden en andere vrijwilligers zoals buurtbewoners beurtelings voor alles zorgen, de dag of nacht doorbrengen, een babbel komen doen, kaartje leggen, de hond goeiendag komen laten zeggen enz. enz. Zoals gezamenlijke kinderopvang organiseren in een natuurlijke, organische samenleving , maar dan voor de ouderen. Ook nu gebeurt dit al met vrijwilligers, bv bij eenzamen, beginnend dementerenden, palliatieven enz.

Je kan denken dat dit teveel onzekerheid geeft maar het Nieuwe

Wereldmodel werkt alleen als we het in alles doortrekken, indien we zaken gaan centraliseren valt de lokale verbinding weg, niemand hoeft zich dan ergens nog iets van aan te trekken en zelf verantwoordelijkheid op te nemen, want de staat regelt immers alles. En dat kan enkel indien we collectief bijdragen aan die staat, wat zou inhouden dat we weer moeten gaan werken om aan die bijdrage /belastingen te kunnen voldoen, wat dan weer met zich meebrengt dat we weer als een hamster in een molentje moeten ronddraaien en dat diegenen die dan “de staat” vormen weer uniforme beslissingen voor alle anderen gaan maken, centraal, we doen het zo. Punt. En we zien allemaal tot wat dat uiteindelijk geleid heeft. Dat moet echt vermeden worden tot elke prijs.

We willen echte vrijheid, en echt welzijn, voor iedereen. Dus zullen we creatief moeten zijn in onze oplossingen die we dan als vrije mensen naar beste vermogen zullen bedenken. Net zoals ik er al enkele bedacht heb als voorbeeld.

Alles heeft een rimpeleffect en is zowel oorzaak als gevolg. Als we de hoofdoorzaken al wegnemen vallen er sowieso vele gevolgen weg en daardoor komt er iets anders in de plaats. En dat zal iets goeds zijn gezien onze harten vol zullen zijn van het gevoel van echte vrijheid, voor het eerst ooit van hoop voor onszelf en onze kinderen en kleinkinderen. Van vertrouwen in de toekomst indien we dit allemaal echt zo goed mogelijk aanpakken.

Bij deze hoop ik het beeld van hoe Onze Prachtige Nieuwe Wereld eruit kan zien duidelijk genoeg zichtbaar gemaakt te hebben voor iedereen. Hieronder vul ik gaandeweg aan met bedenkingen, een paginalink met reacties, bedenkingen van anderen en de antwoorden daarop komt er ook nog.

Maak het u het beeld van Onze Prachtige Nieuwe Wereld eigen en verdeel het verder, hoe sneller de grote massa wereldwijd het echt ziet, evenals de weg ernaar toe, dus het neutraliseren en overbodig maken van geld, en wij een datum waarop we de stekker eruit kunnen trekken kunnen gaan vaststellen, hoe sneller wij allen echt vrij zijn! Ik vertrouw erop dat we via digitale buzz zullen vernemen wanneer ongeveer iedereen of voldoende mensen er klaar voor zijn.

Het alternatief is de Great Reset van de globalistische elite, waarvan iedereen de afgelopen twee jaar een voorproefje heeft gekregen en wat, volgens wat er in de boeken van Klaus Schwab over “The Great Reset” staat, enkel nog heel veel erger zou worden, voor ons, en voor alle generaties na ons.

De volgende generaties zouden zelfs nooit meer een notie van het concept vrijheid kennen.

Dus, lieve medemensen op deze prachtige planeet, welke reset kiest u? De Onze, of die van de elitaire geld-globalisten? Terug naar het oude normaal zit er niet in, als we ONZE reset niet doen gaan we naar de hel op aarde, (dat zou het leven onder Klaus Schwab en Co en hun gewenste wereldregering voor mij in elk geval zijn), ofwel gaan we samen voor het aards paradijs, want dat kan namelijk ook!

Wie kiest voor het aards paradijs moet beseffen dat het enkel kan indien we met heel velen zijn die ervoor kiezen, en daarvoor moeten heel veel mensen het alternatief eerst zien en dat vraagt veel werk van elk van ons om dit tot in alle uithoeken van de wereld te brengen. Dat is echt de ENIGE manier om dit waar te maken, door ervoor te zorgen dat iedereen het beeld duidelijk voor zich ziet is het reeds in creatie. Wie kiest voor een toekomst als cyborg-slaaf hoeft helemaal niets te doen. Dat komt dan vanzelf wel in orde.

Tot we met zijn allen klaar zijn en dan samen de macht van het geld breken door zoals afgesproken allemaal samen de stekker uit het hele systeem trekken, op elke mogelijke manier tegelijkertijd. Dan zijn we er, aan het begin van Onze Prachtige Nieuwe Wereld!

Met Liefde, voor de mensheid, alle andere leven op Aarde, onze Aarde zelf en de Vrijheid!

Sasa Delmundo


Over rijkdom

Toen ik onlangs voor het eerst het Nieuwe Wereldmodel online zette werd er iemand kwaad op me, want geld was nodig volgens hem, om “rijkdom” te kunnen vergaren.

Maar wat is “rijkdom” vraag ik me af? Geld hebben = rijk + dom?

Voor mij is “Rijkdom” geen stress of financiële kopzorgen hebben, en al zeker niet constant, het is tijd kunnen doorbrengen met jezelf, om beter te begrijpen wie jij bent en wat jouw rol is in dit leven, op dit moment, in jouw vleespak, op deze planeet, het is tijd kunnen doorbrengen met degenen die je het liefste ziet, je kinderen, kleinkinderen, je ouders, je naasten, beste vrienden.

Rijkdom is ook op een strand of in de bergen zitten, luisterend naar Moeder Aarde en op een heldere nacht buiten liggen, kijkend naar de bewegingen aan de hemel. Het is het vastgehouden worden door iemand die jou graag ziet, gewoon zoals je bent. Het is het genot van de hemelse poort die opengaat wanneer je aan sommige bloemen ruikt en zelfs die van pas gebeerd land onder de ochtendmist het zijn de vogels die in je tuin komen wonen en die aanwezig zijn bij al wat je doet.

Rijkdom is ook vrijheid, vrijheid van waarachtig te kunnen zijn, vrijheid om deze prachtige planeet te ontdekken en van waar en wanneer te gaan zoals je zin hebt. Het is de hond die je liefdevol in de ogen kijkt, de houtkachel die je zalige warmte stuurt, een buurman die in de verte op een gitaar tokkelt, een wildvreemde met wie je direct connectie hebt ...


Rijkdom is zo oneindig veel en geld zit daar niet bij, het verschaft hoogstens kortstondig en oppervlakkig genoegen en zorgt verder voor niets dan kopzorgen voor 99% van de mensheid en het maakt mensen vals, leugenachtig, hebberig, jaloers. Ze gaan erdoor denken dat ze meer zijn dan iemand die er minder van heeft; bij sommigen is de invloed van geld zo sterk dat hun leven elk moment van elke dag om het vergaren ervan draait.

En ondertussen gaat het leven voorbij en heeft men geen tijd om échte rijkdom te zien, te vinden en te beleven.


407 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page