top of page
  • Quiasinon

Dit is geen strijd voor Canada alleen, het is een strijd voor de wereld

Bijgewerkt op: 14 feb. 2022

Het truckers protest in Canada, onder andere in de stad Ottawa, heeft in de MSM (main stream media) amper aandacht gekregen. De media, deel uitmakend van de deepstate, laat het wel uit haar corrupte hoofd om de massa duidelijk te maken hoe enorm het protest onder de wereldburgers is. Het gaat allang niet mee alleen om truckers maar wereldwijd beginnen mensen het macabere spel van de duisternis te doorzien. De hoofdrol speler in deze horrorshow is Mr. Klaus Schwab en zijn Wereld Economisch Forum (wef)

Via zijn Young Global Leaders-programma heeft het WEF meegewerkt aan de totstandkoming van een wereldorde die alle democratische beginselen ondermijnt. Gedurende tientallen jaren heeft dit programma volgzame leiders opgeleid, als Trudeau, Merkel, en Macron, die als agenten van het WEF in regeringen over de hele wereld hebben gefungeerd. De gevolgen zijn verstrekkend en kunnen verwoestend blijken voor de mensheid.


Meer en meer wordt duidelijk voor velen dat het WEF een stevige hand heeft in de ellende waar de wereld nu is in ondergedompeld. ‘Het WEF is niets anders dan een aanhangsel van de Chinese Communistische Partij (CCP). Ik denk dat de CCP het WEF heeft gecultiveerd, net als de WHO. Dat betekent dat ze gedurende vele jaren hun invloed hebben gebruikt om mensen in machtsposities binnen het WEF te krijgen. Die mensen werden ofwel gekocht, gechanteerd of hadden uit eigen beweging affiniteit met het totalitarisme in CCP-stijl.’ Bron: EU Monitor


Wie zijn de leden van het WEF? Het World Economic Forum is een jaarlijkse bijeenkomst van de CEO's van de grootste bedrijven ter wereld, internationale politici (presidenten, ministers-presidenten en anderen), intellectuelen en journalisten, in totaal zo'n 2500 personen.

Het is niet Trudeau's keuze om af te treden of om te proberen te blijven.

Het is de beslissing van het Wereld Economisch Forum (WEF). Dit is een cruciale beslissing die de hele wereld zal beïnvloeden. Dit is geen strijd voor Canada alleen, het is een strijd voor de wereld. Dit is de eerste domino van corruptie en als die valt, mislukt het hele plan van het WEF, want alle corrupte domino's zullen vallen als ze uit de macht worden gedwongen.


Het WEF kan zich niet veroorloven dat Trudeau onderuit gaat of aftreedt. Als hij valt, valt Biden, Australië, Nieuw Zeeland en heel Europa. Dan doet de rest van de wereld mee. De wereld doet er verstandig aan om Ottawa de heuvel te maken waar ze op zullen sterven en niet toe te geven. Het is een onverwachte kans en een kans die zich waarschijnlijk niet nog eens zal voordoen. Gelukkig hebben truckers in veel landen het Canadese initiatief gevold. Protesttochten zijn er in Australië, Nederland, Frankrijk en meer landen volgen. In Parijs zijn er op 13 februari 7.200 politieagenten ingezet om te verhinderen dat een vrijheidskonvooi van vrachtwagens 'verkeershinder' veroorzaakt! (Bron: Coronateller)


De Truckers zijn echt het Leger van het Volk. Waar anders kun je zo snel zo'n sterk, jong leger samenstellen om mogelijk de confrontatie aan te gaan met het leger van de Globalistische Tirannie? Het is een leger waar iedereen zich bij kan aansluiten en achter kan staan. De helft van het leger van de globalistische tirannie zal hen verlaten en zich bij de truckers aansluiten als ze in Ottawa lijken te slagen. Truckers kunnen winnen, maar het zal de steun van iedereen nodig hebben. Er is een venster van mogelijkheden dat niet eeuwig open zal blijven. De tijd staat niet aan onze kant.


Ursula von der Leyen, President of the European Commission hield een speciale toespraak "State of the World" tijdens het economisch wereldforum.

Het WEF gaat niet zonder slag of stoot ten onder en vreest dat het door deze wereldwijde beweging zal worden verpletterd. Zelfs dan zullen de WEF-leden zeer bang zijn om te eindigen zoals Mussolini die op het Milaanplein is opgehangen en zij zullen vechten om dat te voorkomen.

Schwab en het WEF kunnen het zich eenvoudigweg niet veroorloven te verliezen.


Ook het Volk van de Wereld kan het zich niet veroorloven om in Ottawa te verliezen. Het zal waarschijnlijk de laatste strijd van het volk zijn als ze Ottawa verliezen. Het zal mogelijk hier niet alleen om een geweldloze confrontatie gaan.

Naast Rutger Bregman kwamen tal van Nederlandse politici naar Davos in de afgelopen jaren. De bijdragen van Mark Rutte, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag aan het vormgeven van de door het WEF voorgestane Great Reset waren, volgens door de FvD-Kamerfractie met moeite boven water gehaalde brieven van Schwab, ‘critical’. Ook maakten in voorgaande jaren Bruno Bruins, Edith Schippers, Lilianne Ploumen, Frans Timmermans en Robbert Dijkgraaf alsmede GroenLinks-politici Halsema en Klaver hun opwachting. Rutte is een regelmatige gast, net als koningin Maxima. Bron: Wynia's Week

Het WEF zal niet instorten vanwege een langdurig geweldloos protest van een paar duizend truckers. Ook niet als dit protest plaatsvindt in meerdere landen. Schwab c.s. werken al 100 jaar aan dit tirannieplan. Ze zullen alleen toegeven als ze duidelijk zwakker in sterkte zijn dan het Volksleger dat nu opstaat.


Of het nu gaat om een geweldloze of een gewelddadige confrontatie, voor het welslagen van beide opties is het nodig dat er een grote macht achter de truckers staat; een duidelijke en grote reserve die achter hen staat. Dit betekent dat het WEF nu moet handelen voordat het Volksleger te groot wordt. De kans is groot, heel groot dat het WEF snel actie onderneemt om deze opstand de kop in te drukken. Het gaat namelijk niet om Trudeau; het gaat om het plan van het WEF, de Chinese Communistische Partij en wereldwijd honderdduizenden verraders van de mensheid. Verraders die hun 'ziel & zaligheid' hebben verkocht voor een handvol zilverlingen en hun medemens naar de afgrond duwen. Dit plan gaat om wereldoverheersing en het terugbrengen van de wereld populatie naar een paar honderd miljoen! (U en ik horen wellicht niet bij de overlevenden!)


Trudeau kan en mag niet vallen en afgeschreven worden als 'collateral damage'! Het leven en voortbestaan van Klaus en trawanten hangt af van o.a. de truckers en het is van het grootste belang om hen te steunen.


326 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page