top of page
  • Kubus

Doden voor vrede

Bijgewerkt op: 3 aug. 2021

Dit artikel gaat over wat ons allemaal te wachten staat in de komende tijd. Hoewel de meeste omstandigheden, die in dit artikel ter sprake worden gebracht, al vele tientallen jaren achter de toneelschermen van de publieke tribune bekend waren is het nu de hoogste tijd om deze “verborgenheden” meer voor het voetlicht te plaatsen. Steeds meer complot theorieën blijken waarheid te bevatten en het komt steeds duidelijker tevoorschijn dat juist onze overheid de grootste leverancier is van complotten en desinformatie!

Race tegen de klok Nu de bewustwording onder de mensen steeds grotere vormen aanneemt is grote haast geboden om zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen. Gevaccineerden zijn nodig om ongevaccineerden te beschuldigen en uiteindelijk ook aan te vallen. Talloze malen heb ik in mijn artikelen aangegeven dat wij, als volk, al tientallen jaren door onze regering en haar ten dienste staande media bewust worden voorgelogen en gemanipuleerd en dat cruciale informatie wordt achtergehouden.

Het mRNA Covid-vaccin, dat massaal over de hele wereld wordt verspreid, is geen vaccin. Het maakt dat jij je zelfbeschikkingsrecht kwijtraakt zodat je afhankelijk wordt van het systeem. Het besturingssysteem van de mens is zijn DNA. De Covid-vaccins veranderen zijn DNA en nemen dit over; de vaccins hebben niets met gezondheid van de mens te maken. Feitelijk ben je “geen mens” meer maar een product, dat eigendom is van een ander: de Staat.


De hedendaagse actualiteit Het Verenigd Koninkrijk, het land met één van de hoogste vaccinatiegraden in de wereld, kent sinds eind juni van dit jaar 87% aan gevaccineerde sterfgevallen! Dit soort hoge sterftecijfers gelden voor alle landen met een hoge vaccinatiegraad. Over de hele wereld gaan mensen massaal de straat op om te protesteren tegen de vaccinatieplicht, die ook in ons land ingevoerd zal gaan worden.

De media vermeldden dat de Amerikaanse president Biden de vaccinatie plicht gaat invoeren, maar zij zwijgen over de luide protesten daartegen en zelfs, dat de staat Texas gevaccineerden weert uit de straten, omdat juist gevaccineerden de grote verspreiders blijken te zijn van het coronavirus. Volgens onze media vallen in de VS veel corona slachtoffers vanwege het grote aantal niet-gevaccineerden, terwijl de rapporten van het CDC, de Amerikaanse gezondheidsraad, dit tegenspreken.


Ondanks alle alarmerende berichten over het hoge sterfte cijfer van gevaccineerden zijn de meeste regeringen, waaronder ook de onze, inmiddels overgegaan tot het waterdicht maken van het vaccinatiepaspoort, zodat niemand meer zal kunnen ontkomen aan de vaccinatieplicht; het doel is 100% vaccinatie voor iedereen! Vanzelfsprekend is dat op dit moment totaal niet aan de orde en zal die plicht in ons land zeker niet opgelegd worden, en “ook niet langs een omweg” verzekert onze minister de Jonge ons. Na zovele loze beloftes weten sommigen intussen wel beter; helaas, geldt dit nog steeds niet voor een groot deel van het volk. Net als de allermeeste regeringen in de wereld is ook de onze via globalistische instellingen, zoals het World Economic Form (WEF) onderling verbonden met elkaar om de “Great Reset”, als voorloper op de communistische dictatuur, door te drukken. De Antichrist komt op na de feitelijke economische ineenstorting.


Covid-19 is geen pandemie

Alle grote gebeurtenissen en (natuur)rampen, zoals de bosbranden, aardbevingen, overstromingen, grote en kleine (Wereld)oorlogen worden bestuurd en geleid door de globalistische wereldelite om een bepaald doel te bereiken. Denk eens terug aan de aanval op de Twin Towers in New York op 11 sep 2001. De (gespeelde) verontwaardiging van politici over de gehele wereld staat bij velen nog helder in de herinnering, terwijl jaren van tevoren al bekend en gepland was dat het om een “inside job” ging om de oorlog aan een onzichtbare vijand te rechtvaardigen, de z.g. “War on Terror”. Die “aanval” luidde de opening in van de definitieve fase om de wereldbevolking te reduceren. President Bush Sr. sprak toen openlijk over “the coming New World Order”.


De getoonde afbeelding “Epidemic” toont het creëren en lanceren van biologische aanvallen op de wereldbevolking. Het onderschrift luidt: “Ramp! Dit is een Aanval om elke Plaats te vernietigen. Het is niet nodig actie te ondernemen. Zijn macht is 14. Dit is geen directe aanval. Als de aanval slaagt, is het doel verwoest. De aanval kan het doelwit niet echt vernietigen”. De formulering van deze kaart - "niet een directe aanval" - lijkt er op te wijzen, dat de aanval stil zal plaatsvinden, met mensen die ziek worden op verschillende tijdstippen na de aanval.


Dr. Leonard Horowitz is duidelijk van mening dat het Plan pleit voor een traag werkend virus, een die zal beginnen om mensen te doden op verschillende tijden na de eerste infectie. Dit Plan om de wereldbevolking drastisch te verminderen d.m.v. een besmettelijke ziekte was in 2002 al bekend en dat de geschiedenis heeft aangetoond dat vaccinaties meermaals werden ingezet om tientallen miljoenen mensen te doden.


De verschrikkingen waren van dien aard dat de alom gehoorde kreet: “Dit mag nooit weer gebeuren!” door de politieke leiders beantwoord werd met de tot standkoming van het Tribunaal van Neurenberg, waar elders op deze site reeds over te lezen is.


Het komende “vrederijk” De meest verschrikkelijke gebeurtenissen konden plaatsvinden doordat regeringsleiders het volk steevast dezelfde riedel lieten horen dat het allemaal ging om complot theorieën, dus “Slapen jullie rustig verder. Er dreigt geen gevaar”. Alle geplande aanslagen, infectieziekten, natuurrampen enz. dienen een bepaald doel. Nemen wij als voorbeeld de grote bosbranden in Siberië, die de Permafrost laag doet smelten waardoor een enorme hoeveelheid methaan vrijkomt, die enorm zal bijdragen aan de temperatuur stijging van de aarde. Het doel van deze bewust gestuurde natuurramp is om de klimaat discussie op scherp te zetten. Een combinatie van geplande natuurrampen zal de mensen zo in paniek brengen dat zij zullen toestaan dat de Staat al hun vrijheden wegneemt.


De laatste tijd is, na een tijd van betrekkelijke stilte, de klimaatkaart weer terug van weggeweest. Sinds de afgelopen maand juli is duidelijk een toename van enorme wateroverlast en gigantische bosbranden waar te nemen om de mensen te overtuigen van de noodzaak om strenge maatregelen te nemen tegen de klimaatverandering, die men zelf bewust heeft teweeg gebracht.


Het doel heiligt de middelen Dezelfde tendens komen wij ook hier tegen: mensen massaal gevaccineerd te krijgen om tot het beoogde doel, de bevolkingsreductie, te komen is om hen in angst op te sluiten vanwege een levensbedreigend virus, dat over de gehele wereld rondwaart.

De afbeelding op de Illuminati kaart “Law and Order” laat de manier zien hoe de regeringen via de corona maatregelen hun macht en controle vergroten en hun buitensporige noodbevoegdheden opleggen aan de bevolking. Zij, die opkomen voor hun fundamentele Rechten vormen, tezamen met de wedergeboren christenen, een regelrechte bedreiging om de genocide plannen van het WEF/de wereld machtselite doorgezet te krijgen.

Het is gemakkelijk waar te nemen dat de massale demonstraties voor de individuele Rechten van de mens vaak geïnfiltreerd worden door zgn. romeo’s. Dat zijn mensen, die door de overheid ingezet en betaald worden om demonstranten te provoceren en zelfs aan te vallen, zodat de ME/politie moet ingrijpen om de demonstranten uiteen te jagen. De politiek en media besteden vervolgens ruime aandacht aan deze “rechts extremistische oproerkraaiers” en uiten hun afschuw daarover.


Doden voor Vrede De getoonde Illuminati kaart “Doden voor Vrede” laat een afbeelding van een hippie zien, die zijn droom verwezenlijkt ziet in het omverwerpen van de gevestigde orde: de politieman in uniform zit op handen en knieën voor hem. Het “Ban de bom” teken in de hand van de hippie is het “vredessymbool van de Antichrist.” De persoon op de achtergrond staat voor de hekserij, waarmee de komende komst van de Antichrist gepaard gaat. De ervaring uit de vorige grote oorlog laat zien dat mensen ten volle bereid zijn om zelfs hun naaste bloedverwanten te verraden en aan te geven zodra hun eigen leven in gevaar dreigt te komen. Wij zien hoe veel mensen nu al geneigd zijn om niet-gevaccineerden de schuld te geven dat de pandemie langer duurt vanwege hun weigering om zich te laten vaccineren.

Wanneer de grote Verdrukking aanbreekt zullen mensen zich tegen hun eigen families gaan keren; familieleden, ijverig voor de Antichrist, zullen fel gekant zijn tegen de familieleden, die op hun zelfbeschikkingsrecht staan. Wie zowel zichzelf als hun kinderen weigert te laten vaccineren zullen onder het komende regime daartoe gedwongen worden en/of opgesloten te worden. Kinderen behoren toe aan de Staat. De concentratie kampen van toen zijn vervangen door de mensvriendelijker klinkende uitdrukking: FEMA-kampen. Alles zal dan in het teken staan van de gezondheidszorg voor de ander en wie zich verzet zal uit de weg geruimd worden.


Spirituele kijk op de gebeurtenissen Bovenstaande gebeurtenissen en omstandigheden die al vele tientallen jaren bekend waren, stonden duizenden jaren geleden al in de Bijbelboeken beschreven. Jezus Christus sprak over de verdeeldheid, die de mensheid van elkaar zullen scheiden: “Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Geenszins, zeg ik jullie, ik kom verdeeldheid brengen. Vanaf heden zullen vijf in één huis verdeeld zijn: drie tegen twee en twee tegen drie. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader, de moeder tegenover haar dochter en de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder.”


Hij deed Zijn uitspraak verwijzend naar de profeet Micha, die onze tijd heel goed verwoordde: “De vrome is verdwenen uit het land en een oprechte is er onder de mensen niet. Allen loeren zij op bloed; iedereen belaagt zijn naaste. Ze bekwamen zich in het kwaad: alleen voor geld stellen leiders een onderzoek in, rechters spreken recht tegen betaling, hooggeplaatsten zeggen wat hun het beste uitkomt, en zo houden zij het recht op afstand. De beste van hen is als een doornstruik en de meest oprechte is erger dan een stekelheg. De dag van straf, door uw wachters aangekondigd, is gekomen, en het volk is in beroering! Geloof je naaste niet, vertrouw je vriend niet, let op je woorden, ook bij wie er in je armen ligt. Want de zoon minacht zijn vader; de dochter staat op tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder; en huisgenoten blijken vijanden”.

Licht aan het einde van de tunnel Velen erkennen dat wij in Bijbelse tijden leven en dat oude profetieën zich in onze tijd aan het uitrollen zijn. Er is licht aan het einde van de tunnel, maar eerst moet het valse licht van de nep-god herkend worden en zijn leugen praktijken ontmaskerd en in openbaarheid gebracht worden. Pas als deze zijn opgeruimd zal het Licht door breken en het Duizendjarig Vrederijk van Christus beginnen.

De wereldelite weten dat tijdens de grote ontreddering onder de mensen er een moment komt dat de Opname plaats zal gaan vinden. De mensen, die daarna alsnog tot Inzicht zullen komen, wacht “een tijd van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort”.


Deze groep heeft de Bruidsroeping gemist. Maar wanneer zij tijdens het regime onder de Antichrist blijven volhouden zullen ook zij hun loon ontvangen en als koningen mogen heersen over de volkeren in Zijn Vrederijk. Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn Naam. Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Red je leven door standvastigheid!”


Bronvermelding en aanverwante artikelen: Het grootste bedrog op een nietsvermoedend publiek: https://www.frontnieuws.com/woedende-patholoog-al-die-coronagevallen-zijn-helemaal-geen-gevallen/

Nederland is allang geen democratie! https://www.youtube.com/watch?v=gF5aTerrSw0

Plan om de bevolking te verminderen was in 2002 al bekend: http://www.cuttingedge.org/news/n1752.cfmVolg het vrije nieuws en wees geinformeerd over wat er ECHT gebeurt in de wereld! Ondersteun de vrijheidsstrijd, kom op voor jouw toekomst, van je kinderen, van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!


761 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

留言


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page