top of page
  • Quiasinon

Een denken en leven dat recht doet aan ieder wezen!

Spiritualiteit is feitelijk een nieuwe godsdiensten en de opvolger van de orthodoxe gedogmatiseerde en versleten oude religies. Het is een nieuw denken en vooral een leven dat recht doet aan ieder wezen; mens, dier, plant en planeet en alle leven verbindt. Spiritualiteit kent geen onderscheid in ras, sekse, geloof, sociale en culturele verschillen; het is een levensproces waarin de mens (ziel/geest) ontdekt dat er een andere wereld bestaat naast de zintuigelijke wereld. Die andere wereld, de boven-zintuigelijke wereld is niet te exploreren met de ons bekende vijf zintuigen; zien, horen, ruiken, proeven en voelen. De ‘bijbel’ van de beoefenaar van spiritualiteit is de gnosis of de geheime (of verboden) leer.


Als samenleving hebben we de afgelopen decennia een periode doorstaan van secularisatie (verwereldlijking) waarin het maatschappelijk leven zich meer en meer gescheiden ontwikkelde van de kerk en de oude religies. Een verwarrende en chaotische episode in de evolutie van de mensheid. Een proces dat echter noodzakelijk is om als basis te dienen voor de religie van de toekomst en een platvorm te zijn voor de spirituele dageraad van de mensheid; de nabije en toekomstige Homo Universalis. Dit bijna voorbije tijdperk is eveneens een zeer kwetsbare episode waarin kwaadaardige, narcistische en autistische krachten (overheden-bankwereld-internationals) zich inspannen om controle te krijgen over de mensheid.


Met als doel een volledige heerschappij en dominantie over de wereldbevolking, planeet en vooral de rijkdommen van deze planeet. Het ultieme doel van deze New World Order is het torpederen van het Goddelijke Plan voor de mens.


Dit Goddelijk Plan is dat de mens haar weg terugvindt naar die Bron. Wat de mensheid daarvoor nodig heeft is een politiek leider van een wezenlijk ander kaliber dan de huidige ego gedreven politicus. De toekomstige politieke leider stelt zich als doel dat de individuele mens de ruimte en mogelijkheden geboden dient te krijgen zich ‘terug te ontwikkelen’ naar de Bron en zij is daarvoor voorwaardenscheppend bezig. Wat de mens nodig heeft is gezondheid, vrijheid, financiële onafhankelijkheid en vooral ook een besef van zelfverantwoordelijkheid.


Deze politieke leider is een Dienend Leider en het is haar of zijn doel dat de mens die hij dient zelfstandiger, wijzer, vrijer, gezonder, onafhankelijker, welvarender en gelukkiger wordt. Het uiteindelijke doel van de Dienend Leider is dat ‘de leerling de meester overtreft’! Met andere woorden: “Hoe zorg ik ervoor dat de mensen aan wie ik richting mag geven mij zullen overtreffen in dienstbaarheid?” Deze leider zoekt geen volgelingen, verwacht geen ideologie maar de mensheid zal hem willen volgen omdat hij het voorbeeld is dat navolging verdient. Voorbeelden van Dienend Leiders zijn Mahatma Ghandi en Maarten Luther King.


De politicus van morgen wordt door zijn levenswijze de Morele Autoriteit en kan dit alleen worden omdat hij het levende voorbeeld is; hij leeft wat hij verkondigt en brengt dat in de praktijk; het zogenaamde ‘Walk your Talk’ principe.


Spiritualiteit is de reden waarom we (weer) op aarde en in dit leven zijn; te ontdekken dat we elkaars gelijken zijn, de weg naar de Oorsprong terug te vinden en dit pad vervolgens in te slaan! We hebben alle gereedschappen in huis om deze enorme taak te volbrengen! Moed, kennis en doorzettingsvermogen zijn de overige noodzakelijke ingrediënten.


Geloven, de keuze maken, de stappen zetten en vervolgens zien! Wat is zien zonder te geloven? Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon!

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page