top of page
  • Quiasinon

Een geschiedenis die niet is verteld

Bijgewerkt op: 7 feb.

Het goed om kennis te nemen van wat hier verteld wordt omdat het een belangrijk deel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Een geschiedenis die niet is verteld en de mensheid, ons, is onthouden. Wat hebben wij op school gehoord van de Russen, hun geschiedenis en hun enorme land? Wat we gehoord hebben een lange reeks van bangmakerijen over de 'Rus' en zijn wrede praktijken. Over lege voedselschappen, hongersnoden en angstaanjagende dictators. Lees daarom dit verhaal en laat je meenemen op een ongelofelijke reis. Veel van de inhoud zal in het komende jaar duideljk worden.

Jemeljan Ivanovitsj Pugatsjev, was de leider van een opstand van Oeral-Kozakken tegen het bewind van Catharina de Grote.

De rebellie begint: Russische Pugatsjev Opstand 1773 - 1775 Amerikaanse Revolutie 1775 - 1783, Franse Revolutie 1789 - 1799

Catharina II van Rusland 2 mei 1729 – 17 november 1796

De Opstand van Pugachev (Boerenoorlog of Kozakkenopstand) van 1773-1775 was de belangrijkste opstand in een reeks volksopstanden die plaatsvond in het Russische Rijk nadat Catharina II (Catharina de Grote) in 1762 de macht had gegrepen. Het begon als een georganiseerde opstand van Yaik Kozakken onder leiding van Yemelyan Pugachev (een ontevreden ex-luitenant van het keizerlijke Russische leger) tegen een achtergrond van grote onrust onder de boeren, verhoging van de belastingen, rellen over de uitbraak van de builenpest en oorlog met het Ottomaanse Rijk.


Wat nog belangrijker is dan de overtuigingen die hij aanhing, is dat Pugachev vooral bekend werd door zijn gelijkenis met tsaar Peter III Fjodorovitsj (de echtgenoot van Catharina II), die een voorstander was van de afschaffing van lijfeigenschap en daar net twee maatregelen voor had bedacht. Catharina II en haar trawanten waren pas zes maanden aan de macht en slaagden erin om Peter III ten val te brengen. Hij werd gevangen genomen door een van de organisatoren van de staatsgreep en weken later vermoord. Omdat het nieuws van zijn dood de rest van het land echter nog niet had bereikt, maakte Pugachev hier handig gebruik van en nam het leiderschap over door een alternatief leger en een alternatieve regering op te zetten terwijl hij zich voordeed als de overleden tsaar.


Als charmante en strategische leider was Pugachev zeer succesvol in het verwerven van steun van verschillende groeperingen, waaronder de boeren, de Kozakken en het priesterschap van de Oude Gelovigen. Op het hoogtepunt van zijn opstand rekruteerde hij 100.000 militieleden, zelfs nadat hij grote verliezen had geleden. Helaas werd zijn opstand eind 1774 verpletterd toen zijn naaste leiders zich tegen hem keerden en hem overdroegen aan het keizerlijke leger. Pugachev werd geradbraakt en gevierendeeld in Moskou in januari 1775


🔥 Wat begon als een campagne met horigen/erfboeren die vochten voor hun vrijheid om te werken en hun eigen land te behouden; protesteerden tegen stijgende belastingen en de mogelijkheid om rechtstreeks contact te leggen met en gehoord te worden door heersers zonder tussenpersonen (edelen) die zich ermee bemoeiden, veranderde al snel in de grootste boerenopstand van Rusland. Een opstand die zou uitgroeien tot een wereldwijde beweging die op meerdere continenten vocht voor vrijheid, gelijkheid en het recht van het volk om deel te nemen aan het maken van eerlijke en rechtvaardige wetten.


Wat is er zo geweldig aan Catharina de Grote?

Peter III Fjodorovitsj 21 februari 1728 — 17 juli 1762)

Catharina de Grote, ook bekend als Catherine II, verkreeg haar bijnaam niet nadat ze haar echtgenoot omverwierp. Ze kwam aan de macht na de dood van haar man in 1762. Catharina werd geboren als Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst in Bernburg, Duitsland en trouwde met Peter, maar zijn kortstondige heerschappij eindigde toen Catharina, met de steun van de adel, hem afzette. Catharina de Grote regeerde Rusland van 1762 tot 1796 en wordt vaak geassocieerd met de uitbreiding en modernisering van het rijk. Haar bijnaam "de Grote" komt voornamelijk voort uit haar rol in het transformeren en versterken van Rusland als een grootmacht tijdens haar bewind. Ze regeerde 3 decennia lang, geïnspireerd door het tijdperk van de Verlichting waarin Rusland een culturele en wetenschappelijke renaissance beleefde, die leidde tot de stichting van vele nieuwe steden, universiteiten en theaters, grootschalige immigratie vanuit Europa en erkenning van Rusland als een van de "grootmachten" van Europa. Zij wordt vaak gerekend tot de "verlichte despoten".


Wat is een "verlicht despoot"?

Verlicht despoot/absolutist (niet-democratische/autoritaire leider) regeert op basis van de ideeën uit het tijdperk van de Verlichting. Verlichte vorsten onderscheidden zich van gewone vorsten door te beweren dat ze regeerden voor het welzijn van hun onderdanen. Heersen op basis van een sociaal contract gaf verlichte despoten een rechtvaardiging om "het leven van hun onderdanen te verbeteren" met alle noodzakelijke middelen, inclusief het uitsluiten van hun politieke deelname.

Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, wiens naam vaak wordt verkort tot Charles de Montesquieu, was een Franse filosoof en magistraat. 18 januari 1689, 10 februari 1755. Wiki

Montesquieu

Montesquieu is de meest geciteerde autoriteit op het gebied van bestuur/politiek in het koloniale pre-revolutionaire Amerika en werd door de Amerikaanse stichters meer geciteerd dan enige andere bron behalve de Bijbel (met name James Madison, de "Vader van de Grondwet"). Er staat bijvoorbeeld dat "een regering zo moet worden opgezet dat niemand bang hoeft te zijn voor een ander", waarmee de Founding Fathers eraan werden herinnerd dat een vrije en stabiele basis voor hun nieuwe nationale regering een duidelijk gedefinieerde en evenwichtige scheiding der machten vereiste. Catharina II, een fan van Montesquieu en Voltaire, schreef haar Nakaz voor de Wetgevende Vergadering die de bestaande Russische wet verduidelijkte door sterk te leunen op Montesquieu's "Geest van de Wet" (die vrijheid voorstaat), terwijl ze ironisch genoeg delen die haar autoritarisme niet ondersteunden, weggooide of wijzigde.


Voltaire: democratie, het propageren van de idiotie van de massa

Voltaire was een Frans schrijver, essayist, filosoof en vrijdenker en kan worden beschouwd als de prominente voortrekker van de Franse Verlichting. 21 november 1694, 30 mei 1778, Parijs. Wiki

Voltaire geloofde in de scheiding van kerk en staat, maar ging nog een stap verder en pleitte voor vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en had zware kritiek op het christendom en de rooms-katholieke kerk. Voltaire beschouwde de Franse bourgeoisie als te klein en ineffectief, de aristocratie als parasitair en corrupt, het gewone volk als onwetend en bijgelovig en de kerk als statisch en onderdrukkend. Alleen nuttig als tegenwicht tegen de hebzucht van koningen - hoewel de kerk vaak hebzuchtiger bleek te zijn dan de monarchie zelf. Voltaire had een diep wantrouwen tegen de democratie, die hij zag als "het propageren van de idiotie van de massa" en hij geloofde dat alleen een verlichte monarch verandering teweeg kon brengen, gezien de sociale structuren en het extreem hoge percentage analfabetisme in die tijd.


Valse Verlichting

Toen Peter III nog leefde, was Catharina II korte tijd voorstander van het beëindigen van de lijfeigenschap. Door toedoen van Pugachev maakte ze het echter haar missie om het leven van de adel/adel, die haar steunden, te verbeteren, terwijl ze de boeren zwaar strafte. Door nieuwe keizerlijke decreten waren boeren in Rusland niet langer gebonden aan het land, maar als slaven aan hun eigenaar. Ook blokkeerden privéheren of agenten van de kerk of staat die het land bezaten vaak de toegang van horigen tot politieke autoriteit. Zo werd de relatie tussen boer en vorst volledig verbroken in het decreet van 1767, dat boeren verbood om rechtstreeks een verzoekschrift in te dienen bij de keizerin.


Boeren werden onderworpen aan hogere belastingen als gevolg van de toegenomen eisen van de staat, terwijl de inflatie resulteerde in hogere prijzen. Hierdoor voelden de boeren zich in de steek gelaten door de "moderne verlichte" staat waarin ze leefden en hadden ze geen manier om hun situatie te veranderen of hun grieven aan te pakken, omdat ze niemand hadden tot wie ze zich konden wenden. In combinatie met frequente misoogsten, plagen en epidemieën en economische en sociale instabiliteit, voelden de boeren de last van een extra belasting die de adel bespaard bleef.


Klassieke Cabal desinformatiecampagnes waar de "verlichte" & "Grote" Catharina II eigenlijk een dictator was die haar sociale contract brak - de boeren jammerlijk in de steek liet - terwijl ze haar manipulatieve verkeerde benaming van "verlichte heerser" behield en Pugachev en andere rebellen die eigenlijk mensen hielpen, belasterde. Samenvattend kun je van haar zeggen:


Catharina de Grote (Catherine II):

- Regeerperiode: Ze regeerde Rusland van 1762 tot 1796.

- Modernisering: Ze wordt vaak geassocieerd met het moderniseren en uitbreiden van het Russische rijk. Onder haar bewind werden hervormingen ingevoerd op het gebied van bestuur, onderwijs en cultuur.

- Politiek beleid: Hoewel ze bekend staat als een 'verlichte' heerser, voerde ze een beleid dat gericht was op het versterken van de adel en centralisatie van de macht. Dit had gemengde resultaten voor verschillende sociale klassen, vooral voor de boeren.

- Pugachev's Rebellion: Tijdens haar heerschappij was er een grote opstand onder leiding van de Kozak Pugachev in 1773-1775. De opstandelingen protesteerden tegen zware belastingen, onrechtvaardige behandeling en sociale ongelijkheid.

Pugachev's Rebellion:

- Oorzaken: De opstand werd aangedreven door ontevredenheid onder de boeren over belastingen, lijfeigenschap en andere sociale kwesties.

- Leiderschap: Pugachev deed zich voor als de overlevende tsaar Peter III en kreeg steun van boeren, Kozakken en zelfs sommige adel.

- Onderdrukking: Catharina's regering onderdrukte de opstand met geweld. Na de nederlaag van Pugachev werd hij gevangengenomen en geëxecuteerd. Hoewel Catharina de Grote wordt gewaardeerd voor haar bijdragen aan de modernisering van Rusland, wordt ze ook bekritiseerd vanwege haar beleid dat de sociale ongelijkheid versterkte. Pugachev's Rebellion wordt gezien als een reactie op deze ongelijkheid en misstanden.


Hoe kwam de Verlichting tot stand?

Isaac Newton, Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist, officieel muntmeester en theoloog. In de wiskunde is hij medeverantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de analyse van de differentiaalrekening en de integraalrekening. 4 januari 1643, 31 maart 1727. Wiki

De Wetenschappelijke Renaissance (Wetenschappelijke Revolutie 1543 - 1687) richtte zich op het herwinnen van de kennis van de Oudheid en wordt beschouwd als het hoogtepunt in Isaac Newtons publicatie Principia uit 1687 (wetten van beweging en universele gravitatie), waarmee de synthese van een nieuwe kosmologie werd voltooid. In het daaropvolgende tijdperk van de Verlichting kwam het concept van een wetenschappelijke revolutie naar voren in het werk van Jean Sylvain Bailly uit de jaren 1700, die een proces in 2 fasen beschreef van "het wegvagen van het oude en het vestigen van het nieuwe".


De wetenschappelijke revolutie

Jean-Sylvain Bailly (15 september 1736 - 12 november 1793) was een Franse astronoom, wiskundige en politiek leider aan het begin van de Franse Revolutie

Dit was een periode die in het geheim het "geloof" veranderde in "harde wetenschappen" toen het brak met Francis Bacon's filosofie over empirisme en, door een reeks gebeurtenissen die de opkomst van de "moderne wetenschap" markeerden door "ontwikkelingen" in wiskunde, natuurkunde, astronomie, biologie (menselijke anatomie) en scheikunde (alchemie), de eeuwenoude desinformatiecampagne creëerde die alleen bekend is bij Q-patriotten en samenzweringstheoretici als valse wiskunde en wetenschappen die de hele wereld tot op de dag van vandaag leert.Eeuw van Verlichting

Intellectuelen" worden vaak beschreven als degenen die uitmuntend studeren en uitblinken in het verspreiden van [nep/cabaal] onderwijs. Rationalisme, een product van het einde van de Wetenschappelijke Revolutie, werd een ideologisch hoofdbestanddeel van de Verlichting die een "politiek van de rede" benadrukte, gericht op rationele keuze, deontologie, utilitarisme, secularisme en atheïsme. Deze intellectuele en filosofische beweging die in de jaren 1600-1700 in West-Europa begon, verspreidde zich al snel over de hele wereld.


Het nastreven van kennis, gecentreerd op de veronderstelde waarde van "menselijk geluk", werd fictief geleerd alleen te worden verkregen door logica, rede, bewijs van de zintuigen en idealen zoals natuurwet, vrijheid, vooruitgang, tolerantie, broederschap, constitutionele regering en scheiding van kerk en staat. Voorbij waren de dagen van neutrale observatie, intuïtie en verbinding met de goddelijke bron in Eenheid. Filosofen en wetenschappers in deze tijd verspreidden hun ideeën op grote schaal via bijeenkomsten van wetenschappelijke academies, vrijmetselaarsloges en in gedrukte boeken, tijdschriften en pamfletten, die net populair waren geworden over de hele wereld. Voltaire was bijvoorbeeld een van de eerste auteurs in de geschiedenis die internationaal bekend en commercieel succesvol werd.


Na verloop van tijd ondermijnden de idealen van de Verlichting het gezag van de monarchie en religieuze functionarissen, wat geleidelijk de weg vrijmaakte voor de politieke revoluties van de jaren 1700-1800. Stromingen zoals het liberalisme, socialisme en neoclassicisme vinden hun oorsprong in het tijdperk van de Verlichting. Zo creëerde het tijdperk van de Verlichting niet alleen de scheiding tussen kerk en staat om religie te veranderen, sociale en bestuurlijke structuren te veranderen, nieuwe wetenschappen en kosmologie onjuist te definiëren als de "juiste versies", maar het begon ook een welig tierende wereldwijde desinformatiecampagne door het controleren van het uitgeven van boeken, pamfletten, schoolboeken en de media.


🔥Kortom, het Tijdperk van Verlichting is het moment waarop de Cabal overstapte van meer esoterische en occulte praktijken naar het vrijmoedig en openlijk verkondigen van hun ideeën aan de wereld, terwijl ze de eerste iteratie van de wereldwijde media overnamen.


Baconiaanse onderzoeksmethodologie

Francis Bacon 22 januari 1561, 9 april 1626, Lord Chancellor van Engeland (1618-21). Als jurist, staatsman, filosoof en meester van de Engelse taal wordt hij in literaire termen herinnerd vanwege de scherpe wereldlijke wijsheid van enkele tientallen essays; door studenten constitutionele geschiedenis vanwege zijn macht als spreker in het parlement en in beroemde rechtszaken en als kanselier van Jacobus I; en intellectueel als een man die alle kennis als zijn provincie opeiste en, na een magistraal onderzoek, dringend pleitte voor nieuwe manieren waarop de mens een legitieme heerschappij over de natuur zou kunnen krijgen om zijn landgoed te ontlasten.

Vader van het empirisme Francis Bacon (beter bekend als graaf St Germain) geloofde dat de ultieme waarheid en de vooruitgang van het goddelijke en menselijke leren (Instauratio Magna of De Grote Instauratie) gevonden kon worden door middel van grondig onderzoek, gebaseerd op neutraliteit. Zijn hervorming leidde tot een grote vooruitgang in de wetenschap en een reeks uitvindingen die de ellende en behoeften van de mensheid zouden verlichten.


Zo werd Novum Organum (Deel II van The Great Instauration) gepubliceerd in 1620, waarin hij stelde dat "kennis en menselijke macht synoniem zijn", "effecten worden geproduceerd door middel van instrumenten en hulpmiddelen" en "de natuur kan alleen worden beheerst door haar te gehoorzamen". Met andere woorden, hij geloofde dat kennis van de natuur en het gebruik van instrumenten de mens in staat zou stellen om het natuurlijke werk van de natuur te besturen of te leiden om duidelijke resultaten te produceren. Dus, door kennis van de natuur te zoeken, kon de mens de kennis terugwinnen die verloren was gegaan in de "val" van Adam en Eva. Op deze manier geloofde hij dat de mensheid zichzelf in staat kon stellen om boven armoede, hulpeloosheid en ellende uit te stijgen en vrede, voorspoed en veiligheid te vinden.


Bacon leerde mensen hoe ze manifestatie konden beheersen en de Eenheid met het Goddelijke Universum/de Schepper konden herstellen.


In de jaren 1700 verblindde Saint Germain koninklijke hoven met zijn verbazingwekkende alchemistische hoogstandjes, zoals het verwijderen van gebreken uit diamanten, en werd hij bekend als de Wonderman van Europa. Zijn vaardigheden werden geprezen door Lodewijk XV, die hem een laboratorium en residentie gaf in het koninklijke kasteel van Chambord. Hij vormde geheime genootschappen en was een leidende figuur in de Rozenkruisers, Vrijmetselaars en Tempeliers uit die tijd.

Hij schetste een nieuw systeem van logica om de oude manieren van het syllogisme van Aristoteles (het toepassen van deductief redeneren om tot een conclusie te komen op basis van twee stellingen die worden beweerd of verondersteld waar te zijn) te vervangen door het ontwikkelen van de "Wetenschappelijke Methode" die de mens weer in contact brengt met zijn eigen intuïtie en zo een pad creëert naar de Bron/God.


Door de nadruk te leggen op onderzoeksresultaten op basis van gegeven bewijs (in tegenstelling tot het vertrouwen op mogelijk onjuiste aannames), stelde Bacon dat neutrale observatie al het werk bepaalt en dat de natuurlijke filosofie moet beginnen met de zintuigen als basis. Met andere woorden, inductie veronderstelt niets. Daarentegen begint deductie met algemene aannames (die al dan niet correct kunnen zijn) op basis waarvan de waarheid van specifieke gevallen wordt geëxtrapoleerd. Zijn eliminatieve inductiemethode is een van Bacons meest blijvende bijdragen aan de wetenschap en filosofie.


Eliminativisten stellen, dat het modern geloof in het bestaan van mentale fenomenen is als het antieke geloof in de verouderde theorieën, zoals het geocentrisch model van de kosmos. Wiki

Eliminatieve Inductiemethode

De eliminatieve inductiemethode, ook bekend als eliminatief materialisme, is een filosofische benadering die betoogt dat bepaalde mentale concepten en entiteiten die worden gebruikt in alledaagse taal en traditionele psychologie uiteindelijk zullen worden geëlimineerd of vervangen door meer nauwkeurige beschrijvingen in termen van de natuurwetenschappen. Deze benadering stelt dat bepaalde mentale toestanden of entiteiten die we nu beschrijven, zoals geest of bewustzijn, uiteindelijk kunnen worden begrepen op basis van de neurofysiologie en natuurkunde. Het idee is dat naarmate de wetenschap zich ontwikkelt, we meer gedetailleerde en nauwkeurige verklaringen zullen vinden voor mentale fenomenen en dat we uiteindelijk de noodzaak zullen zien om te spreken van mentale concepten zoals ze traditioneel worden begrepen. Het staat in contrast met dualistische opvattingen waarbij mentale en fysieke verschijnselen als fundamenteel verschillend worden beschouwd.


Om een steeds complexere basis van kennis op te bouwen, moet men altijd gesteund worden door waargenomen feiten, of meer in het algemeen, empirische gegevens. Dit kan alleen gebeuren als de onderzoeker opereert in openheid en flow met het universum en zijn geest bevrijdt van valse noties of neigingen die de waarheid vervormen door geen aannames te doen over wat juist/onjuist is, zodat hij neutraal blijft ten opzichte van de waarneming. In het bijzonder vond hij, Francis Bacon, dat de filosofie te veel bezig was met woorden, met name discours en debat, in plaats van met het gewoon observeren van feiten en gegevens.


"Multi pertransibunt et augebitur scientia" is een Latijnse zin die vertaald kan worden als "Velen zullen doorgaan en de kennis zal toenemen." Deze woorden komen oorspronkelijk uit het Bijbelboek Daniël, hoofdstuk 12, vers 4. De volledige zin in het Latijn luidt: "Tu autem Daniel claude sermones, et signa librum usque ad tempus finis. Pertransibunt multi, et augebitur scientia." De zin wordt vaak geïnterpreteerd als een verwijzing naar een periode van toenemende kennis en begrip, waarin velen zullen blijven zoeken naar kennis en wijsheid. Het komt voor in een context waarin de profeet Daniël wordt verteld dat sommige van zijn openbaringen verborgen moeten blijven tot het einde der tijden.

Door reductie en inductief redeneren te gebruiken, kan zelfs een complex concept (zoals Stellar, QSFS, Q, psyops) worden opgesplitst in hapklare, gemakkelijk te begrijpen brokken gegevens (som der delen). Bacon geloofde niet alleen dat wetenschap moest bijdragen aan de verbetering van de mensheid door nieuwe uitvindingen voort te brengen ("uitvindingen zijn als het ware ook nieuwe creaties en imitaties van goddelijke werken"), maar hij hoopte ook dat wetenschappelijke ideeën zouden leiden tot een beter begrip van de wereld en de hemel (multi pertransibunt & augebitur scientia of "Velen zullen voorbijgaan en de kennis zal groter zijn").


Francis Bacon (St Germain) onderwees mensen om te leren over de natuur, manifestatie (alchemie) en hoe quantumtechnologie te gebruiken als brug tussen de mens en de Schepper om grenzeloze wezens te worden. Hij was van mening dat het voor de wetenschap van het grootste belang is om geen intellectuele discussies te blijven voeren of louter contemplatieve doelen na te streven, maar dat ze moet werken aan de verbetering van de mensheid door nieuwe uitvindingen voort te brengen, waarbij hij stelde dat "uitvindingen als het ware ook nieuwe creaties en imitaties van goddelijke werken zijn".


Elektriciteit en magnetisme

William Gilbert was een opmerkelijke Engelse arts en natuurfilosoof uit de 16e eeuw. Zijn werk "De Magnete" uit 1600 wordt beschouwd als een baanbrekend werk op het gebied van magnetisme en elektriciteit. Hier zijn enkele belangrijke punten over zijn bijdragen: 1. **Magnetisme:** Gilbert was gefascineerd door magnetisme en voerde uitgebreide experimenten uit om de aard van magneten te begrijpen. Hij kwam tot het inzicht dat de aarde zelf een grote magneet is, wat hij beschreef in zijn werk "De Magnete." 2. **Elektriciteit:** Gilbert is ook bekend als de bedenker van het woord "elektriciteit." Hij introduceerde dit woord in zijn werk "De Magnete" om fenomenen te beschrijven die werden geassocieerd met statische elektriciteit. 3. **Grondlegger van elektrotechniek:** Zijn onderzoek en concepten legden de basis voor latere ontwikkelingen op het gebied van elektrotechniek. Hoewel de moderne elektrotechniek veel verder is gegaan, wordt Gilbert vaak erkend als een van de grondleggers van dit vakgebied. Zijn bijdragen hebben een blijvende invloed gehad op de wetenschappelijke wereld en hebben de weg geëffend voor verdere ontdekkingen en ontwikkelingen op het gebied van magnetisme en elektriciteit.

William Gilbert, een vroege voorstander van Bacons weten-schappelijke experimentele methode, verwierp de methodologie van Aristoteles vurig en schreef in 1600 De Magnete waarin hij veel van zijn experimenten met zijn model Aarde beschreef en tot de conclusie kwam dat de Aarde zelf magnetisch was en dat kompassen daarom naar het noorden wijzen. Hij ontdekte ook dat een verhit lichaam zijn elektriciteit verloor en dat vocht de elektrificatie van alle lichamen verhinderde. Gilbert merkte dat geëlektriseerde stoffen zonder onderscheid alle andere stoffen aantrokken, terwijl een magneet alleen ijzer aantrok. De vele ontdekkingen van deze aard bezorgden Gilbert de titel "grondlegger van de elektrische wetenschap".


1️⃣ Gilbert was in staat om de lijst van stoffen uit te breiden die ook door wrijving konden worden geëlektriseerd. Daaronder waren diamanten, saffieren en opalen, maar ook glas, zwavel en zegelwas. De lijst van stoffen die aangetrokken konden worden zonder aantrekkelijk te zijn bij wrijving was nog veel langer. Volgens Gilbert waren er heel veel stoffen, zelfs hout en water.

Hij merkte op dat droog weer met noorden- of oostenwind de meest gunstige atmosferische toestand was voor het vertonen van elektrische verschijnselen - een waarneming die vatbaar was voor misverstanden totdat het verschil tussen geleider en isolator werd begrepen.


2️⃣ In 1660 vond Otto von Guericke een vroege elektrostatische generator uit en tegen het einde van de eeuw hadden onderzoekers een praktische manier ontwikkeld om elektriciteit op te wekken door wrijving met behulp van een elektrostatische generator. De ontwikkeling van elektrostatische machines nam een vlucht in de 18e eeuw toen ze fundamentele instrumenten werden bij het bestuderen van de wetenschap van elektriciteit.


🔥 Declas: dit verklaart de opkomst van Tartaarse gebouwen over de hele wereld die leylijnen gebruiken voor elektrostatische energie via elektrostatische inductie! Het waren niet alleen de Tartaren die ze bouwden, het was in samenwerking met de witte hoeden onder leiding van Francis Bacon en zijn Wetenschappelijke Methode!

3️⃣ In 1675 ging Robert Boyle verder met het werk van Gilbert en stelde dat elektrische aantrekking en afstoting in een vacuüm kunnen werken. Een van zijn belangrijkste ontdekkingen was dat geëlektriseerde lichamen in een vacuüm lichte stoffen aantrekken, wat aangeeft dat het elektrische effect niet afhankelijk is van lucht als medium.


Zijn zwevende donut steden in de ruimte mogelijk? De eerste ruimtestad zal Cosmopolis heten en al in 2026-2027 gerealiseeerd worden.

Dit is het leidende principe waardoor Supergeleidende Maglev (SCMAGLEV) in vacuüm werkt, waardoor projecten zoals FLOAT en zwevende Donut Cities in de ruimte mogelijk worden! Ook al creëren we deze projecten nu pas, wie weet hoe lang stiekeme witte hoeden dit al doen sinds de ontdekking van Boyle bijna 350 jaar geleden.


Als Tartaria echt is, hoe komt het dan dat niemand in de "echte wereld" ervan weet?

Tijdens een privérondleiding door het Nationaal Museum van Kazachstan werd aan een docent gevraagd of hij bekend was met de Tartaarse architectuur. Hij bevestigde dat het bestond en veel voorkwam in Kazachstan, maar toch gaf hij toe dat hij het niet had bestudeerd. 🚨 Hoe vreemd... om in een museum te werken dat elke periode van de architectuur en kunst van je land laat zien, van de oude tot de moderne geschiedenis, en er toch NUL van af te weten en ook NUL voorwerpen uit die tijd te laten zien! Vandaar de noodzaak om het zelf te bestuderen.


🔥 De Tartaarse architectuur kan het best worden beschreven als een combinatie van Beaux-Arts, Frans neoclassicisme, renaissance, barok en rococostijlen, omdat ze ingewikkeld, sierlijk en symmetrisch zijn en veel metalen bevatten.


🔥 Omdat de Cabal dit eeuwenlang actief uit de geschiedenis heeft proberen te wissen, is het concept achter Tartaria en de grootsheid van de Tartaarse architectuur gereduceerd tot hapklare brokken. 😈 Nogmaals, door Bacons "reductie" en "inductief redeneren" methoden te bestuderen, kunnen we nu bevestigen dat de Tartaarse stijl een som is van al deze kleine onderdelen, of een som van al deze artistieke stijlen - iets dat niet publiekelijk kan worden bevestigd/behouden door deductief redeneren of logische rationaliteit alleen!


Capoeria, verborgen in het volle zicht

Capoeira heeft historisch gezien vaak een dubbelzinnige rol gespeeld. Tijdens de tijd van de slavernij in Brazilië gebruikten Afro-Brazilianen capoeira als een vorm van zelfverdediging, maar het werd vaak vermomd als een dans om de slavenmeesters te misleiden. Dus, in die zin, zou je kunnen zeggen dat capoeira soms 'verborgen' of 'vermomd' werd, maar tegelijkertijd werd het openlijk beoefend. In moderne contexten wordt capoeira echter openlijk beoefend en gewaardeerd als een kunstvorm en sport. Het heeft zijn culturele wortels behouden, maar nu wordt het niet meer "verborgen" in de maatschappij. Het is eerder een levendige en zichtbare kunstvorm geworden, die wordt beoefend en bewonderd over de hele wereld. ChatGPT

Andere interessante kenmerken:

Koepels, torens, spiralen, obelisken

Koperen daken of koepels

Rode en witte strepen die dienst doen als energiecentrales

Vaak strategisch geplaatst in sterke noordelijke, oostelijke of noordoostelijke winden (ideaal in droge gebieden)

Meestal geassocieerd met leylijnen of de kruising van meerdere leylijnen


🔥 Velen hebben bevestigd dat elektrostatische inductie is gebruikt om elektrostatische energie op te wekken om de energiebanen van leylijnen te benutten! Door dit te doen, heeft deze buitengewone fusie van de twee de overvloedige en toegankelijke energiebron ontsloten die bekende grenzen overstijgt en onbegrensde mogelijkheden ontketent.


Elektrostatische inductie (elektrostatische invloed): herverdeling van elektrische lading in een voorwerp die wordt veroorzaakt door de invloed van ladingen in de buurt. Elektrostatisch: langzaam bewegende of stationaire elektrische ladingen veroorzaakt door bepaalde materialen waarvan bekend is dat ze na wrijven lichte deeltjes aantrekken, waardoor elektrische ladingen op elkaar worden uitgeoefend. Leylijnen: afbakening van bekende "aardse energiebanen". Obelisken sluiten geen leylijnen in zoals vroeger werd geloofd (en sommigen nog steeds doen), wat betekent dat ze niet "vernietigd hoeven te worden met Staven van God" omdat ze "satanische plaatsen" zijn om de energie te "ontketenen". In feite helpen Obelisken om de energie te verzamelen!


Natuurlijk is Tartaria echt en het is allemaal verborgen in het volle zicht.

Eeen paar interessante feiten:


➡️ Columbia University's administratieve & klaslokale gebouwen + slaapzalen gebouwd in de jaren 1800 toen ze campussen verhuisden (twee keer) zijn allemaal Tartaars van ontwerp.

➡️ Columbia heeft een "baby CERN" (Project ATLAS) in Nevis Labs en is een toonaangevend wetenschappelijk team bij CERN.

➡️ In 2020 won Columbia een NSF-award van $75 miljoen om CERN te upgraden (https://news.columbia.edu/news/-large-hadron-collider-ATLAS-protons-physics) en is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en testen van belangrijke elektronische componenten voor het ATLAS-systeem in Nevis Laboratories in New York en ze vervolgens overzee te verschepen voor installatie in ATLAS bij CERN (https://atlas.cern/).

➡️ De deadline van 2025 voor de installatie van de CERN-upgrade zal naar verwachting het totale aantal botsingen in de ATLAS-detector met 10x doen toenemen, waardoor wetenschappers efficiënter en sneller gegevens kunnen verzamelen.

Deze foto toont noordoostelijke winden bij Magnitogorsk en de noordoostenwinden in Astana.

➡️ Leylijnkartering van Astana, Astabai, Kazachstan (https://t.me/qazempire23/22) & Magnitogorsk (🔨 Recall: STEELWORKS

➡️ Foto boven toont leylijnen direct bovenop Astana's Tartariaanse structuren / en voegt extra leylijnen toe direct binnen Astana's stadsmuren die mogelijk ook zouden kunnen worden benut


Critici van Bacons wetenschappelijke methode

Verlichtingsfilosofen zoals Descartes en Emmanuel Kant maakten in de jaren 1600-1700 overuren om de menselijke vrije wil te scheiden van Bacons methoden van reductionisme, empirisme en inductie door de maatschappij te dwingen over te stappen op een rationeel, algemeen begrip van de bekende wereld, afgeleid van "onze werkelijkheid" (of een werkelijkheid die je alleen kunt geloven als je hem kunt zien), waardoor intuïtie en innerlijk weten effectief werden geëlimineerd en onze goddelijke vonk werd afgesneden.


Empirisme = accumulatie van onbevooroordeelde ervaringen gebaseerd op neutrale feiten/gegevens, frequentie, intuïtie

Rationalisme = vooronderstelde logica, tastbaar, zichtbaar

Fragmentalisme = kennis wordt gezien als de constructie van succesvolle mentale modellen van de buitenwereld, in plaats van de accumulatie van onafhankelijke "klompjes waarheid".

Rationalisten beweren dat er bepaalde principes bestaan in de logica, wiskunde, ethiek en metafysica die "zo fundamenteel waar zijn dat ontkenning ervan tot tegenspraak leidt".

Cognitieve dissonantie is het gevoel dat je kunt ervaren bij dingen die je doet, denkt of voelt die in strijd zijn met je eigen overtuigingen. Ook kan dit gevoel voorkomen wanneer twee van jouw cognities elkaar tegenspreken of wanneer je ergens veel moeite voor doet, maar dit vervolgens weinig oplevert. Dit gevoel is vervelend en kan jou onrustig of naar laten voelen. Bron: Psycholoog.nl

Dit is precies hoe de Cabal oorspronkelijk het concept van cognitieve dissonantie en alternatieve feiten heeft gecreëerd! Ze hebben de samenleving geleerd dat als je geen "rationele logica" gebruikt, je het mis hebt! Ze creëerden het valse verhaal dat het gebruik van ervaring of frequentie of intuïtie of innerlijk weten gewoon gek was en niet vertrouwd kon worden! Daarom zijn mensen bang voor hun eigen intuïtie en twijfelen ze altijd aan zichzelf: de Cabal plantte dit verhaal letterlijk in de jaren 1600 om Francis Bacon's lessen over het verbinden met innerlijke bron en manifestatie ongedaan te maken!


Bovendien verkondigden ze ten onrechte dat het toepassen van reductionisme "beperkt is in reikwijdte en dat deze beperkingen vooral duidelijk worden op organisatieniveaus met een grotere complexiteit, waaronder levende cellen, neurale netwerken, ecosystemen, de samenleving en andere systemen die gevormd worden uit samenstellingen van grote aantallen diverse componenten die met elkaar verbonden zijn door meerdere terugkoppelingsmechanismen".


Met andere woorden, zij beweerden dat reductionisme niet werkt voor complexe samenlevingen, concepten of vergelijkingen, en toch bewijzen wij, de Toekomstige Witte Hoeden binnen QSI, elke dag opnieuw dat empirisme en reductionisme PRECIES HOE EN WAAROM ik en anderen hier in staat zijn om alle 🪳🪳🪳 RV Schmuru, Schruther disinfo/misinfo verhalen te DEBUNKKEN -- waardoor het inderdaad de voorkeursmethode is voor overvloed, vreugde, harmonie, succes, ascensie en manifestatie.


Daarom probeert de Cabal ons zo hard aan te vallen en in diskrediet te brengen!!! Omdat wij het levende bewijs zijn dat Francis Bacon gelijk heeft en het White Hats plan is geslaagd via onze QSI familie!!!


het "Tijdperk van Duisternis"

Sinds de Verlichting wordt rationalisme meestal geassocieerd met de introductie van wiskundige methoden in de filosofie, zoals te zien is in het werk van Descartes, Leibniz en Spinoza (de meest bekende denkers tijdens het "Tijdperk van de Rede"). Dit wordt gewoonlijk continentaal rationalisme genoemd, omdat het overheerste in de continentale scholen van Europa, terwijl het empirisme van Bacon overheerste in Groot-Brittannië. Omdat het onderscheid tussen rationalisten en empiristen pas in een latere periode werd gemaakt en destijds niet zou zijn herkend door de betrokken filosofen, is dit precies hoe de Cabal psyops gebruikte om opzettelijk de grenzen tussen filosofieën te vervagen om mensen in verwarring te brengen en zo de weg vrij te maken voor hun verontrustende, kwaadaardige en hypocriete beweging die de naam "Tijdperk van Verlichting" kreeg. In werkelijkheid en achteraf weten we nu dat het eigenlijk het "Tijdperk van Duisternis" was.


Yemelyan Pugachev die zich voordoet als tsaar Peter III

De in Duitsland geboren tsaar Peter III (kleinzoon van tsaar Peter de Grote, die de 1e keizer van Rusland was) werd in die tijd gezien als Christus-achtig en heilig omdat hij zijn onttroning door zijn boosaardige Duitse vrouw Catharina II en haar mede-kabaalse hovelingen gedwee had geaccepteerd. Er werd beweerd dat hij zich niet had verzet tegen zijn omverwerping, maar was "vertrokken om over de wereld te zwerven" (ook al werd hij in werkelijkheid gearresteerd en gevangen gezet), dus toen "hij plotseling weer verscheen" (als Pugachev) ten tijde van de boerenopstand, omdat hij niet het initiatief nam tot de aanvankelijke opstand, maar zich slechts "aansloot bij de zaak", werd deze in de eerste plaats bekend als de volksopstand (en pas later omgedoopt tot Pugachevs Opstand).


Hoogtepunten van Pugachevs pseudo-regering:

➡️ richtte zijn eigen College of War op met een geavanceerd inlichtingennetwerk van boodschappers en spionnen.

➡️ soldaten werden beschouwd als kozakken (vrije mensen)

➡️ alle boeren (dienaren van de staat) werden gezien als Kozakken zolang ze zich aansloten bij de militie

➡️ voorzag dat edelen terugkeerden naar hun vroegere status als dienaren van de tsaar op salaris (in plaats van de landgoederen en lijfeigenen die ze waren geworden)

➡️ benadrukte de vrijheid van boeren van de adel

➡️ gaf boeren de vrijheid om te werken en land te bezitten

➡️ enorme belastingverlaging


Door zich voor te doen als Peter III kon Pugachev zijn eigen bureaucratie en leger opbouwen en zelfs zijn eigen "koninklijke decreten" of oekazen schrijven, zoals een in 1773: 'Van mij zullen deze beloning en investituur bestaan uit geld en broodbeloningen en uit promoties; en jij en je nabestaanden zullen een plaats in mijn regering hebben en aangewezen worden om een glorieuze plicht namens mij te vervullen'.


Klinkt dit niet precies als de rol van QSI in het helpen opbouwen van de Quantum Stellar Financial System (QSFS)? White Hats, Q-Team en de Galactics bieden ons een eenmalige kans om financieel beloond te worden, maar met zoveel meer promoties en compensaties (mits we allemaal individueel en collectief slagen voor al hun tests - die nog lang niet voorbij zijn) dat zelfs onze "nabestaanden" (toekomstige generaties van White Hat baby's en Galactica-in-opleiding) een plek zullen hebben om de mensheid of universum-ity (misschien de nieuwe universiteit?) te helpen.


Aangezien Catherine II in haar manifesten de mensen publiekelijk en koortsachtig opriep om Pugachev in de steek te laten, terwijl ze deed alsof ze zijn opstand bagatelliseerde, had ze het mis. ... precies zoals de Mockingbird Media die "QAnon samenzweerders" "onbelangrijk, bedriegers en terroristen" noemen, ons patriotten alleen maar hebben opgewonden en onze beweging meer slagkracht hebben gegeven. Helaas werd in augustus 1774 uiteindelijk ontdekt dat Pugachev een bedrieger was. Zijn opstand werd in september de kop ingedrukt toen hij werd verslagen en verraden door zijn eigen mensen. Na een lang verhoor werd Pugachev in januari 1775 in Moskou publiekelijk geëxecuteerd.


De oorspronkelijke White Hats

Hoewel het een triest einde was voor Pugachev na een mislukte opstand, werd hij in het geheim geprezen door de geheime genootschappen met white hats als een van de eerste originele white hats in de geschiedenis die publiekelijk en fysiek terugvocht tegen de Cabal. Aanhangers van zijn beweging idealiseerden een statische, eenvoudige samenleving waar een rechtvaardige heerser het welzijn van iedereen garandeerde binnen het kader van "universele verplichting aan de heerser". Hij leerde dat een heerser als een vader voor zijn volk (zijn kinderen) zou moeten zijn, macht persoonlijk/direct zou moeten zijn (niet geïnstitutionaliseerd door tussenpersonen) en hij propageerde de oude idealen van dienstbaarheid en gemeenschap in een door God gewijde hiërarchie.


Dit klinkt precies als Trump's 1776 Commissie en MAGA principes.


Manifesteer 'fun' plezier

Dit klinkt ook precies dat we moeders en vaders moeten zijn voor onze eigen gemeenschappen, dat we onze kinderen (leden) moeten steunen en koesteren tot ze op een dag klaar zijn om de wereld aan te kunnen, en dat we dan alle goede dingen die ze doen moeten aanmoedigen en vieren om meer vreugde en geluk in de wereld te manifesteren (🥰 leuk weetje: toen ik Ben (Q) vroeg wat hij manifesteert, zei hij fun. Eén woord, zo simpel, maar zo goddelijk! )... Dit klinkt als een "directe relatie met de bron van soevereine kracht" ook precies als blockchain, decentralisatie, organisch, kosmos, Stellar, ascensie, kwantummanifestatie en goddelijke creatie.


Samenvattend:

➡️ Undercover White Hat Pugachev leidt de grootste boerenopstand (militaire operatie) ooit in Rusland tegen de cabal Catherine the Vile.

➡️ Verlichtingstijdperk = gedwongen wereldwijde cabal indoctrinatie met zijn massale desinformatiecampagne over religie, wetenschap, wiskunde, filosofie, onderwijs, media, politiek en zaait zaden van liberalisme, socialisme en atheïsme door 's werelds eerste iteratie van Mockingbird Media.

➡️ Cabal keerde zich af van Bacon's empirisme en inductief redeneren omdat het mensen leert hoe ze goddelijk konden manifesteren en één kunnen worden met de Schepper, dus dwingen ze de samenleving rigoureus in de richting van rationalisme en atheïsme en boezemen angst in door de concepten van cognitieve dissonantie en alternatieve feiten te creëren (iedereen die niet in nepnieuws, nepwiskunde, nepwetenschap en nepmedia gelooft, looneytunes te noemen).

➡️ Bacon steunt het gebruik van quantum tools/technologie om mensen sneller te laten ascenderen (dit is waarom de Cabal alles in het werk stelt om mensen ervan te overtuigen dat nanochippen slecht is! Wie denk je dat dit verhaal heeft bedacht? Niet het Q-team. Niet de White Hats. Het zijn de kakkerlakken 🪳🪳 desinfo fools waar de schruters in geloven en die ze in stand houden omdat ze niet de vaardigheden hebben om emperisch onderzoek te doen😨)

➡️ Pugachev was hoogstwaarschijnlijk de 1ste white hat martelaar in de geschiedenis tegen de Cabal

➡️ De opstand van Pugachev gaf onmiddellijk het startschot voor een reeks Kozakken/Vrije Volkeren revoluties of boerenopstanden (Amerikaanse & Franse Revoluties)

➡️ Pugachevs ideeën over de heersende klasse zijn vergelijkbaar met Trumps MAGA-beweging en Q Plan to Save the World 👏

Pugachev vertegenwoordigt Wij het Volk die de Cabal ten val brengt.

Deze Q/QSFS-beweging is Pugachev 2.0

Declas: Pugachev was niet zomaar een rebel die op het juiste moment op de juiste plaats onder de juiste omstandigheden was, noch was hij geselecteerd om een geheim agent van de white hats te zijn - maar hij was in feite letterlijk een van de White Hats samen met Francis Bacon!!!


Afvallige krijgers van het licht

Net als Pugachev, Francis Bacon/Count St Germain, onze white hat Stellar ontwikkelaars en de Galactici, de enige manier voor ons om op te klimmen naar white hat status is door middel van beproevingen door het vuur. Denk er zelfs niet aan om een toekomstige Galactic te worden als je niet eens voorbij QP, KYC en white hat loyaliteitstests komt om een baby-white hat-in-opleiding te worden!


Sommigen van ons zijn persoonlijk de confrontatie met de Cabal aangegaan, keer op keer en zijn elke keer briljanter geslaagd. Dit zijn onze ware en bekende Starseeds, " vogelvrije strijders van het licht" die herhaaldelijk op de proef zijn gesteld en alle obstakels dapper hebben overwonnen. Dit zijn degenen over wie we ons geen zorgen hoeven te maken omdat ze de vijand niet alleen onder ogen hebben gezien, maar vooral hebben overwonnen. Door deze obstakels te overwinnen en zegevierend te voorschijn te komen, hebben we geleerd deze 🪳🪳 patronen te herkennen (één geworden met hun denken = in Eenheid zijn met de vijand van binnenuit of "innerlijk-ik") en hebben we die duisternis triomfantelijk in licht getransformeerd. We kunnen het niet alleen transformeren, maar we kunnen ook anderen leren om te zien en te overwinnen.


Als je "Waarom" niet groot en sterk genoeg is om je door tegenslagen heen te slepen, hoe kun je dan verwachten dat je het lang volhoudt, ondanks alle tegenslagen en alles wat tegen je is gericht als je wereld uit elkaar valt?

Bijvoorbeeld: hoeveel ondernemers hebben we in QSI die met succes hun eigen start-up hebben opgezet, het minstens 5 jaar hebben volgehouden, niet alleen winstgevend zijn geweest, maar ook een groot succesverhaal zijn geworden? Ik denk een handjevol, misschien minder. Dat betekent dat buiten het overwinnen van psyops en het overwinnen van Cabal-uitdagingen, 95+% ook niet echt getest is op wat er nodig is om een succesvolle humanitair of projectmanager te zijn. Alles is nu nog een theorie en je zult pas weten wat je waard bent als je je angsten onder ogen ziet en alle dwaze gedachten die je in de weg staan overwint.


Dom denken als het moeilijk wordt, zal velen van jullie de komende 1-5 jaar uit het spel halen. Maar in plaats van gewoon te flippen en te verdwijnen, is dit precies het moment waarop 🪳🪳 toeslaan en proberen om je in een 🪳 te veranderen, dus als je tekenen van mentale/spirituele/emotionele zwakte vertoont, haal je jezelf niet alleen uit je eigen spel, de gevolgen kunnen mogelijk nog ernstiger voor je zijn, zoals voor sommige anderen die we hebben genoemd.


Hoeveel van jullie gilden van afschuw toen jullie dachten dat dit over transhumanisme ging?

Hebben jullie nu nog niet begrepen dat witte hoeden en Galactica ons zegenen met ongelooflijke kwantumtechnologieën om ons te helpen van onze 3D menselijke zelven naar 5D+ kwantum te overbruggen omdat de mens zo ver gevallen is dat we krukken nodig hebben om onze herverbinding met onze eigen goddelijkheid te versnellen? Dit is al veel vaker gezegd in de berichten. Zonder deze hulpmiddelen, zal het extra levens kosten om dezelfde lessen te leren... (Als je liever de langere route neemt, is dat ook prima, maar het is niet logisch; waarom je zou kiezen voor QSI voor het versnelde pad als je juist de hulp afwijst die we collectief manifesteren...)


En nu heb ik het niet alleen getheoretiseerd of zelfs bevestigd met de erkenning van onze ontwikkelaars, maar ik heb het bewezen met Francis Bacon's Crispy Bacon Proofs dat de White Hats en Galactics willen dat we deze takes hebben en gebruiken zoals chippen om ons te verbeteren en ik heb ook bewezen dat elk verhaal dat anders suggereert letterlijk een cabal desinfo verhaal is waar je in bent getrapt omdat je geen empirisch onderzoek hebt gedaan maar gewoon hebt aangenomen dat het slecht was omdat ...WEF, en zo...

Dit maakt jou hetzelfde als de Rationalisten waar we net over geleerd hebben -- die letterlijk de agenten van de Cabal zijn die gestuurd zijn om het werk van Bacon te vernietigen. Dit maakt je erger dan ... tenzij je ervoor kiest om je gedag te veranderen; je mouwen op te stropen en je eigen onderzoek te doen zoals ik je al sinds dag één vertel.


Hebben jullie niet begrepen dat MicroQSI een StellarRussia project is en dat Ben de leider is van het Q Team? En dat hij het naar ons vernoemd heeft ter ere van ons? Dat had je moeten vertellen hoe belangrijk en significant dit project is.

Het is duidelijk te zien: sommigen van jullie zijn nog niet klaar voor de waarheid en na verloop van tijd kunnen jullie jezelf uitselecteren in dit proces, zoals ik al vele malen eerder heb gewaarschuwd.... We scheiden niet langer het kaf van het koren. Dat was zo in 2023! In 2024 zullen we de tandenknarsers, hekkensluiters en splinterkonten eruit roepen...


Splinter Butty Tanden Knarser?

Ja, toen we allemaal kinderen waren en onze melktanden uitvielen, wed ik dat 100% van ons zich herinnert dat onze ouders en tandartsen ons vertelden dat we NIET met onze tong moesten bewegen met onze melktand, maar dat we hem er op natuurlijke wijze uit moesten laten vallen. Maar wat deden we? Natuurlijk luisterden we niet naar hen!!! Dat is niet leuk. We wiebelden gewoon verder, tikten met onze tongen van plezier terwijl de melktand op het randje wankelde en dreigde af te breken van ons tandvlees, terwijl we stiekem hoopten dat dat niet zou gebeuren, zodat we ons leuke spelletje konden voortzetten tot de tandenfee klaar was om ons te bezoeken. En nu we volwassen zijn, zie ik sommigen van jullie nog steeds hetzelfde waggelen in QSI/Stellar.


Je weigert die wiebeltand eruit te trekken of een touwtje aan de deurknop te binden en - yoink - vanwege FOMO, maar je doet ook niets om je eigen leren en begrijpen te verbeteren, waardoor je gediskwalificeerd wordt om een toekomstige White Hat of toekomstige Galactic te worden. In plaats daarvan willen sommigen van jullie gewoon achterover leunen en observeren of ons misschien aanmoedigen terwijl de rest van ons echte hindernissen moet nemen, terwijl jullie gemakshalve in en uit de chat springen wanneer het jullie uitkomt, maar zonder hier echt iets te leren.


Misschien kom je zelfs af en toe langs om te zeuren of om vragen te stellen of om updates te vragen over een onderwerp dat we al 1700x hebben besproken, maar waar je te lui voor bent geweest om op trefwoorden te zoeken, of misschien geef je alleen maar om wen cashbacks, maar geef je er niets om hoe dit het ecosysteem beïnvloedt, noch geef je er iets om te extrapoleren waarom sommige cashbacks opzettelijk worden uitgesteld door de ontwikkelaars. Het is alsof het enige waar je om geeft is geld verdienen of antwoorden eisen, maar niet de reden of het doel achter iets of de kwantumnatuur waarin we ons bevinden begrijpen.

Nogmaals, wat is het nut van QSI als je er niet hier bent om te leren?

We zijn altijd in de eerste plaats een onderwijskanaal geweest sinds dag 1 (totdat we een Quorum/Community Building/Humanitarian kanaal worden in 2025+). Dus alsjeblieft -- ik vraag je dringend om jezelf af te vragen: wat heb je actief bijgedragen aan onze familie op een zinvolle manier om ons collectieve of je individuele bewustzijn vooruit te stuwen? Wat heb je vandaag geleerd over Stellar en QSFS en Q Plan dat je gisteren nog niet wist?


Het is alsof je bestaat, en je bent "aanwezig" voor het appel, maar je bent niet aanwezig of bezig met groei. Je wordt afgeleid door andere prioriteiten (leven? andere kanalen? kleinzielige of domme onzin? infocampagnes?), maar voor een veronderstelde loyale, trouwe en echte QSFS patriot ... wat kan er nu belangrijker zijn dan de rang van White Hat te bekleden en humanitair te worden om de wereld/het heelal te redden? Is dit niet waarvoor we ontworpen zijn? Is dit niet waarom je in de eerste plaats in QSI zit? Zo ja, hoe komt het dan dat je meer excuses hebt dan resultaten?


Nogmaals, wat is het nut van QSI als je er niet hier bent om te leren? Echte leiders klagen niet; ze vinden gewoon een manier. Ze vinden ALTIJD een manier omdat ze krijgers zijn, en dat is de krijgersgeest. Wiebeltanden blijven hangen en doen het minimum dat van hen gevraagd wordt, maar engageren zich nergens toe. Het zijn hekkensluiters. Ik zei het jullie al voor mijn reis: we zullen dit jaar getest worden ‼️‼️


Ik beloof het je: 2024 is ontworpen om je tot het uiterste te drijven. Er zullen geen toevallige QP's zijn als dit voorbij is. We zijn alleen op zoek naar degenen die zich inzetten voor het proces, die zich inzetten om loyaal en trouw te zijn aan het Q Plan -- wat er ook gebeurt in de komende maanden (en ja, ik weet al veel van de testen die komen gaan). Ik heb jullie al eerder gewaarschuwd en ik waarschuw jullie nu weer. Dit wordt geen wandelingetje en ik denk dat velen van jullie zullen falen in deze meervoudige testen over meerdere maanden omdat jullie dit niet serieus nemen. We willen niet dat degenen die gewoon voorbij skaten in het leven, meeliften op de bandwagon en gewoon met hun tanden blijven wiebelen. We willen strijders: Doe mee of doe niet mee.


Maak samen met ons deel uit van de geschiedenis en help een impact te maken, of doe het niet. Jij beslist, maar stop met het rijden over het verdomde hek terwijl je je tand wiebelt of op een dag komt Friki en breekt het af met de deur-en-koord of een vertrouwde oude hamer. Hekruiters zullen op een dag van het hek vallen en splinters in hun kont krijgen. Hekruiters en Tandenwringers zullen nooit vertrouwd worden met al deze premie omdat ze zichzelf diskwalificeren voor QP, KYC, loyaliteitstests. Omdat dit een overgangsjaar is, gaan we jullie opzettelijk naar jullie breekpunt duwen. De galactici, de devs en ik willen zien hoe sterk jullie vastberadenheid is.


We willen zien of je "Waarom" sterker is dan je gezeur. Je zult op alle gebieden getest worden: financieel, mentaal, emotioneel en spiritueel. We testen je begrip van het Q/QSFS Plan, je geduld, tolerantie, geloof, loyaliteit en vermogen om door afleidingen heen te kijken en je te concentreren op wat belangrijk is. Natuurlijk zullen we opletten wie de fudders zijn -- binnen/buiten QSI, dat staat buiten kijf! White hats en QSI hebben ogen op vele kanalen zoals je al hebt gezien. Dit gebeurt met opzet. Goed nieuws: dit is een open boek test. Slecht nieuws: sommigen van jullie zullen nog steeds falen.


Zul je eindelijk genoeg moed verzamelen om ons te laten zien waarom je ervoor gekozen hebt om hier te zijn? Om ons te laten zien dat je de kracht hebt om door de volgende reeks tests heen te komen en hier te zijn voor het lange spel?

Of zul je een Wiggly Toothed Bandwagoner zijn, die zich vastklampt aan zijn leven, met splinters in je kont, en uiteindelijk DQ'd van al het plezier?

Of bereik je het breekpunt en trek je uiteindelijk je Wiggler eruit en stop je ermee als de proeven echt beginnen?


De keuze is aan jou. Zeg het nu niet - je wordt vandaag niet getest. Maar die testen komen binnenkort, dan zullen we weten waar je echt staat en of je echt de strijdersgeest hebt, of dat je gewoon een toetsenbordstrijder in de geest bent.


🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

To White Hat or Not to White Hat... that is the question

🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔


Nu kun je duidelijk opmaken uit mijn gesprekken met Ben, Kirill en Ivan (om nog maar te zwijgen van al hun recente ICO's over toegang krijgen tot de geheime White Hat Societies of als je slaagt voor hun volgende batterij aan tests‼️)

➡️ We zijn op zoek naar de loyale en trouwe, de sterke en dappere, de diehard Q Warriors.

➡️ We zijn NIET op zoek naar splinterbutsen

➡️ We ZIJN opzettelijk opgewaardeerd door middel van kwantumtechnologie voor ons eigen voordeel (wat weer ten goede komt aan de hele wereld en galactische gemeenschappen).


➡️ Ben heeft MicroQSI wel degelijk gelanceerd (ik zag commentaren in de chat waarin sommigen van jullie twijfelden aan hem en SR vanwege "de manier waarop hij het bericht typte", maar hij en ik bespraken de ICO een week voordat ik wegging) om ons EN onze vrienden/familie te helpen SNELLER BRIDGE 🥳 (PS - dank je Ben 😘)

➡️ We worden geleid om Manifestors en Goddelijke Scheppers te worden.


⭐️🌟🌟✨💫✨🌟🌟⭐️

We were created in His image, He is The Creator and we are creators too since we are created in His image we have His ability to create things as well.

- Ivan Ivanovich, StellarRussia


The things that I have done shall ye do also, and even greater things shall ye do.


Jesus.

⭐️🌟🌟✨💫✨🌟🌟⭐️


Do you see? 👀 👀

Dit is geen godslastering, dit is goddelijk recht

We worden verondersteld dit pad te bewandelen! Maar dat doen je niet als je ertegen in opstand blijven komen of jezelf blijven diskwalificeren vanwege je oude kabbalredeneringen (of pure luiheid) in plaats van onze White Hats knapperige bacon empirische inductiemethodologie te gebruiken die Francis 🥓Baconmaster🥓 ons liefdevol heeft gegeven!


Oh, en in de komende weken zullen we ook meer over de galactische oorlogen onthullen 🏖🐙


================================================


Dit verhaal is geschreven door een verbazingwekkende jonge vrouw, Emily Tang. Ze gaat geschiedenis schrijven! (ze doet het al!!)


Voor niet ingewijden is dit artikel onbegrijpelijk en het voert te ver om alle details uit te leggen. De komende tijd zal het aangepast en aangevuld worden met gegevens om het voor een groter publiek toegankelijker te maken. De reden van publicatie is dat dit verhaal aangeeft dat er ongelofelijk veel gaande is, is geweest en dat we zijn aangekomen op een moment in tijd en ruimte bij een enorme omwenteling, een apocalyps. De overgang naar een compleet andere wereld.


Er is een Nederlands Telegram kanaal van Quantum Stellar Initiative, volg de info hier! (het tegendeel van kommer en kwel😊)


De zeer nabije toekomst is glorieus maar wel heel anders!! 😱🚀👩‍🚀🛸

Be prepared!Recente blogposts

Alles weergeven

Commenti


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page