top of page
  • Kubus

Een grote fout!

Bijgewerkt op: 6 jun. 2021

Dit artikel is een vervolg van mijn vorige; de mens als slaaf en daarin werd aangegeven dat uitgebreider in gegaan wordt op hoe onze maatschappij en de mensheid zich beweegt naar de mens 2.0. Op dit moment worden technologieën geïntroduceerd met dit vaccin die ons gehele wezen, als mens, verandert. Ik noemde al vaccin fabrikant Moderna, die nog nooit een medicijn voor een mens gemaakt heeft. Volkomen bewust van het feit, dat bijv. het vaccin Astra Zeneca voor 2/3 deel schadelijke eiwitten bevat, die er niet in horen, gaf Hugo de Jonge toch groen licht om zoveel mogelijk mensen daarmee in te spuiten.

Noodzakelijke dierenmishandeling

In sommige studies met fretten zagen ze dat wanneer de fret werd blootgesteld aan het virus waartegen ze de fret probeerden te beschermen, nadat de fret het vaccin had gekregen. Ze constateerden een overdreven immuunrespons; de fret leed pijn. De dieren kregen longontsteking, meer longvocht, zelfs wat problemen met hun lever; de dieren leden pijn. Ze hadden een slechte reactie.

Oeps . . . Foutje!! Tienduizenden gevestigde (top)wetenschappers waarschuwden tevergeefs dat de Covid-19 vaccins afschuwelijke gevolgen (zullen) hebben.

De virale immunoloog, kanker onderzoeker en vaccinspecialist professor Byram Bridle toonde zich geschokt toen hij de resultaten zag van een uitgebreid onderzoek naar wat de Covid-19 vaccins in de lichamen van mensen doen, nu bewezen is dat het mRNA vaccin niet in de schouderspier blijft, maar zich door het hele lichaam verspreidt. We realiseren ons pas nu dat we een grote fout hebben gemaakt. We dachten dat het Spike proteïne (dat door de vaccins in het lichaam wordt aangemaakt) een prachtig antigen was. We hebben nooit geweten dat het Spike proteïne zelf een giftige stof en een pathosgenese (ziekteverwekkende) proteïne is. Dus door mensen te vaccineren injecteren we hen onbewust met een giftige stof.”


Genocide op de mensheid massaal ontkend De wereld is getuige van het feit dat allen, die staan op hun Individuele Rechten van Vrijheid en Soevereiniteit, door hun overheden in het complot denkers hoekje gedrukt worden. Zij worden tijdens demonstraties in elkaar gebeukt, ontslagen en op alle mogelijke manieren in hun functioneren tegengewerkt! Professor Bridle zegt precies waar tal van andere gevierde wetenschappers, waaronder Nobelprijswinnaars, al maanden voor waarschuwen, dat deze mRNA / spike-proteïne coderende vaccins een potentieel ernstig gevaar voor de menselijke gezondheid zijn. Dat was namelijk van meet af aan bekend.


Geen sprake van een “gevaarlijke” virus Het kabinet laat zich graag informeren door “wetenschappers”, die nauwelijks of geen noemenswaardige, medische kennis bezitten. Gerenommeerde wetenschappers, w.o. eerder genoemde, toonden aan dat het Spike proteïne van het Covid vaccin wel degelijk in de bloedbaan terecht komt en zich door het lichaam verspreidt. Dat is de betrouwbare verklaring voor de vele (tien)duizenden mensen die bloedklonters, hartaandoeningen, problemen met de vruchtbaarheid of voortplanting, hersenschade en andere ernstige klachten opliepen. De Spike proteïne blijkt bijna geheel verantwoordelijk voor schade aan hart- en bloedvaten.


Het fundament van leugen is onwetendheid Het fundament, waar het globalistische NWO-gebouw van leugens op rust, is de onwetendheid van de massa; zij vormde sinds mensen heugenis altijd al de meerderheid. De liegende overheid houdt vol dat landen, zoals India en sinds kort ook Suriname te kampen heeft met virus uitbraken terwijl men zwijgt over de stijgende slachtoffer aantallen ten gevolge van de vaccinaties. Het Spike proteïne is op zichzelf bijna volledig verantwoordelijk voor de schade aan het cardiovasculaire systeem als het in de (bloed)circulatie terecht komt. Zodra het Spike proteïne in het bloed terechtkomt en daarin circuleert wordt een proces in gang gezet waardoor bloedklonters ontstaan en/of bloedingen, die verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsklachten.


Onmiddellijke maatregelen vereist Uit gelekte informatie over het Pfizer vaccin blijkt dat de inhoud van de vaccins terecht komt in de milt en in de klieren, inclusief de eierstokken en de bijnieren. Het was ook niet de bedoeling, dat onder het publiek bekend zou worden dat het Spike proteïne in de Covid vaccins schade zou veroorzaken aan de lever, het hart en de hersenen van de gevaccineerde. “Daar is tijdens de testfasen niet naar gekeken”. Je zou nu redelijkerwijs mogen veronderstellen dat onze overheid, op basis van bovenvermelde studie resultaten, bloeddonaties van gevaccineerde mensen onmiddellijk voor onbepaalde tijd zou moeten stoppen, omdat ze anders andere mensen kunnen besmetten.


In sommige landen, zoals Japan en België, wil het Rode Kruis voorlopig al geen bloeddonaties van mensen die tegen Covid-19 zijn gevaccineerd. Er is inmiddels bewijs geleverd dat het Spike proteïne via de moedermelk aan baby’s wordt doorgegeven, wat bij een aantal zuigelingen bloedingen aan de ingewanden, zeldzame bloedziekten en sterfgevallen heeft veroorzaakt.


Politieke koers blijft onveranderd Gisteravond, op 3 juni, zag ik op het nieuws dat politieke tegenstanders van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu erin zijn geslaagd een nieuwe regeringscoalitie te vormen zonder zijn Likud-partij; de premier zal hiermee buitenspel gezet worden. Hiermee zou een einde komen aan de globalistische wurggreep van de zionistische leider. De definitieve uitslag van de verkiezingen wordt volgende week verwacht, maar het ziet er naar uit, dat het volk zich zal bevrijden van deze maffia-baas.

Ditzelfde zou theoretisch ook in ons land kunnen gebeuren, dat het merendeel van de Tweede Kamerleden de falende en verraderlijke bewindslieden naar huis stuurt en aan de burgers van ons land haar afgenomen rechten weer terug gaat geven. Dat is namelijk wel de taak van volksvertegenwoordigers in een goed functionerende democratie.


Desastreuze gevolgen bij ongewijzigd coronabeleid Het zal hoogst waarschijnlijk bij een wensdroom blijven, zodat ons land, aan de leiband van het WHO/RIVM lopend, het toe zal staan dat vaccins een ware slachting aanrichten onder het volk. De grote zorgen van gerenommeerde wetenschappers over hoge concentraties van het Spike proteïne, die werden gevonden in de eierstokken, zodat duizenden jonge vrouwen onvruchtbaar werden, zijn gewoonweg genegeerd. De immunoloog wijst op de vele duizenden gevaccineerde vrouwen die menstruele problemen hebben gekregen, en de vele honderden miskramen die na vaccinatie zijn gemeld. Ook mannen blijken stoornissen in hun voorplantingsorganen te krijgen.


Volgens officiële statistieken waren alleen in de EU al zo’n 11.500 vaccinatie doden en meer dan een half miljoen mensen die ziek, gewond of gehandicapt zijn geraakt na geïnjecteerd te zijn met een Covid vaccin van Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Johnson & Johnson. Er zijn honderd duizenden mensen die niet meer hersteld zijn na hun vaccinatie. Daar zitten duizenden mensen met zeer ernstige (immuun)stoornissen, hart- en vaatziekten, hersenaandoeningen, en handicaps, zoals blindheid en doofheid bij. Natuurlijk wordt ook deze gevestigde topwetenschapper onmiddellijk belasterd door de mainstream media en vrijwel de hele politiek.


Geavanceerde vaccinatie methode MIT

Het bedrijf MIT heeft een geavanceerde micro naald technologie ontwikkeld dat gemakkelijk in massa geproduceerd kan worden. Zo kunnen vele miljoenen vaccins snel worden gemaakt en op de markt gebracht. Om het de mensen makkelijker te maken wordt het in pleistervorm aangeboden. De pleister heeft kleine piepkleine stekeltjes of naaldjes. Het vaccin is een gemodificeerd RNA, waar MODERNA van is afgeleid. Het idee is dat je lichaam er aan gewend raakt en antilichamen aanmaakt, die het immuun systeem van de gevaccineerde aan zullen vallen zodra het griepseizoen aanbreekt in het najaar.

Het vaccin bevat gepatenteerd luciferase; dat betekent dat het licht kan produceren of dat het een lichtbron heeft en dat dit alles onder je huid zit en je het niet kunt zien. (Zie fig. hiernaast) Het idee van luciferase is dat men zeker wil weten dat je gevaccineerd bent. Ze vertrouwen je niet als je zegt dat je gevaccineerd bent, ze willen er zeker van zijn dat een succesvolle gen modificatie was toegepast. Dus je kunt je scannen over dat gebied, en het geeft een digitale code af, iets dat identificeert dat je gevaccineerd bent. Het houdt je vaccinatie status bij, het geeft je ook een ID, een nummer, een streepjescode, een brandmerk, of hoe je het ook wilt noemen, een tatoeage; het is allemaal hetzelfde. Je wordt nu een soort product, hun product.


Bijbelse kijk op de gebeurtenissen Het is voor velen duidelijk dat wij met z’n allen in het laatste tijdsgewricht van de mensheidsgeschiedenis zijn beland; en daarmee bij het Boek Openbaringen.

Het maakt niets en niemand wat uit van welke gezindte jij bent, uit welk milieu je komt, of jij nu wel of niet gelovig bent want de ontwikkelingen zetten zich onverminderd door naar het einde, het Bijbelse Armageddon. Er is binnen dit universum, ook wel de matrix genoemd, geen grotere kracht dan de profetie. Vergelijk het maar met het naderen van het eindexamen, waarin de balans wordt opgemaakt van jouw kennis inhoud en die van ieder ander in jouw klas.


De demiurg en zijn archonten zijn als een stel hongerige leeuwen driftig op zoek naar zoveel mogelijk prooi door het Licht in zoveel mogelijk mensen uit te doven. Dit verwijderingsproces om het christendom uit de wereld te bannen speelt al tientallen jaren. En deze machten, wiens bestaan door zeer velen nog steeds ontkend worden, weten dat hun einde aan het naderen is. Vorenvermelde Covid-19 studies hebben bovendien aangetoond dat het Spike proteïne ook de bloed/brein barrière kan doorbreken, waardoor schade aan de hersenen veroorzaakt wordt.

De pijnappelklier of derde oog is de zwaarst aangevallen en meest vergiftigde klier in het menselijk lichaam. De Lichtvonk, de Christus-in-jou, is jouw grootste wapen tegen het demonisch geweld vanwege de spirituele invloed, die het heeft op jouw menselijk bewustzijn! Een gesloten en/of beschadigde pijnappelklier maakt dat de menselijke geest gemakkelijk kan worden misleid in zijn worsteling om verder te kijken dan wat hem aan informatie wordt geboden. Een open pijnappelklier stelt jou in staat om "out of the box" te kijken en te denken; het maakt contact mogelijk met jouw innerlijk Licht en belevendigt Het.

Jezus zegt: “Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet”!


Met betrekking tot de grote massa lafaards, die zich al te gemakkelijk laten misleiden en overgeven aan de meerderheid in het kwade en geen enkele steun bieden aan de groep strijders, die opkomen voor de Rechten van de Mens, lezen we de tekst, die hierop volgt: “En als je hand of je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwig brandend vuur geworpen worden”.


Mensen worden bij tal van demonstratie in elkaar gebeukt, zij raken voor het leven verminkt omdat zij opkwamen voor het mensenrecht, waar ook de lafhartigen nu nog van profiteren. De oordelen staan nu te gebeuren. Zij, die zich zo argeloos lieten testen en vaccineren lopen hun onafwendbaar lot tegemoet, dat zij niet in staat zullen zijn om zich tot de ware God te keren, ook al zouden ze dat willen. Verhoogde 5G frequenties en -technologieën zullen een grote plaag onder de mensen veroorzaken.


De grote hitte verzengde de mensen en ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze toonden geen berouw en bewezen hem geen eer. De vijfde engel goot zijn offerschaal leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld. De mensen beten op hun tong van de pijn. Ze lasterden de God van de hemel, vanwege hun pijn en hun zweren, en ze braken niet met het leven dat ze leidden”.


Gelukkig zijn zij, die stand weten te houden tegen de boze machten. Het is inderdaad beter om verminkt en kreupel het Leven binnen te gaan als gevolg van jullie strijd om op te komen voor ons aller individuele rechten!

Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Dr Carrie Madej geeft informatie over het vaccin naar de mens 2.0: https://www.bitchute.com/video/HBkgWrEDdUlX/

De matrix is de gevangenis van de mens; de demiurg is daarvan de cipier: https://www.levensreis.nl/index.php/bestaat-zoiets-als-de-hel-of-vagevuur/

Terug naar het Begin, daar is de Oorzaak te vinden:Volg het vrije nieuws en wees geinformeerd over wat er ECHT gebeurt in de wereld! Ondersteun de vrijheidsstrijd, kom op voor jouw toekomst, van je kinderen, van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!591 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page