top of page
  • Quiasinon

EEN REGENBOOG VAN HOOP IN EEN WERELD VAN VERWARRING

De coronacrisis levert veel angst op. Niet alleen angst voor het virus, maar ook angst voor de Nieuwe Wereld Orde-agenda die versneld ingevoerd wordt. Anderen denken dat we vlak voor een doorbraak zitten en de vrijheidsbeweging aan momentum wint. Deze tegenstrijdigheid leidt ook tot verwarring.

We leven in uitdagende tijden. Voor iedereen zorgt de corona-crisis en de gedeeltelijke lock-down voor grote veranderingen. Enkelen worden bijzonder hard geraakt. Door ernstige zieken of zelfs sterfgevallen in persoonlijke kring. Of het verlies van inkomen, bedrijf en andere zekerheden. Een deel van ons openbare leven is afgesloten. Op openbare plekken gelden strenge regels, die ongekend zijn voor Nederlandse begrippen.


Vaste lezers van deze blog weten dat we in de eindtijd leven, het einde van een oud tijdperk en begin van een nieuwe wereld. De end-game met een intense machtsstrijd aan de top, tussen de krachten die al duizenden jaren de macht hebben en hun fascistische Nieuwe Wereld Orde-plannen willen bezegelen — en een vrijheidsbeweging die streeft naar een betere en andere nieuwe wereld ten behoeve van de mensheid en de planeet.

De end-game wordt zichtbaarder en heftiger

Dat maakt het echter niet minder verwarrend. De end-game die lang geleden voorspeld is en de afgelopen jaren vooral achter de schermen plaatsvond, is met de corona-uitbraak verschoven naar het publieke domein. Er zijn simpel gezegd twee krachten in het spel: de oude Nieuwe Wereldorde en de vrijheidsbeweging. Beide kampen proberen de crisis en wereldwijde lockdown te benutten om hun agenda erdoor te drukken. Dat leidt tot tegenstrijdige berichten, aangedikte én onderdrukte cijfers, propaganda én uitgelekte (en voorheen onderdrukte) nieuwsberichten en vooral tot heel veel verwarring.


Normaal gesproken hoor je een ramp of crisis meestal alleen op het nieuws. In de meeste gevallen is het ver van ons bed. Letterlijk qua afstand, maar ook in de wijze waarop we erdoor geraakt worden. We worden dan weliswaar emotioneel getriggerd door schokkende nieuwsberichten, maar meestal heeft het weinig impact op ons persoonlijke leven. Met de huidige crisis, de wereldwijde corona-pandemie en de ongekende lockdown van tientallen landen en steden, beleven we wereldwijd gelijktijdig dezelfde crisis, die ons allemaal raakt in meerdere of mindere mate.


We ervaren wereldwijd tegelijkertijd een gevoel dat er iets op het punt staat om te verschuiven. We weten nog niet precies wat en hoe, maar tegelijkertijd weten we dat de wereld nooit meer hetzelfde zal zijn. Sommigen zien vooral bewijzen dat de onwenselijke Nieuwe Wereldorde (NWO) en Agenda 21 er in versneld tempo door wordt gedrukt. Anderen zien vooral tekenen dat de vrijheidsbeweging aan momentum wint en er grote veranderingen gaande zijn én op stapel staan. Het ene sluit het andere niet uit. Beide is het geval, beide agenda’s worden zichtbaar uitgespeeld en de druk wordt momenteel enorm opgevoerd.

Vlak voor het kantelpunt en een grote doorbraak

Dat zal leiden tot een zekere doorbraak en ik ben nog steeds optimistisch dat dit uiteindelijk zal leiden tot een overwinning van de vrijheidsbeweging en mensheid. De weg er naar toe kan nog vele obstakels hebben, er kunnen flinke tegenslagen zijn, maar de 99,9% van de mensheid die in vrede en harmonie wil leven, zal zegevieren over een duistere elite club van 0,1%, wiens kosmische tijdperk simpelweg voorbij is. Er zijn ook kosmische krachten en natuurwetten in het spel die na het duistere tijdperk, nu gunstig zijn voor de mensheid en de planeet.


Los van zaken die op wereldschaal of aan de top gebeuren, heeft de wereldwijde crisis ook impact op ons persoonlijk leven en de wijze waarop we tegen de wereld aankijken. Iedereen is nu in een situatie gekomen waarin we gedwongen zijn anders naar de wereld te kijken. Het vraagt een nieuwe, meer kritische manier van kijken. Een her-evaluatie.


Voor veel Nederlanders betekende het leven van de afgelopen jaren gewoonweg het meedraaien in het systeem. Degene met een baan hadden het te druk om stil te staan bij vragen of de wereld waarin we leven wel duurzaam en houdbaar is. Zij waren het die halsstarrig bleven roepen: “We hebben het toch goed!” en zorgvuldig hun ‘genietmomentjes’ veilig stelden.


Deze levenswijze vereiste het afsluiten voor berichten die het wereldbeeld van die fantastische wereld konden verstoren. Alle berichten die een alternatief standpunt belichtten werden maar al te vaak van tafel geveegd en afgedaan als complottheorie, om vervolgens over te gaan aan de orde van de dag. Om zich snel te richten op het volgende uitje, de vakantieplannen, de aankomende verbouwing of verhuizing, de nieuwste serie op Netflix, etcetera.


Er was een crisis nodig om mensen wakker te schudden

Toch weten de meeste mensen al heel lang diep van binnen dat er zaken niet kloppen. Het financiële systeem bijvoorbeeld. Of de voedingsindustrie, de gezondheidszorg en de regering die maar steeds tegen de wil van de mensen handelt en overduidelijk een andere agenda nastreeft. Mensen die zich al meer hebben opengesteld weten dat opvallend veel kinderen problemen hebben door vaccinatieschade. Dat de ‘gezondheidszorg’ en ‘wetenschap’ gedomineerd wordt door een farmaceutisch kartel. Dat de media vooral een instrument is voor overheidspropaganda en in bepaalde dossiers allesbehalve een objectief en kritisch standpunt inneemt.


Dat zijn nog alleen zaken die betrekking hebben op Nederland. Kijken we wereldwijd dan is het bizar om te beseffen dat er na de Tweede Wereldoorlog en sinds de oprichting van de Verenigde Naties meer oorlogen gevoerd zijn dan ooit. Dat er altijd geld is voor oorlog, maar nooit voor armoedebestrijding. Dat er veel geld en energie gestopt wordt in vaccinatieprogramma’s, maar wereldwijd 2,5 miljard mensen nog steeds geen schoon drinkwater hebben en 4,2 miljard geen sanitaire basisvoorzieningen hebben en niet eens hun handen niet kunnen wassen.


Dat er wereldwijd miljoenen kinderen verdwijnen en misbruikt worden in pedonetwerken waaraan onze politieke leiders deelnemen. Dat we miljoenen besteden aan huisvesting en onderdak voor de immigratiestromen, maar landen niets doen voor de eigen daklozen in hun land. Dat we onze planeet uitputten, vervuilen en ondanks de claim dat we te veel CO2 produceren, meer bomen kappen dan ooit.


Het besef dat er grote dingen niet kloppen is voor een steeds grotere groep mensen niet meer te ontkennen. Maar er was tegelijkertijd een schokkende situatie nodig om een grotere groep mensen even wakker te schudden. De huidige corona-crisis zorgt daarvoor en de lockdown is eigenlijk meer een soort stop-down. Horeca, sportclubs, events, vele winkels en bedrijven zijn gedwongen of vrijwillig gesloten. Er is minder consumptie. Er zijn veel minder auto’s op de weg. Geen, of veel minder vliegverkeer. Minder luchtvervuiling vanuit de industrie.

Ruimte voor de natuur

Dit alles is erg goed voor het milieu. Het milieu kan nu meer dan ooit herstellen, ondanks alle verstrekkende milieumaatregelen die er de afgelopen jaren genomen zijn. De lucht is nog nooit zo schoon geweest. Het is niet zozeer door wat we gedaan hebben, of doordat we enorme ecobelasting betaald hebben, maar meer om wat we gelaten hebben. Juist door dingen niet of minder te doen is er ruimte voor de natuur ontstaan.


Je zou de huidige situatie daarom ook kunnen zien als een virusinfectie van de mensheid, gedomineerd door: hebzucht, veroordelingen, haat, minachting, vernietiging en egoïsme. Handelen vanuit zelfverrijking en korte termijn winst. Mensen die worden opgeslurpt door digitale schermpjes. De verschraling van het menselijk contact en overname door technologie. De virusinfectie vraagt om een koortsachtige aanpak om het tij te keren en dat is in dit geval door dingen te laten of te minderen.


Zo gaan we in wezen terug naar het normale en is er een versnelde opkomst van het natuurlijke. Daarmee kan de onbalans op onze planeet, die doorsloeg richting het artificiële en chemische nu hersteld worden richting het natuurlijke. De planeet dwingt ons om ruimte te geven voor de natuur. Doordat we nu meer thuis zijn en velen van ons meer tijd hebben, hebben we ook weer meer oog voor de natuur. Het thuis-zijn dwingt ons om terug te gaan naar de basis. Terug naar hetgeen echt belangrijk is. We worden gedwongen om te herwaarderen wat we nog wél hebben en terug te keren in onszelf.


Het tempo van het dagelijkse leven vertraagt, terug naar een meer natuurlijk tempo. Zo keren we terug naar onze natuurlijke staat van zijn. We hoeven niet hard te werken om dit te bereiken. We hoeven alleen maar zo te zijn. Daarmee zal de terugkeer naar het natuurlijke in andere zaken ook versneld worden. Een proces dat al jaren gaande was. Een wereldwijde beweging om terug te gaan naar: natuurlijke voeding, natuurlijke geneesmiddelen, natuurlijke materialen en natuurrecht.


De grote ontwaking

Dit is een diepgaande gelegenheid voor het verder ontwaken van de mensheid. Door terug te gaan naar de natuurlijke staat, de ontspanning van het thuis zijn, ontstaat er ook meer ruimte voor de binnenwereld. Daardoor ontstaat er — ondanks alle verwarring over de buitenwereld — een helderheid, als licht dat door de mist heen schijnt. De sluier van mist trekt als het ware op. Mensen gaan op zoek naar de waarheid. Juist vanwege de verwarring, tegenstrijdigheden en leugens waar steeds meer mensen doorheen prikken.


Dat mensen in grotere getale ontwaken zien we ook aan de enorme groei van het aantal bezoekers van deze site. Ten opzichte van de maand ervoor een vertienvoudiging. Wie had er ooit gedacht dat de ontwaking zich op deze manier zich zou aandienen? Maar juist in een crisissituatie staat er iets op punt om open te breken. Ondanks de angst, beperkingen en toenemende regelgeving is er eveneens een bevrijding gaande. De bevrijding van een dolgedraaid systeem. De bevrijding van het gedachteloos mee blijven doen aan het systeem.


We zitten nu thuis, met onszelf, onze partner, familie, vrienden en of buren. We worden gedwongen om ons terug te trekken en terug te gaan naar onze kern. Met minder afleiding in de buitenwereld. Dit zal wellicht ieder individu verschillend ervaren, maar op een diep niveau trekt de oude wereld zich langzaam terug. Voor veel mensen is dat wel duidelijk voelbaar, dat de wereld hierna niet meer hetzelfde zal zijn.


Voorbij de dualiteit

De wereld waarin we leefden was gebaseerd op dualiteit. De have’s en de have-nots, de 99,9% versus de 0,1%. De wakkeren en de sneeuwvlokjes. De good guys en de bad guys. Het was vaak zwart of wit. Verdeel en heers. De media speelde daar handig op in. Door soms bewust tegenstrijdige berichten naar buiten te sturen en verwarring te zaaien. Door politieke tegenstellingen uit te vergroten.


Neem bijvoorbeeld Trump: mensen zien hem als een groot gevaar of als enorme held, elke nuance ontbreekt. Maar al die meningen leiden tot discussie en dat is het spel van de dualiteit van de geest. Door ons in ons dagelijks leven meer te richten op onszelf en de naasten om ons heen, kunnen we veel meer een koers in het midden varen.


Voorbij de dualiteit is er ook weer ruimte voor individuele verschillen. Er komt ruimte voor empathie, het meeleven met anderen die het moeilijker hebben dan onze eigen situatie. Er ontstaat bovendien een gevoel van saamhorigheid omdat we nu in hetzelfde schuitje zitten. De dreiging van het virus — en ja, ik denk dat er daadwerkelijk één of meer agressieve virusstrengen zijn die ook jonge en gezonde mensen ernstig ziek kunnen maken en eraan kunnen sterven — ervaren we dat we op dit moment niet anders kunnen dan ons neer te leggen bij de lockdown. We worden gedwongen tot een onvoorwaardelijke acceptatie van het stoppen en het verstillen. Dit proces heeft een immense impact, die minstens zo groot is als de crisis door het virus zelf.


Ruimte voor ons hogere zelf

Door ons meer te richten op het innerlijke, ontstaat er meer ruimte voor de innerlijke guidance van een hogere intelligentie. Dat is de intelligentie die verweven is met al het leven. Deze heeft een natuurlijke hartslag. De dingen gebeuren op het juiste moment, volgens de wetten van synchroniciteit. Niet omdat het op de kalender staat, of omdat we dat afgesproken of gepland hebben. Niet omdat het past binnen het systeem van de Matrix. Deze hogere intelligentie is zo krachtig dat het niets te maken heeft met iets te doen, maar alles te maken heeft met het zien en bewust worden. Deze bewustwording verandert alles. Dat is de grootste verschuiving die nu op de wereld gaande is.


We worden ons bewust van de conditionering van het systeem, waarvan we nu moeten erkennen dat het niet meer werkt en het moet veranderen. Dat veranderen doen we dit keer niet zozeer door iets te doen, maar door het loslaten. Het loslaten van dingen waar we geen controle meer over hebben.


Daarmee ontstaat er ruimte voor spiritualiteit en het goddelijke in onszelf te ontdekken. Dat is niet iets dat we bereiken door iets actief te doen, maar we zijn het al. We zagen het echter niet doordat we afgeleid waren. Dat is de echte waarheid die we nu als mens in onszelf mogen herontdekken. Dat is de helderheid die optreedt als we niet kijken, maar wel zien. Dat is de waarheid die ons echt bevrijd en dat is het proces dat nu versneld gaande is.


Dat is de regenboog van hoop in de wereld van verwarring.


Deze tekst is geïnspireerd op een interview met Dr. Jacob Liberman. Hij is de auteur van “De intelligentie van licht” en “Take Off Your Glasses and See”.

Bron: Ella Ster* | ellaster.nl

57 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page