top of page
  • Kubus

Een zorgelijke ontwikkeling

Bijgewerkt op: 12 mei 2021

In tegenstelling tot hetgeen onze regering, en de haar ten dienste staande kritiekloze media, beweert is de vaccinatiebereidheid onder het volk, ook in de wereld, tot een verontrustend laag niveau gedaald. Wanneer deze trend zich blijft voortzetten dan zal dit tot onmiskenbaar gevolg hebben dat de tot standkoming van het “vrederijk”, de NWO, in het gedrang komt; en daarmee zou de uitvoering van het genocide plan in haar Agenda, dat de reductie van de wereldbevolking beoogt, in gevaar komen met in het ergste scenario zelfs dat het gehele plan van tafel geveegd zal gaan worden. Ook de klimaathoax met het zonnepanelen- en windenergiebeleid hoort daarbij.

Media laten dichte rookgordijnen neer Terwijl de Tweede Kamer hun kritische reacties op de geheim gehouden notulen over het kabinet-Rutte uitstorten, doen tegelijkertijd de corrupte Nieuwszenders verwoede pogingen om zoveel mogelijk mensen in een dichte mist van manipulatie en bedrog te houden. Vanavond bijv. zag ik op het NOS-journaal van de 29e april hoe het hoofd van de AIVD “zijn zorgen uitte over het toenemende geweld van een groeiende groep rechts extremisten” in ons land. De getoonde beelden wekken de suggestie dat de ME en de politie door demonstranten in het nauw worden gedreven; dat de, in aantal toenemende, demonstraties voor Vrijheid en Recht de broedplekken zijn van geweld uit rechts extremistisch hoek. Het is nu niet de bedoeling om de bedrieglijke manipulaties, die door de reguliere media dagelijks getoond worden, uit te rafelen, dat laat ik graag aan jullie zelf over.


Een pathologische leugencultuur De pathologische leugencultuur binnen de regering is niet van de laatste paar maanden, maar speelt zich al vele decennia lang af. De toepassing van de idiote regel om de notulen van de ministerraad pas na 20 jaar vrij te geven heeft het mogelijk gemaakt dat ons land tot de rand van totale ontreddering is gebracht!

Het tragikomische van de hele toeslagenaffaire en het gedoe rond het in openbaarheid brengen van de notulen daarvan, is, dat de zorgvuldig geheim gehouden Agenda van het WEF, onverminderd doorgaat. Hoe groot het leed van de tienduizenden gedupeerden van de toeslagen affaire ook moge zijn, het genocide plan van het WEF als uitvoeringsorgaan van de WHO/Bill Gates, treft de mensen van het gehele land!


Aan de beloofde brief aan de Kamer over een nadere uitleg van onze premier over Build Back Better werd geen aandacht gegeven en is door onze volksvertegen-woordigers met grote meerderheid weggestemd. Het Tweede Kamerlid Henk Krol/LHK, die net als Pieter Omtzigt/CDA een lastige luis is in de pels van onze regering, is na de frauduleuze verkiezingsuitslag op een zijspoor gezet en heeft de politiek intussen verlaten en is een B&B bedrijf voor zichzelf gestart. Krol was immers ook degene, die het kindermisbruik schandaal van Joris Demmink/Justitie weer op de agenda gezet had. Ook deze zaak is voor de zoveelste keer in de doofpot terecht gekomen.


De tegenwoordige realiteit Volgens de Code van Neurenberg en de Wet Medisch-Wetenschappelijk Onderzoek op Mensen, kan geen enkele regering mensen verplichten om medewerking te verlenen aan een medisch experiment. Het Covid-19 vaccin is een medisch experiment waarvan de gevolgen veelal pas na langere termijn zichtbaar worden. Ook het dragen van mondkapjes kunnen een virus niet tegenhouden en zijn zelfs bewezen schadelijk voor de gezondheid. Toch wordt het dragen verplicht gesteld en kunnen mensen worden ontslagen als zij het dragen van een mondkapje tijdens het werk weigeren.


Tegen de verwachting van het RIVM is er, sinds het instellen van de avondklok, eerder sprake van een toename van corona slachtoffers op de IC-afdelingen van ziekenhuizen geconstateerd dan van een door hen geschatte afname van zo’n 10% aan corona slachtoffers. Ook van de lockdown maatregel komt men er achter dat de schade op alle terreinen van het leven groter blijkt te zijn dan die van de besmetting zelf.


De nieuwe kabinetsformatie Een uitgangspunt van het gezonde verstand zou toch (behoren te) zijn dat het voortbouwen op een verrot fundament geen zin heeft; het gehele huis zou daarna toch weer instorten. Dit geldt zeker bij de formatie van een nieuw kabinet, dat de misdadige (!) hoofdrolspelers dienen af te treden en vervangen door een “verse” ministersploeg. Wie de debatten in de Tweede Kamer enigszins gevolgd heeft, maar dan wel met geopende ogen, zal weinig optimistisch zijn dat de vervanging van bewindslieden ook zal gaan gebeuren.

De tandeloze tijger, bestaande uit de meesten van onze volksvertegenwoordigers, zal haar aard wederom waar maken door opnieuw te zwichten en met een meerderheid van stemmen uiteindelijk akkoord gaan met de leugencultuur van het nieuw te vormen kabinet.


Prognose voor de komende tijd Het ziet er niet naar uit dat de gewenste cultuuromslag er ook daadwerkelijk zal gaan komen. Het verzwijgen van belangrijke informatie is namelijk ook liegen; je houdt immers bewust zaken achter die van levensbelang (kunnen) zijn. Alle voorgaande kabinetten hebben zich daar herhaaldelijk aan schuldig gemaakt.

Het achterhouden van cruciale informatie en het doelbewust misleiden en anders voorstellen van zaken geldt zeker ook voor de zogenaamde Covid-19 “pandemie”.

Ziekenhuisdirecties zijn gedwongen om hele afdelingen te sluiten omdat niet alle artsen en zorgpersoneel zich wensen te laten vaccineren waardoor er een groot tekort aan personeel is ontstaan die zich "ziek" meldt. Het grote tekort aan IC-bedden en ziekenzorg personeel is bovendien te wijten aan het desastreuze kabinetsbeleid van voorgaande jaren. Terwijl op dit moment de Tweede Kamer en het kabinet aan het kibbelen zijn wordt, geheel buiten het zicht van de massa, de invoering van het vaccinatie paspoort voorbereid. Met dit beleid wordt de tweedeling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden onder de bevolking verdiept, wat ook de bedoeling is.


Mensen zullen elkaar bevechten met de overheid aan de zijlijn als de lachende derde. De parallelle samenleving, een maatschappij die afzonderlijk naast elkaar bestaat, tekent zich steeds duidelijker af. Op televisie is te zien hoe mensen al dolblij zijn met het kleine beetje aan versoepeling van de “onder strikte voorwaarden” maatregelen. Wij krijgen beelden te zien van zonovergoten stranden in verre oorden, die alle binnen handbereik zullen zijn mits wij ons, liefst allemaal, laten vaccineren. Het overgrote deel van de mensen gelooft in deze momenten van bevrijding die onze overheid hen in het vooruitzicht stelt. En zij weten niet, het lijkt erop dat zij dit ook niet willen zien, dat zij al juichend geslacht zullen gaan worden.


Een nog grotere dreiging verschijnt aan de horizon Ik kijk niet al te vaak televisie, maar zo af en toe om op de hoogte te blijven, zoals vanavond, zag ik het uitvouwen van de ambitieuze plannen van de Amerikaanse president, Joe Biden. Nadat de psychopathische leden van de wereldelite, Cabal of Illuminati genaamd, de lastige Donald Trump op een zijspoor hadden gezet, hebben zij in Biden een uiterst geschikte marionet gevonden en vooruit geschoven, die alle bereidheid toont om precies naar hun pijpen te dansen.


Je hoeft niet bijzonder economisch onderlegd te zijn, dat de duizenden miljarden dollars die hij besteden wil aan de opbouw van het land aan het krankzinnige grenst en die grens zelfs ruimschoots voorbij gaat. Wereldleiders, waaronder ook onze regering als deelgenoot in de Europese Unie, zijn opgetogen en enthousiast over zo’n krachtige leider, die ook nog eens de klimaatverandering aan gaat pakken. De kosten daarvoor komen nog eens boven op de duizenden miljarden, die hij voor de opbouw van zijn eigen land nodig zal hebben.


Een dreiging met nog grotere gevolgen Mensen zijn niet in staat om de gedachten te bevatten die in het brein van een psychopaat omgaat, en dat is tegelijk ook hun zwakte. Mensen geloven niet, zij willen en/of kunnen niet geloven, dat mensen in staat zijn om zo slecht en wreed te zijn. Zij willen "positief" blijven en dit niet onder ogen zien. Psychopaten aan de top zien de wereld als één groot speelbord, bijv. een schaakbord, waar zij zelf de schakers zijn; of de spelers van een kaartspel. Na de Covid-19 kaart is met Biden weer de klimaatkaart getrokken. Door het trekken van de klimaatkaart zijn wij met z’n allen, wereldwijd, in de eindfase van de tijd beland.


De vorige president Trump heeft gedurende zijn ambtstermijn tevergeefs getracht om beide hoaxen, zeer tegen de wil van de wereldelite in, te weerleggen en ontkrachten. Het vurig verlangde genocideplan kon sindsdien, na Trumps verwijdering uit het politieke toneel, vrijwel ongehinderd voortgezet worden. De lang verwachte en geplande economische ineenstorting zal ingeluid worden met een nieuwe crisis met een nog grotere economische impact en sociale gevolgen dan de ‘Coronacrisis’.

Jeremy Jurgens, de WEF Managing Director zegt hierover: “Ik geloof dat er nog een crisis komt. Deze zal significanter zijn. Het zal sneller zijn dan wat we hebben gezien met Covid. De impact zal groter zijn, en als gevolg daarvan zullen de economische en sociale gevolgen zelfs nog groter zijn.” De Grote Reset kan namelijk pas plaatsvinden nadat het huidige systeem volledig is ingestort. In een volgend artikel op deze site zal meer aandacht besteed worden aan deze ingrijpende gebeurtenis en de desastreuze gevolgen voor de gehele wereld en haar bewoners!


Spirituele kijk op de gebeurtenissen De hemelse Vader, de enige God, heeft slechts één belang met deze wereld: de Thuiskomst van Zijn kinderen vieren. De periode tijdens hun aardse bestaan dient als oefen- en lesmateriaal om het onderscheid te kennen tussen Goed en kwaad, tussen Waarheid en waan, zodat Goed (God) het zal winnen van het kwaad (de demiurg). Daartoe hebben wij een lichaam ontvangen en leven wij, mensen, hier op aarde; om zich te ontdoen van de arrogante demiurg, die van zijn schepsels eist om hem als de enige “god” te dienen en te gehoorzamen.

De tegenwoordige wereld is echter bezig te verdwijnen; het is aan het voorbij gaan dankzij de voortschrijdende ontmaskering van de demiurg als de verkeerde god.

De hoop in de wereld is vals, niet echt. Het is alleszins waar dat de demiurg de schepper en dus de god is van de mens. De leugen is zijn bewering, dat hij “de enige god” is; dat er geen god buiten hem is! Jezus Christus heeft met Zijn komst de arrogante demiurg afgestraft door Zijn uitspraak: “. . . bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: “Offers en gaven hebt U niet verlangd, maar U hebt Mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden U niet. Toen heb Ik gezegd: “Hier ben Ik,” want dit staat in de boekrol over mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’

Nu heb jij een lichaam gekregen. Blijf jij liever bij het oude vertrouwde, of zeg jij ook: “Hier ben ik om Uw wil te doen”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Berichten over bijwerkingen van het Covid-19 vaccin worden verwijderd: https://www.frontnieuws.com/facebook-sluit-gigantische-groep-voor-vaccinatieslachtoffers/

5G en Covid-19 vormen samen het bio-wapen tegen de mensheid: https://www.levensreis.nl/index.php/de-ware-vrees/

Het verboden Build Back Better debat: https://www.bitchute.com/video/cHMwZURVEQMs/

Het Cyber Polygon project van het WEF: https://www.weforum.org/projects/cyber-polygon


Volg Tribute op Facebookvoor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN! Link naar telegram.

410 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page