top of page
  • Quiasinon

Eind dit jaar een internationaal tribunaal

Reiner Füllmich heeft aangekondigd dat er eind dit jaar een internationaal tribunaal komt

De internationaal vermaarde Duits-Amerikaanse advocaat Reiner Füllmich maakte tijdens de tachtigste zitting van zijn coronacommissie bekend dat er goed nieuws te melden is. Hij legde eerst nog maar eens uit dat er momenteel sprake is van een enorme psychologische operatie die erop gericht is om mensen te destabiliseren en te desoriënteren zodat ze alles doen wat er van hen verlangd wordt. Zonder verder in detail te treden zegt hij dat er tegen het einde van het jaar een internationaal tribunaal komt ‘met echte rechters, echte aanklagers, echte advocaten, echte getuigen en echte deskundigen’.

Hij zei verder dat de Indiase advocaat Dipali Ohja hem heeft verteld dat miljardair en Microsoft-oprichter Bill Gates is aangeklaagd in India. Ohja heeft hem de documentatie doorgestuurd en zal hierover tijdens de volgende zitting het één en ander toelichten: “In India en Afrika is men er sneller achter gekomen met wie ze te maken hebben dan in West-Europa het geval is, waar men nog steeds gelooft dat het filantropen zijn. Dat zijn het niet, het zijn moordenaars,” aldus Füllmich.“ De Indiërs weten dat en hebben om die reden nu toegeslagen.”


Füllmich heeft de weg vrijgemaakt voor een lawine van rechtszaken tegen politici en ‘wetenschappers’ die door valse informatie over corona een paniekangst hebben veroorzaakt en onverantwoorde maatregelen hebben ingevoerd waaronder lockdowns, nutteloze en gevaarlijke mondkapjes, fake PCR-testen en de 1,5-meter waanzin. Deze dwangmaatregelen hebben volgens hem onnoemelijk veel schade aangericht, meer dan de schade van het coronavirus zelf. Volgens Füllmich moet de Covid-19-crisis worden omgedoopt tot het “Covid-19-schandaal”en alle verantwoordelijken vervolgd worden voor civiele schade als gevolg van manipulatie en vervalste testprotocollen: “Op politiek niveau moet alles in het werk worden gesteld om ervoor te zorgen dat niemand ooit nog zo machtig zal zijn dat hij de mensheid kan bedriegen of ons kan proberen te manipuleren met een corrupte agenda. En daarom zal een internationaal netwerk van advocaten de grootste onrechtmatige daad; het corona- fraudeschandaal aanvechten.


Overal staan juristen in de startblokken om het in Davos opgezette Covid19-schandaal voor het tribunaal te krijgen. Op initiatief van een internationaal netwerk van bedrijfsjuristen is een Covid-19 onderzoekscommissie ingesteld met als doel een collectieve actie op internationaal niveau in te stellen. Füllmich verteld dat er sinds 7 oktober 2020 hoorzittingen hebben plaatsgevonden onder leiding van de Berlijnse onderzoekscommissie met o.a. honderden wetenschappers, artsen, economen en juristen, van internationale faam, over de Covid-19-affaire. Deze onderzoeken hebben met nagenoeg 100% zekerheid aangetoond dat het Covid-19-schandaal niets met gezondheid te maken heeft maar eerder een kwestie van het versterken van de macht, onwettig verkregen door criminele methoden van het corrupte World Economic Forum in Davos.


Volgens diverse deskundigen staat onze wereld aan de vooravond van een massamoord op kinderen

Alsof er helemaal niets aan de hand is beginnen steeds meer landen, kinderen van 5 tot 11 jaar te injecteren met de experimentele mRNA-vaccins. Dr. Robert Malone, de uitvinder van de mRNA vaccintechniek, zegt in een interview dat kinderen de experimentele Covid-vaccins niet zullen overleven en dat degenen die deze injecties aan het volk opleggen zich daar heel goed van bewust zijn. Malone zegt het ‘verbijsterend’ te vinden dat de autoriteiten ‘keer op keer weer’ naar de pijpen van Pfizer en de andere fabrikanten dansen. Hij noemt de regeringen door-en-door corrupt en wetteloos. “Ze zijn helemaal van het pad af, en geven niets meer om de wet en bio-ethische normen.” Hij noemt het letterlijk ‘obsceen’ dat nu zelfs kinderen worden geïnjecteerd. ‘Dat is bio-ethisch walgelijk en verdorven en hij maakt tevens openlijk een vergelijking met de Holocaust. Zij die hiervoor verantwoordelijk zijn, moeten worden gestopt voordat ze de kans krijgen miljoenen kinderen te offeren op het altaar van Baäl.

Dr. Robert Malone

Ook professor en schrijver David Martin zei tijdens de Wise Traditions Conference in de Amerikaanse staat Texas, dat de Verenigde Staten aan de vooravond staat van een massamoord op kinderen: “Het is hoog tijd dat we het beestje bij de naam noemen. De criminele samenzweerders moeten ter verantwoording worden geroepen en tot zolang dat niet is gebeurt, is ons werk niet klaar.” Hij zei er alles aan te zullen doen om de volgende generatie te beschermen tegen deze massamoordende, genocidale, psychopathische groep criminelen. “Dit is een genocidale onderneming waar een criminele samenzwering achter zit en we moeten dit probleem aankaarten” benadrukte hij.


In gesprek met ’s werelds grootste desinformatie-propaganda verspreider CNN zei Dr. Anthony Fauci Amerika’ s CDC ‘corona tsaar’, dat alle kinderen ongeacht hun leeftijd geïnjecteerd zouden moeten worden om hen te ‘beschermen’ tegen de ‘pandemie. En dat zegt ‘Dr. Death’ terwijl diverse kinderen na een prik hartproblemen (myocarditis) hebben gekregen en tengevolge daarvan zijn overleden. Deze Fauci heeft zich in korte tijd ontpopt tot een van de allergrootste misdadigers die ooit op deze aardbol hebben rondlopen.Ook vind hij dat kinderen zonder Covid-injecties niet meer op school zouden moeten worden toegelaten.


Volgens onderzoeksjournalist Steve Kirsch worden ziekenhuizen in heel de VS overspoeld met baby’s met ernstige hartproblemen, die zijn veroorzaakt omdat hun moeders zich met een Covid-19 ‘vaccin’ lieten injecteren. Ook Wochenblick meldt dat er baby’s met hartproblemen op ic’s, belanden nadat hun moeders volledig zijn gevaccineerd. De Amerikaanse bijwerkingendatabase VAERS heeft tot 12 november 2620 miskramen na coronavaccinatie geregistreerd. Volgens een begrafenisondernemer worden heel veel baby’s in koelcellen van de mortuaria bewaard die bedoeld zijn voor volwassenen. Het gaat om miskramen en doodgeborenen. Ook in dit geval wordt myocarditis vaak genoemd als doodsoorzaak, evenals andere hartaandoeningen. En alsof al dit allemaal niet bestaat beveelt het RIVM in Nederland zwangere vrouwen aan zich te laten vaccineren!


Opmerkelijk is dat ook steeds meer atleten overlijden ten gevolge van hartproblemen nadat ze gevaccineerd zijn. De overheden en de reguliere media doen er alles aan om dit feit voor het publiek verborgen te houden. Wanneer ze er al iets over zeggen spreken ze van een 'mysterie', maar het is geen mysterie. Miljoenen mensen zijn inmiddels geïnjecteerd met pathogene, experimentele, vaak dodelijke en invaliderende ‘vaccins’. Peter McCullough, op zijn gebied (immunologie) een van de meest gepubliceerde auteurs ter wereld zegt dat massavaccinatie zal worden gezien als één van de dodelijkste medische fouten uit de geschiedenis. Dat is ook de mening van Dr Sherri Tenpenny en Pierre Kory, die hèt handboek voor IC management schreef. De groep topwetenschappers die nu openlijk in verzet zijn gekomen is inmiddels enorm maar ze krijgen van de volgelingen van Klaus Schwabs World Economic Forum geen podium want dat past niet in hun depopulatie plannen.

De wereldbevolking wordt geconfronteerd met de grootste misdaad uit de menselijke geschiedenis. Gelukkig zijn er nog mensen die zich niet laten injecteren, manipuleren, bedreigen, onderdrukken en hun kinderen niet laten offeren op het altaar van Baäl ondanks dat ze onder druk worden gezet door de depopulatie criminelen.


In de brief aan de gemeente van Thyatira verwijst Jezus naar de laatste fase van het huidige wereldbestel: “totdat Ik gekomen ben”;”tot het einde toe”.

Thyatira is de enige plaats in het boek Openbaring, waar Jezus Zichzelf de Zoon van God noemt. In deze gemeente was het proces van afbraak van het geloof in volle gang en kwam het gevaar vanuit de gemeente zelf net als in onze tijd. Jezus, heeft tegen deze gemeente gezegd dat zij een opmerkelijke verdraagzaamheid jegens tovenarijen van de valse profetes Izébel laten zien. Haar volgelingen waren onder de indruk van haar tovenarijen. Izébel beweert te zijn begiftigd met bijzondere krachten en de woorden Gods te spreken, maar zij is een valse profetes die de gelovigen aanzet tot hoererij en tot deelneming aan afgodendienst. Ook in de gemeente Thyatira is sprake van een vermenging van godsdiensten, vermengd met tongentaal, occultisme en zwarte kunst en allerlei andere occulte zaken. Opmerkelijk dat Jezus in deze brief verwijst naar de laatste fase van het huidige wereldbestel: “totdat Ik gekomen ben”; “tot het einde toe”. Dat betekent dat Thyatira en Izébel vandaag voortleven in gemeentes en allerlei figuren die eveneens beweren Gods wil te doen, maar in de praktijk de werkelijke waarden van het geloof met voeten treden en satanische tovenarijen als gaven van Geest uitleggen.

Ontluisterend voor de deelnemers en destructief voor de waarheid van Gods Woord

Er zijn door de eeuwen heen regelmatig mensen geweest, die zich beriepen op een direct spreken van de Heilige Geest tot hen, dus volledig buiten de Bijbel om. De Heilige Geest zou hen nieuwe openbaringen gegeven hebben die (nog) niet in de Bijbel staan. Het zijn echter maar al te vaak dwaalgeesten (1 Tim. 4:1) die tot hen spreken en zich voor kunnen doen als de Heilige Geest, als Jezus en zelfs als God. Soms lijkt dit met ogenschijnlijk grote vroomheid gepaard te gaan maar het gaat er niet meer om wat Gods Woord tot de gemeente te zeggen heeft, maar wat zij tot de mensen te zeggen hebben. Het is niet zo moeilijk om een andere geest te ontvangen:

2 Corinthiërs 11:4 “Want indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel.”

Leugens worden vermengd met de waarheid teneinde de kinderen van God op een dwaalspoor te brengen door tovenarijen als gaven van de Geest uit te leggen. Het is natuurlijk al lang geen geheim meer dat een aantal bekende ‘pastors’ behoren tot de rijkste mensen op aarde. Forbes 2017 publiceerde een lijst met daarop de twintig rijkste Pastors in de wereld. De lijst wordt aangevoerd door Kenneth Copeland met 760 miljoen dollar. Er zijn tv-evangelisten die miljoenen dollars per jaar binnenhalen en monumenten bouwen om zo van hun corrupte levensstijl te genieten. Deze charlatans vliegen de hele wereld over in privéjets, wonen in miljoenen dollars kostende villa’s bijeengeharkt uit de zakken van goedgelovige christenen die zodanig zijn voorgelogen dat ze niet meer weten wat de waarheid werkelijk is. Ze hebben de duivel toegestaan om hun ziel te corrumperen. De huidige schatrijke welvaartsevangelisten promoten zichzelf en zijn Bijbels gezien het spoor volkomen bijster omdat zij het Evangelie vooral als iets winstgevends beschouwen:

1 Timótheüs. 6:3-4-5 “Indien iemand een andere leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Here Jezus Christus en de leer der godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens, en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgevends beschouwen.”

Met welvaartsevangelisten als Kenneth Hagin, Todd White, Kenneth Copeland, Paula White, Benny Hinn en Todd Bentley, en diverse anderen, is het welvaartsevangelie in zijn meest banale vorm te zien. De gaven van de Geest worden door deze figuren misbruikt om bizarre leringen en praktijken te rechtvaardigen. De Bijbel waarschuwt, dat de wonderen, genezingen en allerlei krachten die de valse predikers zullen doen, zo geloofwaardig zullen overkomen, dat zelfs veel gelovigen het gevaar zullen lopen erdoor verleid te worden.

De brief aan de gemeente van Tyatira laat ons weten, dat er een dag komt waarop God gaat straffen, de tijd van de grote verdrukking. Het boek Openbaring is actueel! Gelukkig zijn er door de eeuwen heen en ook vandaag nog vele gelovigen die zich niet door allerlei dwaalgeesten hebben laten beïnvloeden en trouw zijn gebleven aan Gods Woord. Ook in Thyatira waren vele eenvoudige gelovigen die zich niet door de wereld lieten verontreinigen en altijd geduldig op de terugkomst van de Here Jezus hebben gewacht om samen met Hem te mogen regeren. In Thyatira werden zij niet geteld maar straks zullen zij de overwinnaars zijn.

Matthéüs 7:13-14-15-16 Gaat in door de enge poort, want wijd is (de poort) en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor in gaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Mensen worden wakker en komen er achter hoe ze zijn voorgelogen, beroofd en bedrogen

Aartsbisschop Vigano pleit voor wereldwijde alliantie om de mensheid te bevrijden van het totalitaire regime. Hij pleit voor de oprichting van een anti-globalistische alliantie om de kwaadaardige elites te verslaan die de mens tot slaaf willen maken. Deze alliantie moet zich vervolgens uitspreken tegen de misdaden van de elite, en de verantwoordelijken aanwijzen, aangeven bij internationale tribunalen en hun buitensporige macht en schadelijke invloed beperken, stelt Vigano. Daarnaast moet de alliantie de corruptie van overheidsfunctionarissen bestrijden en de tegoeden bevriezen die worden gebruikt om de sociale orde te verstoren. De aartsbisschop zei verder dat de pandemie van doorslaggevend belang is voor het slagen van de Great Reset en dat we die moeten bestrijden. Hij roept katholieken, christenen en alle andere mensen die bereid zijn tot samenwerking op om de handen ineen te slaan en een alliantie te vormen. Als er sprake is van een wereldwijde aanval moet er ook sprake zijn van een wereldwijde verdediging, aldus Vigano.

Mensen worden wakker en komen er achter hoe ze zijn voorgelogen, beroofd en bedrogen met wat ze een pandemie noemen. Geen wonder dat de demonstraties wereldwijd toenemen tegen de tirannieke coronamaatregelen van de Great Reset aanhangers. De Franse president Macron heeft demonstranten inmiddels tot ‘terroristen’ verklaard, en zet nu militaire anti-terreur eenheden tegen zijn eigen bevolking in. Australië zet het leger in om positief geteste mensen af te voeren naar quarantainecentrum. Oostenrijkers die de inenting weigeren, krijgen een boete van 3600 euro en zo wordt het alsmaar gekker. Politieke leiders die nog enige waarde hechten aan hun oorspronkelijke taak en plicht het volk zo goed mogelijk te dienen, zouden onmiddellijk moeten stoppen hier nog verder aan mee te werken. Maar het feit dat ze er gewoon mee doorgaan laat zien met wat voor figuren wij te maken hebben.


Talloze bekende deskundigen roepen al vanaf het voorjaar van 2020 dat het om het uitwerken van een plan gaat. Dat de overheden en mainstream media deze artsen en wetenschappers het zwijgen opleggen werkt inmiddels averechts. Elke stem die ze het zwijgen oplegt, opent de geesten over de hele wereld die getuige zijn van wat er werkelijk aan de hand is. Dat is ook de mening van de Russische militaire wetenschapper Kolonel Vladimir Kvachkov. Hij vertelde al in maart 2020 wat er werkelijk aan de hand is en wat het echte doel is. Hij noemt de ‘pandemie’ een leugen die wordt gebruikt voor het uitvoeren van een wereldwijde strategische operatie van wereldmachten achter de schermen om de mensheid te controleren. Ze vinden dat er teveel gewone mensen op de wereld zijn daarom is het eerste doel het verminderen van de bevolking.


Alle alarmbellen gaan rinkelen wanneer de griezel Bill Gates weer iets roept. Gates is de belichaming van Transhumanisme en eugenetica, oftewel het grotendeels ontvolken van deze planeet. Hier zegt hij dat er nog iets anders gaat komen en ook dat de wereld mogelijk te maken gaat krijgen met het Marburgvirus.


Ook waarschuwt hij voor het gevaar van het vrijkomen van pokken op Amerikaanse luchthavens en roept hij daarbij de wereldleiders op om zich hierop voor te bereiden met wat hij noemt ‘germ games’. Simulaties dus. Dat is heel vreemd want officieel zijn de pokken al zo'n 40 jaar niet meer voorgekomen, Opmerkelijk is dat er flesjes met het label "pokken" zijn ontdekt in een Merck-laboratorium. Andere wapens die de genocidale kliek nog achter de hand heeft zijn Ebola en het SARS / HIV / MERS Tribit-stam virus met een sterftecijfer van 30% wat in het Rockefeller Lockstep plan is aangekondigd. De India Bar Association bericht dat er bij het Hooggerechtshof een aanklacht tegen Bill Gates is ingediend wegens moord. De eis: niets minder dan de doodstraf.


Het behoeft geen enkel betoog meer dat achter alles wat wij nu mee maken een groot complot schuil gaat. Lieden die hier achter zitten moeten worden gestopt want ze mogen niet in de gelegenheid worden gesteld hun gruwelijke plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Volgens Geert VandenBossche vernietigd iedereen die de prik neemt zijn eigen immuunsysteem. Arts Matthias Rath roept overheden in Europa en de Verenigde Staten in een brandbrief op om de coronavaccinaties per direct op te schorten. Hij verwijst naar baanbrekend nieuw onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Viruses waaruit blijkt dat deze zeer experimentele middelen potentieel verwoestende bijwerkingen kunnen hebben.Toch blijven overheden beweren dat vaccins veilig en effectief zijn terwijl in de meest gevaccineerde landen meer en meer gevaccineerde mensen ziek worden.

De machthebbers en hun trawanten menen in hun dwaasheid dat ze de menigte intelligente en oprechte mensen te slim af zijn. Zelfs God dagen ze uit in hun blinde arrogantie. Daarom zal er een eind komen aan hun plannen omdat ze onder invloed van de duivel een oorlog tegen God zijn begonnen! De destructieve leugenaars zullen worden ontmaskerd. Het is ieders plicht hun wandaden aan de kaak te stellen en onze rechten te beschermen voor onze kinderen en kleinkinderen voordat de tirannen de volledige zeggenschap over ons krijgen. Op het moment dat overheden hun macht gebruiken om burgers te tiranniseren en te dwingen zichzelf en anderen kwaad te doen, verliezen zij elke legitimiteit en ontstaat er vanzelf een steeds grotere kritische massa die niet van plan is zich de mond te laten snoeren. Ze doen alsof de wereld nu al van hun is maar hun ondergang is door de Bijbelse profeten en Jezus in het boek Openbaring vastgelegd.


Door: Franklin ter Horst


Recente blogposts

Alles weergeven

댓글


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page