top of page
  • Quiasinon

Euthanasie in de Psychiatrie


Euthanasie in de Psychiatrie


Mensen met een psychiatrisch ziektebeeld zoals schizofrenie of een bipolaire stoornis, zonder uitzicht op verbetering, kunnen psychisch erg lijden. Zo erg dat ze een doodswens hebben. De euthanasiewet maakt geen onderscheid tussen lichamelijk of geestelijk lijden, maar het is wel zo dat het lijden van een psychiatrische patiënt moeilijker te duiden is.


De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft voor psychiaters een richtlijnopgesteld hoe om te gaan met het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis. Het kan voor artsen lastig zijn het lijden van een psychiatrisch patiënt vast te stellen.

De praktijk wijst uit dat het volgen van deze richtlijn en het besluitvormingsproces een langdurig traject kan zijn. Het komt enkele keren per jaar voor dat een psychiatrisch patiënt hulp bij zelfdoding wordt verleend.

Artsen met vragen kunnen zich wenden tot het platform Euthanasie en Psychiatrie van de NVvP.


Maatschappelijke dialoog laatste levensfase van start


Van 15 februari tot en met 18 april 2020 worden er in zo’n 40 huiskamers in Nederland gesprekken gevoerd over de thema’s voltooid leven, de reikwijdte van de euthanasiewetgeving en waardig ouder worden. De huiskamers staan open voor elke geïnteresseerde. De gesprekken zijn onderdeel van de maatschappelijke dialoog laatste levensfase, waartoe opdracht is gegeven door minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).


***


De reeks gesprekken sluit af met een symposium op 25 juni, waarin het eindrapport gepresenteerd wordt aan minister De Jonge. Het eindrapport van deze dialoogreeks stuurt de minister van VWS spoedig daarna aan de Tweede Kamer als verrijking voor de politieke discussie.

=========================

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page