top of page
  • Quiasinon

“Geesten” of levensvormen aan te roepen

Er zijn nogal wat mensen die het reuze spannend vinden om contact te willen maken met de onzichtbare werelden door zich te laten verleiden deel te nemen aan seances en met het oproepen van geesten. Een vorm van ceremoniële magie met een wereld waar geen kennis van is en de drijfveer is feitelijk alleen maar nieuwsgierigheid en sensatie. Een drijfveer waarvan de gevolgen niet te overzien zijn.


Plato en Socrates suggereren dat dit het gebruik van rituelen en technieken is om “geesten” of levensvormen aan te roepen die binnen andere dimensies of werelden bestaan. Plato beschrijft in de Republiek het idee dat “goden” beïnvloed kunnen worden door de uitvoering van bepaalde rituelen “necromantie” genoemd. Hij geloofde trouwens ook dat degenen die de geestenwereld proberen te controleren gestraft moeten worden.


Socrates, over wie Plato veel schreef, sprak over een entiteit die hem leidde. Socrates geloofde dat deze entiteit een geschenk was die zich manifesteerde in de vorm van een stem van binnenuit. Zijn communicatie met deze entiteit werd gebruikt als een van de aanklachten die leidde tot zijn doodvonnis. Socrates geloofde dat er een link was tussen de sterfelijke mens en God. De entiteit van Socrates verliet hem toen de doodstraf werd uitgesproken. Formeel werd hij ter dood gebracht voor het “corrumperen van de jeugd” en het verspreiden van “valse” informatie. Maar hij werd ter dood gebracht omdat hij de geheimen van de aristocratie blootlegde en mensen aanmoedigde om de ware aard van de werkelijkheid in twijfel te trekken, om de doctrine in twijfel te trekken van de machthebbers. (Oei, wat lijkt dit op onze huidige tijd!)


Mensen zijn altijd al gevoelig geweest aan de verleiding van de macht, gedreven door hun ego, hebzucht en kortzichtigheid. Onthutsend wordt het om deze kracht te koppelen aan de geestenwereld. In handen van degenen die uitsluitend handelen voor hun eigen voordeel.


Meer naar de huidige tijd heb je de verhalen van Dr. Johannes Faust. Door zijn studie van de magie was hij in staat om een ‘extra-dimensionaal’ op te roepen die hem vele jaren heeft gediend. Napoleon Bonaparte is een ander voorbeeld. Hij praatte over ‘The Little Red Man of Destiny, een ‘geest’ die verscheen als er iets belangrijks aan de hand was. Deze man, wat velen beschouwden als dwaas bijgeloof en folklorisme, heeft Napoleon en zijn acties beïnvloed en zijn campagnes geleid.


The Little Red Man of Destiny is een voorbeeld van de rampzalige gevolgen van het toestaan van astrale wezens om het verloop van de menselijke beslissingen te dicteren. Fenomenen als deze komen voor in verschillende culturen en in verschillende perioden van de menselijke geschiedenis. Je kunt je afvragen waarom dat heden ten dage dat niet meer zo zou zijn?


Levende entiteiten die bestaan in een wereld die we niet kunnen waarnemen zijn het onderwerp van een overlevering die vele jaren teruggaat. Het is ingebed in verhalen en vaak mondeling doorgegeven en beschreven in meerdere religieuze teksten zoals de Bijbel en de Koran. Dan gaat het niet over buitenaardse wezens maar over wezens die bestaan in domeinen die voor onze zintuigen niet waar te nemen is.


De mysteriescholen, waarvan er talloze waren, tijdens en na het leven van Jezus, onderwezen de mensen de gevaren van die astrale werelden. Deze kennis is helaas in de afgelopen eeuwen vrijwel verdwenen en anno nu zijn erg weinig mensen bekend met de andere dimensies. Ze zijn er wel degelijk en het goede nieuws is dat er naast die astrale werelden er gelukkig een Lichtwereld is. Het ligt toch zo veel meer voor de hand om je op die wereld te richten. Die mysteriescholen zijn er ook wel degelijk, gewoon gaan zoeken!


Kennis bepaalt het doel en wijst de richting, zonder kennis heb je geen kompas en dus ook geen richting.

9 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page