top of page
  • Kubus

Gefaseerde genocide op de mensheid

De eerste fase van de “Switch”, ook wel “The Great Reset” genoemd, is met de inzet van de coronacrisis medio maart van dit jaar van start gegaan. Steeds meer mensen beginnen in te zien dat de virus epidemie, die volgens de “deskundigen”, die onze regering adviseren, is uitgegroeid tot een pandemie, als dekmantel wordt gebruikt om de mondiale samenleving naar de Nieuwe Wereldorde (NWO) te duwen.


Tussenbalans

Na zo’n 4 maanden coronacrisis kunnen we de volgende balans opmaken.

Hoewel er niet eens bewijs is, dat het COVID-19 virus werkelijk bestaat, wordt het dom gehouden volk in angst gehouden dat er een zeer gevaarlijk virus rondwaart, dat iemand zowel door de lucht (aerosolen) als door directe aanraking kan besmetten.

Dat virussen besmettelijk zouden zijn is slechts een aanname geweest van de farmaceutische industrie. Op basis van die aanname is sindsdien een scala aan vaccins en antivirale producten op de markt gebracht. Om deze virusleugen in de wereld geaccepteerd te krijgen hebben de overheden het gereedschap van de probleem-actie-oplossing methode aangegrepen om de “adviezen”, afkomstig van het medisch industrieel complex, om te zetten in beleid. Vervolgens wordt dit beleid vertaald in vaccinatie programma’s en aan het volk opgelegd. Deze methode werd altijd met succes toegepast tot vandaag de dag.

De probleem-actie-oplossing methode

Vergeet niet dat wij, mensen, te maken hebben met een, door zeer kwaadaardige machten gegijzelde, regering die niet (meer) bij machte is om te ontsnappen aan de demonische wurggreep. Herken hier de probleem-actie-oplossing methode van de gegijzelde overheden, zowel nationaal als wereldwijd, als één van de gereedschappen om het volk in angst te verlammen:


- Probleem: creëer het risico van een levensgevaarlijke epidemie,

- Actie: manipuleer het volk herhaaldelijk met fake news over het virus.

- Oplossing. Bied de oplossing aan in de vorm van massale vaccinatie.

De economische schade t.g.v. de genomen maatregelen staat in geen verhouding tot wat het zou moeten opleveren: een bijdrage aan de gezondheid van de mensen.

Gevolgen van de maatregelen

Nemen wij de coronavirus epidemie in ogenschouw, dan nemen we eerder een angstepidemie waar, die nog eens door de “deskundigen” en de media versterkt wordt en voor een onvoorstelbare stroom van ellende en narigheid over de bevolking heeft gezorgd. Medewerkers, ontslagen en die overspannen thuiszitten of zelfs zelfmoord plegen, ernstige fouten in de zorg die niemand durft te melden in een letterlijk en figuurlijk verziekte organisatie.


Ondanks het het feit dat mondkapjes geen effectieve bescherming bieden tegen het coronavirus, is men achter de schermen toch bezig om het dragen van mondkapjes door middel van een noodwet verplicht te stellen. Bovendien leidt het langdurig dragen van mondkapjes tot ernstige gezondheidsklachten.

In 2011 was uit een onafhankelijk Australisch onderzoek gebleken dat mensen die een griepvaccin halen een twee keer zo hoge kans op virale infecties in de luchtwegen hebben, en bovendien ook nog eens een 73% groter risico lopen op het krijgen van griep, waartegen het vaccin nu juist ‘bescherming’ zou bieden.

Genocide wordt in fasen uitgevoerd

“Wie zich het verleden niet herinnert, is gedoemd het opnieuw te beleven” schreef ik al eerder . “Mensen dwingen zich te laten vaccineren (hetzij letterlijk verplicht, hetzij door ze uit te sluiten van het maatschappelijke leven als ze weigeren) is een totale ontkenning van de mensen- en burgerrechten. En dat door een man die geen enkele medische achtergrond heeft.” En zelfs ook geen enkele financiële of economische! Gates is enkel degene die Microsoft aan de wereld verkocht, terwijl hij het zelf niet eens ontwikkeld heeft. Hoe blind kun je zijn??

Tijdens een test met het coronavaccin van Moderna, een bedrijf waar Gates veel geld in gestoken heeft, kreeg maar liefst 80 procent van de proefpersonen last van bijwerkingen, variërend van rillingen tot koorts. “Het blijft niet bij één dosis” erkent Bill, “er zijn twee of zelfs meer dosis nodig, verspreid over zo’n 18 maanden.” De EU-landen en Amerika werken niet alleen nauw met deze psychopaat samen, maar voorzien hem ook nog eens van honderden miljarden om zijn doodsvaccin te ontwikkelen.

Deze psychopaat geeft toe dat het oké is als in de eerste fase zo’n 700.000 mensen wegens “bijkomende schade” aan een ware marteldood zullen sterven.

De samenleving mag pas weer “normaal” gaan draaien zodra de gehele bevolking in het vaccinatie programma is opgenomen.

De Bruiloft van het Lam

Het is duidelijk dat de ontwikkelingen naar “de grote Reset” uitlopen in het “Vrederijk van het Beest” ook het “Tijdperk van de Antichrist” genoemd en in politieke kringen de “nieuwe Wereldorde.” Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: “Het is met het Koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen.


Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel.


De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.”


De dienaren gingen de straat op en brachten zo veel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen.


Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’ Zij, die gedurende het surrogaat vrederijk van de Antichrist alsnog tot Inzicht komen ontvangen het bruiloftskleed. Zij, die het Inzicht missen zijn het Koninkrijk niet waard(ig).

Bronnen en aanverwante sites:

Coronacrisis evaluatie:

Griepdoden worden coronadoden:

Bill Gates geeft bijwerkingen toe:

Genocideplan gefaseerd ingevoerd

Bill Gates geeft genocide plan toe:

Overheid creëert angstcultuur

Overheid houdt volk gevangen in angst:

Langdurig dragen van mondkapjes schadelijk:

“probleem-actie-oplossing” gereedschap van de overheid:

Mensen in de rij om gevaccineerd te worden

Dienaren (de profeten) nodigen bruiloftsgasten uit:

De koning stak hun stad in brand:

555 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page