top of page
  • Kubus

Goed overwint het kwaad

Nu de bedwelmende rook van onze manipulatieve media enigszins is opgetrokken is het tijd om eens met een kritischer blik naar de afgelopen gebeurtenissen in de VS te kijken. Zoals velen weten is er al decennia lang een strijd gaande van het (wakkere) volk tegen de globalistische wereldelite, ook wel de Illuminati of Cabal genoemd. Deze goed georganiseerde misdaadorganisatie heeft zich al die tijd sterk laten inspireren en leiden door demonische machten, die in esoterische kringen Annunaki’s worden genoemd.


De gebeurtenissen rond het Capitool

Op woensdag 6 januari riep president Trump zoveel mogelijk mensen op om richting het Capitool te lopen. In tegenstelling tot hetgeen de media beweren was het zeker niet zijn bedoeling geweest om daar geweld bij te gebruiken en hij heeft daar ook niet toe opgeroepen. Dit was duidelijk waar te nemen via de diverse Tv-zenders en YouTube-kanalen.


De aangetoonde bewijzen dat er tijdens de laatste presidentsverkiezingen fraude is gepleegd zijn door de overheidsinstanties consequent ontkend en van tafel geveegd. Velen uitten terecht hun woede daarover! Ook in ons land is de ontkenning van feiten in de media meer regel dan uitzondering. De demonstranten liepen naar het Capitool van de Amerikaanse hoofdstad Washington waar de zetel van de volksvertegenwoordiging van de Verenigde Staten, de wetgevende macht - de trias politica - is gevestigd.


In het Capitool zetelen zowel de Amerikaanse Senaat als het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, tezamen het Congres genoemd, te vergelijken met het Binnenhof in Den Haag, de zetel van onze regering en volksvertegenwoordiging.


Opstand gericht tegen de Wereldelite

De meeste demonstranten waren Republikeinse Trump aanhangers, die naar het Capitool liepen om te protesteren tegen de verkiezingsfraude. Zij droegen spandoeken met allerlei leuzen bij zich en de meesten waren niet uit op geweld; ze waren ongewapend. President Trump en zijn aanhangers zijn patriotten, vaderlandlievende personen, die de echte democratie, de trias politica, op vreedzame wijze terug willen laten keren in het politieke systeem.


Dat de demonstratie bij aankomst bij het Capitool tot geweld heeft geleid is vnl. de schuld van de linkse antifascistische en antiracistische politieke beweging, die zich onder de Trump demonstranten mengden en aanvankelijk met hen meeliepen.


Ook in Nederland kennen wij het fenomeen, dat dergelijke opruiende elementen zich onder geweldloze betogers begeven om de in aanvang vreedzame demonstratie met geweld te laten beëindigen. De reguliere media berichten dan dat de burgemeester met inzet van de politie een einde moest maken aan de demonstratie vanwege het geweld van de “oproerkraaiers”, zoals onze strijders voor recht en vrijheid vaak door hen genoemd worden. De talloze filmpjes, waar “hooligans” uit politiebusjes springen en op het publiek inslaan om hen te provoceren, worden vanzelfsprekend niet in de reguliere media getoond.


Het einde van de democratie bevestigd

Vele mensen, die wij tot de “wakkeren” of de “wetenden” rekenen zagen de eenzijdige berichtgeving op de diverse nieuwszenders met verbijstering aan: “Gewelddadige Trump aanhangers hebben met de bestorming van het Capitool het hart van de vrije democratie ernstig beschadigd!” klonk het alom.

Demonstranten vielen uit woede verslaggevers aan, die in hun ogen mede verantwoordelijk waren voor de verspreiding van de gemanipuleerde verkiezingsuitslagen ten gunste van de Democraten.


Let wel: ik keur elke vorm van geweld af. Tegelijkertijd sluit ik mijn ogen niet voor de motivatie achter het geweld. Het is vaak de corrupte overheid die de aanleiding daartoe geeft en het volk zelfs provoceert, zoals we dit meermaals in ons eigen land hebben mee gemaakt!


President Trump is de eerste president, na een reeks van zeker een stuk of vier voorgaande presidenten, die geprobeerd heeft om de sterk opzwellende macht van de Deep State of Rockefeller dynastie, tegen te staan! Velen die daar liepen (Q Anon) zijn het zich daar heel goed van bewust.De chef van de politie die het Capitool moest bewaken zag met gespeelde verbazing hoe zijn personeel de demonstranten gewoon doorlieten.

Wat ook opvalt is, dat Mike Pence als vice president na Trump weigerde om mee te werken aan de afzettingsprocedure van Trump. De Democraten, te vergelijken met onze linkse oppositie, die zo snel mogelijk de mens vijandige Agenda naar de een-Wereld regering willen doordrukken, proberen Trump uit alle macht zo spoedig mogelijk te elimineren; liefst letterlijk, maar in ieder geval zeker figuurlijk.


Hoe ernstig het misbruik van het vrije woord ook is, hoe strafbaar de oproepen tot geweld ook zijn, hoe afstotend de leugens, het is geen reden, noch een oplossing om wie dan ook de toegang tot zijn/haar account te ontnemen, zoals dit onlangs met die van de president is gebeurd. In een democratische rechtsstaat bepaalt het parlement wat de grenzen zijn in de omgang met elkaar. En het is aan de rechtsprekende macht om de toepassing van wetten en regelgeving te controleren. Dat de macht over wat wel en niet gepubliceerd mag worden definitief in handen is gekomen van techreuzen als Twitter, Facebook, Instagram e.d. geeft het definitieve failliet weer van het politieke systeem, de trias politica.


Want vanaf nu bepalen de beoordelaren, de zgn. fact checkers van genoemde platformen wat wel en niet kan, als het gaat om het vrije woord. Het censureren en verwijderen van “desinformatie” op bijv. Facebook is al een tijdlang aan de gang, maar het sluiten van alle media accounts van de Amerikaanse president, is een duidelijk alarm signaal van het failliet van de democratie, in ieder geval van wat er nog van over is.Een blik op de nabije toekomst

Ondanks de beweerde overwinning van het presidentschap voor Joe Biden is de stemming binnen het Capitool om te snijden. De sterk negatieve berichtgeving in de richting van Donald Trump heeft een diepgaande reden. Niet voor niets haastte zelfs onze Deep State fan Rutte zich om Trump te bewegen zijn nederlaag toe te geven en zijn verzet tegen het presidentschap van Joe Biden te staken.


Het was Donald Trump, die de grondvesten van de Deep State bolwerken in de wereld heeft doen trillen. De overwinning van Joe Biden is een gespeelde overwinning. Men weet dit en ook onze premier weet het, dat de rol van Trump niet is uitgespeeld. De komende dagen zullen dingen aan het licht komen, die de positie van Joe Biden, en met hem vele anderen die o.a. bijgedragen hebben aan de fraude, die wel degelijk heeft plaats gevonden, onhoudbaar zal maken.


De kloof wordt dieper

De toon, die Trump tussen goed en kwaad heeft gezet, zal nimmer meer uit de komende tijd verdwijnen en zal wereldwijd van omvang zijn.

De polarisatie zal toenemen en zich duidelijker manifesteren tussen enerzijds het goed, de “wakkeren” onder de mensen, die het grote gevaar zien waar de wereld in terecht is gekomen en waar deze ontwikkeling naar toe leidt en anderzijds het kwaad, de slapenden, die zich “van geen kwaad bewust zijn” en zich angstig houden aan alle quarantaine maatregelen, die onze overheid de mensen oplegt.


De misleidingen zijn gigantisch en beslaan vrijwel alle terreinen van het leven; zowel in de politiek als op het maatschappelijke vlak, zoals van het bankwezen, het onderwijs, de zorg, religie enz. Het heeft er alles mee te maken dat de tentakels van de Deep State, waar de allermeeste mensen nog steeds het bestaan ervan niet eens weten, binnengedrongen zijn tot in alle lagen van overheden en maatschappij.


Zij, die de Deep State bolwerken achter kindermisbruik, vaccinatie gevaar, e.d. aan het licht brengen worden door zowel de politiek als de reguliere media consequent in een kwaad daglicht gesteld, weggezet en geschaard onder complotdenkers, nazi’s, oproerkraaiers, aso’s, geweldplegers, en noem maar op.

In werkelijkheid zijn zij juist degenen, die strijden voor de christelijke waarden, voor de vrijheid en de soevereiniteit van de individuele mens.


Goed en kwaad: beide zijden van dezelfde medaille

Ondanks dat de groep “wakkeren” in aantal toeneemt, beweegt ook hun bewustzijn mee binnen de begrenzende frequenties van de demiurgische matrix, onze illusionaire wereld.


Het gros van deze groep mensen probeert te bereiken, dat zij met hun verzet tegen de zittende macht invloed op hen uit kunnen oefenen. Zij menen dat onze beleidsmakers lijden aan een soort tunnelvisie, en dat, met behulp van het mobiliseren van grote groepen deskundigen en de grote massa overtuigde mensen, onze regering wel overstag zal gaan en haar destructieve beleid, bijv. de lock down maatregelen, zal gaan aanpassen. Zo is althans de algemene gedachtegang!


Degenen, die behoren te weten, zijn echter onze geestelijke leiders; onze kerkelijke predikers en verkondigers van het christelijke geloof. Zij zouden, op basis van hun Bijbelse kennis, bekend moeten zijn met het bestaan van demonische machten die onze wereld beheersen om deze naar de afgrond te duwen.


In de politiek zou je mogen verwachten dat onze christelijke partijen als Christen Unie (CU), het CDA en SGP tegen de motie van de aankomende Spoedwet zouden stemmen. Tezamen met de indienende partij van de motie, het Forum voor Democratie en andere voorstanders van de motie, zouden ze mogelijk deze dictatoriale wet op een zijspoor kunnen zetten.

Maar ook zij laten het afweten en hebben met hun tegenstem het hele volk daardoor alleen achtergelaten in hun verzet tegen de duivelse machtselite. De christelijke partijen hebben als volksvertegenwoordigers zichzelf buitenspel gezet en daarmee het volk aan hun lot overgelaten in hun strijd tegen de schending van menselijke burgerrechten en individuele vrijheid en soevereiniteit.


Goed overwint het kwaad

Toen Jezus zijn weg vervolgde, kwam er iemand naar Hem toe die voor Hem op zijn knieën viel en vroeg: ‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, dan God alleen”.


Hiermee geeft Jezus aan, dat binnen het territorium of leefgebied van de mens van nature het alleen-goede niet bestaat. Wij leven en bewegen ons in een dualistische wereld waar de tegenpolen – koud en warm, positief en negatief, pro en contra, haat en liefde, orde en chaos, enz - elkaar voortdurend afwisselen.


Deze wereld wordt in het eerste Boek van de Bijbel “de boom der kennis van goed en kwaad” genoemd, zoals de beide zijden van dezelfde medaille. Want ook het menselijk goede is “kwaad” in Zijn ogen. Alleen in de wereld van God is Eenheid, Vrede, Goedheid, Waarheid, enz.


De ineenstorting van het gehele systeem, dat tot op het bot verrot en corrupt is, zal niet te danken zijn aan het collectieve menselijke bewustzijn, die zoals in vorige artikelen al meegedeeld is, maar die zal het gevolg zijn van de al feller stralende Aquariuszon.


Tijdens de komende Eén-Wereldregering, het vrederijk van de Antichrist als surrogaat van het 1000-jarig Vrederijk van Christus, zullen alle eieren van het adderengebroed opengebarsten worden om tenslotte voorgoed weggedaan te worden. Gedurende het gehele afbraakproces, dat zijn culminatiepunt zal bereiken bij de tweede Wederkomst van Christus met Zijn heiligen, is ook aan de lijdenstijd van de “tweede-lingen”, dat zijn zij, die zich alsnog afkeerden van de namaak god, een einde gekomen!


Bronvermelding en aanverwante artikelen:


Bestorming van het Capitool was niet het werk van Trump supporters:


Democratie wordt gemaskerde dictatuur:


Hier liet de politie de demonstranten het Capitool binnen:


De dieper wordende kloof:


Misleiding in het tegenwoordige christendom:


het bestaan van satanisch ritueel misbruik komt aan het licht:


Democraten willen van Trump af:


Vaccinatie bereidheid moet worden gekocht:


Amerika in de verkoop gezet:

Het fundament van het ware geloof:


De boom der kennis van goed en kwaad:


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

1.089 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page