top of page
  • Quiasinon

Handel: EU en 16 WTO-leden komen overeen samen te werken.

EU and 16 WTO members agree on temporary body to settle disputes


The EU Commission announced that the European Union, together with 16 other countries, including China, agreed to establish a body to bypass the United States’ blockage of the appeals body of the World Trade Organisation. The countries, which are WTO members, reached an agreement on the sidelines of the World Economic Forum in Davos, Switzerland. The US is not among them.


The deal was signed by the EU, Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Republic of Korea, Mexico, New Zealand, Norway, Panama, Singapore, Switzerland and Uruguay. China’s participation is important as it is one of the countries with more open disputes. However, in a previous discussion, some countries warned that the exclusion of the US in the deal would bring the EU closer to China and Russia.


China, WTO members join EU’s ad-hoc appellate body in Davos

Commissioner Hogan underlined that “this statement testifies to the high importance that the EU and the participating WTO members attach to retaining a two-step dispute settlement process in WTO trade matters”.

The agreement is an ad-hoc solution by nature and will therefore only be in force “until a reformed WTO Appellate Body becomes fully operational,” the countries backing the motion clarified.

In the joint statement, the ministers said they had “also taken proper note of the recent engagement of [US] President Trump on WTO reform,” while the EU’s trade chief efforts would continue “to seek a lasting solution to the Appellate Body impasse, including through necessary reforms and improvements”.


Nederlandse vertaling

Handel: EU en 16 WTO-leden komen overeen samen te werken aan voorlopige regeling voor beroep tegen arbitrale uitspraken

Commissaris voor Handel Phil Hogan zei daarover: “Deze verklaring getuigt van het grote belang dat de EU en de deelnemende WTO-leden hechten aan het handhaven van een procedure voor geschillenbeslechting in twee fasen in handelsaangelegenheden van de WTO. De multilaterale regeling voor beroep tegen arbitrale uitspraken garandeert dat de deelnemende WTO-leden toegang houden tot een bindend, onpartijdig en kwalitatief hoogwaardig stelsel voor de beslechting van tussen hen bestaande geschillen. Ik wijs er nogmaals met klem op dat het hier een noodmaatregel betreft die noodzakelijk is vanwege de verlamming van de WTO-Beroepsinstantie. Wij blijven toewerken naar een duurzame oplossing om de impasse in de Beroepsinstantie te doorbreken, onder meer door middel van noodzakelijke hervormingen en verbeteringen.”

  1. Onthulling, wat de overheid verzwijgt: CETA-commissies geven voedsel veiligheid voorzorgsprincipe weg

In het kader van de Canadese wetgeving inzake toegang tot informatie – in Nederland vergelijkbaar met een WOB verzoek – heeft The Council of Canadians documenten verkregen van een vergadering van het CETA-comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Deze bijeenkomst is op 27 en 28 maart 2019 in Ottawa gehouden.

Dit is een van de vele zogenaamde regelgevende samenwerkingscomités die bedoeld zijn om regelingen te bespreken die van invloed zijn op de bilaterale handel tussen Canada en de EU.

Uit de documenten blijkt dat Canada veel Europese verordeningen heeft aangevochten. Waaronder de wetgeving inzake dieren en planten, de regelgeving inzake bepaalde pesticiden en onkruidverdelgers en het voorzorgsbeginsel, dat een pijler is van de EU-wetgeving. Op veel punten dreigen de Canadezen op subtiele wijze het EU-beleid naar de WTO te brengen.

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page