top of page
  • Quiasinon

Het bloed van moeder Aarde

Bijgewerkt op: 28 aug. 2022

Fossiele brandstof al 128 jaar een leugen.


128 jaar is de naam fossiele brandstof een leugen. Olie en gas zijn n.l. niet fossiel. De aarde maakt dit zelf aan en wel onuitputtelijk. Het is ongeloofwaardig dat resten van planten en dieren op kilometers diepte terecht zouden komen om daar - onder grote druk - te veranderen in olie en gas. Onlangs werd in Montana U.S. een Tyrannosaurus rex gevonden en wel op een paar meter diepte. Wat ook logisch is. Bekijk de bijgaande video en verbaas je over de leugen die jou al je hele leven is verteld.

Met dreigende afbeeldingen als deze wordt er een verband gelegd als ware het dat het gebruik van fossiele brandstoffen een probleem zijn voor het leven op aarde. Een krankzinnige link, mede omdat ‘onze overheden' zoveel belasting geld van de mensheid stelen door de verkoop van ‘schaarse’ olie en gas. Wat is de definitie van een psychopaat?

In de clip hoor je Prof. Dr. Vladimir Kutcherov zeggen dat het product dat we kennen als olie en gas in de aarde ontstaat (groeit) op een diepte van 100 tot 200 kilometer. Vervolgens komt deze substantie naar de oppervlakte waarna het relatief eenvoudig te winnen is. Dit geldt zowel voor olie als voor gas. De mensheid gebruikt slechts 15% van wat onze planeet jaarlijks produceert! Met andere woorden: het is oneindig en moeder aarde vult haar 'bloed' weer aan net zoals een menselijk lichaam de hoeveelheid bloed weer op peil brengt na bijvoorbeeld een bloeding of donatie. Bij iedere bloeddonatie geef je 500 ml bloed; het lichaam kan dit goed missen, maar heeft wel weer tijd nodig om te herstellen. Net zoals de planeet ook tijd nodig heeft om haar voorraden weer aan te vullen en te herstellen nadat deze door de mens weg zijn gepompt.


Fossiele brandstoffen

'Eigenlijk zijn fossiele brandstoffen dode planten of plankton. Zoals je misschien al op school geleerd hebt nemen planten de stof CO2 op en slaan ze dit in zichzelf op. Normaal komt de CO2 weer in de atmosfeer als de plant dood gaat. Maar dit gebeurt niet altijd. Het kan gebeuren dat de planten (of het plankton) niet wegrotten, omdat ze onder een laag aarde liggen bijvoorbeeld. Als je genoeg materiaal op deze manier bij elkaar hebt en je wacht lang genoeg, miljoenen jaren, wordt het materiaal omgezet in gas, steenkool of olie. Dit komt door de enorme druk van de aarde die van alle kanten drukt'.

Om de prijs van olie/petroleum omhoog te jagen was het noodzakelijk om schaarste te creëren en dat hebben de Rockefellers met succes gedaan. In 1892 werd er op een conventie in Geneve bepaald dat olie een fossiel product was en ontstaan uit rottend dood organisme. Door hoge druk werd olie gevormd. Dit wetenschappelijke feit hebben wij ons leven lang gehoord, en geloofd, en waren daardoor best bereid om steeds dieper in onze zakken te tasten om dit kostbare goedje in onze tanks te kunnen doen. Vandaag de dag leren onze kinderen nog steeds het verhaal van de fossiele brandstoffen die ontstaan zijn uit dood organisme. Op de site "Sciencespace" lees je het volgende: Fossiele brandstoffen zijn tegenwoordig vaak in het nieuws. ‘Ze raken op’, zeggen ze daar. Of; ‘Ze zorgen voor vervuiling.’ Dat levert problemen op. Fossiele brandstoffen zijn stoffen zoals aardgas, olie of steenkool. Deze worden verbrand om energie op te wekken. Het levert dus zeker problemen op als de voorraden op zijn. Kan jij je voorstellen hoe je moet leven zonder elektriciteit en gas?' Je mag jezelf oprecht afvragen van hoeveel 'science' er op deze site sprake is?


De prijs die we betalen!

Met een netto resultaat van jaarlijks 16 miljard draagt de auto (de burger!) fors mee aan de instandhouding van het overheidswaterhoofd.

Dagelijks worden wereldwijd 100 miljoen vaten olie opgepompt, zo'n 15,9 miljard liter en het gemiddeld verbruik ligt op 93,8 miljoen vaten olie per dag. De prijs per liter benzine en diesel ligt nu rond de € 2,27 en 2,11. Het vaste bedrag accijns per liter op benzine bedraagt 83,2 cent, op diesel 53,6 cent en op LPG 19,9 cent. In een goede maand tanken we met z’n allen een slordige 1 miljard euro voor de schatkist. Daarnaast betalen we jaarlijks aan het het Rijk en de provincies gezamenlijk net geen 6 miljard euro aan motorrijtuigenbelasting. Volgens het blad Autoweek toucheert de overheid ruim 2100 euro per jaar voor iedere auto die er in Nederland rijdt. Op 1 januari 2022 waren er 8,9 miljoen personenauto's. Het gaat om een ‘omzet’ van maar liefst ruim 18 miljard euro! Jaarlijks wordt er circa 2 miljard uitgegeven aan onderhoud en aanleg nieuwe wegen; het 'resultaat' bedraagt derhalve 16 miljard.


Onze mobiliteit in de nabije toekomst?

"Het World Economic Forum roept op om een einde te maken aan het bezit van privévoertuigen"

Het moge duidelijk zijn dat er enorme belangen spelen in de auto business en de overheid is een van de allerbelangrijkste spelers. Ze verdient er enorm aan en kan hier leuke dingen mee doen! Tegenstrijdig is de inspanning die onze 'bestuurders' doen om de 'stekkerauto' te promoten, immers, dit levert minder brandstof accijns op, maar we hebben in dit artikel al eerder gevraagd om een definitie van krankzinnigheid te geven. Of zou het misschien zo kunnen zijn dat al die 'stekkerauto's' op een gegeven moment niet meer verder kunnen door een gebrek aan stroom en dat we dan maar een auto moeten gaan delen met een of meer van onze buren?


Moeder Aarde

De planeet kan een toekomst tegemoet zien dat ze niet meer haar bloed aan de mensheid hoeft af te staan en dat we niet meer die miljarden liters uit haar aderen zuigen. De vraag is of dit de toekomst zal zijn die het WEF en haar volgelingen bij onze overheid (zo ongeveer het hele kartelkabinet) voor ogen hebben. Misschien is het wel dat we ons straks verplaatsen in voertuigen met antizwaartekracht generatoren en gratis kernfusie aandrijving. Het verdienmodel van onze roverheid valt hiermee totaal in duigen en misschien moeten ze zelfs wel 'een paar' van hun meer dan een miljoen medewerkers/ambtenaren op straat zetten. Misschien wordt het merendeel van ons parasiterende politieke apparaat wel overbodig en kunnen ze eindelijk met een niet gesubsidieerd volkstuintje beginnen.


Glorieuze toekomst

Moeder Aarde zal er wel bij varen, net als al de mensen van goede wil; en dat zijn er Goddank veel. Misschien kunnen we dan die 16 miljard besteden aan de opruiming van dat enorme wegennet en aan de aanleg van bossen en parken. Dat we de natuur helpen en op een volstrekt natuurlijke manier de stikstof balans in orde brengen. Misschien kunnen we zelf wel minder vlees eten en minder of geen melk meer drinken en zo de boeren helpen om bijvoorbeeld de hennep plant te gaan verbouwen in plaats van GMO mais.


Help svp dromen en een andere wereld scheppen; alles begint met een beeld en 'voorstelling! Droom volop en laat je niet beperken en creëer een wereld van overvloed, gelijkheid, liefde, saamhorigheid en schoonheid. Tenslotte zijn wij scheppers; goden in opleiding en dit is een prachtige oefening. Ik kom graag het resultaat zien!! Altrea, never give up!Bronnen:

Hoeveel liter bloed heeft een mens? https://www.sanquin.nl/veelgestelde-vragen/antwoord/over-bloed/hoeveel-liter-bloed-heeft-een-mens

Sciencespace: https://www.sciencespace.nl/leven-en-natuur/artikelen/4180/fossiele-brandstoffen

https://www.google.com/search?

https://www.anwb.nl/auto/autobelastingen/brandstofprijzen

Autoblog.nl: In totaal was de BPM in 2020 goed voor een aanvulling van € 22,2 miljard op de schatkist.


Veel meer info krijg je bij de Telegram groep van Tribute: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P

Recente blogposts

Alles weergeven

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page