top of page
  • Kubus

Het echte ontwaken


Het echte ontwaken moet nog komen. 2020 – een symbolische foto.

De totale leegheid. Nederland geteisterd door waanzin. Mensen zijn al in de war door Corona en alle zekerheden die opeens onzeker zijn. Alles waar we ons aan vast willen houden, breekt langzaam af. Opeens heb je met iedereen ruzie, het is nu ieder voor zich en iedereen deelt een verhaal, dat in zijn straatje past. Op straten en stranden vinden dodelijke steek- en schietincidenten plaats. Niemand gaat meer naar de Dam.


Het is business as usual, het went al. Streetgangs en drugsbendes weten het al tijden: Misdaad loont in Nederland. Enig respect voor medemens of voor politie is verdwenen, zelfs strandwachten worden te vaak genegeerd. Wie regeert dit land en handhaaft de wet nog? Iedereen is van zijn god losgeslagen, lijkt het wel. 2020 – laat een groot gat in de beschaving achter. Het is om te huilen. Met je hoofd diep gebogen. Albert György maakte dit ontroerende beeld “Leegte” om uit te drukken hoe het verlies en gemis van een dierbare aanvoelt.


Het innerlijke conflict Steeds meer mensen ervaren een innerlijke disharmonie van een wereld wat zo zou moeten zijn en de wereld zoals die is. De wereld zoals die zo zou moeten zijn is een geconditioneerde wereld waarvan we gewend zijn dat de dingen gaan zoals we verwachten dat ze zullen gaan.


De wereld zoals die zou moeten zijn Een voorbeeld van zo’n wereld is dat wij in een democratie leven met een regering, die door de meerderheid van het volk is gekozen en een volksvertegenwoordiging, die de stem van het volk laat horen om invloed uit te kunnen oefenen op het landsbeleid. Onze overheid staat ten dienste van haar burgers en de medische wetenschap werkt aan het zo optimaal mogelijk houden van de volksgezondheid. De onafhankelijke reguliere media is zoveel mogelijk kritisch en onpartijdig in haar berichtgeving.


De wereld zoals die is Het proces van verandering, ook wel “the great reset” genoemd, was al een tijdlang aan de gang. Er was alleen nog een trigger, een officiële aanleiding, nodig om het grote Plan, dat vervat is in de Agenda 21/2030, ten volle uit te voeren en uiteindelijk uit te laten monden in de NWO, het “vrederijk van het Beest”. En toen kwam daar in maart 2020 het reeds lang geplande Covid19 virus aan.

Corona zal aangehaald worden om vrijheid beperkende maatregelen af te kondigen en bij wet af te dwingen.

De nieuwe wereld verschijnt op het toneel Wat wij spoedig zullen merken is dat cash geld zal verdwijnen en het digitale geldsysteem zal in korte tussenstappen ingevoerd worden. Nieuwe belastingen, boetes, “vrijwillige” bijdragen enz. ze zullen rechtstreeks van onze digitale wallet afgehaald worden; de digitale portemonnee, die iedereen van overheidswege zal krijgen en zal moeten gebruiken. Zodoende zal totale controle heersen over ons geld.


Het echte ontwaken Op dit moment dringt de wereld zoals die is nog mondjesmaat tot het collectief bewustzijn van de mensen door. Grote groepen mensen worden dankzij onze verzetshelden/demonstranten geleidelijk aan wakker geschud en aangezet om mee te doen en mee actie te voeren, maar het echte ontwaken moet nog komen.

De biowapen aanval in het najaar die ook Corona wordt genoemd.
Er zullen veel doden vallen.
Daarna wordt het oorlog tussen de gevaccineerden en de niet gevaccineerden.Dit echte ontwaken gaat namelijk gepaard met het doorbrekende besef, dat de strijd geleverd wordt tegen demonische machten, die onder leiding staan van een kwade god, de demiurg. Dit Beest is erop uit om het laatste restje christus bewustzijn, de Gods- of Lichtvonk in de mens, uit te roeien zodat de mensheid verwordt tot een soort robot-achtig wezen met het bewustzijn van zijn maker, als dat van een beest.


Onderzoek jezelf en behoud het goede Ieder mens heeft een essentie in zich die bepalend is voor zijn mens-zijn. Zijn lichaam, dat bestuurd wordt door zijn brein, is slechts een verschijningsvorm, maar zijn essentie bevindt zich buiten zijn brein.Wanneer wij ons slechts op de buitenkant van de dingen richten vervreemden wij ons en raken wij de essentie kwijt. We voelen ons dan ontworteld en verward omdat we het contact met de Bron zijn kwijtgeraakt.

De verwarring en de dwaling vanwege het verloren contact met de Bron maakt dat we dingen gaan doen die we niet zouden moeten doen. We maken dan vergissingen met situaties , die we niet wilden, als gevolg. We schaden onszelf en mogelijk ook anderen en uiteindelijk hebben we daar pijn van. Die pijn is altijd confronterend en het drijft je altijd toch weer terug naar jezelf, waar het allemaal begon. Het is een soort alarmsignaal om je bewust te maken dat jou terugvoert naar de plek waar je moet zijn: de essentie, jouw Bron. Het enige wat je hebt te doen is te voelen wat de gevolgen zijn van jouw acties.


“En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt”.

Wie deze pijnlijke confrontaties steeds opnieuw uit de weg gaat en daarvan wegvlucht, verliest zijn hart aan deze wereld van uiterlijke verschijningsvormen.


De wereld gaat tot het verleden behoren Wij zien hoe de god Mammon overeind wordt gehouden door (geld)stromen van illusie, gecreëerd uit het niets. Zoals bloed het menselijk lichaam doorstroomt en alle delen bereikt en overeind houdt, zo doorstroomt het geld het Beestenlijf en bereikt het alle delen van de maatschappij en houdt deze in functie. Zodra het Beestenlijf met de systeemcrash in elkaar stort dan breekt het echte ontwaken aan: de opstand van het volk gebeurt tijdens het Vrederijk van het Beest, dat helemaal geen vrederijk blijkt te zijn. Mammon is de god van de allerrijksten op aarde, alleen zij profiteren van de rijkdommen op aarde ten koste van de overlevenden – vanwege de vele vaccinatie doden – op aarde.


Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

De onheilspellende agenda achter het Covid-19 coronavirus: https://behind-the-news.com/operation-lock-step-the-sinister-agenda-behind-covid-19/

De arts handelt niet langer in het belang van de patiënt maar als uitvoerder van overheidsbeleid: https://www.youtube.com/watch?v=VcaO7aDJj4Q

Het aangekondigde corona vaccin zal meer coronabesmettingen tot gevolg hebben: https://www.niburu.co/gezondheid/15369-coronavaccin-zal-veel-meer-coronabesmettingen-tot-gevolg-hebben

De verwoesting van onze samenleving en wat daartegen te doen: https://www.youtube.com/watch?v=GHEbNLvQ_MY

305 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page