top of page
  • Quiasinon

Het einde van het hoernalistendom

De “berichtgeving” over een vermeende wereldcrisis als gevolg van een nooit aangetoond virus is niet eens meer tendentieus; het is loepzuivere propaganda. De half-Limburger Joseph Goebbels zou er wakker van hebben gelegen….. Bijgaand een deel van een open brief aan een krant (De Gelderlander), welke duidelijk maakt, dat als we geen enkele krant meer zouden lezen, wij vele malen beter zouden zijn geïnformeerd.

“Uw woordkeuze verraadt een ongezond verlangen naar de volgende fase van de crisis. In een eerdere redactionele column spreekt u zelfs namens mij: “Wij burgers” en zo verder. Laat duidelijk zijn dat u niet namens mij en namens velen van uw lezers en burgers spreekt. Spreek voor uzelf.

De autoriteiten opjagen

Uw berichtgeving van de afgelopen maanden kan alleen maar als tendentieus worden bestempeld. Ik kan uit elke editie talrijke koppen van artikelen halen die niet de feitelijke situatie stroken, maar met de door de media gewenste situatie: nog meer paniek, onrust en chaos. Ineens lijkt iedere journalist een medisch expert geworden. U jaagt daarmee de autoriteiten op, in de hoop dat ze nog strengere maatregelen gaan nemen. U doet aan agendasetting, de droom van elke journalist. Maar dat is valse journalistiek”.

Verklikkerjournalistiek

Udo Ulfkotte schreef het boek Gekochte Journalisten. Hij doet uit de doeken hoe journalisten worden gecorrumpeerd. Hij werkte door de Frankfurter Allgemeine Zeitung en toont aan hoe hijzelf werd beïnvloed. Op 13 januari 2017 stierf hij aan een hartaanval overleden op 56 jarige leeftijd.

Eindelijk, het journalistendom wordt vanaf nu langzaam uit haar lijden verlost. Het wordt tijd dat we ons niet langer laten misleiden door hijgerige en nieuwsgeile journalisten in hun niet aflatende jacht naar oplage verhogende ‘nieuwsfeiten”. In het artikel lees je ook een voorzichtige verwijzing naar dat er mogelijk een andere agenda is! Hiermee raken we direct de samenzwerings- agenda die onmiddellijk met harde hand door dezelfde media neergesabeld wordt. Immers, mocht deze conspiracy bewaarheid worden dan betekent dit het einde van de media. Veel, heel veel is (nog) niet te bewijzen en hard te maken op dit moment en daardoor worden conspiracy-verhalen makkelijk in de hoek van de niet serieus te nemen no-sense-idioten geschoven. Terwijl die ‘idioten’ weten dat er iets heel ernstigs mis is in deze wereld van rationaliteit, politieke correctheid en niet-te-weerleggen-wetenschappelijke-rapporten.

Hoernalisten

De media en de journalisten (of hoernalisten) hebben veel te verliezen; ze zullen zelfs alles te verliezen als over niet al te lange tijd hun uiterst kwalijke en door duistere ego-motieven aangejaagde drijfveren aan de oppervlakte komen. Hun maatschappelijke posities en sociale status zal als sneeuw voor de zon verdampen als blijkt dat ze door simpele lafheid, uit primitief lijfsbehoud en winstbejag bewust de waarheid niet hebben durven spreken of deze hebben gemanipuleerd.

Niets is zoals we denken dat het is

Er is een uitspraak in de ‘conspiracy-wereld’ die steeds meer bekendheid krijgt en die luidt: ‘Niets is zoals we denken dat het is’. Het komt erop neer dat we over niet al te lange tijd ontdekken dat we door politiek en media, de religies en wetenschap decennialang (eeuwenlang) belazerd en voorgelogen zijn. Dat de wereld van rationaliteit vervangen wordt door de wereld van… spiritualiteit. De wereld van het niet direct tastbare, het bovenzintuiglijke; de voorheen zweverige conspiracy-wereld.

Kosmische hiërarchie

De mensen die meewerken, of meeheulen, aan het bedriegen van hun medemens kiezen voor de dood en niet voor het leven! Immers, als je kiest voor het leven wil je het beste voor je broeder of zuster. Dan wil je dat het de ander goed gaat, wil je zelfs dat het de ander beter gaat dan het jou gaat. Dan wil je dat jouw kinderen jou overtreffen in gezondheid, in welvaart en in voortuitgang. Dan eerst

is er sprake van generatie en ont-wikkeling in plaats van degeneratie en achteruitgang en gaan we als mensheid voort op onze evolutionaire weg om, eindelijk, als Terranen (aardlingen) onze terechte plek in te nemen in de kosmische hiërarchie van ruimtewezens.

Lees de brief die als bijlage is toegevoegd en simpel is te downloaden. Bedenk dat je eenvoudig mee kunt helpen om de media en ‘hoernalisten’ uit hun bestaansrecht en lijden te verlossen door simpel je abonnement op te zeggen. (doe dan gelijk die TV, de deur, uit!)

gelderlander-verklikker-journalistiek-e2
.
Download • 3.66MB

70 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page