top of page
  • Kubus

Het Geheim ontsluierd

Bijgewerkt op: 16 jul. 2021

Dit artikel vertelt over het demiurgische plan van Janus, de god met de twee gezichten èn over het Plan van de Vader met de wereld en haar mensheid. Beide plannen spelen in het hier en nu; beide plannen werken toe naar hun climax. Beide plannen bepalen onze spirituele toekomst! Nu onze volks-vertegenwoordiging met grote meerderheid, geheel onterecht, heeft ingestemd met de A-status van corona, is het lot van ons land definitief overgegeven in handen van de archontische WEF-machthebbers. De Eerste Kamer moet zich nog over dit wetsvoorstel buigen, maar mijn verwachting is, dat dit wetsvoorstel ook daar zonder al te veel tegenstand door heen geloodst zal worden.

Door dit verraad van onze volksvertegenwoordiging zijn vrijwel alle sectoren van onze samenleving getroffen. Het onderwijs, de landbouw, de zorg; alle volwassenen, jeugd en kinderen zijn nu vogelvrij verklaard omdat wij in feite terecht zijn gekomen in een test-samenleving. Zonder de invoering van deze ongeschikte testprocedure zou niemand echt iets gemerkt hebben dat hij besmet was geworden; het zou een heel normaal griepseizoen zijn geweest. Net als alle andere ervoor! De opkomende, "zeer besmettelijke" Delta variant is een synoniem voor vaccin schade. De meeste slachtoffers vallen juist onder de gevaccineerden en m.n. onder de dubbel gevaccineerden. Vele niet-gevaccineerden raken besmet omdat zij zich langdurig of veelvuldig in de buurt van gevaccineerden begaven.

De leugen regeert De demiurg, die de Romeinen Janus noemen en bij de Grieken Janos heet, is de god met de twee gezichten, die ieder de tegengestelde kant opkijken. Hij is de god van het tegenwoordige christendom en van de islam; moslims noemen hem Allah. Jezus Christus noemt hem de vader van de leugen, in wie geen waarheid is.


Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar mij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid”.


Het is dan niet verwonderlijk dat ook de zogenaamde christelijke partijen voor het demiurgische genocide plan hebben gestemd. Ondanks de hevige protesten van de middelbare scholen tegen de misdaad om kinderen te vaccineren voert de christelijke minister van Onderwijs en Media de opgelegde maatregelen gewetenloos uit!


Was er een greintje menselijkheid in hem geweest dan had hij toch minstens tégen het wetsvoorstel kunnen stemmen. Waar gisteren totaal geen sprake van was, wordt vandaag aan de orde gesteld en de volgende dag uitgevoerd; dat is het sluwe spel dat met de massa gespeeld wordt. Het vaccineren van baby’s, kleuters en kinderen tot 12 jaar wordt, net als andere voorgaande heikele maatregelen, volgens hetzelfde geraffineerde spel gespeeld. Het RIVM/OMT legt de bal op de stip en het kabinet trapt de bal in het doel.


Een voorbeeldje uit de natuur ter illustratie Mensen raken door de veelheid aan (des-)informatie verdoofd en op den duur apathisch. Zij zijn als een vlieg, die in het web verzeild is geraakt en, moe geworsteld, de strijd op lijken te geven. En daar komt snel de spin aan gekropen met haar hypnotiserende ogen en zij geeft de vlieg een injectie waardoor de vlieg verdoofd en als het ware verlamd raakt. Intussen wordt de vlieg steeds meer ingesponnen en is het strikt genomen geen vlieg meer. In die toestand wordt de vlieg verder uitgezogen en blijft er uiteindelijk een fractie over van wat eens een vlieg was. Dit is wat onze goden, de Archonten, met ons aan het doen zijn . . . .

Het Plan van de Vader Vergelijk het Plan van de Vader met het idee van een meubelmaker, die een werkstuk aan het maken is zoals hij dit in zijn gedachten had gevormd en voorgesteld. Na enige tijd van hakken, zagen, beitelen en schuren ligt het voorgestelde idee, uitgewerkt en wel als werkstuk voor hem, toonbaar en zichtbaar voor alle mensen. Niemand van de omstanders zal hem vragen naar de afgezaagde blokken hout, het zaagsel, de splinters en overige afval om het werkstuk tot stand te brengen; dat alles heeft hij al in het vuur gegooid.


Dit geldt het lot van de mensheid op aarde. Ongeacht wat zij ervan vinden, denken of menen, zijn zij, als voertuigen van inwonende geestesmachten, allen opgenomen in het grote universele Plan. Meerdere gelijkenissen van Christus, waarvan sommige in vorige artikelen aan bod zijn geweest, wijzen op een splitsing, een scheiding van wegen, die de mensen bewandelen met een diepe, onoverbrugbare kloof daartussen.


Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal Hij rechts van Zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de Koning tegen de groep rechts van Zich zeggen: “Jullie zijn door Mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het Koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is”.

Na een korte ondervraging aan de schapen wendt Hij zich vervolgens tot de bokken.

Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven”.

De duivel en zijn engelen zijn hier de Hoofdarchont Janus met zijn demonische archonten bedoeld.

Het actuele nu Niemand zal de scheidingslijn, die dwars door alle gemeenschappen in de maatschappij loopt en zelfs onderlinge relaties overhoop gooit, kunnen ontkennen. De liegende overheid houdt de onzelfstandige mens in angst gevangen door hen te indoctrineren met te verwachten hoge besmettingscijfers vanwege een gevaarlijke Delta variant van het virus, afkomstig uit India. Deze mensen ruilen hun individuele vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid vrijwel moeiteloos in voor de “veiligheid en geborgenheid” van de Staat door zich, velen zelfs heel graag, te laten vaccineren. Met de vaccinaties verliezen zij hun zelfdenkende en intuïtieve vermogens en worden zij tot willoze slaven gemaakt in dienst van de aankomende Wereldorde van de Antichrist.


Aan de andere kant van de kloof staan “de wappies” die door de linkse overheid en media met zowel fysiek als psychisch geweld bestreden worden. Deze strijders voor hun individuele rechten laten zich niet misleiden door “besmettingen” uit ondeugdelijke PCR-testen, waarvan het overgrote deel van die “besmettingen” vrij gemakkelijk door het natuurlijke afweersysteem van het lichaam bestreden kunnen worden. Zij hebben hun intuïtieve vermogens niet laten beschadigen door de PCR-testen en levensgevaarlijke vaccinaties. Zij hebben gehoor gegeven aan hun ge-Weten en worden aan de rechterzijde van de Koning geplaatst, de kant van de schapen.

Het wereldwijde net sluit zich Wie herinnert zich 23 september 2017 nog? Toen verscheen het teken van de komst van de Zoon des mensen aan de hemel. Omdat er daarna niks bijzonders gebeurde begonnen veel mensen de spot te drijven. Zie mijn berichtgeving in die dagen! Het was de bedoeling dat de mensen in de dagen na de 23e september tot bezinning zouden komen en ernst maken met hun spirituele toekomst. De hoge frequenties van Aquarius zorgen ervoor dat mensen de dingen op een dieper niveau gaan aanvoelen en onrustig worden.

Wereldwijd lopen steeds meer mensen vast in hun verzet tegen de dwingende ontwikkelingen die hen in een richting duwt die zij niet wensen. Men spant rechtszaken aan tegen wereldwijde, dictatoriale organisaties terwijl het justitieel apparaat geheel in handen is van de organisaties waartegen men procedeert.


Bevrijding door BewustZijn Onder de strijders voor vrijheid en mensenrecht bevindt zich een groeiend aantal mensen, die het door begint te krijgen dat slechts BewustZijn, dat gevoed wordt door Inzicht tot bevrijding voert van de geknechte mensheid en de lijdende schepping onder het dictatoriale bewind van de Antichrist. De demiurg is Janus, de god van het goede èn de god van het kwade, die beide kanten tegen elkaar opzet om zijn grote macht aan beide kanten te tonen.


De Here verhardde het hart van Farao, zodat hij de Israëlieten niet uit zijn land liet gaan. Maar de Israëlieten zetten hun uittocht voort, door een verheven hand geleid”.


Ook zijn handlangers op aarde, zoals bijv. de Bankiers, hebben zich behoorlijk kunnen verrijken door dezelfde strategie toe te passen: bij de grote wereldoorlogen financierden zij beide partijen. De wereld is doortrokken met deze sluwheid. Neem afstand van deze wereld en zijn goden, ontmasker hun duistere praktijken en blijf zelf vrij. In en door Zijn kracht overwin je Janus, de god, die over de dood heerst.

Wat staat de wereld nog te wachten? De Bijbel voorzegt een “nacht, waarin niemand werken kan”. Midden in deze duistere periode vindt de Opname plaats van degenen, die Hem toebehoren. Zal die nacht samenvallen met de Cyber polygon 2021?? Beoordelen jullie dit zelf maar a.h.v. het volgende. De Covid-19 pandemie was een opzetje om een reset van het systeem mogelijk te maken. Het idee komt uit de koker van het World Economic Forum, die een paar maanden voor de “uitbraak” van Covid een pandemie simuleerde onder de naam Event 201. Die simulatie vond plaats in oktober 2019. Toen werd namelijk een pandemie nagebootst van een coronavirus die zich over de hele wereld verspreidde en grote verstoringen van de wereldeconomie veroorzaakte. Een paar maanden later verscheen Covid-19, door de politiek verkocht als een “pandemie”, waar wij allen getuige van zijn tot nu toe.


In februari van dit jaar kondigde het WEF/Klaus Schwab een volgende simulatie aan. Deze keer geen viruspandemie, maar een nabootsing van een wereldwijde cyberaanval. Begin van deze maand (6 juli) vond een vergelijkbare, door het WEF gesponsorde, simulatie plaats van een grote cyberaanval op diverse bedrijven in de gehele wereld en waar de Russen de schuld van kregen. Deze simulatie zal weldra, mogelijk dit najaar nog, gevolgd worden door een uitgebreide cyberaanval, die de stroomvoorziening, het transport, de ziekenhuisdiensten, enz. zelfs onze gehele samenleving tot stilstand zal brengen.

De Covid-19 crisis zal in vergelijking met de grote cyberaanval als een kleine verstoring worden gezien. Deze komende ernstige cyberaanval zal wereldwijd grote ziekte en verlies van mensenlevens veroorzaken en is bedoeld om het huidige corrupte systeem in zijn geheel te laten instorten en “the great Reset” mogelijk te maken. Het nieuwe en radicaal andere systeem dient ter vervanging van het vorige en het is voor de politiek van het allergrootste belang om dit verhaal met succes aan de massa te verkopen. Trouwens, de gehele Een-wereld regering zal als een betere en rechtvaardiger wereld voorgespiegeld worden, waar alle mensen, niets bezittend, alleen maar gelukkig hoeven te zijn in het “Vrederijk van het Beest”.


Onder dit regime stellen digitale monopolies de controleurs in staat om iemands geld en toegang tot diensten “uit te zetten” als die persoon bepaalde wetten of voorschriften, bijv. met betrekking tot “gezondheid”, niet naleeft. De “reset” van het systeem zal een massale opwaartse overdracht van rijkdom mogelijk maken voor de demonische heersers in de gesimuleerde 1000-jarig Vrederijk van Christus.

Bronvermelding en aanverwante artikelen: Er is geen pandemie, het gaat om controle: https://rumble.com/embed/vgc4g9/?pub=4&fbclid=IwAR1kToVGBq0dnkzEtNgk9L3ypRsCXr36oo-aTKPbru02txrdDfIIoxrLIdEZiekenhuisopname en overlijden in verband met COVID-19 waren zeldzaam bij kinderen totdat zij werden gevaccineerd: https://www.frontnieuws.com/voormalig-vicepresident-pfizer-kinderen-hebben-50-keer-meer-kans-om-te-sterven-door-vaccin-tegen-coronavirus-dan-door-het-virus-zelf/


De overheid, het RIVM en de media wisten dit: https://www.ellaster.nl/2021/07/08/deze-cijfers-wijzen-op-genocide/De politieke waanzin over de Delta variant: https://www.youtube.com/watch?v=0ZNP8o48uNo


Op deze bizarre wijze voeren ‘Russische hackers’ aanval uit: https://www.youtube.com/watch?v=mbr_HWwGWss


Een nog grotere crisis aangekondigd: de Cyber Polygon 2021 https://www.levensreis.nl/index.php/2021/04/30/een-zorgelijke-ontwikkeling/Bevolking aan grootschalige vergiftiging blootgesteld:Volg het vrije nieuws en wees geinformeerd over wat er ECHT gebeurt in de wereld! Ondersteun de vrijheidsstrijd, kom op voor jouw toekomst, van je kinderen, van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!446 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page