top of page
  • Kubus

Het gelijk van onze media

Inleiding

Zolang slechts een minderheid van ons volk door heeft dat wij al decennia lang met een liegende overheid te maken hebben die een ander belang dient dan het belang van het Nederlandse volk, zullen de “pandemie” maatregelen steeds verder knellen en voelbaarder worden. Ondanks dat velen zien dat de waarheid over vele plekken op aarde is uitgezaaid missen zij het vermogen om deze te oogsten. Zij lopen met “eyes wide shut” door het leven als schapen bestemd voor de slacht.


Recente ontwikkelingen in onze media

Het meest recent in het nieuws zijn de laatste ontwikkelingen rondom het Forum voor Democratie. Duidelijk is waar te nemen hoe politici bijna zichtbaar met een gedempte blijdschap en een zucht van verlichting reageren op het nieuws dat de lastige luis in de pels uit de partij is gestapt.

De “onafhankelijke” media onderneemt geen enkele moeite om nadere toelichting te vragen over het besluit van Baudet en doet er zelfs een schepje bovenop door hem te confronteren met belastende uitlatingen van het Forumbestuur.


Hoe kan het ook anders?


De clou van wat Baudet probeert over te brengen, is namelijk dat het geen enkele zin heeft om ons land te besturen zolang het landsbeleid en daarmee het belang van het Nederlandse volk wordt bepaald door de Brusselse machtselite in de Europese Unie. Hij pleit daarom voor vrijheid, om het land eerst te bevrijden van dit opgelegde slavenjuk, waarvan ook de meeste van onze volksvertegenwoordigers het bestaan niet eens van afweten, laat staan dat zij het door hebben.


Dit statement was de basis waarop Baudet zijn Forum heeft opgebouwd en het ligt voor de hand dat er met alle macht aan dit fundament gefrommeld wordt om het onderuit te halen; de debatten in het parlement heeft dit immers vele malen duidelijk aangetoond. (Mocht ik het mis hebben, dan verneem ik dit graag in je reactie!)


Natuurlijk lag het voor de hand dat Baudet als de politieke vertegenwoordiger van “complotdenkers” op alle mogelijke manieren zou worden verguisd, gehoond en op een laffe manier in de steek gelaten; dit was te verwachten, maar de manier waarop dit allemaal plaatsvond, geeft een redelijk beeld van het bewustzijnsniveau van betrokkenen.


Hetzelfde fenomeen in Amerika

Toen Donald Trump, tegen alle verwachtingen in, tot president van de Verenigde Staten werd uitgeroepen, wist hij niet in wat voor slangenkuil hij terecht zou komen. Hij was zakenman en geen politicus toen hij aantrad. Hij was niet op de hoogte, in ieder geval voor een groot deel, van wat zich er in werkelijkheid afspeelde binnen de Amerikaanse politiek. Best mogelijk dat hij door de wereldwijde machtselite er tijdelijk in werd geluisd omdat de mensvijandige Agenda ID2020 nog niet geheel uitgerold kon worden; de voorbereidingen vergden nog wat meer tijd. Slechts weinigen weten van het bestaan van een machtige Deep State, die zelfs presidenten als pionnetjes op het wereldschaakbord zet.


Waarom kan Trump de verkiezingen niet winnen?

Donald Trump dacht, net als John F. Kennedy toen hetzelfde dacht tijdens zijn presidentschap, dat hij de machtigste man in Amerika was en dat hij het in het land voor het zeggen zou hebben. Nu de voorbereidingen om de Agenda te implementeren op weg naar het spirituele Vrederijk van het Beest, de NWO, de afrondingsfase zijn ingegaan, is Trump niet meer van belang en kan hij van het toneel verdwijnen. In de politiek is gelijk hebben namelijk niet hetzelfde als gelijk krijgen. De poppenspelers zijn de baas, niet de marionetten. Omdat zowel Baudet als Trump met hun politiek de Wereldelite bestrijden zal hun beider rol in de politiek spoedig uitgespeeld zijn.


Over welke voorbereidingen gaat het?

Allereerst wil ik de fuik uit de doeken doen waar Trump in terecht is gekomen nadat hij als president werd geïnstalleerd. In de Rockefeller hiërarchie heeft Mike Pompeo een hogere positie dan Trump. Pompeo was namelijk het hoofd van de Amerikaanse geheime Dienst, de CIA, voordat hij staatssecretaris was; later werd hij minister van Buitenlandse Zaken onder Trump.


Het hoofd van de CIA is alleen verantwoording verschuldigd aan het hoofd van de Rockefeller-familie, en NIET aan de Amerikaanse president. Dat is de realiteit van macht binnen de Amerikaanse regering. Dus toen pas werd Trump echt ingelicht over het grote Plan van de satanische macht om de hele wereld in totale slavernij te dwingen.


“Je had het ons moeten vertellen” mompelde Trump nog, toen hij hoorde over de “spelscenario’s” van zijn machthebbers met de wereld. Want zo zien zij het: als een spel op het grote schaakbord van het wereldtoneel. Het besluit voor een wereldwijde lockdown was al ver van tevoren reeds gepland. De regeringen werden d.m.v. de WHO opgedragen om te liegen over de verspreiding van een dodelijk virus, de Covid-19. En deels klopt dat ook: Covid-19 is een bewust gemanipuleerd virus, dat door de machts-elite ingezet werd als biowapen tegen de mensheid.

Het besluit van de totale lockdown, die is bedoeld om de wereldeconomie in elkaar te laten storten, werd tijdens de World Economic Forum (WEF)-conferentie in Davos op 21 – 24 januari 2020 reeds genomen.

Onze regering is volledig op de hoogte van het grote Plan en wist in maart van dit jaar te zeggen dat het oude normaal niet meer terug zou komen!


Verdere implementatie m.b.t. de vaccinatieplicht

Het overgrote deel van het publiek blijft onverminderd achter de besluitvorming van onze regeringsleider en zijn naaste minister staan, die op hun beurt het opgelegde toneelspel blijven opvoeren dat onder regie staat van de WHO.

Onder de groep onnadenkenden, die de opgelegde quarantaine maatregelen kritiekloos opvolgen, ook al is er een tijdlang geen enkele reden om een pandemie uit te roepen en zij alle heil verwachten van een vaccin, zullen de meeste slachtoffers vallen. Het lock down scenario was niet alleen nodig om de wereldeconomie in te laten storten maar ook om het sociale leven te ontwrichten. Het vormt een verplicht onderdeel om tevens het “opstandige” volk, indien nodig met gebruik van geweld van de orde troepen, in toom te houden.


De vaccinatie plicht wordt ingesteld

Wanneer de regering een zware maatregel, die het grote publiek hoogst waarschijnlijk niet direct zal pikken, toch doorgevoerd wil krijgen dan wordt deze vooraf bewerkt tot hapklare brokken, zodat uiteindelijk de massa die maatregel wèl zal slikken. Deze ongeschreven regel geldt ook voor de vaccinatie wetgeving.

Het was al lang van te voren bekend dat er een vaccinatie programma zou komen, en dat het niet bij één of twee vaccinaties zou blijven en al helemaal niet dat het gaat om een zekere vrijblijvendheid om zich te laten vaccineren. Bij dit vaccinatie programma zal de zogenaamde “soft kill” methode worden toegepast om de totale wereldbevolking gereduceerd te krijgen tot een aanvaardbaar aantal mensen dat gemakkelijker te controleren valt om als slaaf te kunnen dienen voor de satanische machtselite.


Bill Gates en c.s. pleiten al jaren voor de noodzaak van een bevolkingsreductie met behulp van een elektronische ID voor elk individu op de planeet. De minuscule nano-chip zal samen met de verplichte vaccinatie geïnjecteerd kunnen worden en op afstand leesbaar zijn zodat gemakkelijk nagegaan kan worden wie aan het programma deel neemt en wie niet.


Omdat het hier gaat om een vaccinatie programma, dat meerdere jaren in beslag zal nemen, zal ook de lock down, vanwege de kort opeenvolgende golven van corona griepvirussen en het toenemende aantal dodelijke slachtoffers, gehandhaafd blijven. Overheden worden onder druk gezet om de lockdown te blijven verlengen ondanks de verwoestende economische en sociale gevolgen.

Vanzelfsprekend zullen deze mededelingen, zoals gebruikelijk, op de grote stapel van complot denkers gegooid worden. Zij, die zich altijd verzet hebben tegen de maatregelen zullen de schuld krijgen van de besmettingen en alle doden!


Men zal zwijgen over het grote aantal doden, juist als gevolg van de vele cocktails aan injecties, en dit toeschrijven aan Covid gerelateerd. Manipulatie van besmettingscijfers vindt trouwens nu al op grote schaal plaats om de lock down en mondkapjesplicht te rechtvaardigen. Tezamen met de PCR testen verzwakken zij het immuunsysteem, wat hen al vatbaarder maakt voor allerlei infecties.


Omstandigheden in spiritueel kader geplaatst

Ik begon dit artikel met het verwijt naar de onhebbelijke gewoonte, die de mens eigen is, dat hij de neiging heeft om eerder voor de feiten te vluchten dan deze onder ogen te zien en ermee aan de slag te gaan. Alles wat men ontvlucht zal niet vanzelf weggaan, maar steeds verder knellen en voelbaarder voor hem worden. Veel mensen zijn het doel van het leven uit het oog verloren en zijn daardoor in een zinloos bestaan terecht gekomen. Vluchten doe je namelijk uit angst. En hoe verder je wegvlucht, hoe meer krijgen demonische machten grip op jouw leven.


Wie het bestaan van demonische machten afwijst, wie ontkent dat demonen de wereld in hun macht hebben en deze macht uitoefenen met medewerking en hulp van geld en macht beluste psychopaten, zal lijfelijk met deze destructieve machten te maken krijgen.

Stop met het zoeken van jouw geluk in de ander, jouw politieke of geestelijke leider. Het Koninkrijk bevindt zich in jou. Keer je dus naar de stilte binnenin jou. Want jij bent het niet die angstig is, het zijn de demonen in jou die angstig zijn en jou het gevoel geven dat jij het bent, die angstig is. Zij, de demonen, zijn in paniek omdat hun einde nadert, niet jij. Zij, die geloven in de demiurg als hun heer zullen hem t.z.t ontmoeten en idem dito gebeurt met degenen die in God, de Vader als hun Heer, geloven.


“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God”.


Bronvermelding en aanverwante artikelen


Onze regering is volkomen op de hoogte en werkt mee aan het Plan:

https://www.tribute.nu/post/het-echte-ontwaken

ondanks alle waarschuwingen:

https://www.ninefornews.nl/artsen-waarschuw-mensen-voor-heftige-bijwerkingen-coronavaccin/


Waarom Trump geen schijn van kans heeft:

https://translate.google.com/translate?depth=1&hl=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&tl=nl&u=https://behind-the-news.com/operation-lock-step-the-sinister-agenda-behind-covid-19/


De wereld als speelbord van de machtselite:

https://www.levensreis.nl/index.php/het-grote-ontwaken/


De “soft kill” methode wordt toegepast:

https://www.levensreis.nl/index.php/de-nacht-waarin-niemand-werken-kan/

en hier:

https://www.xandernieuws.net/uncategorized/nano-deeltjes-in-pfizer-vaccin-volgens-minister-de-jonge-risico-maar-vaccin-komt-er-toch/


Vaccinatie programma wordt verplicht gesteld:

https://commonsensetv.nl/klokkenluider-nieuw-dodelijker-virus-wordt-losgelaten-in-februari-en-derde-totale-lockdown/?fbclid=IwAR2uLhEhlqwhL3VuqbMoaXWpnXAvSkzy_BZ1zxz926WZBENxwars6FqJnHY


Maatregelen worden onverminderd doorgezet:

https://www.ninefornews.nl/voormalige-pfizer-vp-vaccins-niet-nodig-de-pandemie-is-praktisch-voorbij/


Maatregelen blijven gehandhaafd ook na vaccinaties:

https://www.levensreis.nl/index.php/2020/04/24/het-merkteken-van-het-beest-deel1/

en ook hier:

https://www.frontnieuws.com/bill-gates-vaccinaties-microchips-en-patent-060606/


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

423 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

コメント


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page