top of page
  • Quiasinon

Het gevaar van het niet herkennen van…. gevaar. De parallellen tussen 1933 en 2020


DOOR LARA VAN DOORN · 22 MEI 2020


“It is a duel between two very unequal adversaries: an exceedingly powerful, formidable, and ruthless state and an insignificant, unknown private individual. The duel does not take place in what is commonly known as the sphere of politics; the individual is by no means a politician, still less a conspirator or an enemy of the state. Throughout, he finds himself very much on the defensive. He only wishes to preserve what he considers his integrity, his private life, and his personal honor. These are under constant attack by the government of the country he lives in, and by the most brutal, but often also clumsy, means;” (vertaling aan het eind artikel) Sebastian Haffner Deze regels zijn niet recent geschreven, maar in de jaren dertig, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. De terreur waaraan we vandaag de dag worden blootgesteld is niet zo openlijk als toen; er loopt geen SS op straat, en zijn geen razzia’s of boekverbrandingen. De huidige terreur is subtieler, fnuikender, heimelijker. Hij wordt uitgevoerd door de medische maffia onder het mom van het beschermen van onze gezondheid.

Kenmerken van inwijdingsrituelen Om nog mee te kunnen doen aan enig sociaal verkeer worden we gedwongen door allerlei hoepels te springen – het dragen van niet CE-gecertificeerde mondkapjes, de anderhalve meter afstand, de met linten afgezette hokjes in supermarkten en in openbare ruimten, desinfecteermiddelen op strategische plaatsen. Inbreuk op onze privacy door middel van het volgen van onze telefoons of middels apps en inbreuk op de integriteit van ons lichaam door voorschrijven van slechts één oplossing waar er vele zijn. We worden ingewijd in het ‘nieuwe normaal’.

Geen medisch-wetenschappelijke onderbouwing Let wel, ondanks dat De Wetenschap tot nieuwe religie is verheven is er geen goede wetenschappelijke onderbouwing voor deze maatregelen: • Om je weerstand op te bouwen heb je blootstelling aan bacteriën en virussen nodig. Je immuunsysteem verzwakt door te weinig blootstelling. • Het telkens weer inademen van je eigen adem door een mondkapje is erg ongezond. • Virussen verplaatsen zich door de lucht en kunnen soms dagen op oppervlakten blijven leven. Afstanden van 1,5 meter zijn niet voldoende om besmetting te voorkomen. • Het OMT zelf geeft geen inzicht of verklaring over de wetenschappelijke onderbouwing van haar beslissingen.

Voor uitgebreide feitelijke wetenschappelijke informatie over corona, zie de “Facts about Covid-19” van Swiss Policy Research.

De corona-maatregelen zijn arbitrair, ze hebben kenmerken van rituele handelingen. Het effect is voornamelijk psychologisch. In 1933 moest je op een andere manier gaan groeten. Sommigen moesten een ster dragen om toegang te krijgen tot de publieke ruimte. In 2020 begint het met mondkapjes en anderhalve meter afstand om straks zijn afronding te krijgen met een immuniteits- en vaccinatiepaspoort.

Democratie onder druk Hitler kwam legaal aan de macht. Het parlement nam de machtigingswet aan en zette daarmee zichzelf buitenspel. Nu, in 2020 is het parlement niet eens geraadpleegd bij het instellen van een langdurige staat van beleg, noch wil de regering verantwoording afleggen aan het parlement over de onderbouwing van de draconische maatregelen. Ook in andere zaken voldoet de regering niet aan haar verplichting het parlement te informeren. In plaats van het corrigeren van dit ernstige democratisch tekort, worden er nu noodwetten gemaakt die het makkelijker maken een noodtoestand te verklaren met vergaande inbreuk op onze grondrechten en levenssfeer. Het alternatief voor de noodwet is het met spoed invoeren van een correctief bindend referendum, zoals was afgesproken in het regeerakkoord. Daarbij is starten van een parlementaire enquête naar de gang van zaken achter het corona beleid van groot belang. Een weigering van het kabinet hieraan gevolg te geven zou moeten worden gevolgd door een motie van wantrouwen.

1933 – de Familie Targ In zijn biografie beschrijft de Amerikaans-Joodse Russel Targ hoe zijn vader in 1937 afreist naar zijn familie in Duitsland. Hij spoort ze aan om naar de VS te emigreren nu het nog kan. Een foto laat 18 upper-middle class mannen en vrouwen zien in de bloei van hun leven. Geen van hen verhuisde. Geen van hen overleefde de Tweede Wereldoorlog. Loopt het nu, hier ook zo’n vaart? Ik zie de parallellen tussen de jaren dertig en nu, en vraag me vaak af hoe de mensen in de jaren dertig van de vorige eeuw zich voelden. Zij konden zich ook geen voorstelling maken van wat komen zou. In mijn omgeving merk ik dat degenen die wel openstaan voor wat zich achter het nieuws afspeelt, ook vaak een optimistisch- spirituele instelling hebben. Een vertrouwen dat het goed komt.

Er is veel te zeggen vóór een positieve, liefdevolle en spirituele instelling. Alleen, zoals het voorbeeld van de familie Targ laat zien, gevaar niet herkennen wanneer het zich voordoet kan heel gevaarlijk zijn. En hier is een ‘reality check’ op zijn plaats: • We hebben al maanden, collectief, bijna wereldwijd, huisarrest. • Onze grondrechten zijn voor onbepaalde tijd bevroren. • Er is een extreme mate van censuur, en onderdrukking van debat en dialoog. Er zijn geen officiële boekverbrandingen, maar het effect is hetzelfde. • We worden blootgesteld aan een continue stroom van propaganda en desinformatie door de mainstream media, wat de open uitwisseling binnen families, tussen vrienden en het publiek debat vergiftigd. • Er is een uitbreiding van de mass surveillance structuur. • We leven feitelijk onder een medische dictatuur. • We staan voor een financieel-economische instorting die 1929 kan doen verbleken. • We worden regelmatig gewaarschuwd dat deze toestand nog voor onbepaalde tijd kan duren.

Hiervan niet de risico’s onderkennen lijkt mij gevaarlijk.

Ook wanneer je denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen: er komt een moment waarop je een standpunt zal moeten innemen. Denk voor jezelf na: waar ligt je grens? De grenzen worden telkens, stukje bij beetje, als de kikker in het badwater opgerekt. Het is belangrijk om niet door implied consent met de stroom mee te gaan. In plaats daarvan, maak innerlijk een heldere keuze. Tot hoever ga je mee? Als je weet waar je grens ligt, kun je ook makkelijker reageren wanneer die overschreden wordt.

*** Hedy [Epstein] often shared her philosophy of service with these words: ‘If we don’t try to make a difference, if we don’t speak up, if we don’t try to right the wrong that we see, we become complicit. I don’t want to be guilty of not trying my best to make a difference.’

*** We must always take sides,Elie Wiesel urged in his spectacular Nobel Prize acceptance speech. “Neutrality helps the oppressor, never the victim. Silence encourages the tormentor, never the tormented.”

***

“Whenever injustice takes place, few are guilty, but all are responsible. Indifference to evil is more insidious than doing evil itself” – Rabbi Abraham Heschel *** “Thou shalt not be a victim. Thou shalt not be a perpetrator. And above all, Thou shalt not be a bystander.” – Yehuda Bauer

***

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.” ~Desmond Tutu

***

“The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.” – Albert Einstein Foto: Wikimedia Commons

Aanvullende informatie De huidige ontwikkelingen vanuit een psychologische invalshoek: hoe je vanuit angst sneller meegaat in de autoritaire tendens van de overheid. Drie lezingen door Karen Hamaker-Zondag: “Angst. Wat doet het met jou, mij en de maatschappij?” Deel 1: De twee gezichten van angst. Deel 2: Gevolgen voor de democratie. Deel 3: Barsten in het narratief, wat nu?

Deel dit artikel s.v.p. op social media?!


Vertaling:

Het is een duel tussen twee zeer ongelijke tegenstanders: een buitengewoon machtige, geduchte en meedogenloze staat en een onbeduidend, onbekend particulier individu. Het duel speelt zich niet af in wat algemeen bekend staat als de sfeer van de politiek; het individu is geenszins een politicus, laat staan een samenzweerder of een vijand van de staat. Hij wil alleen datgene behouden wat hij als zijn integriteit, zijn privéleven en zijn persoonlijke eer beschouwt. Deze worden voortdurend aangevallen door de regering van het land waar hij woont, en door de meest wrede, maar vaak ook onhandige bedoelingen".

155 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page