top of page
  • Kubus

Het grote afscheid

Bijgewerkt op: 6 feb. 2021

Wij zijn de laatste vrije mensen, die de luxe gekend hebben van het vrij gaan (bijv. vrij reizen, zelfs naar het buitenland) en staan (buiten op elk tijdstip van de dag) waar je wilt. De generatie, die nu onder ons opgroeit, zal die tijd nauwelijks nog kunnen geloven; bewaar je vakantie foto’s en -videofilmpjes dus goed.


Wij zijn met z’n allen misleid En onze grootste misleiders zijn onze schepper en zijn Archonten. De jaloerse nep-god, die van zijn onderdanen eist om hem lief te hebben, te dienen en te vereren als de enige, ware god wordt door Jezus de “vader der leugen” genoemd. Misleiding is de oorzaak dat men op een plek uitkomt waar men helemaal niet wil zijn!


“Op de Olijfberg ging Hij zitten met Zijn leerlingen om Zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt”! En hiermee legt Jezus Zijn vinger op de zere plek, als Hij vervolgt: “Want er zullen velen komen die Mijn Naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de Messias,” en ze zullen veel mensen misleiden” daarbij doelend op de volgelingen van het farizese geloof.


De versplintering onder kerkgenootschappen en sekten, waar ieder gelooft dat zijn/haar gemeente het Lichaam van Christus vertegenwoordigt waar Jezus het Hoofd van is, is van dien aard dat het bij elkaar geveegd zal gaan worden om in de verbrandingsoven gegooid te worden. Zij geloven in de nep-god uit angst, want ware liefde kun je immers niet afdwingen.


Tragische gang van zaken door misleiding Het tegenwoordige christendom, dat als het zout der aarde een krachtig tegengeluid had moeten laten horen tegen de bizarre leugens van de overheid, heeft zich tot heden toe, door diezelfde overheid, op een zijspoor laten zetten. Zij zijn stuk voor stuk tot lege hulzen geworden waar de Geest van Christus al tijdenlang uit verwijderd is. Het tragische van dit alles is, dat de allermeesten zich niet eens bewust zijn dat zij zijn misleid. En die onbewustheid zorgt weer dat zij in de staat van misleiding gevangen zijn gebleven zodat de kwade overheidsmachten hun Agenda al die tijd vrijwel ongehinderd konden uitrollen.


Het World Economic Forum

Het World Economic Forum (WEF) kwam begin februari van dit jaar virtueel bij elkaar vanwege corona voor hun jaarlijkse conferentie. De leiding van deze elite club van regeringsleiders, zaken-tycoons, leden van koninklijke huizen en de superrijksten der aarde, is in handen van de Duitser Klaus Schwab. Het pronkjuweel van de WEF welke in 2030 tot een volledige uitvoering moet komen wordt The Great Reset genoemd. Een zeer eerbiedwaardige visie met een heleboel mooie woorden en mantra’s, waar de term “Build Back Better” er een van is. Iedereen, die deze wel klinkende woorden gebruikt, heeft zijn stem gegeven aan de agenda van meneer Schwab en daarmee aan de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. De zorgvuldig verborgen gehouden agenda, die onze regering decennialang verborgen heeft weten te houden voor het grote publiek, werd begin van deze maand februari voor het eerst voorzichtig bespreekbaar gemaakt door Tweede Kamerlid Henk Krol (LHK) door een verzoek te doen aan onze premier om meer informatie over deze “Build Back Better” terminologie.


Deep State maakt zich bekend

Vrijwel geheel buiten het zicht van het publiek is het WEF inmiddels uitgegroeid tot een historisch machtsorgaan die samen met nationale overheden aan de WEF plannen, die “The Great Reset” wordt genoemd, werken en diensten aan elkaar verlenen. WEF-multinationals maken deals met nationale politici en zetten deuren voor elkaar open. Nu is de tijd gekomen dat de Deep State, de Schaduwregering die het uiteindelijke beleid van de landen heeft bepaald, naar voren treedt en zich uitdrukkelijker zal laten gelden aan het misleide, in onwetendheid gelaten, volk. Het bestaan van een Schaduwregering werd immers stelselmatig, mede door onze corrupte media, naar het rijk der fabelen verwezen.


Alle WEF-miljardairs, zoals o.a. de Rockefellers, de Bilderbergers (waar Klaus ook deel van uitmaakt) , George Soros en Bill Gates zitten extreem diep geworteld in alle vitale delen van onze westerse wereld. Nagenoeg alle Radio, TV, print media, medische faculteiten, opleidingsinstituten, educatieve uitgeverijen, etc zijn in hun bezit en van hen afhankelijk. In het WEF-elite kartel zitten de banen waar de politici allemaal op azen. Het WEF is dé spil in globale machtsvorming. Politici werken collectief, uit eigenbelang, aan de zorgvuldig geheim gehouden WEF-agenda. Wie hier mededelingen over deed werd weggezet als complot denker, relschopper en allerlei andere namen in hetzelfde verdomhoekje.


Wat verandert er? Nu alle systemen, zoals het financiële, sociale, het onderwijs, het economische, het geloof, enz., op het punt van crashen staan, is het resetten van dit alles daar een logisch gevolg van. Kortom: we zijn op weg naar een nieuwe samenleving.

Covid-19 is een valse pandemie die wereldwijd voor dit politieke doel werd gecreëerd, evenals alle andere leugens (hoaxen) bewust geleid en gestuurd worden, zoals ik in vorige artikelen meermaals over heb bericht.

De torenhoge kosten ten gevolge van de corona maatregelen en klimaat beheersing worden bewust opgestuwd om de ineenstorting te bespoedigen en een algehele reset te rechtvaardigen. Wij bewegen ons naar een maatschappij, die sterke overeenkomsten heeft met die van China; een communistische dictatuur met de slogan: Niemand bezit iets en iedereen is gelukkig.


Scenario van verandering volgens de wereld elite Het zal een “vrederijk” zijn, waar armoede en honger de wereld uit zijn. Gelijke verdeling van de welvaart en geen privé bezit meer: geen eigen auto, geen eigen huis, geen eigen bankrekening, enz. Dit vertaalt zich in de praktijk dat alles in handen is van een kleine groep in de top van de (mensen) piramide. Zij (de meesters) bezitten alles en het volk (de slaven) bezitten niets; het volk kan alleen maar dingen, onder bepaalde voorwaarden, lenen of huren.


De deelnemers, die de WEF conferenties bijwonen, hopen met hun verraad een plekje te verwerven in de één-wereldregering om het volk te mogen “helpen om zich te schikken naar de onderdrukkende maatregelen van de Staat”. Wie zijn ogen open heeft ziet hoe de wereldregering nu reeds de soevereiniteit van alle landen opheft en alle macht in handen heeft, daarbij ondersteund door een politiemacht, die gefaciliteerd gaat worden door 5G technologie en in later stadium: de inzet van AI (kunstmatige Intelligentie) robots.


Omdat je niets hebt noch bezit, ben je volledig afhankelijk van anderen, maar vooral van het Systeem, die d.m.v. de geïmplanteerde chip, die jij met de vaccinatie mee ingespoten hebt gekregen, jouw gangen 24/7 kan volgen. Jouw vaste inkomen is afhankelijk van de regeltjes, die jij dagelijks hebt nageleefd, zoals wat je nog mag zeggen en wanneer, wat je nog mag doen, met wie je mag omgaan en hoe lang je bij iemand bent. Denk maar eens aan de mondkapjesplicht, de avondklok, de lock down, de geleidelijke invoering van vaccinatie dwang als voorboden naar deze verandering.

Alles wordt bijgehouden middels een score welke de basis is voor de paar privileges die je nog hebt. Een score onder een bepaalde grens zal alle deuren doen sluiten, inclusief die van de supermarkt. Iemand, die een te lage score heeft, zal bijv. geen gebruik mogen maken van het openbaar vervoer, theaterbezoek, e.d. dankzij de technologie, die zich in jouw lichaam bevindt en de vele opgestelde camera’s in de openbare ruimtes. Om beter herkenbaar te blijven zal de anderhalve meter afstand voor altijd gehandhaafd blijven. Of geloof je nog steeds dat dit en alle andere idiote maatregelen met het virus te maken heeft?? Tot zover in grote lijn de situatie die ons allen te wachten staat. Voor meer info verwijs ik naar onderstaande bronvermelding.


De burgerlijke versie van de verandering “The great reset” is een noodzakelijke ingreep vanwege het feit dat vorenvermelde oude systemen niet langer functioneren. Zojuist schetste ik ruwweg de Deep State - of wereld elite versie van de verandering omdat deze decennia lang zorgvuldig en planmatig door de overheden zijn voorbereid en in een ver gevorderd stadium zijn verwezenlijkt. De burgerlijke versie van “the great reset” zou het gebruik maken van de gebundelde kennis van onafhankelijk wetenschappers als adviesorgaan voor de politiek zeer ten goede kunnen komen.

De reset op zich is dus een goede noodzakelijkheid, maar het is van belang hoe je hier mee omgaat en daar invulling aan geeft. Tot op dit moment wordt alle technologie ingezet voor het ontstaan van een dictatuur, gericht tegen de mensen en uit op hun vernietiging, terwijl het net zo goed ingezet zou kunnen worden ten dienste van en gericht op zegen en welstand van de mensen, met gebruikmaking van de wijsheid van de groep, het volk.


Het waarom van de komende tijd Wij zijn allemaal min of meer redelijk geïnformeerd over de activiteiten van de Amerikaanse president Donald Trump tijdens zijn regeerperiode van de afgelopen 4 jaar. Hij was de eerste president, die zich tegen de wereld elite versie van de verandering keerde door zich tegen de Deep State te keren. Hij bekritiseerde en nam afstand van al hun bolwerken, zoals de VN, de WHO, de NAVO, enz. Dit leidde tot stevige kritiek van alle linkse regeringen binnen de Europese Unie, waaronder van de onze. Onder Trumps leiding ontstond QAnon, de verzetsbeweging, die zich eveneens tegen de Deep State keerde, door m.n. hun satanische kindermisbruik en -folteringen in openbaarheid te brengen.


De wereld is getuige van de frauduleuze verkiezingsuitslag en de zichtbare opluchting, ook bij onze media en onze regering, toen de keuze van Joe Biden als president van de VS definitief was gemaakt. Men was er als de kippen bij om hem op een schandalige manier tot het diepst te verguizen en aan de schandpaal te nagelen, zoals men vaker pleegt te doen bij politici, die zich verzetten tegen de linkse code, zoals wij dat fenomeen ook in Nederland kennen. Tegelijkertijd nemen onze reguliere media alle kansen waar om alles, waar Trump en de gehele QAnon beweging voor stonden, als complot gekkies weg te zetten.


De onafwendbaarheid van de communistische wereld dictatuur Menselijkerwijs gesproken kan de burgerlijke versie van de grote verandering slechts plaatsvinden als er een redelijk deel van de mensen het door hebben in welke situatie wij ons met z’n allen bevinden en massaal in verzet komen tegen onze politieke leiders, die de Deep State plannen uitvoeren. Echter, met de verwijdering van Donald Trump uit het wereldtoneel heeft ook het verzet tegen de Cabal een gevoelige knauw gekregen dankzij de negatieve berichtgeving van onze media. En daarmee hebben de mensen een grote kans gemist om de burgerlijke versie van de verandering in gang te zetten.


Tijdens het schrijven van dit artikel ontving ik het bericht dat het verzoek van Henk Krol aan onze premier, om meer duidelijkheid te geven over de WEF-term “Build Back Better”, met grote meerderheid van de Kamer is afgewezen! M.a.w. slapen jullie nog maar even lekker verder, mensen.


Bronvermelding en aanverwante artikelen:

Medische onthullingen door Dr. Elke de Klerk: https://www.bitchute.com/embed/427B4DtJWa5w/

De mensheid gaat de elite versie van de verandering in: https://www.levensreis.nl/index.php/armageddon-3/

Het gedraai van onze premier over Build back better: https://www.youtube.com/watch?v=0JD5dJd2fd8

Verzoek om beter uitleg Build back better: https://www.youtube.com/watch?v=6XhUcaX4LkI&feature=youtu.be

Het verzoek door meerderheid van de Kamer afgewezen: https://twitter.com/HenkKrol/status/1356644934674227202

WEF-multinationals werken samen met nationale overheden: https://www.levensreis.nl/index.php/gefaseerde-genocide-op-de-mensheid/

Het complete verhaal met Prof. Bob de Wit: https://www.youtube.com/watch?v=NdWqUUsBKho&t=164s


Volg Tribute op Facebook voor het laatste nieuws en blijf up to date met wat er ECHT aan de gang is in de wereld! Steun de vrijheidsbeweging, jouw toekomst en die van je geliefden. Deel dit bericht op social media en in je eigen netwerk. DOEN!

12.182 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page