top of page
  • Quiasinon

Het grote ontwaken: Wat is de Deep State?

Voor veel mensen is het al lastig genoeg het hoofd boven water te houden in deze

tijd, laat staan dat ze de ruimte vinden te volgen wat er op het politieke vlak

gebeurt. Terwijl wij bezig zijn met overleven is er de schending van de

Amerikaanse wet die bekend staat als het "impeachment inquiry" ofwel de

afzettingsprocedure van president Trump. Probeer eens te volgen waar dit over

bizarre circus over gaat. De uitkomst hiervan heeft enorme gevolgen voor alle

leven op aarde, ook die van jou.


Alle grote bank- en bedrijfsdirecteuren en andere invloedrijke personen in de

overheid, in de academische wereld en in de kunsten worden gecontroleerd en

gechanteerd door de Globalisten. Deze Globalisten, ook wel Cabal of Illuminatie

(Bilderbergers) genoemd hebben het streven om te komen tot een One World

Government. Een regering die volledige controle uitoefent op de mensheid op het

gebied van gezondheid, inkomen, onderwijs, bankwezen en op het leven zelf. De

Verenigde Naties, United Nations, is de beoogde organisatie die de taak van deze

toekomstige regering dient te gaan vervullen.


Al decennialang is het zo dat de controle van de Cabal invloed heeft op welke

projecten of bedrijven wel of niet gefinancierd worden; wiens stemmen gehoord

worden, welke boeken bestsellers worden, welke Hollywood-films gemaakt worden,

welke gezondheids- en onderwijsprogramma's standaard worden, welke politici en

politieke partijen bepalend zijn, wat je te zien krijgt op TV, welke brandstof wordt

gebruikt, welke technologieën worden onderdrukt, welke infrastructuur wordt

gebouwd en hoe elk hoekje van de wereld wordt gecontroleerd. Door deze

totalitaire heersers wordt eveneens bepaald wat de prijs van goud en andere

edelmetalen is en de gehele financiële markt wordt gemanipuleerd door

globalistische bankiers.


Sommigen denken dat de Deep State het Militaire Industrieel Complex is en de

werelds grootste bedrijven. Anderen denken dat het verwijst naar een permanente

bureaucratische klasse en de corruptie die daaruit voortvloeit. Dit zijn allemaal

onderdelen ervan, de Deep State is een transnationale infiltratie van regeringen,

bedrijven, banken en universiteiten door een hiërarchische laag van gecontroleerde

agenten.


Met de arrestatie van Jeffrey Epstein is duidelijk geworden op welke manier

mensen in hoge posities worden gechanteerd en gecontroleerd om ze in het gareel

te houden. Het was de taak en het werk van Epstein om invloedrijke mensen in

situaties te krijgen waardoor ze chantabel werden. Velen zijn het ‘slachtoffer’

geworden omdat ze zich lieten verleiden deel te nemen aan seks feesten, pedofilie

activiteiten, satanische rituelen of erger. Of dat ze de verleiding van het grote geld

niet konden weestaan. Steeds meer wordt duidelijk dat veel politieke beslissingen

van de afgelopen decennia genomen zijn onder de invloed van politieke chantage.

Volgens sommigen is maar liefst 95% van de politici in Washington chantabel. en

op de een of andere wijze besmet. Onderzocht wordt o.a. hoe het komt dat een

opmerkelijk hoog percentage van de 435 leden van het congres miljonair is of dit

onlangs is geworden.


In het geval van Trump vinden er in het congres verhoren plaats om mensen te

laten getuigen die beweren bewijzen te hebben voor het vermeende misdadige

handelen van de gekozen president. Donald Trump wordt van alle kanten aangevallen door de Deep State en door de Shadow Government, wat een duidelijke aanwijzing is dat ze bang voor hem zijn, ze haten hem. Het is een duidelijke aanwijzing dat hij de eerste president sinds John F. Kennedy is die zich verzet tegen de Schaduwregering en de Deep State; daarom zijn ze zijn vijand".


De Deep State is ieders vijand en de grootste bedreiging die je ook maar kunt

bedenken voor de mensheid. Dat wat er nu gebeurt in Amerika is van het grootste

belang voor ons voortbestaan en onze vrijheid. Het zal eveneens van enorme

invloed worden over wat er gebeurt met de Europese Unie en het voortbestaan

hiervan. Helaas is die Deep State niet alleen maar een Amerikaanse

aangelegenheid!


Bekijk de bijgaande video van Mark Anthony Taylor.

34 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page