top of page
  • Kubus

Het is gelukt! Realisatie Europese Digitale Identiteit Wallet.

Bijgewerkt op: 23 dec. 2023

“Het is gelukt!” riep de ongekozen Franse politicus Thierry Breton onlangs triomfantelijk op Twitter. Hij doelde op de realisatie van de zeer omstreden Europese Digitale Identiteit Wallet. Dit artikel geeft de bezwaren aan die aan de eID wallet kleven.

Wie is Thierry Breton en wat heeft hij bereikt? Thierry Breton is Commissaris voor de Interne Markt in de Europese Commissie van Ursula von der Leyen. De Europese Digitale Identiteit, of kortweg eID, is een voorwaarde voor het CBDC. De digitale euro is een elektronische vorm van publiek geld, de munten en biljetten in onze portemonnee. Dit noemen we digitaal centralebankgeld, of Central Bank Digital Currency. CBDC is een digitale versie van de nationale munteenheid die wordt uitgegeven door een centrale bank. De eerstvolgende stap is nu om jouw CBDC te koppelen aan jouw eID.


Het plan wordt voorzichtig uitgerold Het WEF is van plan om CBDC in fasen uit te rollen, waarbij de laatste fase een kleine microchip is die onder de huid wordt geïmplanteerd. Zoals bij de meeste digitale valuta zullen ze CBDC eerst op de markt brengen als een handige manier voor betalingsverwerking. Met de Europese Digitale Identiteit Wallet (Wallet betekent portemonnee) kunnen namelijk alle EU-horige burgers hun leven lang over een beveiligde e-identiteit beschikken.

Vervolgens zullen ze een angsttactiek gebruiken, zoals de toenemende misdaad of digitale hacking, en dan de mensen vertellen dat het hebben van een individuele universele ID hen zal beschermen tegen eenvoudige criminelen. Met behulp van psychologische massage technieken moeten mensen overtuigd worden gemaakt dat uiteindelijk betalingen en bewegingsvrijheid alleen mogelijk zijn door het gebruik van de geïmplanteerde microchip.


Het afbreken van menselijke waardigheid Het “veilige” is, dat deze microchip onze volledige identiteit en toegang tot de wereld zal bevatten. De chip fungeert als paspoort, digitale ID en licentie. Onze portemonnee zal worden gecondenseerd tot een chip ter grootte van een rijstkorrel die we altijd bij ons zullen hebben. Met het idee, dat we hier te maken hebben met een schending van de menselijke waardigheid, om iets onder de huid te injecteren, zal dus eerst afgerekend moeten worden.


Privacy-experts en beveiligingsspecialisten volledig genegeerd

Het Europees Parlement en de lidstaten hebben zojuist een akkoord bereikt over de introductie van de digitale identiteit, de eID. Met CBDC heb je geen zeggenschap meer over je eigen geld. De EU heeft de totale controle. Als je niet genoeg sociale kredietpunten hebt, omdat je blank bent en hetero bijvoorbeeld, niet meewerkt aan het insecten voedingssysteem of je verzet tegen het vaccinatie programma van de WHO, kunnen ze jouw CBDC-s wissen. CBDC-s zijn programmeerbaar en er kan dus ook een einddatum aan gekoppeld worden. Kortom, als je de globalisten, die een één-wereldregering willen vormen, ongehoorzaam bent, word je uit de samenleving verwijderd en opgesloten in de zogenaamde, reeds bestaande, FEMA “opvoedings” kampen.


Omgekochte politici “Hoe zou je met zo’n buitengewoon omstreden project als dit ooit kunnen instemmen?” zou je je kunnen afvragen. Europarlementariërs worden net als alle andere politici in de wereld omgekocht en gechanteerd om te stemmen zoals de illegale dictatuur wil. Binnen onze parlementaire demon-cratie hebben wij het kartel in de Tweede Kamer die consequent tegen alle geluid stemt dat tegen het WEF-beleid indruist. En als een beladen onderwerp de eerste keer afgestemd wordt, brengen ze dit net zo lang in stemming tot het wel goedgekeurd wordt.


Build Back Better komt in beeld De zorgvuldig geplande financiële ineenstorting, the great Reset, zal een “legale” reden zijn om alle bezit en eigendommen te confisqueren en aan allen een basis inkomen uit te keren. Met rasse schreden zien wij hoe de vele puzzelstukjes (15-minuten steden, basisuitkering voor alle burgers, enz) steeds meer in elkaar geschoven worden tot één geheel: de Nieuwe Wereldorde. De ultieme, globalistische droom waar mensen, niets bezittend, alleen maar gelukkig hoeven te zijn, want de Staat zorgt voor hen. Zij hoeven niet te denken, want de Staat controleert en neemt hun denken over. Van degene, die zich blijft verzetten wordt zijn CBDC eenvoudig gewist en krijgt het FEMA kamp als eindstation. Alles wat je “bezit”, werd jou door de Staat gegeven en kan door de Staat worden afgenomen als je haar uitdaagt.


Spirituele duiding van de actualiteit Het ligt voor de hand dat t.z.t. de Digital Identity Wallet niet alleen aan bankrekening maar o.a. ook aan vaccinatiestatus gekoppeld zal worden en je lichamelijke integriteit in het gedrang komt. Over een paar dagen zullen velen zich opmaken om naar de stembus te wandelen in de hoop en verwachting op een beter leven dan de afgelopen tijd.

Intussen wordt, geheel buiten het zicht van de onwetende kudde om, de valstrik voorbereid om dicht te klappen zodra de tijd daar rijp voor is. Het zal vergelijkbaar zijn met hetgeen we hier lezen in de eerste brief aan de Thessalonicenzen hfdst 5 vs 3: “Terwijl de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk”.


Gebruik deze verbazingwekkende tijdsperiode om je los te koppelen van de oude wereld, de 3D matrix, en zijn god, Jahweh, en verbind je met de hoge 5D frequenties van Liefde uit het komende Vrederijk van Christus. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees daarom op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen standvastigheid” lezen we in de 2e brief van Petrus hfdst 3 vs 17.


Bronvermelding een aanverwante artikelen:FEMA kamp als oplossing om verzet te breken:

370 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page