top of page
  • Quiasinon

Het is mogelijk om meer dan 200 jaar te leven!

MEDISCHE BEDDEN, WAT IS EEN MED BED?


1. Med Beds maken gebruik van een technologie om uw lichaam om te vormen naar een optimale gezondheid door gebruik te maken van de originele codes in uw DNA. Deze technologie is getest. Met deze technologie zal onze samenleving zich op medisch gebied meer gaan richten op welzijn dan op ziekte. Er zal geen reden zijn voor welke industrie dan ook om te profiteren van ziektes. Met de Med Beds zal ieder mens in staat zijn om vrijelijk zijn gezondheid te herstellen en een gezond leven te leiden tot op hogere leeftijd dan we recentelijk hebben kunnen ervaren.

Mentale en emotionele trauma's kunnen niet worden verholpen. De technologie kan de herinneringen onderdrukken, maar op een bepaald moment zult u met het trauma moeten omgaan.

2. Technologie. Deze technologie is al 50 jaar beschikbaar en is volkomen veilig. Het Geheime Ruimtevaart Programma heeft het de laatste 50 jaar met succes gebruikt.


BESCHIKBAARHEID

Financiering. Med Beds worden opgezet in gespecialiseerde genezingscentra. In eerste instantie zullen ze beschikbaar zijn buiten het huidige gezondheids-systeem. Wanneer de med bed technologie bekend wordt gemaakt, zullen ziekenhuizen en big pharma worden uitgeschakeld. Dit komt omdat ons medisch systeem niet langer gebaseerd zal zijn op ziekte maar op welzijn. De technologie zal volledig gefinancierd worden door de white hats/militairen.


Kosten. Er zullen geen kosten zijn om de Med Beds te gebruiken. Ze zullen gratis beschikbaar zijn voor het publiek. De kosten van de Med Beds zullen worden betaald door de militairen en de white hats.


TIJDSCHEMA

Uitrol. Elk land zal een centraal centrum hebben waar mensen een afspraak kunnen maken. De eerste afspraak zal een consultatie zijn die een medische geschiedenis en volledig lichaamsonderzoek zal inhouden. Dan zal de informatie van de patiënt worden ingevoerd in een quantumcomputer waarin de computer de urgentie van de medische behoeften van de patiënt zal bepalen. Op basis van die beoordeling wordt een centrum in de buurt ingepland.

2. Lancering. Verwachte lancering. Momenteel wordt verwacht dat de aanstellingen medio januari 2022. Die datum kan veranderen als gevolg van militaire activiteit. Aanvankelijk zullen de Med Beds gedurende een bepaalde periode intensief door het leger worden gecontroleerd, om te voorkomen dat er misbruik van de technologie wordt gemaakt. Er zal geen voorkeursbehandeling zijn op grond van status in de samenleving. Alle mensen zullen eerlijk behandeld worden en bedden zullen eerst beschikbaar zijn voor de mensen die in kritieke nood verkeren.


3. Nationaal. Wanneer de Med Beds worden vrijgegeven, zal er een nationale oproeplijn worden opgezet voor mensen om afspraken te maken.


4. Productie. Med Beds worden gerepliceerd met behulp van geavanceerde technologie. Naar schatting kunnen 1.000 Med Beds per dag worden geproduceerd voor distributie.

PROFESSIONEEL PERSONEEL

1. Medisch personeel. Med Beds zijn een geavanceerde medische technologie. In het begin zullen Med Beds alleen beschikbaar zijn voor specifieke genezingscentra en zullen zij niet beschikbaar zijn om aan te schaffen voor uw eigen kliniek of huis. Zoals alle geavanceerde medische technologie, is er heel wat opleiding nodig om de technologie veilig te gebruiken. Er is ook een substantiële dosis kennis van biologische, medische en ziektes voor nodig. Voor iemand zonder medische opleiding zou het minstens 12 tot 18 maanden opleiding vergen. Wanneer de Med Beds voor het eerst in gebruik worden genomen, zullen ze alleen worden gebruikt door professioneel medisch personeel dat is opgeleid door militair personeel.


De klinieken zullen worden gerund door de medische afdelingen van het leger naast goedwillende wezens. Degenen die de bedden als behandelaars zullen gebruiken, zullen alleen op uitnodiging gevraagd worden te werken. Later zullen er cursussen en banen beschikbaar zijn voor medische professionals.

Iemand kan deze medische technologie niet bedienen zonder medische opleiding. Als je bijvoorbeeld een patiënt hebt met hartfalen of met ernstige verwondingen van een auto-ongeluk, moet je eerste hulp kennen en weten hoe je de patiënt moet behandelen voordat je in het Med Bed gaat. Een deskundige zal moeten weten hoe bepaalde afwijkingen te lezen die het bed oppikt. Veel mensen zullen de MEDISCHE technologie niet begrijpen. Dit is geen technologie die iemand gewoon met een druk op de knop kan bedienen. Zo zit het volstrekt niet in elkaar.


2. Centra. Ik heb begrepen dat ze aanvankelijk in de hoofdcentra zullen zijn, verspreid over elke staat en niet beschikbaar voor aankoop. Voor zover ik weet zal de toepassing afhangen van de behoefte, de reeds beschikbare diensten. Er zal gelegenheid zijn voor andere technologieën tijdens het wachten indien die nodig zijn.


3. Opleiding. Weet u of er een trainingsschema voor Med Beds of de mindere technologie beschikbaar zal zijn voor diegenen die niet geïndoctrineerd zijn aan een universiteit? Er kan een tekort aan dokters zijn aangezien velen van hen zullen worden aangeklaagd voor misdaden tegen de mensheid. In principe zullen werknemers in de gezondheidszorg of mensen met medische kennis die werkelijk van een hogere vibratie zijn, het eerst worden benaderd. In eerste instantie zullen medische professionals alleen op uitnodiging worden geselecteerd.

Mensen zullen worden opgeleid in alle soorten Med Beds, aangezien elk centrum meerdere soorten bedden zal hebben. Elk personeelslid zal opgeleid moeten worden om de Med Beds te bedienen.


4. Geen kosten voor de opleiding. Het leger en goedwillende wezens zullen de opleiding verzorgen. Er zijn aanvankelijk geen kosten voor de opleiding. Het soort opleiding zal relevant zijn voor uw individuele achtergrond. Bijvoorbeeld, een assistent-verpleger zal meer opleiding nodig hebben dan een hersenchirurg.


5. Team. Als u een Med Bed Center wilt hebben, hebt u zes operatiekamers nodig en zeven Med Beds; twee in een van de kamers die extra groot zouden moeten zijn. Er moet een pre-procedure kamer zijn en een recovery kamer. Beide met ongeveer 30 bedden elk. Ook een nachtafdeling met ongeveer 27 kamers, elk met een viertal bedden. Er moeten ook ongeveer 15 tot 20 counselors zijn, plus ander holistisch personeel. Er is ook ondersteunend personeel nodig, zoals receptionisten, restaurantpersoneel, schoonmakers, wasserijpersoneel, zaalpersoneel, enz. Dan komen de artsen en technici die de bedden zullen bedienen. Daarnaast heb je veel verpleegkundigen nodig voor de voor- en nazorg. Het is een enorme taak en daarom zullen de Med Beds nog geruime tijd worden gecontroleerd door het leger en de alliantie.

VOORBEREIDING VAN DE BEHANDELING EN VERWACHTINGEN

Eerste afspraak. De procedures duren een paar minuten tot 15 uur, afhankelijk van wat u laat doen. Wanneer u dus uw nationale centrum belt, zullen zij een afspraak maken voor een eerste consult bij het centrum in uw buurt. Wanneer u bij de consultatie aankomt, zal het medisch personeel uw medische geschiedenis doornemen. Tijdens dat bezoek wordt een scan van uw hele lichaam gemaakt, meestal in een soort ziekenhuishemd, dat maar een paar minuten duurt. Daarna worden de bevindingen van de scan en de details van uw resultaten besproken. U bespreekt wat u wilt laten doen en die informatie wordt in de computer ingevoerd. De computer bepaalt dan waar u op de lijst wordt geplaatst en u krijgt bericht over de datum, tijd en plaats van uw behandeling.

Op de dag van uw behandeling, wanneer u aankomt, wordt u gevraagd om u om te kleden en krijgt u een licht kalmerend middel toegediend. Wanneer u op bed ligt, wordt een slaapgas toegediend. Dit gas houdt u in slaap voor de duur van uw behandeling. Als de behandeling klaar is, wordt u naar de uitslaapkamer gebracht waar u wordt onderzocht door medische deskundigen. Afhankelijk van het type procedure dat u hebt ondergaan, kunt u ook worden onderzocht door begeleiders.


2. Sessies. De meeste problemen kunnen met één bezoek worden verholpen. Meer complexe gevallen kunnen tot 3 sessies vereisen.


3. Voorbereiding op een Sessie. Iedereen krijgt een kalmerend middel voordat hij het bed ingaat en wordt dan in slaap gebracht voor de duur van de behandeling, of het nu een paar minuten of 15 uur is. Claustrofobie is geen probleem.


4. Prioriteit. De ongevaccineerden krijgen voorrang boven de gevaccineerden. Mensen die bijwerkingen hebben ondervonden van het vrijwillig injecteren van gif in hun lichaam door vaccins, zullen worden behandeld na degenen die niet zijn ingeënt. Er is al geruime tijd heel veel informatie beschikbaar over de potentiële gevaren van vaccins. Iedereen kon zijn huiswerk doen en leren over de mogelijke schade. Degenen die met ernstige ziekten zijn geboren en ziekten hebben met andere medische problemen, zullen het eerst naar de Med Beds gaan. Iedereen had de keuze om al dan niet een vaccin te krijgen. De risico's waren voor iedereen beschikbaar om voor zichzelf te kiezen. Hoewel er prioriteiten zullen zijn voor de niet-gevaccineerden, wordt verwacht dat alle personen die behandeling nodig hebben, onmiddellijk zullen worden behandeld. Men hoeft zich geen zorgen te maken over de behandeling in een Med Bed.


5. Dakloosheid. Er zullen humanitaire teams zijn die de daklozen zullen benaderen voor behandeling. Niemand wordt aan zijn lot overgelaten.


6. Verwachtingen. U moet ook beseffen dat met Nesara/Gesara de wereld zal veranderen zoals we die nu zien. Er zullen geen daklozen meer zijn, geen zwervers, geen armoede, geen lijden en geen honger. ALLES zal veranderen.


Trump wordt geïnformeerd over de med bedden.

BEHANDELINGSMOGELIJKHEDEN

1. Voordelen voor de gezondheid. Med Beds kunnen medische problemen van patiënten corrigeren om het lichaam van een individu in een optimale staat te herstellen.


2. Het opnieuw aangroeien van Organen. De bedden kunnen ledematen en organen vervangen of laten groeien.


3. Nieuwe botten en genezing. Voor degenen die een prothese hebben, zal de prothese door het bed worden verwijderd en worden opgelost zodat een heilzame genezing kan plaatsvinden.


4. Chirurgie. Operaties in de Med Beds geven onmiddellijk resultaat. Bijvoorbeeld, een honkbal werper die geopereerd moet worden kan in een Med Bed en is klaar om te werpen zeer snel na de behandeling. In werkelijkheid zijn ze klaar om te werpen voordat ze wakker worden en uit het ziekenhuisbed komen.


5. VAX Schade. De bedden kunnen de door de Vax veroorzaakte schade ongedaan maken, maar degenen die niet gevaccineerd zijn en natuurlijke verwondingen hebben, zullen hun verwondingen prioriteit geven.


6. Hartpatiënten. Med Beds genezen hartproblemen van alle soorten.

7. Verslavingen. Ja. Verslavingen kunnen genezen worden. Maar mensen zullen nog steeds moeten werken aan waarom ze in de eerste plaats verslaafd raakten.


8. Het oplossen van chirurgisch aangebrachte lichaamsdelen. De bedden zullen alle chirurgisch toegevoegde stukken oplossen en de schade herstellen, waardoor het lichaam terugkeert naar de gezonde staat voordat de problemen begonnen.


9. Chemo. Het Med Bed geneest niet alleen de schade van chemo, maar brengt het lichaam terug in volledige gezondheid door alle abnormale groei te verwijderen.


10. Allergieën. Allergieën zullen worden geëlimineerd.


11. Tandheelkunde. Alle tandheelkundige problemen zullen worden hersteld. En tanden zullen regenereren. Tanden zullen ook weer recht komen te staan indien nodig.


12. Overgewicht. Ja. U kunt terugkeren naar uw ideale gewicht.


13. Gezichts- en gehoorvermogen. Ja. Uw zicht en gehoor kunnen weer optimaal worden. Staar kan ook gecorrigeerd worden.


14. Littekens. Littekens worden hersteld en zullen verdwijnen.


15. Schizofrenie. Geestelijke problemen kunnen worden verholpen.


16. Autistisch. Autistische kinderen kunnen worden geholpen met genezing.


17. Ortho. Ortho zaken zoals het aanpassen van botten en botcorrectie zullen ook behandeld worden.


18. Depressie. DEPRESSIE zal geleidelijk worden geholpen. Uiteindelijk zal een individu op een positieve manier met het trauma moeten omgaan. Er zullen veel geestelijk opgeleide raadgevers zijn, zowel menselijke als niet-menselijke, om iedereen met een depressie te helpen.


19. Verbeteringen. Med Beds kunnen iemand empathischer, intelligenter, etc. maken. Extra talen kunnen ook geleerd/gedownload worden. Het is echter belangrijk dat je een reden hebt om de gewenste veranderingen te gebruiken. Er zou bijvoorbeeld geen reden zijn om alle talen op deze planeet te downloaden als je niet van plan bent ze te gebruiken. En een groot deel van de ervaring op deze planeet is het proces van het leren van de kennis die je nodig hebt.


20. Perfecte Gezondheid. Bedden zullen je lichaam herstellen naar een optimale gezondheid.


21. Genees de Geest. Wanneer u de geest geneest, geneest u het lichaam.


22. Vitaliteit. De Med Beds brengen individuen terug in optimale gezondheid. Als u bijvoorbeeld 80 jaar oud bent, zult u de beste gezondheid hebben voor een 80-jarige. Dat betekent niet dat u even beweeglijk en fit zult zijn als wanneer u 30 zou zijn. Ouderdomsregressie is mogelijk om uw leven te verlengen. Niet iedereen zal goedgekeurd worden voor ouderdomsregressie. Het is niet iets dat lichtvaardig wordt opgevat. Het zal worden goedgekeurd voor de juiste doeleinden.


23. Problemen vanaf de geboorte. De bedden kunnen problemen corrigeren die zich al voordeden bij de geboorte.


24. DNA. Med Beds zullen genetische expressies die zijn uitgeschakeld, zoals MTHFR (afwijkende enzym activiteit), oestrogeendominantie, en methyleringsproblemen omkeren met het detoxen en opschonen van DNA.


AANVULLENDE FYSIEKE VERANDERINGEN

1. Haar. Je kunt je haarkleur en je haargroei aanpassen.


2. Oog. U kunt uw oogkleur veranderen. Gezichtsvermogen en oogproblemen kunnen ook worden hersteld.3. Lengte. Uw lengte kan worden veranderd, maar alleen onder extreme omstandigheden.


4. Geslacht. Med Beds kan desgewenst weer van geslacht veranderen naar je oorspronkelijke geslacht.


5. Herinneringen. Alle herinneringen zullen terugkeren als ze werden onderdrukt.


6. Tatoeages. Med Beds kan tatoeages verwijderen.


7. Tanden. Tanden kunnen worden rechtgezet en opnieuw laten groeien.


8. Roken. Med Beds kan schade van jarenlang roken ongedaan maken.


9. Kennis. Informatie downloads zijn mogelijk. Alle informatie kan naar je hersenen worden gedownload, inclusief andere talen. Een deel van de menselijke ervaring is echter het verwerven van kennis.


MENTALE TRAUMA'S

1. Wat is uitgesloten? Mentale en emotionele trauma's kunnen niet worden verholpen. De technologie kan de herinneringen onderdrukken, maar op een bepaald moment zult u met het trauma moeten omgaan.


2. Ascensie. Het lijkt erop dat de Med Bed alleen het fysieke lichaam herstelt, maar de emotionele en mentale problemen is iets waar elke persoon zelf aan zal moeten werken. Het is duidelijk dat het werken aan deze problemen ervoor zorgt dat een individu zijn vibratie verhoogt. Dus misschien zou het hebben van een machine om dat te doen het ascensieproces van de persoon belemmeren. Daarom blijft het Med Bed misschien gericht op het genezen van het fysieke lichaam.


I. TIJDSCHEMA VAN DE BEHANDELING

1. MAX Driemaal. Op dit moment is het enige wat de bedden niet kunnen doen, iemand meer dan drie keer in een leeftijdsregressie te brengen, omdat de hersencellen niet goed zijn voor meer dan twee regressies.


2. Overtuigingen. Sommige mensen schijnen te geloven dat genezing een beroep moet doen op onze wil, met alle moeilijkheden van dien. Zij kunnen geloven dat zij zich moeten verzetten tegen wonderbaarlijke genezing. Het is ieders keuze om dit soort dingen te geloven en we moeten hun overtuigingen respecteren.


3. Vrije wil. Ieder mens heeft een vrije wil. Degenen die negatief denken, kunnen een Med Bed-sessie verlaten en de volgende dag weer net zo zijn als vóór het Med Bed, als gevolg van hun manier van denken. Sommige mensen genieten van hun problemen en pijn.


Med Beds en de nieuwe aarde zijn er niet om mensen te veranderen in hoe jij ze wilt hebben. Deze technologie is hier om gezondheid en vitaliteit fysiek te ondersteunen. Het is de keuze van iedere ziel om op een bepaalde manier te denken, te voelen en zich te gedragen, zodat die ziel dat bepaalde leven kan ervaren en het is tegen de universele wet om zich te bemoeien met die keuze van ervaring.


J. LEEFTIJD REGRESSIE

1. Leeftijd Regressie. Het Geheime Ruimte Programma heeft de technologie nog niet geperfectioneerd om met de effecten van leeftijdsregressie op de hersenen om te gaan. Ouderdomsregressie is een heel ander proces dan genezing. De technologie werkt anders bij leeftijdregressie dan bij genezing. Op dit moment is het zo dat als je meer dan drie keer veroudert, dementie, littekenweefsel, neurologische en motorische problemen meer waarschijnlijk worden.


2. Leeftijd Regressie Grenzen. Je kunt twee keer veilig leeftijdsregressie ondergaan. De derde keer beginnen de hersencellen af te sterven.


K. PETS

1. Huisdieren. De bedden werken ook op huisdieren. Dat omvat alle dieren. Honden, Katten, Paarden en elk levend wezen wat dat betreft. Alle dieren kunnen profiteren van de Med Bed technologie.


L. LIFESTYLE

1. Levensstijl. Mensen moeten misschien worden voorgelicht over hoe ze een gezonde levensstijl kunnen aanhouden, zodat ze niet afhankelijk zijn van technologie. Het is net alsof je een behandeling ondergaat en dan teruggaat en alles blijft doen wat je tot nu toe hebt gedaan, je resultaten kunnen beginnen te vervagen. En ja, in veel gevallen zullen er betere keuzes moeten worden gemaakt wat betreft levensstijl.


2. Levensduur. Je kunt er niet voor kiezen om eeuwig te leven. Je kunt niet meer dan drie keer regressie doen nadat je hersencellen beginnen af te sterven. Je zou een transfer van je ziel nodig hebben om verder te gaan.


3. 100 Jaar+. Ja. Je zult in staat zijn om meer dan 100 jaar te leven en gezond te zijn. Sterker nog, het zal mogelijk zijn voor mensen om meer dan 200 jaar te leven.


4. Frequentie. De frequentie en energiepatronen hebben toegang tot het DNA en de manier waarop het zich geometrisch organiseert. Het DNA zelf is een antenne, die de frequenties/energieën uit de oerbron (veld) aantrekt. Daarom is ieder mens specifiek in zijn persoonlijke expressie van de bron en zelfs de fysieke verschijning is een expressie van zijn individuele aspect.

Openstaan voor het ontvangen van de zegeningen is van vitaal belang.


CONCERNS

Claustrofobie. Zie antwoord in E.2.

Toegang tot medische bedden. Zie antwoord in Sectie E

Testen van Med Beds. Zie antwoord in A.2.

Aantal bezoeken voor resultaten. Zie antwoord in E.1.


TOEKOMST VAN DE GEZONDHEIDSZORG

1. FDA. De FDA hoeft deze technologie niet goed te keuren. De FDA zal worden opgedoekt. Ze zijn NIET voor de mensheid.


2. Thuisgebruik. Med Beds zullen niet gekocht kunnen worden voor enige tijd na de eerste uitrol. Over de kosten is nog niets bekend.


3. Welvaart en Overvloed voor allen. Verwacht voor de mensheid gezondheid, voorspoed en overvloed in de nabije toekomst. De Med Beds zijn een deel van die welvaart.


Credits: Informatie verstrekt door Skye Prince van het Telegram Kanaal "Skye's Med Bed Room" 2021, Document "Q&A-MedBedden"Samengesteld document door Vicki Lea

Vertaling: Tribute, 31/12/21Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

Comentarios


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page