top of page
  • Quiasinon

Het is tijd om een standpunt in te nemen

Bijgewerkt op: 12 mrt. 2023

Dit interview tussen voormalig Pfizer directeur Chris Martenson en professor in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent in België, Matthias Desmet is een verrijkende, hoogstaande filosofische verhandeling over bewustzijn. Desmet' s theorie van de massaformatie psychose werd erg bekend. In Desmet's nieuwe boek, de 'Psychologie van het Totalitarisme' legt hij uit wat massavorming is, hoe het zich ontwikkelt, hoe het herhaaldelijk als wapen is ingezet om totalitarisme te kunnen invoeren en wat we kunnen doen om te voorkomen dat de voorwaarden voor deze massavorming gecreëerd worden.

Het is tijd om een standpunt in te nemen

TOTALITARISME VERSUS DICTATUUR

Desmet begint zijn gesprek met Martenson met het uitleggen van het verschil tussen totalitarisme en wat hij noemt "eenvoudige dictatuur". Hij zegt dat de wereld vóór de 20e eeuw nooit een totalitair systeem had gekend; er waren alleen dictaturen geweest. "Veel mensen verwarren Totalitarisme met klassieke dictaturen, maar het is iets totaal anders. "De klassieke dictatuur heeft een zeer eenvoudige psychologische structuur...het is de bevolking die bang is voor een kleine groep mensen - het dictatoriale regime en daarom accepteert de bevolking dat deze kleine groep mensen eenzijdig haar sociale contract oplegt aan de samenleving. Dat is de klassieke dictatuur.


"Totalitaire staten zijn iets totaal anders. De psychologische basis is volkomen verschillend. Het is veel indrukwekkender... en veel diepgaander. Totalitaire systemen zijn gebaseerd op het proces van massavorming, een soort groepsdynamiek waardoor een deel van de bevolking fanatiek gaat geloven in een bepaald verhaal of een bepaalde ideologie. Wanneer deze groep, deze massa wordt geleid door een paar leiders, kunnen zij gemakkelijk de controle over de samenleving grijpen. Op dat moment ontstaat er een nieuw soort staatssysteem; een totalitaire staat, die niet alleen de politieke ruimte en de openbare ruimte controleert, zoals een klassieke dictatuur doet - maar die ook de privéruimte controleert. De totalitaire staat heeft een enorme geheime politie tot haar beschikking; namelijk, dat deel van de bevolking dat fanatiek gelooft in het staatsverhaal."


In de 20e eeuw zagen we communistisch totalitarisme en fascistisch totalitarisme, maar waar we nu mee te maken hebben is een technocratisch totalitarisme, niet geleid door bendeleiders, zoals Stalin en Hitler, maar door saaie bureaucraten en technocraten, zoals de Young Global Leaders van het World Economic Forum, zoals Justin Trudeau, Chrystia Freeland, Jacinda Ardern, Emmanuel Macron, Gavin Newsom, Pete Buttigieg en anderen.


MATERIALISME & MECHANISME

Wat het Historisch Materialisme van Sovjet-Rusland en het racistische Neo-Darwinisme van Hitler gemeen hebben met de Transhumanistische versie van het huidige World Economic Forum, is dat het allemaal varianten zijn van de Mechanistische ideologie en het bijbehorende mens- en wereldbeeld. Het idee dat het hele universum bestaat uit elementaire deeltjes die zich mechanistisch gedragen en die allemaal op een rationele manier perfect begrepen kunnen worden.


"Dat is de essentie van de Mechanistische ideologie," zegt Desmet. "Het geloof dat het universum een machine is en dat alles op een rationele manier kan worden begrepen, op een rationele manier kan worden bestuurd, op een rationele manier kan worden gemanipuleerd en dat de essentie van het leven kan worden teruggebracht tot de categorieën van ons eigen logische begrip.

"Dat is het kernprobleem waar we nu mee geconfronteerd worden. Het is dat soort denken, dat soort ideologie dat uiteindelijk leidt tot de concentratiekampen."


Martenson is het daarmee eens. Als klassiek geschoold wetenschapper heeft hij geconstateerd dat "goede wetenschappers, wanneer zij aan de rand van het bekende komen, bijna altijd op een bepaald niveau spiritueel worden, omdat zij zeggen: 'Wow, ik heb dit helemaal gerationaliseerd tot in de kern en het is volkomen irrationeel', dat wil zeggen, het is onontkoombaar; je kunt het niet in woorden beschrijven, je kunt je armen er niet omheen krijgen. Hoe meer je het probeert te begrijpen, hoe minder je het kunt. Je moet het dus benaderen met de irrationele kant van ons, die we ook intuïtie kunnen noemen...


"Er is een evolutionair proces, hier en dat is wat er nu voor ons ligt: niets minder dan... het hart van onze soort staat echt op de rand van iets en als we het verkeerd doen, komen we op een plaats die eindigt in massawreedheden. Wat denk je? Dat hebben we eerder meegemaakt. Waarschijnlijk kunnen we daar niet veel meer van leren behalve dat het klote is. "Maar er is een andere weg die we kunnen nemen, maar eerst moeten we de dimensie van het probleem begrijpen."


Deze korte video is eigenlijk een geweldige discussie over hoe rationeel begrip niet in staat is om de essentie van het leven te begrijpen, iets waar Desmet tegenaan liep, toen hij complexe dynamische systemen bestudeerde. "Toen ik diep in de Dynamische Systeemtheorie dook, begreep ik plotseling dat de essentie van het leven en van de natuur irrationeel is. Dat is wat het laat zien. Deze theorie laat zien dat paradoxaal genoeg, op een strikt rationele manier, de essentie van elk complex dynamisch systeem, dat het zich altijd irrationeel gedraagt - letterlijk, als een irrationeel getal...


"Als je de weg van de irrationaliteit tot het einde toe bewandelt, stuit je al gauw op een gebied dat je met rationeel denken niet kunt betreden. "En dan, moet je omschakelen. Je moet een ander soort kennis van de wereld ontwikkelen. Deze veel meer 'resonerende' manier van de wereld kennen; een manier van de wereld kennen, die je in contact brengt met het werkelijke, die je in contact brengt met de eeuwige principes van het leven - en dat zijn ethische principes!


DE GRENZEN VAN DE RATIONALITEIT MAKEN PLAATS VOOR DE MUZIEK VAN HET LEVEN

"Je maakt dus die overstap van een bestaan dat gebaseerd is op rationeel inzicht naar een bestaan dat gebaseerd is op het meer resonerende weten en waarin je voelt, in contact komt met principes, die nooit definitief te verwoorden zijn, maar waarmee je je in het leven en in de maatschappij kunt positioneren ten opzichte van andere mensen...Ik heb dit proces zelf doorgemaakt. "Op het moment dat ik mij bewust begon te worden van het feit dat rationeel begrip beperkt is en nooit in staat is de essentie van het leven te bevatten, was dat voor mij een ware openbaring".


"Ik begon plotseling te voelen, dat als je ervan overtuigd bent dat alles om je heen kan worden teruggebracht tot de categorieën van je eigen logische begrip, je eigenlijk voortdurend je verbinding met het leven vernietigt. Je vernietigt voortdurend je bewustzijn van het mysterie van het leven...


"Als we fanatiek op een logische manier denken...is het letterlijk alsof we een muur om ons heen bouwen, waardoor we ons isoleren van de muziek van het leven, van de vibratie van het leven en zodra je kunt accepteren dat je logische begrip altijd beperkt zal zijn en je nooit de ultieme kennis zal opleveren - dan is het alsof alle logische bouwstenen een beetje van elkaar wegglijden. "Alsof de eeuwige muziek van het leven via de essentie van je wezen binnen kan komen en de snaren van je wezen kan beroeren; je kan laten resoneren met de eeuwige vibratie van het leven. Dat is ook het moment, waarop je de angst voor de dood en het sterven begint te overwinnen; gewoon omdat je voelt dat je deel uitmaakt van iets eeuwigs.


"Dat is mijn eigen ervaring. Ik ben niet tegen rationeel inzicht - helemaal niet - je moet het pad van de rationaliteit zo ver mogelijk bewandelen om uiteindelijk de grens te bereiken en een land binnen te gaan dat zoveel mooier is dan het rationele land. "Dus, rationaliteit - volmaakt, zeer noodzakelijk - wij zijn niet rationeel genoeg. Maar als we rationeel genoeg zouden zijn, dan zouden we spoedig bij de grens van de rationaliteit aankomen." Desmet zegt verder dat de wetenschap ooit revolutionair was, maar dat zij sindsdien een dogmatisch en onderdrukkend instrument is geworden.


De mechanistische, materialistische, atheïstische denkwijze van Yuval Harari en het World Economic Forum is niet alleen dood, het IS dood en het is gedoemd te mislukken.


MOMENT VAN GROTE KANSEN

Martenson is het daarmee eens: "Dit is een geweldig moment voor mensen om wakker te worden en te zeggen: 'Oh! Eigenlijk was dit niet alleen totalitarisme, het was de hele subset van omstandigheden die tot dat totalitarisme hebben geleid - die waren zo somber dat totalitarisme zinvol was'. "De vraag is; waar gaan we heen? Voor mij is dat de reden waarom dit verhaal zoveel energie heeft. Het is zo spannend, omdat dit een kans is voor de mensheid om echt wakker te worden in dit leven. Ze moeten wel om de stem te vinden die door hen spreekt en vertelt wat hun levensdoel is".


Desmet is het daarmee eens: "Wat wij doormaken is een proces waarin iets nieuws geboren wordt. Onzekerheid is wat een mens echt menselijk maakt en elke keer dat iemand onzekerheid probeert weg te nemen, ontmenselijkt hij het leven en dat is precies wat totalitaire leiders doen. Totalitaire leiders geloven dat zij de ultieme antwoorden hebben. Stalin zei letterlijk: 'Mijn bevolking moet reageren als de hond van Pavlov op wat ik zeg. Ze moeten niet nadenken. Ze moeten reageren als machines. Hij wilde alle onzekerheid uitsluiten en wilde één manier, één theorie, één ideologie op een meedogenloze manier opleggen aan de samenleving. Dat is kenmerkend voor het totalitarisme en het is de kern van het totalitarisme. Het woord 'totalitarisme' betekent precies dat; een totaaltheorie over hoe de maatschappij georganiseerd zou moeten zijn. Het is een radicaal onvermogen om de fundamentele onzekerheid van het menselijk bestaan te ervaren, als de voorwaarde voor creatie, eigenheid en uniciteit in het leven.


DE VERMEENDE 'ONVERMIJDELIJKHEID' VAN EEN TRANSHUMANISTISCHE, TECHNOCRATISCHE TOEKOMST

Volgens Martenson worden velen van ons meegesleept in de schijnbare onvermijdelijkheid dat "We zullen insecten eten en we zullen niets bezitten," enz. en Desmet legt uit dat dit het mechanisme van de massavorming is. "De meest absurde theorieën lijken onvermijdelijk juist wanneer je in een massa-formatie bent. Dat is precies wat het mechanisme van de massavorming zo duidelijk laat zien. Wanneer je in de massavorming bent, je aandacht zo gericht is, dat je maar een heel klein deel van de werkelijkheid ziet. Je ziet alleen die dingen die het verhaal bevestigen en waarin je gelooft en van de rest ben je je niet meer van bewust.


"Dat is de verklaring waarom mensen er uiteindelijk van overtuigd beginnen te raken dat wanneer het aantal besmettingen voor de coronacrisis een beetje toeneemt het land op slot moet en dat er geen andere optie is. "Hannah Arendt zei, dat zodra je het uitgangspunt A accepteert, je ook naar het einde van het 'moorddadige alfabet' moet gaan. Iemand die niet in de greep is van het massformation fenomeen, ziet duidelijk hoe absurd het is. Deze persoon ziet dat door in een lockdown te gaan je geen mensenlevens redt maar dat deze lockdowns mogelijk 100 keer meer mensen doden dan het virus.


"Hoe vaak je dat ook tegen iemand herhaalt, hoezeer je ook zult proberen hem de absurditeit van zijn redenering te laten zien, hij zal meestal niet overtuigd worden. Eenvoudigweg omdat hij in een toestand van massavorming verkeert, die de aandacht zo focust en die alle psychologische energie zozeer richt op een zeer beperkte set van voorstellingen, dat de andere voorstellingen geen invloed meer hebben.


"Dit is het proces dat leidt tot de ervaring van onontkoombaarheid. De 'enige manier' om onszelf te redden, de 'enige manier' om de problemen die we hebben aan te pakken, is deze totalitaire ideologie. "Dat is waarom de theorie van massavorming belangrijk is; het je kan doen begrijpen en laat zien waarom mensen in deze vreemde mentale toestand verkeren. Een toestand waarin ze volledig blind worden voor alles waarin ze geloven absurd is."


Belangrijker is dat de absurditeit van de overtuigingen tijdens de massa-vorming wordt gevolgd door de absurditeit van de wreedheden. Een radicale intolerantie tegenover alles wat tegen de absurde overtuigingen ingaat, is het kenmerk van massavorming.


Bron: ForbiddenKnowledge


Veel meer info krijg je bij de Telegram groep van Tribute: https://t.me/TdCgJe46KXfeQU0P

Recente blogposts

Alles weergeven

Chaos

コメント


We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

We hebben momenteel geen producten om weer te geven.

bottom of page