top of page
  • Kubus

Het net sluit zich

Het overgrote deel van de mensen weet (nog steeds) niet wie hun ware vijand is! Het zal duidelijk zijn dat, wie niet eens weet wie zijn belager is, hij net zo lang geslachtofferd wordt totdat hij zijn ogen opent. Dan pas zal hij in staat zijn om zich te verweren . . . .


Onzichtbare vijand van de mensen Hoewel onze vijanden voor de allermeesten niet zichtbaar zijn voor onze ogen, zijn daarentegen hun werkingen dat wel. Onze aarde en haar mensheid zijn gekaapt door zeer mensvijandige, buitenaardse entiteiten, die erop uit zijn om onze planeet in een dystopie te veranderen. Alle regeringen en wereldleiders zijn gekaapt en onder controle gesteld van deze boosaardige infiltranten, die alle sectoren van de samenleving in hun macht hebben.

Allen, die melding doen over deze ongewenste buitenaardse infiltranten en hun destructieve invloed d.m.v. het linkse blok in de politiek, worden op alle mogelijke manieren gedemoniseerd en in de wappie-/complothoek geworpen. Een belangrijk signaal hiervan is de op handen zijnde partijverbod van het Forum voor Democratie (FvD).


Onzichtbare vijand heeft nu een gezicht

Mensvijandige entiteiten, zoals de Draco’s en de Greys, leiden alle wereld organisaties, w.o. de WHO, het WEF, VN, enz. Deze organisaties dragen reguliere media op om de massa's ervan te overtuigen dat euthanasie van kwetsbaren in de samenleving, het uitroeien van “nutteloze eters” d.m.v. vaccinatie, zelfs tot en met het eten van hun eigen uitwerpselen en het drinken van hun eigen urine een integraal onderdeel zijn van de strijd tegen klimaatverandering. Het kunstmatig verduisteren van het zonlicht en vele andere schadelijke maatregelen voor de aarde en mensheid helpen allemaal mee in deze strijd.


Valstrikken worden uitgezet voor onze ogen Met wijd gesloten ogen worden de allermeeste mensen in de uitgezette valstrikken gelokt, die hun vrijheden steeds verder inperken tot ze zich nauwelijks nog kunnen bewegen zonder ergens geregistreerd te worden. Volop genietend van het mooie, zonnige weer in tijden van ontspanning en vrije tijd wordt achter de schermen, steeds meer in het volle zicht van het slapende volk, de ene na de andere valstrik voor de mensheid uitgerold. De overwegend slapende meerderheid bekijkt de protest demonstraties, zoals die van de boeren in hun wanhoop om te overleven, met een zekere gelatenheid aan; zolang hun eigen belang voor dit moment maar niet geschaad wordt. Dat er verregaande voorbereidingen worden getroffen voor een komende lockdown, naar verwachting in het komende najaar, daar maakt men zich nu niet al te druk over.


Bevoegdheden van de Wereld Gezondheidsraad, de WHO Men is bezig om de WHO ongekende bevoegdheden te geven om pandemieën, lockdowns en vaccinatiemandaten af te kondigen met de kracht van internationale wetgeving. Het betekent dat de WHO de bevoegdheid zal krijgen om maatregelen uit te vaardigen, waaronder aanzienlijke financiële bijdragen van individuele staten, censuur van wetenschappelijk debat, lockdowns, reisbeperkingen, gedwongen medische onderzoeken en verplichte vaccinaties gedurende een door haarzelf afgekondigde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid.


Ongekende macht voor directeur-generaal van de WHO

De macht en autoriteit om noodsituaties op gezondheidsgebied af te kondigen, zal bij slechts één persoon komen te liggen: de directeur-generaal van de WHO. De WHO kan juridisch bindende aanwijzingen geven aan lidstaten en hun burgers. Gelet op de rampzalige schade, die het beleid van de WHO tijdens deze corona pandemie heeft veroorzaakt, kan de economische en gezondheid gerelateerde schade van een dergelijke macht niet worden overschat.


Onwetenschappelijke besluiten van de WHO De economische en gezondheid gerelateerde schade, die de laatste pandemie heeft veroorzaakt, blijkt vele malen groter dan die van het virus zelf! Men maakt zich dan ook terecht zorgen over de uitbreiding van de bevoegdheden van de WHO en de inbreuk op de nationale soevereiniteit en de rechten van het individu. Bovendien zijn enorme bedragen aan overheidsgeld nodig om ons voor te bereiden op komende pandemieën. “We beschikken over een proportioneel, op bewijs gebaseerd, pandemieplan dat is opgesteld om het vermijdbare lijden en verlies te voorkomen dat we nu hebben meegemaakt. De regering heeft deze plannen begin 2020 overboord gezet, ondanks het feit dat ze de waarschijnlijke gevolgen kende” aldus de Britse voormalig minister Esther McVey.


Slechte staat van dienst Afgezien van de slechte staat van dienst die de WHO heeft als het gaat om pandemieën, is het bovenmate onverstandig om een niet-gekozen en grotendeels privaat gefinancierde, supranationale instantie de macht te geven over soevereiniteit en individuele rechten zonder dat er toezicht op kan worden uitgeoefend. Het is ook zorgwekkend om de toename van commerciële belangen binnen de WHO te zien!


Regeringen nemen adviezen voetstoots aan We hebben het onwetenschappelijke gedraai van de WHO over het dragen van mondkapjes meegemaakt, ondanks het feit dat er geen sterk bewijs bestond dat deze plotseling effectief waren geworden. Het was een volledig politieke beslissing, net als veel van de beslissingen die ook door onze regering worden genomen, vaak zonder enige echte parlementaire controle. Het is vrijwel zeker dat de WHO deze bevoegdheden zal afdwingen omdat we het hebben meegemaakt, en niet alleen met Covid, maar ook met de Mexicaanse griep in het verleden. Het gemak waarmee ongekozen bureaucraten schadelijk volksgezondheidsbeleid kunnen dicteren en de democratie, burgerlijke vrijheden en individuele rechten kunnen uithollen, is iets wat we zeer goed in overweging dienen te nemen of wij dit wel wensen, zowel voor onszelf als de opkomende generatie.


Toekomst perspectieven Terugkijkend op de afgelopen jaren ziet het er niet naar uit dat het gros van de mensen de noodzakelijke lessen hebben geleerd uit de desastreuze corona maatregelen van onze regering tijdens de laatste “pandemie”. De meeste mensen hebben onze disfunctionele regering consequent toegelaten om ons gehele land naar de economische afgrond te manipuleren; niet alleen economisch, maar alle sectoren in onze maatschappij en overheid zijn getroffen en hebben te lijden onder de schijndemocratie; het schouwspel dat voor het slapende publiek wordt opgevoerd, dat gelooft in de oprechtheid van onze regeerders.


Spirituele duiding van de actualiteit van nu Kerk en Staat zijn door kwaadaardige machten, die zich m.n. de laatste tijd nadrukkelijker manifesteerden, gekaapt. Het betekent, dat allen, die afstand hebben genomen van hun christelijke rechten door deze over te dragen aan autoriteiten buiten hen, geslachtofferd worden door deze machten, de archonten.

Deze mensen zijn, in hun onverschilligheid, te vergelijken met Ezau, de zoon van onze aartsvader Isaak, die zijn eerstgeboorterecht verkwanselde in ruil voor het tijdelijke genot van het ogenblik, zoals te lezen valt in het Boek Genesis hfdst 27 v.a. vs 30.

Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen omdat hun gehoor verwend is. Die leraars komen aan de verlangens van de mensen tegemoet door hun naar de mond te praten, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren” lezen we in de 2e brief van de apostel Paulus aan zijn jonge navolger Timotheüs hfdst 4.


Het matrix net sluit zich boven onze hoofden Alle religies binnen de matrix van de demiurg leiden niet tot de gewenste verlossing zoals de farizese verkondiging de gelovigen voorspiegelt. De ware Christus verkondiging is reeds in de vroegste beginjaren gekaapt en bewust vervalst. Daardoor menen velen dat zij met z’n allen halleluja zingend de hemelpoort binnen zullen komen mits zij maar geloven in Jezus Christus, die alle zonden vergeeft en door de vingers ziet. Zijn mantel der Liefde is immers altijd groter dan al onze overtredingen bij elkaar, toch?

Het stralende Christuslicht roept de mensen op om de 3D waan wereld en zijn god te ontstijgen en zich open te stellen voor de bevrijdende energieën van de 5D nieuwe wereld, waar de hemelse Vader op allen wacht, die in Hem en Zijn Zoon geloven.

Dit is het resultaat van de gezonde leer dat zich afkeert van de verdichtsels van de valse profeet. De gezonde leer neutraliseert de overlevingsdrang van het ego bewustzijn, dat de zichtbare wereld als enige bestaande werkelijkheid houdt, en opent jouw zintuigen voor de nieuwe aarde. Onthoud: Ontstijgen = loslaten!


Met wijd gesloten ogen worden mensen misleid: https://www.levensreis.nl/index.php/2020/08/18/eyes-wide-shut/


Zelf de dingen onderzoeken is beter dan deze weg te lachen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaC0JTXJkJSBgj_jeIfoMMzJdEaWwreZW

466 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


dwarswatering
Jun 30, 2023

Hopelijk lezen de CDA kamerleden dit ook, althans de echte christelijken die nog in deze partij zitten. Dan kunnen ze met opgeheven hoofd de stekker uit dit kabinet trekken. Zo niet, dan is hun einde ook nabij want van de boerenstand verwacht ik dat er niet veel meer op hen dan nog gaat stemmen. Ook de CHU zal zich moeten verantwoorden en zeker bij hun Schepper. Het is ongelooflijk hoe deze partijen zwaar onder het juk van de grootste boosdoener zich van alles laat welgevallen.

Like
bottom of page